Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb..Mundurowych
  Aktualności
 
Komunikat z
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

KOMUNIKAT PREZYDENTA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH
 
Koleżanki i Koledzy !
Kieruję te słowa do wszystkich, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w akcję zbierania podpisów poparcia dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP. Nie tylko do byłych funkcjonariuszy i żołnierzy oraz ich rodzin objętych ustawą represyjną, ale także do tych, których ona bezpośrednio nie dotyczy, a którzy nie pozostali obojętni na dziejące się bezprawie i krzywdę ludzką, którzy rozumieją, że zawsze służyliśmy Polsce i Polakom a nie tej, czy innej partii politycznej, i że nie może być zgody na łamanie prawa przez władzę dla realizacji chorych, populistycznych haseł.
Możecie być z siebie dumni !
To, że udało się zebrać ponad wymagane prawem 100 000 podpisów to Wasza zasługa. Nie moja i osób działających społecznie w Federacji, ani nawet członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Tylko Wasza !

Dlatego apeluję do Was ! 
Zakończmy wspólnie akcję zbierania podpisów naprawdę mocnym akcentem. 11 stycznia RAZEM z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej FSSM złóżmy zebrane podpisy obywateli w Kancelarii Sejmu RP. Możliwie jak najliczniej zamanifestujmy determinację w walce o nasze prawa i godność, i uczcijmy pamięć tych, którym ustawa represyjna odebrała życie.

Bądźcie 11 stycznia o 13.00 pod Sejmem !

Prezydent FSSM RP
Zdzisław Czarnecki

Związek Żołnierzy organizuje zbiorowy wyjazd do Warszawy
Autobus będzie podstawiony w Lęborku o godz. 5.45, 11 stycznia.
Dojazd ze Słupska własnym transportem.
Szczególy u Sekretarza ZR Kolegi Darka Iwińskiego. tel. 792 501 744
 

Słupsk
Zebranie Koła Terenowego KZEiR SW
15 grudnia 2017 r., w sali restauracyjnej hotelu „ATENA” przy ul. Kilińskiego w Słupsku, Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku zorganizował zebranie Koła, połączone ze spotkaniem wigilijnym.
Oprócz członków Związku na spotkanie ze strony władz Aresztu Śledczego przybyli Dyrektor Aresztu Pan ppłk Artur Kaczmarek oraz opiekunka Koła z ramienia dyrekcji Aresztu - Agnieszka Ferenc, a także byli dyrektorzy Zbigniew Obst, Marek Wójtowicz oraz Grzegorz Różycki.

Na zebranie przybyli również zaproszeni goście w osobach: koledzy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Romuald Detmer oraz ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - Prezes Zarządu Okręgowego w Słupsku Leszek Orkisz.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentował Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego - Jan Karaś.

Pierwsza część spotkania to zebranie sprawozdawcze, w czasie której obszerne sprawozdanie wygłosił Przewodniczący Koła Stefan Pawlina. Przedstawił zebranym główne przedsięwzięcia realizowane przez Koło w 2017 roku, w tym:
-         przydzielanie zapomóg członkom stowarzyszenia, którzy byli w tym czasie w potrzebie,
-         zorganizowanie turnieju strzeleckiego o puchar przewodniczącego Koła, w których uczestniczyły zespoły sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych,
-         zorganizowane uroczystych obchodów Dnia Kobiet w herbaciarni słupskiej,
-         przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci będących pod opieką Koła,
-         zorganizowanie spotkania wigilijnego dla wszystkich członków Koła.

Przewodniczący Koła przedstawił osiągnięcia w ramach współpracy Koła z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami służb mundurowych, z którymi Koło współdziała w ramach Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Ocenił, że współpraca ta przebiega bez zakłóceń z pożytkiem zarówno dla Koła jak i pozostałych stowarzyszeń.
Sprawy finansowe przedstawił Skarbnik Koła Krzysztof Kruszewski.

Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła, za działalność w 2017 roku, na zakończenie sprawozdania Komisji  Rewizyjnej postawił jej Przewodniczący Krzysztof Grykałowski. Wniosek został przyjęty przez Zebranie jednogłośnie.
W związku z faktem, że w maju 2018 roku Krajowy Związek Emerytów i Rencistów SW planuje odbyć V Krajowy Zjazd Delegatów na swojego delegata Koło wybrało Przewodniczącego Koła Kolegę Stefana Pawlinę.
Następnie przedstawił projekt „Planu pracy na 2018 rok”, który został jednogłośnie zatwierdzony przez zebranie.
Zebranie ustaliło, że planowana w przyszłym roku wycieczka ma się odbyć do Krakowa i okolic.
Na zakończenie części organizacyjnej spotkania Przewodniczący Koła Kolega Stefan Pawlina odczytał życzenia świąteczno – noworoczne, które przesłał Prezes Zarządu Głównego Związku.
W ramach dyskusji głos zabrali:
-         Przewodniczący Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Jan Karaś, który przedstawił ocenę współpracy pomiędzy stowarzyszeniami należącymi do Porozumienia, przekazał życzenia od zaprzyjaźnionych stowarzyszeń,
-         Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku Romuald Detmer, przedstawił sytuację w jakiej znajdują się obecnie stowarzyszenia służb mundurowych oraz o inicjatywie ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowej w ramach której wszystkie stowarzyszenia zbierają podpisy poparcia proponowanej przez Federacją ustawy,
-         Prezes Okręgowego SEiRPolicyjnych w Słupsku Leszek Orkisz omówił sytuację związaną z wprowadzanymi przez PiS zmianami w ustawach emerytalnych dotyczących: policjantów i innych służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Generalnie zmiany te spowodowały obniżenie świadczeń emerytalnych wielu osobom, których one dotyczą i jak się ocenia są aktem politycznej zemsty na tych, którzy pełnili służbę w okresie PRL..

W drugiej części spotkania jego uczestnicy, dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie świąteczno - noworoczne życzenia oraz zostali poczęstowani obiadem.

Tekst i foto: Jan Karaś.

Pamięci zmarłych kolegów
Dzień 1 listopada każdego roku licznie odwiedzamy groby naszych bliskich, chcąc uczcić ich pamięć zatem przed tym dniem ozdabiamy nagrobki, wcześniej je myjemy i ustawiamy znicze, które mają przypominać o naszej pamięci.
Ciekawa historia wiąże się z nazwą tego święta w Polsce. Według Kościoła jest to bowiem wspomnienie wszystkich świętych. Skąd więc wzięło się „Święto Zmarłych”? Odpowiedź jest dosyć prosta - z PRL-u.
Już wtedy 1 listopada był dniem wolnym od pracy, choć starano się mu wtedy nadać charakter świecki, przez co nazwano go Wszystkich Zmarłych bądź Świętem Zmarłych. Nazwa zakorzeniła się w pamięci wielu osób i wciąż jest przekazywana młodym pokoleniom, które nawet nie zdają sobie sprawy, dlaczego mówią o pierwszym listopada tak, a nie inaczej.
------------------------------------------------------------------------
Redzikowo
Światełko przy pomniku lotników 28 splm
Jak w wielu miejscach w Polsce w przeddzień Święta Zmarłych, już 31 października, przy Pomniku Muzeum 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Redzikowie, które powstało dzięki wysiłkowi środowiska wojskowego Redzikowa i Ziemi Słupskiej, byłych żołnierzy 28 splm, złożono kwiaty i zapłonęły znicze przed tablicą upamiętniającą pilotów tego Pułku, którzy zginęli w czasie służby.
Przed godziną 15.00, przy tablicy, stanęła  warta honorowa wystawiona przez Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie, a o godzinie 15.00 przybyłe do Muzeum delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
W tej skromnej uroczystości uczestniczyły delegacje:
Batalionu Ochrony Bazy, której przewodniczył Zastępca Dowódcy – Szef Sztabu Batalionu mjr Mariusz Warta,
Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego reprezentowali: Prezes płk dypl. pil. Franciszek Klimczuk, były Dowódca 28 splm oraz Wiceprezes Stowarzyszenia st. chor. szt. Wacław Łutowicz, towarzyszył im Wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku płk dypl. Jan Karaś, reprezentujący jednocześnie Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, do którego należą wszystkie stowarzyszenia pozarządowe uczestniczące w tej uroczystości .
Koło nr 4 Związku Żołnierzy WP im. 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Wiceprezesa st. chor. szt. Zbigniewa Olszewskiego oraz Prezesa Honorowego ppłk pil. Witolda Lengiera.
Pomorskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Wiceprezesa Stowarzyszenia płk dypl. pil. Ireneusza Bijaty, również byłego Dowódcy 28 splm.
Przybyli również koledzy pilotów, którzy są wyszczególnieni na tablicy pamiątkowej, by oddać im hołd i dać świadectwo pamięci o tych, którzy odeszli już na wieczną wartę.
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy zrobiono wspólną, pamiątkową fotografię, a kilka okolicznościowy słów wygłosił płk dypl. pil. Franciszek Klimczuk, który podziękował przybyłym za pamięć o kolegach, których już nie ma wśród żyjących i za przybycie, a Dowództwu Batalionu Ochrony Bazy, za wystawienie posterunku honorowego i uczestniczenie w uroczystości upamiętniającej tych, którzy pełnili służbę w 28 Słupskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a którego Batalion Ochrony Bazy teraz kultywuje tradycje.
Pan mjr Mariusz Warta – Szef Sztabu Batalionu, jako przedstawiciel jednostki wojskowej, która teraz realizuje swoje zadania w Redzikowie, podziękował uczestnikom zebranym na uroczystości w Muzeum i zadeklarował dalszą współpracę ze stowarzyszeniami zrzeszającymi członków wojskowego środowiska Ziemi Słupskiej, którzy są poprzednikami żołnierzy pełniących aktualnie służbę wojskową w Redzikowie.

Tekst i foto: Jan Kar


Zbieranie podpisów
poparcia ustawy policyjnej ..., uchylajacej "ustawę represyjną"

Koleżanki i Koledzy !
 
Proszę  przy każdej nadarzającej się okazji informować środowisko emeryckie (nasze i "cywilne") oraz znajomych o możliwości złożenia podpisów pod projektem ustawy uchylającej "ustawę represyjną" (w siedzibach Kół  ) - zwłaszcza w trakcie dyżurów, niezależnie od akcji zbierania podpisów przez naszych członków. 

Po raz kolejny przypominam o obowiązku szczególnej staranności przy zbieraniu podpisów :  
- jak ktoś ma dwa imiona w dowodzie, muszą być wpisane obydwa,
- adresy muszą być pełne, a nie w formie skrótów,
- w przypadku pomyłki lepiej wykreślić całą pozycję  i wpisać  ponownie w nowej linii tabeli,
- nie "wjeżdżać" z wpisami  na inne rubryki.

Będziemy bardzo szczegółowo sprawdzani i byle pretekst wystarczy do dyskwalifikacji nawet całej listy.
 
Jan Karaś

Słupsk
IX Turniej Strzelecki Stowarzyszeń Służb Mundurowych
W sobotę, 7 września 2017 roku Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, zorganizował kolejny już doroczny „IX Turniej Strzelecki Emerytów Służb Mundurowych. Uczestnicy walczyli o puchar Przewodniczącego Koła Terenowego KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Słupsku”. W Turnieju uczestniczyły zespoły reprezentujące związki i stowarzyszenia sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych (5 zespołów) oraz Koła Terenowe KZEiR SW przy ZK Szczecinek, przy AŚ Koszalin i przy ZK Koszalin.
Turniej swoją obecnością zaszczycił Dyrektor Zarządu Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie Pan płk Warenik Piotr oraz były Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku Pan płk Grzegorz Różycki.
Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali puchary i dyplomy.
Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Klubu Sportowego "Gryf Słupski" w Słupsku. Sędzią głównym był Dyrektor Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” Pan Henryk Jaśkowski.
Do zawodów stanęło 8 zespołów, każdy w trzyosobowym składzie. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem walczyli o jak najlepsze wyniki by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta ale uczciwa, a uzyskanie dobrych wyników wymagało od zawodników wiele wysiłku i skupienia.
Uczestnicy zawodów startowali w dwóch konkurencjach:
- strzelanie z karabinka sportowego,
- strzelanie z pistoletu sportowego.
Klasyfikacji podlegały wyniki osiągnięte indywidualnie przez poszczególnych zawodników w obu konkurencjach oraz liczba punktów zdobytych przez całą drużynę.
Według uzyskanych wyników klasyfikacja przedstawia się następująco:
I.  Poszczególne zespoły zajęły następujące lokaty:
1.      Stowarzyszenie EiR Policyjnych w Słupsku - 233 punkty,
2.      Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku - 232 punkty,
3.      Stowarzyszenie Przyjaciół 28 splm ze Słupska - 230 punktów,
4.      Koło Terenowe KZEiR SW przy ZK w Czarnem - 192 punkty,
5.      Koło Terenowe KZEiR SW w Szczecinku – 177 punktów,
6.      Koło Terenowe KZEiR SW przy AŚ w Słupsku – 173 punkty,
7.      Koło Terenowe KZEiR SW przy AŚ w Koszalinie – 136 punktów,
8.      Koło Terenowe KZEiR SW przy ZK w Koszalinie – 111 punktów,
II. Najlepszymi strzelcami okazali się:
1.      Grochowski Janusz ze ZŻWP w Słupsku - 83 punkty,
2.      Połeć Andrzej ze SEiR Policyjnych w Słupsku – 82 punkty,
3.      Szmagliński Kazimierz reprezentujący Stow. Przyj. 28 splm - 81 punktów.
Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych dziękuje Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Słupsku, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze kpt. w st. spocz. Stefanowi Pawlinie za przygotowanie i zorganizowanie tego Turnieju a Koledze Markowi Wojtowiczowi za jego przeprowadzenie.
Wszyscy uczestnicy bardzo dziękują grupie zabezpieczenia kwatermistrzowskiego Koła Terenowego w Słupsku za sprawne i bezkolizyjne, z przebiegiem strzelania, nakarmienie strzelających zawodników i osób funkcyjnych Turnieju.
Oddzielne gorące słowa podziękowania składamy Panu płk. Piotrowi Warenikowi, Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie za życzliwe zainteresowanie i zaszczycenie swoją obecnością słupskiego Turnieju.
Również bardzo serdecznie dziękujemy Dyrektorowi KS "Gryf Słupski" Panu Henrykowi Jaśkowskiemu i jego załodze za udostępnienie strzelnicy oraz broni strzeleckiej i amunicji, a także osobiste zaangażowanie w organizację i przebieg zawodów.


Więcej foto, kliknij: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-68.htm
Tekst i foto: Jan Karaś.

Czarne

Echa wycieczki w Bieszczady.
Jak co roku emeryci z Czarnego organizowali dużą wycieczkę, tym razem na celowniku znalazły się Bieszczady i Lwów.

W wycieczce wzieło udział 53 osoby. Byliśmy gośćmi w Polańczyku u
przemiłych ludzi. Dom Gościnny Ewa, we Lwowie podjął nas hotel Orion, było przecudnie.


Opiekę jako przewodnik podjął te wezwanie kol. Bogdan i kol. Pola.

Dziękuję im za profesjonalne przekazywanie swojej wiedzy, a Ewie za wspaniałą domową atmosferę.Tekst i foto: Ryszard Kowalczyk

Słupsk
Obchody Dnia Sybiraka
Uroczystości związane z Dniem Sybiraka organizowane są przez Komitet Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic, na pamiątkę martyrologii Narodu Polskiego jakiej doznał On na dalekich kresach najpierw carskiej Rosji a potem Związku Radzieckiego.
Podobnie jak całym kraju tak i w Słupsku odbyły się obchody Dnia Sybiraka poświecone pamięci Polaków, którzy zostali na tej nieludzkiej ziemi bądź udało im się powrócić do Ojczyzny różnymi drogami, czy to z armią Andersa, czy z Wojskiem Polskim idącym do Polskim od wschodu.
Uroczystość w tym roku była niezwykle skromna. O godzinie 12.00, na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, delegacje trybie indywidualnym złożyły wiązanki kwiatów pod Krzyżem Katyńskim. Wśród innych delegacji przybyły również delegacje służb mundurowych w tym: Związek Żołnierzy WP reprezentowała delegacja pod kierownictwem Wiceprezesa Zarządu Rejonowego Kolegi Andrzeja Kowalewskiego, a Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych delegacja pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego Jana Karasia.
O godzinie 13.00 w Kinie „Rejs” w Młodzieżowym Centrum Kultury, odbyło się spotkanie słupskich Sybiraków oraz zaproszonych gości i młodzieży. W imieniu Komitetu Obchodów Świąt Państwowych spotkanie prowadził Pan Dariusz Poręba. W ramach spotkania okolicznościowe przemówienie wygłosili: Prezes słupskich Sybiraków Pan Jerzy Lisiecki, Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta oraz Przewodnicząca Rady Miasta Pani Beata Chrzanowska. Oprawę artystyczną zapewnił Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” z programem Żołnierze Sybirakom” oraz młodzież szkolna, która przygotowała scenę teatralno-wspomnieniową przedstawiającą wspomnienia jednego z zesłańców Sybiru. Po występach odbyła się projekcja filmu mówiącego o losach żołnierzy, którzy poprzez wstąpienie do Wojska Polskiego mogli walczyć o wyzwolenie Ojczyzny, a jednocześnie wydostać się z syberyjskiej katorgi.
W ramach obchodów rocznicy Oddział Sybiraków w Słupsku, w dniu 17 września (w niedzielę) zorganizował również wycieczkę autokarową na uroczystości, które odbyły się w Szymbarku. Oprócz uczestniczenia w przedsięwzięciach związanych z oficjalnymi uroczystościami rocznicowymi uczestnicy wycieczki mogli zapoznać się zarówno z pamiątkami związanymi z życiem zesłańców na Syberię, jak i innymi obiektami zgromadzonymi w Centrum Edukacji i Promocji Regionu, których właścicielką jest wielka przyjaciółka Sybiraków Pani Lidia Czapiewska.
Organizatorami uroczystości XIV Światowego Dnia Sybiraka w Szymbarku byli: Związek Sybiraków Oddział w Gdańsku, Rodzina Katyńska, Starosta Kartuski oraz centrum Edukacji i Promocji Regionu.
W Szymbarku uroczystości rozpoczęły się o godzinie 13.00 od odegrania Hymnu przez Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej, następnie odbył się Apel Poległych oraz msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Tomasza Peta Ordynariusza Archidiecezji Najświętszej Marii Panny w Astanie (Kazachstan).
Na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie w amfiteatrze, w czasie którego były wystąpienia Prezesa Sybiraków, Pani Wiceminister  Anny Marii Anders, Pani Lidii Czapiewskiej i innych ważnych dla Sybiraków osób. Wręczono odznaczenia i nagrody, a oprawę artystyczną zapewnił zespół Cappelli Gedanensis
W Szymbarku, co roku, 17 września spotykają się Sybiracy z całego świata. W towarzystwie Rodzin Katyńskich pielęgnują pamięć o cierpieniach wysiedleńców z polskich ziem. Każdego roku przyjeżdża tu coraz mniej naocznych świadków tych wydarzeń. Mimo to liczba osób uczestniczących w obchodach Światowego Dnia Sybiraka nie maleje. Coraz więcej jest ludzi młodych, którzy przychodzą by oddać cześć ofiarom Golgoty Wschodu.
O tragicznych losach polskich rodzin kresowych przypominają kapłani, żołnierze i sami Sybiracy. Wśród osób deportowanych w 1940 roku do ZSRR znaczną część stanowiły dzieci. Skazani na tułaczkę, choroby, cierpienie i wszechobecną śmierć, w niedzielę zebrali się w Szymbarku, by pamięć o ich niedoli nie umarła. Pociągami wywożeni tysiące kilometrów na wschód. Do ostatniej stacji nie docierali w komplecie. Śmierć z wycieńczenia i z głodu towarzyszyłam im na każdym kroku.
Takie historie, Ewa Kubasiewicz, obecna na uroczystościach, zebrała w swojej książce pod tytułem "Przypomnij mi zapach chleba". Za tą publikację autorka otrzymała nagrodę "Bursztynowe Drzewo", przyznawaną tym, którzy pielęgnują pamięć o Golgocie Wschodu.
Liczbę zesłanych, Związek Sybiraków szacuje na jeden milion trzysta tysięcy osób. Z czego śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy. Jednakże dokładnych danych prawdopodobnie nie poznamy nigdy.


Więcej foto, kliknij: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-66.htm
Tekst: Jan Karaś.
Foto: Marek Kul, Jan Karaś

Gdańsk
Spotkanie w ramach
Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej
7 września 2017 roku
W ramach działalności Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w dniu 9 kwietnia 2017 roku powołano Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Jego celem głównym jest doprowadzenie do zmiany represywnej ustawy emerytalnej „policyjnej” uchwalonej głosami PiS w sali kolumnowej sejmu, w dniu 16 grudnia 2016 roku.
W ramach kampanii informacyjnej w różnych rejonach Polski prowadzone są spotkania, na których przedstawiane są cele, sposoby i procedury obowiązujące przy zgłaszaniu inicjatywy ustawodawczej.
W dniu 7 września 2017 spotkanie takie odbyło się w sali konferencyjnej NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku. Na spotkanie przybyło około 400 osób z Trójmiasta oraz innych miejscowości województwa pomorskiego. Gospodarzem spotkania był Prezes Zarządu  Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Pan Jan Pietruszewski, prowadzącym Józef Wardyń, a głównymi prelegentami i zabierającymi głos:
-         Pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, był Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Rodzenek,
-         Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Pan nadinspektor Adam Rapacki, były wiceminister Spraw Wewnętrznych,
-         Były Minister Spraw Wewnętrznych Pan Henryk Majewski,
-         Poseł na Sejm RP Ewa Lieder – Klub Nowoczesna,
-         Przedstawiciel Posłanki na Sejm RP Agnieszki Pomaska – Klub PO,
-         Wiceprezes Zarządu Regionu Pomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Pan Władysław Krugły,
W spotkaniu uczestniczyły także delegacje:
-         Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP w Gdańsku,
-         Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
-         Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
Po odśpiewaniu Hymnu państwowego i uczczeniu minutą ciszy pamięci 17 osób, które straciły życie w wyniku działania ustawy represyjnej, jako pierwszy głos zabrał Pełnomocnik OKIU Pan Andrzej Rodzenek. Potem o swoich odczuciach mówiły osoby, które już otrzymały z ZER MSW informacje o zmniejszeniu emerytur, następnie głos zabrał były Minister Spraw Wewnętrznych Pan Henryk Majewski, Wiceprezes Zarządu Regionu Pomorskiego Związku EiR Straży Granicznej Pan Władysław Krugły oraz inne osoby.
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP w Gdańsku wystąpiła Sekretarz Zarządu Pani kmdr Bożena Sowińska.
Polityczne poparcie, poprzez obietnicę głosowania „za”, dla przedmiotowej inicjatywy ustawodawczej wyraziły: Posłanka na Sejm RP z Klubu „Nowoczesna” Pani Ewa Lieder oraz z Klubu „Platforma Obywatelska” Pani Agnieszka Pomaska, poprzez swojego asystenta, który odczytał jej list.
Przygotowany prze Komitet projekt ustawy zmierza generalnie do tego aby dla osób, których dotyczy ustawa, wprowadzić przeliczniki za lata służby:
- 1,3 % za lata służby do 1990 r.,
- 2,6 % za lata służby po 1990 r.
W toku wystąpień prelegentów oraz dyskusji obecnych na spotkaniu dominowały następujące sprawy.
Inicjatorzy zdają sobie sprawę, że przy obecnym układzie sił w parlamencie projekt nie ma szans powodzenia, ale będzie to test dla polityków z poszczególnych ugrupowań politycznych, by ludzie z naszych środowisk wiedzieli jak głosować w następnych wyborach.
Ustawa represyjna została wprowadzona w życie w sposób urągający zasadom obowiązującym w państwie prawa, w ustawie wprowadzono odpowiedzialność zbiorową bez jakiejkolwiek możliwości obrony przez pokrzywdzonych, zabrano obywatelom prawa nabyte wynikające z umów podpisywanych przez obywatela z instytucjami państwowymi, państwo po prostu swoich obywateli okradło.
Uchwalając tą ustawę Polska zdradziła swoich obywateli, takie postępowanie powoduje w społeczeństwie brak zaufania do swojego państwa. System emerytalny nie może być elementem represji wobec obywateli, jak to wprowadzili sprawujący władzę.
Aktualnie środowisko służb mundurowych jest opluwane zarówno w samej ustawie jak i wystąpieniach osób sprawujących władzę. Rządzący uprawiają czarny pijar w opanowanych przez siebie środkach przekazu i mediach. Ci którzy głosowali za ustawą represyjną mają na rękach krew tych, którzy nie wytrzymali tej sytuacji, bo są granice ludzkiego upokorzenia, a państwo jest przecież zobligowane do opieki nad swoimi obywatelami.
Potrzebna jest debata nad sposobem procedowania ustawy represyjnej oraz rozwiązaniami w niej przyjętymi. W toku dyskusji nad przedstawianym projektem będzie możliwość wykazania represyjnego charakteru ustawy oraz jej ułomności prawnej.
Sojusz Lewicy Demokratycznej, którego Andrzej Rodzenek jest członkiem, po wyborach nie wejdzie w koalicję z żadnym ugrupowaniem, które nie udzieli poparcia tej ustawie. Rada Wojewódzka SLD udostępnia wszystkie swoje siedziby na terenie województwa pomorskiego do prowadzenia pracy związanej z przygotowanie przedmiotowej ustawy oraz zaprasza przedstawicieli naszych środowisk na listy wyborcze, czy to w wyborach samorządowych czy krajowych.
Aby cała sprawa doszła do skutku potrzebny jest wielki wysiłek całego naszego środowiska, wszystkich służb mundurowych i innych zaprzyjaźnionych, z którymi możemy mieć wspólne interesy i inicjatywy.
Zawiadomienie o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej razem z 1000 podpisów zostanie przekazane do Marszałka Sejmu w połowie września. Do końca września (w ciągu 14 dni od złożenia wniosku) Marszałek jest zobowiązany wydać postanowienie o zgłoszeniu Komitetu i od tego czasu w ciągu 3 miesięcy Komitet musi zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia.
W inicjatywę tą powinny angażować się wszystkie bliskie nam środowiska bo w kolejce do procedowania czekają kolejne projekty ustaw dotyczące min. żołnierzy (ustawa emerytalna i degradacyjna), członków PZPR, organizacji młodzieżowych, ustawy dotyczące sądownictwa, mediów i następne, które PiS wymyśli. Ustawa represyjna to początek batalii przeciwko tym, którzy służyli Polsce i Polakom. Zatem należy łączyć szyki środowisk nie tylko byłych funkcjonariuszy ale i obecnych, na bieżąco i wszędzie, szczególnie w mediach lokalnych, pokazujmy patologie władzy.
Na pierwsze rozprawy w sądach należy iść ławą z dobrymi prawnikami. Nie działajmy „hakami”, o których się mówi tu i ówdzie na forach internetowych. Musimy działać zgodnie z prawem, w świetle jupiterów. Musimy być aktywnymi na forach internetowych, musimy wspierać wszystkich protestujących przeciwko nieprawym i pozaprawnym działaniom rządzących.
Tekst i foto: Jan Karaś.

Czarne

III Okręgowa Spartakiada KZEiR SW w Czarnem
W sobotę 5 sierpnia 2017 r. Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnem zorganizował Spartakiadę, w której uczestniczyły zespoły reprezentujące koła KZEiR SW ze Słupska, Czarnego i Szczecinka oraz zespoły Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku i Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku.
Zatem do spartakiadowych zmagań stanęło 5 zespołów. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem starali się uzyskać jak najlepsze wyniki by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta, a uzyskanie dobrych wyników wymagało od zawodników wiele wysiłku i skupienia.
Dla uczestników organizatorzy przygotowali piękne pamiątkowe puchary, a po spartakiadowych zmaganiach smaczny poczęstunek w ramach pikniku grochówkowo – grillowego, przygotowanego przez organizatorów dla umęczonych wysiłkiem zawodników.
Na spartakiadę składało się sześć konkurencji:
-         zawody wędkarskie,
-         strzelanie z kbks, z postawy strzeleckiej siedząc z podpórki - na 50 metrów,
-         strzelanie z pistoletu pneumatycznego,
-         strzelanie do tarczy z dmuchawki,
-         rzut strzałkami do tarczy,
-         rzut gumofilcem do celu.
Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Bractwa Kurkowego w Czarnem oraz obiekty rekreacyjne przy Zakładzie Karnym w Czarnem.
Zawody strzeleckie były prowadzone przez członków Bractwa Kurkowego kolegów Mariusza Adamczyka i Cezarego Gwozdowicza.
Uczestnicy zawodów strzeleckich startowali w dwóch konkurencjach:
- strzelanie z kbks,
- strzelanie z pistoletu pneumatycznego.

Poszczególne zespoły osiągnęły następujące wyniki:
Strzelanie z kbks:
1.       ZO Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
2.       KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
3.       ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
4.       KT przy Zakładzie Karnym w Szczecinku,
5.       KT przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
Strzelanie z pistoletu pneumatycznego:
1.       ZO Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
2.       ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
3.       KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
4.       KT przy Zakładzie Karnym w Szczecinku,
5.       KT przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
Zawody wędkarskie odbyły się na łowisku. Poszczególne zespoły uzyskały lokaty w kolejności:
1.       KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
2.       KT przy Zakładzie Karnym w Szczecinku,
3.       KT przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
4.       ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
5.       ZO Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
Najbardziej widowiskowymi i dostarczającymi wiele emocji konkurencjami były:
-         strzelanie z dmuchawki do tarczy,
-         rzut strzałkami do tarczy
-         rzut gumofilcem do celu.
W rzucie gumofilcem do celu oraz strzelaniu z dmuchawki najlepszym okazał się przedstawiciel Zarządu Okręgowego SEiRPolicyjnych ze Słupska, a w rzucie strzałkami do tarczy zespół KT KZEiR SW w Czarnem.
Łączna klasyfikacja z pięciu konkurencji objętych spartakiadowymi zmaganiami przedstawia się następująco:
 1. ZO Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
 2. KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
 3. ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
 4. KT przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
 5. KT przy Zakładzie Karnym w Szczecinku.

Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz wszyscy uczestnicy spartakiady serdecznie dziękują organizatorom spartakiady: Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy ZK w Czarnym, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze Ryszardowi Kowalczykowi oraz pozostałym osobom z zespołu organizacyjnego w tym w szczególności:
-         Koledze Józefowi Patrzykowskiemu za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów wędkarskich,
-         mistrzowi kucharskiemu I klasy Koledze Stanisławowi Szpakowskiemu oraz pomagającym mu Koledze Stanisławowi Walendziakowi i wszystkim osobom przygotowującym poczęstunek dla zawodników za wspaniałości z grilla i nie tylko,
-         Koledze Wiesławowi Perzanowskiemu za zapewnienie nagłośnienia i oprawę muzyczną spotkania.
Oddzielne gorące słowa podziękowania składamy, Dyrektorowi Zakładu Karnego w Czarnem za udzielenie pomocy w organizacyjnym zabezpieczeniu Spartakiady.
Również serdecznie dziękujemy Kolegom Mariuszowi Adamczykowi i Cezaremu Gwozdowiczowi z Bractwa Kurkowego z Czarnem za umożliwienie skorzystania ze strzelnicy oraz zabezpieczenie broni i amunicji, a także aktywne włączenie się w przeprowadzenie konkurencji strzeleckich.
Więcej foto, kliknij: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-64.htm
Tekst: Jan Karaś.
Foto: Mirosław Zilhke.

Słupsk:
Zawody Sportowo – Obronne ZŻWP Rejonu Słupskiego
W dniu 15 maja 2017 roku, na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” w Słupsku, odbyły się zawody sportowo – obronne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Rejonu Słupskiego. Zorganizował je Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku.
Celem zawodów sportowo – obronny ZŻWP Rejonu Słupskiego jest:
-         integracja związku żołnierzy i środowiska wojskowego z innymi stowarzyszeniami służb mundurowych oraz przedstawicielami lokalnych samorządów terytorialnych,
-         utrzymanie umiejętności strzeleckich wśród członków Związku Żołnierzy WP,
-         wyłonienie spośród strzelających najlepszych zawodników do skompletowania zespołu Zarządu Rejonowego w Słupsku na inne zawody strzeleckie, w których uczestniczy nasz Rejon.
Zawody przeprowadzono w trzech grupach:
- Grupa zespołów kół ZŻWP - 8 zespołów,
- Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych - 6 zespołów,
- Grupa zespołów samorządu terytorialnego - 3 zespoły,
Razem - 17 zespołów.
Puchary dla zwycięzców ufundowali:
- Prezes Zarządu Rejonowego ZŻ WP – dla grupy zespołów kół ZŻWP,
- Prezydent Miasta Słupska – dla grupy zespołów stowarzyszeń służb mundurowych,
- Starosta Powiatu Słupskiego – dla grupy zespołów samorządu terytorialnego.
Zawody przeprowadzono w konkurencjach:
1.        Strzelanie z karabinka sportowego.
Warunki: odległość 50 m, cel – tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka leżąc z wykorzystaniem podpórki.
- 8 strzałów w czasie 5 minut, w tym 5 najlepszych na ocenę;
2.        Strzelanie z pistoletu sportowego.
Warunki: odległość 25 m, cel – tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka stojąc z wolnej ręki.
- 8 strzałów w czasie 5 minut, w tym 5 najlepszych na ocenę;
Najlepsze zespoły nagrodzono:
- pucharem i dyplomem za zajęcie 1 miejsca, w każdej grupie indywidualnie i zespołowo,
- dyplomem za zajęcie 2 i 3 miejsca indywidualnie i zespołowo, w każdej grupie.
W poszczególnych konkurencjach zwycięzcami zostali:
A. Grupa zespołów kół ZŻWP
a) Konkurencja zespołowa:
 1. Koło nr 2 „Czarne Berety ze Słupska – 258 pkt,
 2. Koło nr 4 im. 28 SPLM z Redzikowa – 240 pkt,
 3. Koło nr 1 ZŻWP ze Słupska – 238 pkt.
b) Konkurencja indywidualna:
1. Grochowski Janusz - Koło nr 1 ZŻWP ze Słupska – 91 pkt,
2. Zblewski Janusz - Koło nr 2 „Czarne Berety” ze Słupska – 89 pkt,
3. Mokwa Grzegorz - Koło nr 3 „Niebieskie Berety” ze Słupska – 89 pkt,
 B. Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych :
a) Konkurencja zespołowa:
1.        Zarząd Okręgowy SEiRPolicyjnych ze Słupska – 270 pkt,
2.        Koło Terenowe KZEiR SW przy AŚ w Słupsku – 230 pkt,
3.        Zarząd Miejski LOK w Słupsku – 227 pkt,
b) Konkurencja indywidualna:
1.        Derdziński Mieczysław – ZO SEiRP w Słupsku – 92 pkt,
2.        Jankowski Włodzimierz - ZO SEiRP w Słupsku – 89 pkt,  
3.        Knychała Waldemar - ZO SEiRP w Słupsku – 89 pkt.
C. Grupa zespołów samorządu terytorialnego: 
a) Konkurencja zespołowa:
1.        Urząd Gminy Słupsk – 241 pkt,
2.        Starostwo Powiatowe Słupsk – 174 pkt
3.        Urząd Gminy Cewice – 171 pkt.,
b) Konkurencja indywidualna:
1.        Szcześniak Grzegorz – UG Słupsk – 82 pkt,
2.        Matuszewski Piotr – UG Słupsk – 80 pkt,
3.        Filipczak Marek – UG Słupsk – 79 pkt,
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tych zawodów, w szczególności: Staroście Powiatu Słupskiego Panu Zdzisławowi Kołodziejskiemu i Prezydentowi Miasta Słupska za ufundowanie pucharów dla poszczególnych grup zespołów. Dziękujemy Dyrektorowi Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” Panu Henrykowi Jaśkowskiemu oraz innym osobom z Klubu zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie zawodów, a także sędziom: na osi karabinka mjr Markowi Piaskowskiemu oraz na osi pistoletu kpt. Jackowi Słomińskiemu za rzetelną i sprawiedliwą ocenę strzelających, a zespołom wystawionym przez poszczególne koła, stowarzyszenia i samorządy gratulujemy osiągniętych wyników i dziękujemy za duży wysiłek i zaangażowanie oraz życzymy nowych sukcesów w kolejnych zawodach.
Dziękujemy również Koledze Wiceprezesowi ZR kpt. Sławomirowi Waniewskiemu oraz firmie za przygotowanie i sprawne wydanie posiłku w postaci grochówki z wkładką.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zawody odbyły się, przebiegły sprawnie i bezpiecznie bardzo serdecznie dziękuję.

Sędzia Główny Zawodów.
płk dypl. Jan Karaś.
Foto: Ryszard Bednarz

72 rocznica zbrodni w Lasku Południowym.
Uroczystości w Słupsku
O godzinie 13.00, 7 marca 2017 roku w Lasku Południowym w Słupsku odbyła się uroczystość poświęcona pamięci zbrodni faszystowskiej dokonanej przez faszystów niemieckich na pracownikach przymusowych przetrzymywanych w słupskich obozach pracy.
W przededniu wyzwolenia Słupska rozstrzelali oni bez sądu 22 pracowników przymusowych, w tym jedną kobietę.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z Zastępcą Prezydenta Słupska Panią Krystyną Danilecka - Wojewódzką, Wicewojewodą Pomorskim Panem Mariuszem Łuczykiem, kombatanci, przedstawiciele związków, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz młodzież ze słupskich szkół.
Jak co roku, przy pomniku pomordowanych stanęły warty honorowe żołnierzy 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz poczty sztandarowe instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń oraz młodzieży.
Okolicznościową informację wygłosił Prezes Słupskiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę płk w st. spocz. Zenon Klemenczak oraz Wicewojewoda Pan Mariusz Łuczyk.
Modlitwę za pomordowanych poprowadził ksiądz kapelan stowarzyszeń kombatanckich ppłk dr Eugeniusz Łabisz.
Oprawę artystyczną uroczystości w postaci deklamacji stosownych do chwili wierszy zapewnili młodzi słupscy artyści z Młodzieżowego Centrum Kultury.
Na zakończenie obecne na uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Pomordowanych.
Po zakończeniu uroczystości w Lasku Południowym delegacje Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Inwalidów Wojennych oraz Związku Sybiraków, wraz ze swoimi sztandarami, przemieściły się najpierw na Plac Zwycięstwa pod Pomnik Żołnierza Polskiego a następnie na Cmentarz Komunalny pod Pomnik Żołnierzy Radzieckich, gdzie w hołdzie złożyły wiązanki kwiatów z okazji 72 rocznicy wyzwolenia Miasta Słupska spod okupacji niemieckiej i powrotu naszego Miasta po wiekach do Macierzy.
Nasz Związek reprezentowały poczet sztandarowy wystawiony przez Koło Nr 1 ZŻWP w Słupsku oraz delegacja Zarządu Rejonowego w Słupsku pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Rejonowego w Słupsku ppłk Romualda Detmera.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja w składzie Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego płk Jan Karaś oraz Koledzy: Stefan Pawlina Przewodniczący Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Słupsku oraz Ryszard Skibiński członek Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku.

Tekst: Jan Karaś
Foto: Marek Kul.

Słupsk
Posiedzenie sprawozdawcze
Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM
W dniu 7 lutego 2017 roku, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
Jego celem było przedstawienie i zaakceptowanie sprawozdania z działalności Porozumienia w 2016 roku.
Co roku, w miesiącu lutym, na Posiedzeniu Komitetu Porozumiewawczego jego Przewodniczący jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z działalności Porozumienia za poprzedni rok.
Posiedzenie Komitetu zostało poprowadzone przez Przewodniczącego według następującego porządku:
1.        Przywitanie uczestników Posiedzenia– Przewodniczacy KP.
2.        Omówienie porządku obrad – Przewodniczący KP.
3.        Przedstawienie „Sprawozdania Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego o realizacji zamierzeń ujętych w Planie zamierzeń na 2016 rok” – Przewodniczący Komitetu.
4.        Dyskusja nad Sprawozdaniem …
5.        Podjecie uchwały o przyjęciu Sprawozdania do akceptyjącej wiadomości – Członkowie Komitetu.
6.        Przedstawienie informacji o aktualnych problemach w związkach i stowarzyszeniach – sygnatariuszach Porozumienia – Przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń.
7.        Dyskusja i wolne wnioski
8.        Podsumowanie obrad i zamknięcie posiedzenia KP – Przewodniczący KP.
W przedstawionym sprawozdaniu Przewodniczacy Komitetu płk Jan Karaś stwierdził, że zdecydowana większość zadań ujęta w Planie działania Porozumienia w 2016 roku została zrealizowana pomyślnie. Zaplanowane przedsięwzięcia były realizowane w ramach pięciu zasadniczych kierunków działalnosci Porozumienia.
1.        Zacieśnienie współpracy i współdziałania pomiędzy stowarzyszeniami i związkami służb mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych w ramach działalności statutowej.
2.        Ochrona praw i interesów środowisk służb mundurowych, w szczególności socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych.
3.        Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, tradycji niepodległościowych oraz oddania Ojczyźnie i Narodowi.
4.        Aktywizacja środowisk służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, wspomaganie procesów integracyjnych w społeczności lokalnej, a także wspierania administracji publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności naszego regionu.
5.        Kształtowanie w środowiskach służb mundurowych koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, środowiskowej solidarności, wzajemnego poszanowania godności i honoru.
Ad. 1.        Zacieśnienie współpracy i współdziałania pomiędzy stowarzyszeniami i związkami służb mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych w ramach działalności statutowej.
Realizacja:
-         odbyło się 7 posiedzeń Prezydium i 2 Posiedzenia Komitetu Porozumiewawczego,
-         utrzymywanie ścisłych kontaktów pomiędzy poszczególnymi sygnatariuszami Porozumienia,
-         informowanie na posiedzeniach Prezydium o działaniach podejmowanych przez poszczególne związki i stowarzyszenia,
-         wzajemne zapraszanie przedstawicieli zaprzyjaźnionych związków i stowarzyszeń na realizowane przez nich przedsięwzięcia,
-         grudniowe posiedzenie członków Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM połączono ze tradycyjnym spotkaniem wigilijnym, na którym zebrani złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne.
Ad. 2.        Ochrona praw i interesów środowisk służb mundurowych, w szczególności socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych.
Realizacja:
-         w dziedzinie tej w 2016 roku, jedną z istotniejszych spraw był protest przeciwko wprowadzeniu zmian w ustawach emerytalnych funkcjonariuszy policji i innych służb MSW … poprzez uchwalenie Oświadczenia SPZiSSM ... i przesłanie go do Prezydenta RP, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu, niektórych mediów,
-         popieranie manifestacji w dniu 2 grudnia w Warszawie oraz udział w manifestacjach w dniach 13 (Hasło - stop dewastacji Polski) i 20 grudnia organizowanych przez KOD i Partię Razem, przeciwko łamaniu prawa przez obecne władze ustawodawcze i wykonawcze:
-         w tym łamanie przepisów Konstytucji RP i wielu ustaw,
-         ubezwłasnowolnieniu Trybunału Konstytucyjnego RP,
-         zabieraniu emerytur i rent funkcjonariuszom policji i ich rodzinom oraz kłamstwom i obrażaniu przez rządzących byłych funkcjonariuszy poprzez sformułowania, które nie mają odzwierciedlenia w historii, czy w systemie prawa polskiego, takimi jak „oprawcy”, „funkcjonariusze totalitarnego państwa”, „funkcjonariusze organizacji przestępczej”, itp,
-         stosowaniu przez rząd odpowiedzialności zbiorowej,
-         zmianom w systemie szkolnictwa i edukacji,
-         niemożności w służbie zdrowia, itp.,
Ad. 3.        Kształtowanie wśród społeczeństwa postaw obywatelskich i patriotycznych, tradycji niepodległościowych oraz oddania Ojczyźnie i Narodowi.
Realizacja:
-         uczestniczenie delegacji w obchodach świąt państwowych i uroczystościach związanych z obchodami rocznic historycznych ważnych z punktu widzenia zachowania pamięci o bohaterstwie, wysiłku i martyrologii naszych przodków w walce o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny:
§         Rocznica zbrodni na robotnikach przymusowych w Lasku Południowym – 9.03,
§         Światowy dzień Ofiar Katynia – 13.04,
§         Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3.05,
§         Dzień Zwycięstwa – 8.05,
§         Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego – 1.08,
§         Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej (Dzień Weterana) – 1.09,
§         Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27.09,
§         Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.
-         zorganizowanie przez kolegów z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Słupsku „VII Turnieju Strzeleckiego” Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w którym uczestniczyło 6 zespołów. Zwyciężył zespół ze Związku Żołnierzy WP uzyskując 245 punktów, a indywidualnie Kolega Knychała Waldemar ze SEiR Policyjnych uzyskując 89 punktów.
W tym miejscu dziękuję kolegom ze Służby Więziennej za trud włożony w zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Proszę ich o przekazanie moich podziękowań Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Słupsku Panu mjr Grzegorzowi Różyckiemu za wsparcie jakiego nam udzielił przy organizacji tego przedsięwzięcia.
-         zorganizowanie przez kolegów z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Czarnem „II Okręgowej Spartakiady Sportowej” Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w którym uczestniczyło 5 zespołów. Zwyciężył zespół ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku uzyskując razem 20 punktów.
W spartakiadzie przewidziano 5 konkurencji:
·         Strzelanie z KBKS;
·         Strzelanie z pistoletu pneumatycznego;
·         Strzelanie z dmuchawki;
·         Zawody wędkarskie;
·         Rzut telefonem komórkowym prezesa.
Dziękuję kolegom ze Służby Więziennej w Czarnem za trud włożony w zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Proszę ich o przekazanie moich podziękowań Dyrektorowi Zakładu Karnego w Czarnem za wsparcie jakiego nam udzielił przy organizacji tego przedsięwzięcia oraz Kolegom z Bractwa Kurkowego w Czarnem za pomoc w zabezpieczeniu zawodów strzeleckich.
-         Ze względów niezależnych od nas nie udało się zorganizować zawodów strzeleckich Związku Żołnierzy WP. Wojsko nie udostępniło nam ani strzelnicy, ani broni ani amunicji. Wina MON Antoniego Macierewicza.
W zawodach tych uczestniczyło zawsze około 20 drużyn (60 zawodników).
-         uczestniczenie przedstawicieli organów władzy poszczególnych sygnatariuszy Porozumienia w środowiskowych spotkaniach integracyjnych organizowanych przez nasze poszczególne związki i stowarzyszenia,
Ad. 4.        Aktywizacja środowisk służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, wspomaganie procesów integracyjnych w społeczności lokalnej, a także wspierania administracji publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności naszego regionu.
Realizacja:
-         Aktywność nasza skupiała się na aktywnym uczestnictwie w protestach przeciwko łamaniu prawa przez obecne władze poprzez przesyłanie petycji protestacyjnych oraz udziału członków naszych stowarzyszeń w organizowanych manifestacjach społecznych.
-         Dochodzę do wniosku, że nasze protesty na niewiele się zdają. PiS nie zwraca uwagi na protesty tylko robi swoje, zgodnie z hasłem ‘Psy szczekają a karawana jedzie dalej;
-         Uważam, że Słupskie Porozumienie i nasze stowarzyszenia muszą wykonać tzw. „długi marsz”, przygotowując się do akcji wyborczej najpierw samorządowej, a następnie krajowej. Musimy podjąć w naszym środowisku poważną pracę uświadamiającą oraz propagandowo – agitacyjną, by wyborcy, przynajmniej ci wywodzący się z naszego środowiska, zrozumieli i pojęli oszustwa wyborcze jakimi posługiwało się PiS, dzięki którym poprzez sprytną i niezwykle agresywną propagandę udało im się wygrać wybory. Nie możemy pozwolić by hasło Kurskiego – „Ciemny lud to kupi” sprawdziło się ponownie.
Ad. 5.        Kształtowanie w środowiskach służb mundurowych koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, środowiskowej solidarności, wzajemnego poszanowania godności i honoru
Realizacja:
Poszczególne związki i stowarzyszenia prowadzą różne formy działalności realizując swoje zadania statutowe zrealizowały wiele przedsięwzięć, w tym min:
-         Turniej strzelecki SPZiSSM w oparciu o obiekty „KS Gryf Słupski”,
-         Zawody wędkarskie - ZŻWP,
-         Okręgową Spartakiadę Sportową SPZiSSM w Czarnem,
-         Integracyjne spotkania na obiektach SOSiR PKiW w Słupsku – SEiR Policyjnych w Słupsku oraz ZŻWP w „Czarnym Kocie” w Lasku Północnym,
-         Wyjazdowe trzydniowe spotkania integracyjne w Jarosławcu zorganizowały: ZŻWP i SEiR Policyjnych,
-         Wycieczki turystyczno-krajoznawcze – ZŻWP, KT KZEiR SW w Słupsku,
-         Spotkanie wigilijne na szczeblu garnizonu Słupsk zorganizował ZZWP, niestety już bez 7 BOW. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele związków i stowarzyszeń zrzeszonych w naszym Porozumieniu,
 Na podstawie przedstawionego sprawozdania oceniam, że ciekawe i skuteczne rozwiązania w zakresie organizacji pracy i działalności przyjęło Koło Terenowe KZEiR SW w Czarnem.
Członkowie Zarządu pracowali wg przyjętego preliminarz imprez, które były realizowane we współpracy z Dyrekcją Zakładu Karnego.
W celu właściwej realizacji przedsięwzięć z poszczególnych dziedzin działalności Zarząd Koła ma specjalnych pełnomocników, i tak do spraw:
-         sport - tenis stołowy i ziemny, brydż sportowy, wędkarstwo, strzelectwo,
-         turystyka i rekreacja – wycieczki nad morze Ustka - Hel, Gdańsk - Kanał Elbląski dwa rajdy rowerowe ze spotkaniami integracyjnymi,
-         hodowli gołębi pocztowych,
-         współpraca międzynarodowa – na rzecz polskiej szkoły na Litwie,
-         integracja – spotkania: Dzień Kobiet, podsumowujące grup sportowych, gołębi pocztowych, grupy Człuchów, Honorowych Dawców Krwi, pragnących dobrej zabawy „Andrzejki”, wigilijne.
-         Wspieranie społeczności lokalnej – osoby i instytucje potrzebujące pomocy.
Pełnomocnicy inicjują i są głównymi organizatorami imprez w swojej dziedzinie. Do pomocy im w zorganizowaniu imprez Zarząd powołuje zespoły, których zadaniem jest właściwe i wszechstronne zorganizowanie, zabezpieczenie i rozliczenie imprezy.
Informacje o organizowanych imprezach rozpropagowywane są poprzez lokalną telewizję, osobiście przez pełnomocników, ogłoszenia wieszane w witrynach sklepowych, tablicach i słupach ogłoszeniowych oraz poprzez tzw. pocztę pantoflową.
Koło zaangażowało się aktywnie w udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy organizowanej w Czarnem przez Dom Kultury, poprzez udział członków koła w kwestowaniu środków pieniężnych. Zebrano 2758 zł.
W okresie zimowym organizowane są mecze siatkówki, piłki nożnej i tenisa stołowego, głównie w oparciu o obiekty Zakładu Karnego i pod patronatem jego Dyrektora.
Sportowcy rywalizują również w zawodach wędkarskich. Dział ten jest najprężniej działającą sekcją w Kole.
Brydżyści od jesieni do kwietnia rywalizują w lidze powiatowej, strzelcy uczestniczą w zawodach służb mundurowych, Zarząd koła jest dumny z rozwijającej się sekcji hodowców gołębi pocztowych, tenisiści stołowi i tenisa ziemnego corocznie uczestniczą w mistrzostwach okręgowych służby więziennej.
Generalnie w 2016 roku Koło było organizatorem lub współorganizatorem 22 imprez, w których wzięło udział 651 osób.

Jan Karaś

Czarne
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Już 25 raz zagrała orkiestra Jerzego Owsiaka, a w Czarnem  15 raz. Przez ten czas emeryci oraz związkowcy służby więziennej biorą czynny udział w tym graniu. Na zdjęciu jest tego dowód.

Mamy dobraną ekipę , która wzajemnie się uzupełnia, dajemy z siebie 100% zaangażowania.

W tym roku grali; Marian Zemler, Edmund Sobczak, Paweł Pisula, Stefan Kusek, Stanisław Bejner, Wiesław Perzanowski, Roman Cierpisz, Mariusz Kopczak i Ryszard Kowalczyk.

Za udział w tym ogółnonarodowym, chwalebnym przedsięwzięciu wszystkim jego uczestnikom serdecznie dziękuję.

Tekst i foto: Ryszard Kowalczyk
Pozdrawiam i siema.

Słupsk
Kontynuacja protestów przeciwko działaniom władzy
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na manifestacji w dniu 17 grudnia, w dniu 20 grudnia 2016 roku, o godzinie 19.00 w Słupsku, przed Biurem Poselskim Posłanki na Sejm RP Jolanty Szczypińskiej, zebrali się protestujący mieszkańcy Słupska, którzy nie zgadzają się z poltyką obecnego rządu i polityką prowadzoną przez rządzacą partię.
Uczestnicy zgromadzenia przotestowali przeciwko:
- niszczeniu Trybunału Konstytucyjnego,
- niszczeniu demokracji,
- niszczeniu trójpodziału władzy,
- ograniczaniu praw kobiet,
- cenzurze mediów,
- cenzurze kultury i sztuki,
- ograniczaniu praw do ziemi rolnej,
- przejeciu wojska przez Maciarewicza,
- przejęciu prokuratur i sądów,
- wyciekowi publicznych pieniędzy,
- Misiewiczom i Pisiewiczom,
- spadkowi wzrostu PKB,
- gwałtownemu spadkowi inwestycji,
- zadłużaniu Polski,
- niszczeniu systemu emerytalnego,
- niszczeniu środowiska,
- fałszowaniu historii,
- przyzwalaniu na nietolerancję,
- podsycaniu nacjonalizmu.
Protest ten był zorganizowany spontanicznie. Na miejsce zbiórki przybyło około 150 uczestników.
Protestowi przewodzili przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji, a głosy zabierali przedstawiciele uczestniczących w proteście środowisk. Skandowane były hasła dotyczące głównie: przestrzegania zasad demokracji i utrzymania obywatelskiej wolności w naszym kraju
.

Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk
Kolejny protest przeciwko działaniom PiS
W dniu 17 grudnia 2016 roku, o godzinie 20.00 w Słupsku, przed Biurem Poselskim Posłanki na Sejm RP Jolanty Szczypińskiej, odbył się kolejny protest zorganizowany przez słupskie struktury tym razem Partii Razem i Komitetu Obrony Demokracji.

Był on zorganizowany spontanicznie. Na miejsce zbiórki przybyło około 50 uczestników, w tym również ze środowisk służb mundurowych zrzeszonych e Słupskim Porozumieniu Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Protestujący zapalili znicze i wyrazili swój protest protest przeciwko łamaniu zasad demokracji przez partię rządzącą.

Głos zabierali przedstawiciele partii Razem, Komitetu Obrony Demokracji, środowiska kobiece oraz Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Skandowane były hasła dotyczące głównie: zachowania zasad demokracji i utrzymania obywatelskiej wolności w naszym kraju.

Zebrani ustalili, że kolejny protest odbędzie się w tym samym miejscu, we wtorek, 20 grudnia, o godzinie 19.00. Na protest organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy sprzeciwiają się łamaniu prawa przez obecnie rządzącą ekipę.Słupsk
Zebranie Koła Terenowego KZEiR SW
14 grudnia 2014 r., w sali restauracyjnej hotelu „ATENA” przy ul. Kilińskiego w Słupsku, Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku zorganizował zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła, połączone ze spotkaniem wigilijnym.
Oprócz członków Związku na spotkanie ze strony władz Aresztu Śledczego przybyli Dyrektor Aresztu Pan ppłk Grzegorz Różycki oraz opiekunka Koła z ramienia dyrekcji Aresztu - Agnieszka Ferenc.
Na zebranie przybyli również zaproszeni goście w osobach: koledzy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Romuald Detmer oraz ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - Prezes Zarządu Okręgowego w Słupsku Leszek Orkisz.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentował Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego - Jan Karaś.
Pierwsza część spotkania to zebranie sprawozdawczo - wyborcze, w czasie której obszerne sprawozdanie wygłosił Przewodniczący Koła Stefan Pawlina. Przedstawił zebranym główne przedsięwzięcia realizowane przez Koło w 2016 roku, w tym:
-         przydzielanie zapomóg członkom stowarzyszenia, którzy byli w tym czasie w potrzebie,
-         zorganizowanie turnieju strzeleckiego o puchar przewodniczącego Koła, w których uczestniczyły zespoły sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych,
-         zorganizowane uroczystych obchodów Dnia Kobiet w herbaciarni słupskiej,
-         przygotowanie paczek świątecznych dla 20 dzieci będących pod opieką Koła,
-         zorganizowanie spotkania wigilijnego dla wszystkich członków Koła.
Nie odbyły się:
-         uczestnictwa drużyny strzeleckiej Koła w zawodach sportowo – obronnych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, gdyż ze względów politycznych zawodów tych Związek Żołnierzy WP nie mógł zorganizować,
-         nie odbyło się również spotkanie integracyjne członków koła planowane w Koczale.
Przewodniczący Koła przedstawił osiągnięcia w ramach współpracy Koła z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami służb mundurowych, z którymi Koło współdziała w ramach Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Ocenił, że współpraca ta przebiega bez zakłóceń z pożytkiem zarówno dla Koła jak i pozostałych stowarzyszeń.
Sprawy finansowe przedstawił Skarbnik Koła Krzysztof Kruszewski.
Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła, za działalność w 2016 roku, na zakończenie sprawozdania Komisji  Rewizyjnej postawił jej Przewodniczący Krzysztof Grykałowski. Wniosek został przyjęty przez Zebranie jednogłośnie.
W części wyborczej zebrania oceniono, że dotychczasowe władze Koła, czyli: Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna Koła kierują działalnością Koła bardzo dobrze i nie ma potrzeby dokonywać jakichkolwiek zmian. Padł więc wniosek o pozostawieniu władz Koła w dotychczasowym składzie.
Prowadzący zebranie Kolega Stefan Pawlęty zapytał członków dotychczasowych władz czy wyrażają zgodę na dalsze pełnienie funkcji w dotychczasowym składzie, a każdy po kolei potwierdził swoją zgodę na pracę we władzach Koła. Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie, oddzielnie na wybory Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Koła. Zebrani jednogłośnie wybrali swoje władze.
Na zakończenie części organizacyjnej spotkania Przewodniczący Koła Kolega Stefan Pawlina wręczył związkowe wyróżnienie nadane przez Zarząd Główny KZEiR SW Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Koła Koledze Krzysztofowi Grykałowskiemu.
Następnie przedstawił projekt „Planu pracy na 2017 rok”, który został jednogłośnie zatwierdzony przez zebranie.
Sprawy wycieczek organizowanych przez Koło omówili Koledzy Marian Bieliński oraz Marek Janusiewicz. Po konsultacjach ustalono, że Koło zorganizuje wycieczkę do Karpacza i okolic w miesiącu wrześniu 2017 roku.
W ramach dyskusji głos zabrali:
-         Dyrektor Aresztu Śledczego Pan ppłk Grzegorz Różycki, który podziękował za dobrą współpracę Koła z dyrekcją Aresztu oraz złożył zebranym życzenia świąteczne i noworoczne,
-         Przewodniczący Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Jan Karaś, który przedstawił ocenę współpracy pomiędzy stowarzyszeniami należącymi do Porozumienia, przekazał życzenia od zaprzyjaźnionych stowarzyszeń oraz przekazał w imieniu Komitetu Porozumiewawczego przygotowaną laurkę – podziękowanie koledze Stefanowi Pawlinie, za pracę, zaangażowanie i sukcesy osiągnięte przez Koło,
-         Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku Romuald Detmer, przedstawił sytuację w jakiej znajduje się Związek Żołnierzy WP po wypowiedzeniu Związkowi przez Ministra Obrony Narodowej Macierewicza, porozumienia o współpracy i konsekwencjami tego faktu,
-         Prezes Okręgowego SEiRPolicyjnych w Słupsku Leszek Orkisz omówił sytuację związaną z wprowadzanymi przez PiS zmianami w ustawach emerytalnych dotyczących: policjantów i innych służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz stawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin. Generalnie zmiany te zmierzają do zabrania wielu uprawnień osobom, których one dotyczą i jak się ocenia są aktem politycznej zemsty na tych, którzy pełnili służbę w okresie PRL..
W drugiej części spotkania jego uczestnicy, dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie świąteczno - noworoczne życzenia oraz zostali poczęstowani obiadem w postaci: królewskiego rosołu, dania głównego w postaci polędwiczek w sosie pieczarkowym oraz słodkiego deseru.
Wszystko bardzo smaczne.


Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk
Protest Komitetu Obrony Demokracji
W dniu 13 grudnia 2016 roku, o godzinie 16.00 w Słupsku, przed Biurem Poselskim Posłanki na Sejm RP Jolanty Szczypińskiej, odbył się protest zorganizowany przez słupskie struktury Komitetu Obrony Demokracji. Wsparty był on przez partie opozycyjne, środowiska nauczycielskie, organizacje pozarządowe, w tym Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych zrzeszające: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Stowarzyszenie Przyjaciół 28 SPLM.
Celem tego protestu było przeciwstawienie się aktualnej polityce i posunięciom obecnej władzy, które zmierzają do: ubezwłasnowolnienia Trybunału Konstytucyjnego, pozbawienie niezawisłości sądów,  pełnego zawłaszczenia władzy bez uwzględnienia w nowelizowanym prawie potrzeb zgłaszanych mniejszość sejmową, czyli pozbawienie całkowitego wpływu na kształt stanowionego prawa, tych którzy nie głosowali na PiS, podzielenia społeczeństwa polskiego oraz politycznej zemsty i pognębienia swoich przeciwników politycznych, w tym szczególnie żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę w okresie PRL.

Protest zgromadził, moim zdaniem, około 500 osób. Zebrani demonstrowali z hasłami zawierającymi 13 postulatów Komitetu Obrony Demokracji oraz wznosili okrzyki poparcia dla tych haseł.
W trakcie demonstracji oprócz wystąpień przedstawicieli Komitetu Obrony Demokracji wystąpili przedstawiciele środowisk biorących udział w demonstracji, w tym Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych (Jan Karaś) oraz Związku Żołnierzy WP (Darek Iwiński).
Treść wystąpienia Jana Karasia poniżej.
 
PROTEST
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, zrzeszające stowarzyszenia emerytów i rencistów: byłych żołnierzy, funkcjonariuszy policji, służby więziennej oraz straży pożarnej, włącza się w protest środowisk, którym na sercu leży dobro Polski i jej obywateli.
Nie zgadzamy się na działania rządzącej obecnie partii, mające na celu skrępowanie funkcjonowania instytucji państwa, w szczególności działań paraliżujących funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów powszechnych.
Popieramy żądania środowisk nauczycielskich protestujących przeciwko pospiesznej i nie do końca przemyślanej reformie oświaty.
Sprzeciwiamy się wszelkim przejawom narzucania wszystkim obywatelom jedynie słusznego poglądu partii rządzącej na sposób funkcjonowania społeczeństwa i państwa oraz coraz bardziej nasilających się objawów brutalnego nacjonalizmu.
Domagamy się niezależności politycznej instytucji kultury oraz mediów publicznych, a także bezwzględnego utrzymania wolności zgromadzeń.
W związku z tym, że bliskie są nam sprawy bezpieczeństwa państwa apelujemy do Ministra Obrony Narodowej pana Antoniego Macierewicza, aby nie osłabiał systemu obronnego państwa, poprzez zaniechania wyposażania sił zbrojnych w nowoczesny sprzęt bojowy oraz aby Wojska Obrony Terytorialnej, które zamierza tworzyć spełniały kryteria nowoczesnej armii, zdolnej do realizacji poważnych zadań obronnych, a nie były zlepkiem amatorskich organizacji paramilitarnych.
Domagamy się od władzy, która w kampanii wyborczej obiecała wiele różnych wspaniałych rzeczy, jasnego powiedzenia wyborcom, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, że te obietnice były tylko na potrzeby kampanii wyborczej.
Częściowa tylko realizacja wyborczych obietnic została wymuszona gospodarczymi możliwościami państwa, dlatego jak zwykle władza szukając oszczędności zwraca się w pierwszej kolejności w kierunku resortów służb mundurowych i uderza w emerytury i renty mundurowe osób służących w okresie PRL.
Osoby te, wstępując do służby, zawierały umowę z państwem uznawanym przez cały świat. Nabyły więc prawa do emerytur i rent legalnie, a teraz te prawa to państwo im bezprawnie zabiera, stosując tym sposobem niezgodną z prawem odpowiedzialność zbiorową.
Protestujemy więc przeciwko takiemu postępowaniu władz i pozbawianiu należnych uprawnień emerytalnych żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy pełnili ciężką służbę, niejednokrotnie z narażeniem życia, a nawet ponieśli śmierć w walce, tam gdzie wysłała ich Ojczyzna. Teraz zabiera się należne świadczenia emerytalne lub świadczenia rentowe małżonkom i dzieciom osób, które zginęły oraz zmarły pełniąc służbę.
Naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej w dotychczasowych rozwiązaniach emerytalnych, na które powołuje się projektodawca, jest uzasadnieniem nieakceptowanym przez środowiska służb mundurowych i oburza emerytów i rencistów, którzy służyli również demokratycznej Polsce po 1989 roku.
Stosowanie przez Rząd odpowiedzialności zbiorowej jest charakterystyczną cechą rządów totalitarnych, a z uzasadnienia projektów tych ustaw wynika, że od takich rządów projektodawca się odżegnuje i poprzez pozbawienie praw nabytych chce karać osoby, które miałyby jakoby służyć na rzecz państwa totalitarnego.
Karanie wszystkich, w szczególności tych bez wpływu na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych określonych w ustawach jako zbrodnicze, poprzez obniżenie im emerytury lub renty, narusza ich prawa i jest niesprawiedliwie.
Protestujemy zatem przeciwko zakłamaniu jakoby te ponad 32.000 osób, którym zostaną obniżone emerytury i renty w ramach ustawy policyjnej i około 12 000 w ramach ustawy wojskowej, służyło na rzecz systemu totalitarnego, a w szczególności chodzi o osoby, które były już raz zweryfikowane pozytywnie przez nowe władze, utworzone przecież przez obóz antykomunistycznej opozycji.
Obecny Rząd głosi, że zwalcza wszelkie przejawy totalitaryzmu Polski Ludowej, ale sposób przygotowania ustaw jest niestety charakterystyczny dla systemu totalitarnego. Po lipcowych konsultacjach projekt dotyczący Policji i pozostałych służb specjalnych przygotowywany był w tajemnicy, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych. Przedstawienie Sejmowi RP przez Rząd projektu ustawy zupełnie innego niż przedstawionego do konsultacji w lipcu, wzbudza oburzenie środowisk emerytalnych służb mundurowych.
Potępiamy takie postępowanie Rządu wobec obywateli i domagamy się wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za niezgodne z prawem procedowanie tworzenia nowego prawa.
Taki sposób procedowania tej ustawy nasuwa podejrzenia, że Rząd ma świadomość krzywdy jaką czyni środowiskom służb mundurowych, które przez wiele lat służyły demokratycznej Polsce, dlatego przygotowywał go w tajemnicy przed społeczeństwem.
Wzywamy do zaniechania procedowania prac nad tymi krzywdzącymi projektami ustaw, które stawia ponad prawem odpowiedzialność zbiorową osób objętych przewidywanymi obniżkami świadczeń emerytalnych i rentowych.
Jako mieszkańcy Słupska protestujemy też przeciwko wstrzymywaniu prac nad budową drogi S6, podejrzewając, że powodem tego są słabe wyniki wyborcze PiS w naszym regionie.
Protestujemy przeciwko rozbijaniu społeczeństwa polskiego. Protestujemy przeciwko aroganckiej wszechwładzy PiS. Nie dopuśćmy do konfrontacji różnych grup polskiego społeczeństwa, w wyniku destrukcyjnych działań obecnego rządu. Brońmy wytrwale demokracji, praw człowieka i praw obywatelskich.
Przewodniczący
(-) Jan Karaś


Tekst i foto: Jan Karaś

Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych
Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego
W dniu 6 grudnia 2016 roku, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, z udziałem prezesów (przewodniczących) poszczególnych związków (stowarzyszeń), członków Porozumienia.
Jego celem było uchwalenie Planu współpracy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych na 2017 rok oraz przygotowanie stanowiska Komitetu Porozumiewawczego, jako organu przedstawicielskiego słupskich emeryckich środowisk służb mundurowych, na zamiar, przygotowywanych przez władze, nieakceptowanych i niezasadnych zmian w przepisach obniżających świadczenia emerytalne grupy ponad 32 tysięcy emerytów mundurowych pracujących jakoby na rzesz państwa totalitarnego. Dodatkowym elementem posiedzenia Komitetu było świąteczno – noworoczne spotkanie członków Komitetu Porozumiewawczego.
Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego przyjęło następujący porządek obrad:
1.       Przywitanie uczestników Posiedzenia– Przewodniczacy KP.
 
2.       Omówienie porządku obrad – Przewodniczący KP.
 
3.       Przyjęcie w poczet członków Słupskiego Porozumienia Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM – Przewodniczący Komitetu.
 
4.       Przedstawienie propozycji „Planu zamierzeń Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych na 2017 rok” i dyskusja nad planem – Przewodniczący Komitetu.
 
5.       Podjęcie uchwały o przyjęciu „Planu zamierzeń … – Członkowie Komitetu.
 
6.       Przedstawienie propozycji przyjęcia „Protestu KP SPZiSSM w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym Funkcjonariuszy Policji …. oraz zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin - Przewodniczący Komitetu
 
7.       Podjęcie uchwały o przyjęciu „Protestu … – Członkowie Komitetu.
 
8.       Wolne wnioski – dyskusja – członkowie Komitetu.
 
9.       Podsumowanie obrad i zamknięcie posiedzenia KP – Przewodniczący KP.
10.   Spotkanie wigilijne, składanie życzeń świątecznych i noworocznych – Członkowie Komitetu i Prezesi Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych..
Powyższy porządek obrad został zatwierdzony przez uczestników spotkania i zrealizowany, zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu „Planu współpracy … na 2017 rok”, co oznacza że Słupskie Porozumienie będzie sukcestwnie i systematycznie realizować ujęte tam przedsięwzięcia.
Przewodniczacy Komitetu … przedstawił zebranym projekt Protestu Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych dotyczący:
-         rządowego projektu ustawy w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.,
-         rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin.
Po dyskusji i wprowadzeniu poprawek do przedstawionego Projektu … członkowie Komitetu jednogłośnie zaakceptowali jego treść i polecili przesłać go do Prezydenta RP, Premiera Rządu oraz marszałków: Sejmu RP i Senatu RP, przekazać go posłom na manifestacji w Słupsku w dniu 13 grudnia 2016 roku oraz rozpowszechnić jego treść w mediach regionalnych.
Następne posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Porozumienia zaplanowano na 7 lutego 2017 roku. Będzie ono poświęcone przedstawieniu przez Przewodniczacego Porozumienia sprawozdania z działalności Porozumienia w 2016 roku oraz jego akceptacji przez członków Komitetu.
Jan Karaś
------------------------------------------------------------------------------------------------------

SŁUPSKIE POROZUMIENIE ZWIAZKÓW I STOWARZTSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH
KOMITET POTOZUMIEWAWCZY
 
76-200 Słupsk, ul. Rejmonta 7; tel. 503 151 248 – Przewodniczący KP
www.spzissm.pl.tl
, e-mail spzizzsm@o2.pl
 
 
Nasze motto:
 
razem osiągajmy cele uważane za nieosiągalne!

Słupsk, 6 grudnia 2016 r.
L.dz. ……/16
PROTEST
Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych dotyczący:
-        rządowego projektu ustawy w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.,
-        rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin.
Na podstawie art. 3 pkt 1. ppkt 2) oraz pkt 2. ppkt 4) „Porozumienia związków i stowarzyszeń służb mundurowych, mających swoją siedzibę w Słupsku, zawartego w Słupsku dnia 4 marca 2008 roku”, Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, zrzeszający stowarzyszenia emerytów i rencistów byłych żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy służby więziennej oraz straży pożarnej, protestuje, popiera i przyłącza się do protestujących przeciwko zamiarowi uchwalenia nowelizacji przedmiotowych ustaw emerytalnych, z których pierwsza była poddana konsultacjom społecznym w lipcu 2016 r. w formie zdecydowanie odmiennej od przedstawionej Sejmowi RP w dniu 14 listopada 2016 r., a druga nie była poddana jeszcze żadnym konsultacjom.
Komitet uważa, że zaproponowane zmiany dotyczące zaopatrzenia emerytalnego osób, których ustawy dotyczą są jednymi z najbardziej niesprawiedliwych społecznie w okresie po obaleniu poprzedniego ustroju. Naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej w dotychczasowych rozwiązaniach emerytalnych, na które powołuje się projektodawca, jest uzasadnieniem nieakceptowanym przez środowiska służb mundurowych i oburza emerytów i rencistów, którzy służyli demokratycznej Polsce, pomagając utrzymać porządek społeczny i bezpieczeństwo kraju zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.
Stosowanie przez Rząd odpowiedzialności zbiorowej jest charakterystyczną cechą rządów totalitarnych, a z uzasadnienia projektu tych ustaw wynika, że od takich rządów projektodawca się odżegnuje i poprzez pozbawienie praw nabytych chce ukarać osoby, które miałyby jakoby służyć na rzecz państwa totalitarnego. Karanie wszystkich, w szczególności tych bez wpływu na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych określonych w art. 13b proponowanych projektów ustaw, poprzez obniżenie im emerytury lub renty, narusza ich prawa i jest społecznie niesprawiedliwie, w świetle wieloletniej pracy tych osób, będącej podstawą naliczenia ich świadczeń emerytalnych.
Nie wiadomo w jaki sposób funkcjonariusz rozpoczynający służbę w 1989 roku, z oczywistych względów zajmujący niskie w hierarchii służbowej stanowisko, miałby znaczący wpływ na utrzymanie poprzedniego, totalitarnego według projektodawców ustroju. W tym czasie zdecydowana większość ludzi, niezależnie od miejsca pracy czy służby, popierała zmiany ustrojowe i marzyła o nowej, sprawiedliwej Polsce.
Protestujemy zatem przeciwko zakłamaniu jakoby te ponad 32.000 osób, którym zostaną obniżone emerytury i renty, służyło na rzecz systemu totalitarnego, a w szczególności chodzi o osoby, które były już raz zweryfikowane pozytywnie przez nowe władze, utworzone przecież przez obóz antykomunistycznej opozycji. Osoby te przez wiele lat dalej służyły nowej Polsce, pracując w organach zapewniających krajowi porządek publiczny i bezpieczeństwo.
Nieakceptowanym przez nasze środowisko jest kolejne obniżanie świadczeń emerytalnych coraz szerszym grupom osób, wbrew obowiązującemu prawu i Konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lutego 2010 roku, sygn. akt K6/09 wykazał, że:
-        „Każdy funkcjonariusz bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi po raz pierwszy do tych służb od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego” (pkt 10.4.2 str. 83 orzeczenia TK) oraz,
-        „Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie” (pkt 11.4, str. 88 orzeczenia TK).
Jesteśmy przekonani, pomimo innej argumentacji, że jednym powodów akcji Rządu dotyczącej obniżenia, po raz kolejny, świadczeń emerytalnych tej grupie osób jest poszukiwanie sposobu oszczędności z uwagi na inne zobowiązania Rządu, pod pretekstem nośnego hasła sprawiedliwości społecznej. Jak uczą nasze dotychczasowe doświadczenia, zawsze było tak, że w razie potrzeby budżetowych oszczędności, sprawujący władzę zwracali się w pierwszej kolejności w kierunku służb mundurowych, obniżając wydatki tych resortów. Jesteśmy przekonani, że przewidując trudności w pokryciu potrzeb budżetowych rządzący zapoczątkowują zmiany, którymi będą obejmować kolejne grupy służb mundurowych, pozbawiając ich należnych im praw emerytalnych.
Obecny Rząd głosi, że zwalcza wszelkie przejawy totalitaryzmu Polski Ludowej, ale sposób przygotowania tej ustawy jest niestety charakterystyczny dla systemu totalitarnego. Po lipcowych konsultacjach projekt dotyczący Policji i pozostałych służb specjalnych przygotowywany był w tajemnicy, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych. Przedstawienie Sejmowi RP przez Rząd projektu ustawy zupełnie innego niż przedstawionego do konsultacji w lipcu, wzbudza oburzenie środowisk emerytalnych służb mundurowych. Potępiamy takie postępowanie Rządu wobec obywateli i domagamy się wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za niezgodne z prawem procedowanie tworzenia nowego prawa. Taki sposób procedowania tej ustawy nasuwa podejrzenia, że Rząd ma świadomość krzywdy jaką czyni środowiskom służb mundurowych, które przez wiele lat służyły demokratycznej Polsce, dlatego przygotowywał go w tajemnicy przed społeczeństwem, w celu uniknięcia protestów społecznych sprzeciwiających się łamaniu prawa już w czasie prac nad projektem ustawy.
Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych protestuje przeciwko rozwiązaniom przyjętym przez Rząd w przedmiotowej sprawie i apeluje do Prezydenta RP, Pani Premier oraz Rady Ministrów, a także polityków rządzącej partii oraz posłów o podjęcie dialogu społecznego z zainteresowanymi środowiskami oraz z ich przedstawicielskim organami, którego w tej kwestii zaniechali, a na który wielokrotnie, gołosłownie, rządzący się powołują.
Wzywamy także do zaniechania procedowania prac nad tymi krzywdzącymi projektami, które stawia ponad prawem odpowiedzialność zbiorową osób objętych przewidywanymi rozwiązaniami.
Z upoważnienia Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM
 
Przewodniczący
 
Jan Karaś

Otrzymują:
Prezydent RP
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu RP
Marszałek Senatu RP
Parlamentarzyści
Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Manifestacja w Słupsku

Szanowne koleżanki i koledzy!!! Weźmy udział wszyscy - bardzo proszę!!!

13 grudnia wyjdźmy na ulicę wszystkich polskich miast i miasteczek i pokażmy, że nie zgadzamy się na niszczenie Polski. Zaprotestujmy przeciwko aroganckiej wszechwładzy PiS. Ale też pokażmy, że potrafimy być razem. I nie damy się, jak pamiętnego 13 grudnia 1981 roku ustawić przeciwko sobie, nie dopuścimy do żadnej konfrontacji"- czytamy w liście otwartym do obywateli, który został opublikowany na Twitterze. Wyjaśniają, że "nadszedł czas, by wypowiedzieć posłuszeństwo władzy".

Głównym organizatorem tego manifestu jest KOD, a pomysłodawcą jest Wałęsa, Frasyniuk i Broniarz. W manifeście udział weźmie Nowoczesna, PO i SLD oraz FSSMRP, a w tym ZŻWP Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

W Słupsku manifestacja odbędzie się o godz 16.00, 13 grudnia, przed kancelarią poselską Poseł Szczepińskiej na ul. Lutosławskiego (za teatrem). Obowiązuje ubiór czarny, a w przypadku deszczu parasolka również czarna.

Manifestacje odbędą się również we wszystkich miastach i miasteczkach  /Lębork, Człuchów, Czarne, Ustka,Debrzno/

Pozdrawiam!

Jan Karaś
Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego
Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych

--------------------------------------------------------------------------------------------

 
Komunikat
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
 
Warszawa, 04 grudnia 2016 r.
 
 
Szanowni Państwo !!!
 
Koleżanki i Koledzy!!
 
W dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się pod Sejmem RP „manifestacja” środowisk służb mundurowych będąca protestem:
-      przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.
-      zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę przed 1990 rokiem.
 
Zgromadzenie Publiczne w trybie uproszczonym zorganizowały stowarzyszenia wchodzące w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięło w niej udział ok. 1200 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodziny, a także czynni funkcjonariusze.
 
Uczestnicy manifestacji protestowali przede wszystkim przeciwko:
-      łamaniu Konstytucji RP i przepisów wielu ustaw;
-      kolejnemu obniżeniu rent i emerytur funkcjonariuszom i ich rodzinom pełniącym służbę przed 1990 rokiem ( ze wskaźnika 0,7% na 0,5% - nieznanym w naszym systemie prawnym);
-      drastycznemu obniżeniu świadczeń emerytalnych osobom, które pełniły służbę przed 1990 rokiem i po pozytywnej weryfikacji zostały ponownie zatrudnione do służby w III RP lub podjęły pracę w instytucjach cywilnych i firmach prywatnych (ich emerytura nie może być wyższa niż kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS – jest to w chwili obecnej ok. 1600 zł netto);
-      kłamstwom rządu RP, który oszukał środowiska służb mundurowych konsultując zupełnie inny projekt ustawy niż ten, który został skierowany do Sejmu w listopadzie br.;
-      wprowadzaniu w błąd społeczeństwa poprzez określenie „specjalne przywileje”, co jest zamierzonym brakiem rozróżnienia systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy i ich rodzin z systemem ubezpieczeń społecznych;
-      pozbawianiu godności i środków do życia funkcjonariuszy, którzy wiernie i często z narażeniem życia służyli Rzeczypospolitej Polskiej;
-      obrażaniu byłych i czynnych pracowników służb mundurowych sformułowaniami, które nie mają odzwierciedlenia w historii, czy w systemie prawa polskiego, takimi jak: „oprawcy”, „funkcjonariusze totalitarnego państwa”, „funkcjonariusze organizacji przestępczej”:
-      zwalnianiu ze służby najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, którzy rozpoczynali pracę przed 1990 r. – choćby jeden miesiąc.
 
Krótki czas na zorganizowanie zgromadzenia, wynikał z faktu, że projekt druku UD103 bez konsultacji, wprowadzono pod obrady już 02 grudnia 2016r., jako druk sejmowy nr 1061. W takim przypadku prawo o zgromadzeniach przewiduje jedynie tryb uproszczony i wnioskodawcą może być tylko osoba fizyczna. Zobowiązana ona jest złożyć wypełniony i podpisany wniosek (elektronicznie, faksem, bezpośrednio) w Biurze/Wydziale/ Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stosownego Urzędu Miasta/Gminy. Tryb składnia i wzory dokumentów znajdują się na stronach BIP Urzędu Miasta/Gminy.
 
Prowadzone przez Nas działania zdecydowanie wspiera Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, czego wyrazem są:
- uchwały poszczególnych zarządów wojewódzkich krytycznie odnoszące się do
 zapisów projektu ustawy z 14 listopada 2016 r.,
- list ZG NSZZ Pol. skierowany do Premier Rządu RP,
- planowane zajęcie w sprawie tej ustawy negatywnego stanowiska na zwołanym
 posiedzeniu ZG NSZZ Pol. w dniu 06 grudnia 2016 r.
 
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni kolegom w służbie czynnej za wsparcie, gdyż ich głos i zdecydowane stanowisko mają większy wpływ niż organizacji emeryckich.
Dotychczasowe działania - przekazywanie parlamentarzystom: opinii prawnych, pisemnych stanowisk organizacji, „przełamanie” niechęci mediów (TV, radio, prasa) powodują zmianę opinii publicznej. Sondaże w połowie listopada wskazywały, że za zbiorową obniżka emerytur było 70 % respondentów a przeciw 30 %. Po wystąpieniach posłów w Sejmie, naszej manifestacji oraz obiektywizmie większości mediów 70 % badanych jest przeciw ustawie, a 30 % (żelazny elektorat PIS) za odebraniem emerytur.
Jak Państwo zapewne wiecie, w dniu 02 grudnia 2016 r. wpłynął do Sejmu analogiczny projekt zmian ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin. Wstępna analiza zapisów i sformułowań wskazuje, że oba projekty przygotowywał ten sam zespół. Przypuszczamy, ze były one tworzone w IPN.
W dniach 13 -15 grudnia br. odbędzie się posiedzenie Sejmu, a w dniach 14 -16 grudnia br. dodatkowe posiedzenie Senatu. W dniu 12 grudnia 2016 r., gdy posłowie przybywają na sesje parlamentarna mogą zostać zaplanowane posiedzenia stosownych komisji lub połączonej jednej problemowej dotyczące projektu tej ustawy.
Planowane prace Parlamentu (Sejmu i Senatu) determinują plan naszych przedsięwzięć do dnia 16 grudnia 2016 r. W związku z powyższym od 5 do 16 grudnia br. działający na szczeblu Federacji Zespól będzie kontynuował między innymi następujące działania:
Ø     przygotowanie i przeprowadzenie kolejnej manifestacji pod Sejmem w obronie:
- honoru i godności żołnierza i funkcjonariusza,
- praw nabytych (przeciwko „ustawie Błaszczaka”).
- poszanowania historii i tradycji Wojska Polskiego oraz formacji    mundurowych;
Ø     inspirowania mediów do rzetelnego przedstawiania naszej problematyki, szczególnie należy wykorzystać każde wystąpienie w TV, radiu do odkłamywania informacji przedstawianych w mediach prorządowych.
 
Zwracam się do organizacji zrzeszających emerytów i rencistów wszystkich służb mundurowych i Wojska Polskiego do podjęcia na szczeblu centralnym oraz lokalnym zdecydowanych działań w postaci:
 
1. Zorganizowania „zgromadzeń publicznych” w dniach 12-15 grudnia br. w
 
    zależności od miejscowości w okolicy:
 
a) siedziby PIS lub IPN,
 
b) miejscach „medialnych” (rynek, obiekty administracji rządowej itp.)
 
    c) zaproszenia do udziału w zgromadzeniu:
 
    - rodzin i znajomych z organizacji o podobnym profilu,
 
    - wdów i sierot po poległych funkcjonariuszach i żołnierzach,
 
    - czynnych funkcjonariuszy i żołnierzy.
 
 
2. Poinformowania o zgromadzeniu lokalne media,
   Zgromadzenie przeprowadzić w trybie uproszczonym. Zgłaszającym jest osoba
   fizyczna (wytypowany członek jednej z organizacji).
Osoba zgłaszającą w Warszawie był Zdzisław Czarnecki
 
3. Inspirowania lokalnych mediów do przedstawiania naszych racji i stanowisk oraz  odkłamywania informacji o wysokości naszych emerytur.
 
 
Ważne! W okresie od 5 grudnia do 11 grudnia parlamentarzyści przebywają w swoich okręgach wyborczych.
 
4. Przekazywania w biurach poselskich stanowiska FSSM a podczas bezpośrednich kontaktów z posłami (wszystkich partii) wyrażać Nasz sprzeciw przeciwko ustawie z 14 listopada 2016 r. 

(Zdzisław Czarnecki)
Insp. w st. spocz.
Prezydent FSSMSłupsk
Obchody Święta Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości – najbardziej znaczące polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
W dniu 11 listopada przeżywamy Narodowe Święto Niepodległości, święto upamiętniające odzyskanie niepodległej państwowości, wojska i wszelkich struktur wolnej Ojczyzny po 123 latach zniewolenia przez zaborców. Niech to Święto będzie okazją do refleksji o Ojczyźnie.. o naszej miłości do Niej.
Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu. Centralne obchody Święta Niepodległości odbywają się w Warszawie. Odbywają się tam wspaniałe defilady wojskowe, wygłaszane są przemówienia ważnych osobistości, oficjalne delegacje składają kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. Organizowane są także inne uroczyste apele żołnierskie i harcerskie, pod pomnikami bohaterów narodowych składane są kwiaty i palone są znicze na grobach żołnierzy. Gmachy państwowe, domy oraz ulice dekorowane są polskimi flagami. Dzień ten staje się dla wielu osób lekcją patriotyzmu.
Podobnie jak całym kraju i w Słupsku odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Niepodległości.
O godzinie 10, w kościele Mariackim, rozpoczęła je msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiona przez księży słupskich parafii pod przewodnictwem proboszcza parafii Mariackiej księdza Zbigniewa Krawczyka. Na początku mszy ksiądz Zbigniew Krawczyk przywitał wszystkich uczestniczących w tej mszy za Ojczyznę. Piękną i wielce pouczającą homilię o Ojczyźnie, patriotyźmie, sumieniu oraz powinnościach każdego Polaka wobec Ojczyzny wygłosił proboszcz parafii Kolbego Lucjan Huszczonek.
Kwadrans po jedenastej rozpoczął się przemarsz uczestników ulicami Słupska na Plac Zwycięstwa, gdzie najpierw dokonano podniesienia flagi państwowej oraz wysłuchano Hymnu Państwowego, a następnie Prezydent Słupska Robert Biedroń, Poseł na Sejm RP Zbigniew Konwiński oraz Wicewojewoda Pomorski wygłosili krótkie okolicznościowe przemówienia.
Po przemówieniach odbył się apel pamięci i salwa honorowa.
W ramach oprawy artystycznej, po apelu Woskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” dwie patriotyczne pieśni: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród’ oraz „Marsz, Marsz Polonia”.
Po krótkim koncercie przybyłe na uroczystość delegacje władz państwowych, samorządowych, wojskowych, przedstawiciele związków i towarzyszeń kombatanckich, społecznych, gospodarczych, regionalnych oraz młodzieży złożyły kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja w składze: Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia - przedstawiciel Związku Żołnieniy WP - płk dypl. w st. spocz. Jan Karaś, Wiceprzewodniczący Komitetu ppor. w st. spocz. Franciszek Makles i członek Komitetu kpt. w st. spocz. Ryszard Skibiński - przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Przewodniczący Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku.
Oprócz powyższych głównych słupskich uroczystości w dniach 10 i 11 listopada odbywały się inne wydarzenia towarzyszące Świętu Niepodległości, w tym wystawy, spotkania klubowe, sportowe turnieje, mitingi oraz festiwale piosenki. Jedną najważniejszych imprez był 4. Słupski Bieg Niepodległości, którego start odbył się 11 listopada, o godzinie 13.00, na ulicy Nowobramskiej. Jego organizatorem było Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych STOPA.
Wydarzenia towarzyszące w ramach obchodów Święta Niepodległości wzbudziły duże zainteresowanie mieszkańców Naszego Miasta i stanowiły przyczynek do wyjścia z domów i aktywnego uczestnictwa w obchodach tego ważnego święta.

Tekst: Jan Karaś.
Foto: Marek Kul.

Słupsk
VIII Turniej Strzelecki Stowarzyszeń Służb Mundurowych
W sobotę, 3 września 2016 Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, zorganizował kolejny już doroczny „VIII Turniej Strzelecki Emerytów Służb Mundurowych. Uczestnicy walczyli o puchar Przewodniczącego Koła Terenowego KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Słupsku”. W turnieju uczestniczyły zespoły reprezentujące związki i stowarzyszenia sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz Koło Terenowe KZEiR SW ze Szczecinka, a także Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.
Turniej swoją obecnością zaszczycili: Dyrektor Zarządu Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie Pan ppłk Warenik Piotr oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku Pan mjr Grzegorz Różycki.
Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali puchary i dyplomy.
Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Klubu Sportowego "Gryf Słupski" w Słupsku. Sędzią głównym był Dyrektor Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” Pan Henryk Jaśkowski.
Do zawodów stanęło 6 zespołów, każdy w trzyosobowym składzie. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem walczyli o jak najlepsze wyniki by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta ale uczciwa, a uzyskanie dobrych wyników wymagało od zawodników wiele wysiłku i skupienia.
Uczestnicy zawodów startowali w dwóch konkurencjach:
- strzelanie z karabinka sportowego,
- strzelanie z pistoletu sportowego.
Klasyfikacji podlegały wyniki osiągnięte indywidualnie przez poszczególnych zawodników w obu konkurencjach oraz liczba punktów zdobytych przez całą drużynę.
Według uzyskanych wyników klasyfikacja przedstawia się następująco:
I.  Poszczególne zespoły zajęły następujące miejsca:
1. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - 245 punktów,
2. Stowarzyszenie Przyjaciół 28 splm - 221 punktów,
3. Koło Terenowe KZEiR SW przy ZK w Czarnem - 201 punktów,
4. Stowarzyszenie EiR Policyjnych w Słupsku - 197 punktów,
5. Koło Terenowe KZEiR SW w Szczecinku – 194 punkty,
6. Koło Terenowe KZEiR SW przy AŚ w Słupsku – 178 punktów,
II. Najlepszymi strzelcami okazali się:
1. Knychała Waldemar ze SEiR Policyjnych – 89 punktów,
2. Olszewski Zbigniew ze ZŻWP w Słupsku - 86 punktów,
3. Sobczak Edmund reprezentujący Stow. Przyj. 28 splm - 86 punktów.
Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych dziękuje Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Słupsku, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze kpt. w st. spocz. Stefanowi Pawlinie za przygotowanie i zorganizowanie tego Turnieju.
Oddzielne gorące słowa podziękowania składamy Panu mjr Grzegorzowi Różyckiemu, Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Słupsku oraz na jego ręce pracownikom Aresztu Śledczego, za wsparcie w zakresie przygotowania i zabezpieczenia tej imprezy pod względem smacznego poczęstunku dla walczących o jak najlepsze wyniki uczestników Turnieju.
Również serdecznie dziękujemy Dyrektorowi KS "Gryf Słupski" za udostępnienie strzelnicy oraz broni strzeleckiej i amunicji, a także osobiste zaangażowanie w organizacji zawodów.

Wiecej foto, kliknij: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-56.htm
Tekst i foto: Jan Karaś.

Warszawa.
Nowy projekt ustawy dezubekizacyjnej.

Kancelaria adwokacka Pana Damiana Sucholeskiego pozyskała w dniu 12 lipca 2016 roku projekt ustawy, który jest opracowywany w MSW. Poniżej przedstawiam emaila przesłanego przez ww. kancelarię.
 
Witam
W dniu dzisiejszym MSW przedstawiło projekt nowej ustawy dezubekizacyjnej. Emerytury za okres służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-90 maja zostać obniżone ponownie.
Obecnie obniżono z 2,6% za każdy rok służby do 0,7%. Według projektu nowy wskaźnik ma wynosić 0,5% z każdy rok służby.
Jednocześnie projekt przewiduje, ze emerytura nie może być wyższa niż 2130 zł brutto.
Ponadto mają zostać obniżone renty o 2% za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa.
Wysokość renty inwalidzkiej nie będzie mogła być wyższa niż 1610 zł brutto.
Obniżeniu ulegną także renty rodzinne po zmarłych funkcjonariuszach.
Renta rodzinna nie będzie mogła być wyższa niż 1850 zł.
 
z poważaniem
 
--
Kancelaria Adwokacka
Damian Sucholewski
ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
NIP: 661-187-33-70, REGON 141832978
tel/fax 22 692 42 56
tel. kom. 502 64 64 59, 505 95 95 76
www.sucholewski.pl
 
 
Pismo od Prezesa ZG SEIRPolicyjnych w reakcji na nowy projekt ustawy.
 
Prezesi Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych i Kół SEiRP
 
Uprzejmie informuję, że w związku z ogłoszonym projektem zmiany ustawy ozabezpieczeniu emerytalnym f-szy uaktywniła się strona na facebook "Niedla obniżenia emerytur mundurowych ". Na stronie tej przedstawiane są informacje dot. rozwiązań prawnych, planowanych działań w sprawie obniżenia emerytur do których podpięte są opinie. Zwracam się z prośbą do wszystkich członków Stowarzyszenia oraz naszych sympatyków, którzy korzystają ze strony internetowej i mają założone konto na facebooku aby starali się w możliwie jak największej ilości przedstawiać swoje opinie.
 
Zdzisław Czarnecki Prezes ZG

Link do strony na facebooku: 

www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/

Link do strony MSWiA na której znajdzesz projekt ustawy:
bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2016/24188,projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariuszy-Polic.html


Koło Terenowe KZEiR SW przy AŚ w Słupsku

ZAPROSZENIE
 
Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym serdecznie zaprasza drużynę do udziału w:  
VIII TURNIEJU STRZELECKIM
EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KOŁA TERENOWEGO KZEiR SW PRZY ARESZCIE ŚLEDCZYM W SŁUPSKU
 I. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
-        3 września 2016 r (sobota).
-        Rozpoczęcie zawodów godz. 10.00.
-        Zbiórka uczestników na strzelnicy o godz. 9.45 (dojazd środkami własnymi).
-        Strzelnica Klubu Sportowego „Gryf Słupski”, przy ul. Zamiejskiej 30 w Słupsku.
-        Zakończenie zawodów ok. godz. 13.00.
II. KONKURENCJE STRZELECKIE:
-        Karabin sportowy:
o       Odległość - 50 m.
o       Pozycja leżąca,
o       Liczba strzałów – 8, z tego 5 najlepszych ocenianych.
-        Pistolet sportowy, kaliber 9 mm,
o       Odległość 25 m.
o       Pozycja stojąca,
o       Liczba strzałów – 8, z tego 5 najlepszych ocenianych,
o       Sposób trzymania broni dowolny.
III. PUNKTACJA:
-        Indywidualna: suma punktów uzyskana przez zawodnika przy strzelaniu z karabinu oraz pistoletu – łączna suma punktów jednego zawodnika może wynieść 100 punktów,
-        Zespołowa: suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników zespołu – łączna suma punktów zespołu może wynieść 300 punktów.
 
O kolejności poszczególnych zespołów zadecyduje:
1)      suma zdobytych punktów z karabinka i pistoletu.
2)      w przypadku, gdy kilka zespołów uzyska tą samą liczbę punktów, o zajętym miejscu zadecyduje liczba wyższych lokat poszczególnych zawodników.
IV. DRUŻYNY
-        w turnieju startują drużyny składające się z 3 zawodników (zarówno kobiet jak i mężczyzn), kierownik drużyny jest jednocześnie zawodnikiem rezerwowym, łącznie drużyna może liczyć 4 zawodników.
V. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
-        zgłoszenia drużyn (nazw drużyn oraz imienny wykaz wszystkich zawodników należy zgłosić do dnia 15 sierpnia 2016 osobiście w siedzibie Zarządu Koła KZEiR SW w Słupsku przy ul. Sądowej 1 (Areszt Śledczy), tel. 698 730 440 Stefan Pawlina.
-        opłata startowa wynosi 100 zł od drużyny, płatne w siedzibie Zarządu Koła KZEiR SW w każdy wtorek lub w ostateczności w dniu zawodów na strzelnicy.
 
VI. NAGRODY
-        Za zdobycie I – III miejsca drużynowo – PUCHARY I DYPLOMY.
-        Za zdobycie I – III miejsca indywidualnie – PUCHARY I DYPLOMY.
 Serdecznie zapraszamy
 
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Koła Terenowego KZEIR SW
Przy Areszcie Śledczym w Słupsku
 
Kpt. w st. spocz. mgr Stefan Pawlina

W MSW znowu majstrują przy emeryturach

Czarne - 6.06.2016r.
Preliminarz imprez KT KZEiR SW przy Z.K. w Czarnem
Maj – sierpień
1. Spotkanie integracyjne kobiet – w ramach dnia kobiet kol. Krysia..…… lipiec
2. Rajd rowerowy , trasy wyznacz kol. Stanisław Sz………..……..….. odbył się
3. II Okręgowa spartakiada sportowa 21.05.2016r. ………………….…..odbyła się
4. Spływ kajakowy rzeką Gwdą, 9.3o z placu przy ul. Ogrodowej …...18.06.2016r.
    Kol. Stefan, kol. Ryszard
5. Wyjazd nad morze Ustka kol. Ryszard……. ……………………….16.07.2016r
6. Wyjazd nad morze , Hel dwa dni kol. Ryszard……………………. 5 - 6.08.2016r.
Wrzesień – grudzień
7. Rajd rowerowy, pożegnanie lata trasę wyznacza kol. Stanisław...do uzgodnienia
8. Wyjazd do Gdańsk, Elbląg dwa dni kol. Ryszard…….…………. 22,23.09.2016r  
9. Zawody morskie Dorsz 2016 kol. Józef …………………………do uzgodnienia
10. Zawody Hodowców Gołębi Pocztowych……………………… do uzgodnienia
11. Spotkanie Honorowych Dawców Krwi kol. Staś W.……………… listopad
12. Zabawa Andrzejkowa kol. Józef..…………………………………… listopad
13. Zawody strzeleckie wewnątrz koła kol Edmund ……………………. wrzesień
14. Zawody strzeleckie  w Słupsku kol. Edmund …………………….…. wrzesień
15. Grupa Człuchów , spotkanie integracyjne, przyjazd na wigilię . do uzgodnienia
      Kol. Janusz P, kol. Krzysztof M.
16. Spotkanie wigilijne Studio 2000  zarząd………………………….…... grudzień
17.Wyjazd delegatów na zebranie sprawozdawcze SPZiSSM w Słupsku... grudzień
18.Zawody sportowe w ramach rozgrywek gminnych, OISW. Koszalin
 
Za zarząd
………………………

Czarne
II Okręgowa Spartakiada KZEiR SW
W sobotę, 21 maja 2016 r. Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnem zorganizował Spartakiadę, w której uczestniczyły zespoły reprezentujące koła KZEiR SW ze Słupska, Czarnego i Złotowa oraz zespoły Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku i Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku.
Zatem do spartakiadowych zmagań stanęło 5 zespołów. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem starali się uzyskać jak najlepsze wyniki by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta, a uzyskanie dobrych wyników wymagało od zawodników wiele wysiłku i skupienia.
Dla uczestników organizatorzy przygotowali piękne pamiątkowe puchary, a po spartakiadowych zmaganiach smaczny poczęstunek w ramach pikniku grochówkowo – grillowego, przygotowanego przez organizatorów dla umęczonych wysiłkiem zawodników.
Na spartakiadę składały się pięć konkurencji:
-         zawody wędkarskie,
-         strzelanie z kbks, z postawy strzeleckiej stojąc z wolnej ręki - na 50 metrów,
-         strzelanie z pistoletu pneumatycznego,
-         strzelanie do tarczy z dmuchawki,
-         rzut telefonem komórkowym prezesa na celność.
Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Bractwa Kurkowego w Czarnem oraz obiekty rekreacyjne przy Zakładzie Karnym w Czarnem.
Zawody wędkarskie odbyły się na łowisku. Poszczególne zespoły uzyskały lokaty w kolejności:
1.       KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
2.       KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
3.       ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
4.       KT przy Zakładzie Karnym w Słupsku,
5.       ZO Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
Uczestnicy zawodów strzeleckich startowali w dwóch konkurencjach:
- strzelanie z kbks,
- strzelanie z pistoletu pneumatycznego.
Zawody strzeleckie były prowadzone przez członków Bractwa Kurkowego kolegów Mariusza Adamczyka i Andrzeja Gwizdałę.
Poszczególne zespoły osiągnęły następujące wyniki:
Strzelanie z kbks:
1.       ZO Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
2.       KT przy Zakładzie Karnym w Słupsku,
3.       KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
4.       ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
5.       KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
Strzelanie z pistoletu pneumatycznego:
1.       ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
2.       ZO Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
3.       KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
4.       KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
5.       KT przy Zakładzie Karnym w Słupsku,
Najbardziej widowiskowymi i dostarczającymi wiele emocji konkurencjami były:
-         strzelanie z dmuchawki do tarczy,
-         rzut telefonem komórkowym prezesa do celu.
W rzucie telefonem komórkowym prezesa oraz strzelaniu z dmuchawki najlepszym okazał się przedstawiciel Zarządu Okręgowego SEiRPolicyjnych ze Słupska.
Łączna klasyfikacja z pięciu konkurencji objętych spartakiadowymi zmaganiami przedstawia się następująco:
 1. ZO Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
 2. KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
 3. KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
 4. ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
 5. KT przy Zakładzie Karnym w Słupsku,
Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz wszyscy uczestnicy spartakiady serdecznie dziękują Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy ZK w Czarnym, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze Ryszardowi Kowalczykowi oraz pozostałym osobom z zespołu organizacyjnego w tym: paniom Krystynie Plak i Grażynie Kolbusz oraz kolegom Stanisławowi Walendzikowi, Józefowi Patrzykowskiemu, Edmundowi Sobczakowi, Stanisławowi Szpakowskiemu i Wiesławowi Perzanowskiemu za wysiłek i starania aby zamierzenie to doszło do skutku i przebiegło sprawnie i bez zakłóceń.
Oddzielne gorące słowa podziękowania składamy, Dyrektorowi Zakładu Karnego w Czarnem ppłk Wojciechowi Brzozowskiemu za udzielenie pomocy w organizacyjnym zabezpieczeniu Spartakiady.
Również serdecznie dziękujemy Kolegom Mariuszowi Adamczykowi i Andrzejowi Gwizdale z Bractwa Kurkowego z Czarnem za umożliwienie skorzystania ze strzelnicy oraz zabezpieczenie broni i amunicji, a także aktywne włączenie się w przeprowadzenie konkurencji strzeleckich.


Więcej foto, kliknij: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-54.htm
Jan Karaś.
 

Czarne
25 lat NSZZ
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Już 25 lat minęło Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w Opolu. Koła terenowe Zawiązków obchody organizowały w różnych terminach. Koło Terenowe Zakładu Karnego w Czarnem swój jubileusz obchodziło uroczyście w dniu  12.02.2016r.
W spotkaniu wzięło udział około 70 członków NSZZ FiPW. Uroczystość ta zbiegła się z zebraniem sprawozdawczo – wyborczym. Zostały wybrane nowe władze, młodzi chętni do pracy społecznej funkcjonariusze. Była praca, ale były również podziękowania i wyrżnienia za wieloletnią pracę społeczna na rzecz związków zawodowych, ich członków oraz rodzin. Za osiagnięcia w tej działaności wyróżnieni zostali:
Brązową Odznaką Niezależnego Związku Zawodowego funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa koledzy: Piotr Husak, Marek Kumoch, Marcin Malinowski, Piotr Nowicki, Krzysztof Kuzan, Krzysztof Ławecki.
Osoby te spełniały kryteria przyznania w/w odznaki zarówno w oczach zarządu terenowego jak również w i zarządu głównego.
Kolejną grupą osób wyróżnionych to członkowie, związani ze związkami prawie od momentu ich powstania, którzy w tym okresie wypełniali różne obowiązki: działali w strukturach Związku pełniąc funkcje począwszy od przewodniczących kół terenowych, wiceprzewodniczących, członków zarządu, poprzez działalność w zarządzie okręgowym oraz w zarządzie głównym. Niejednokrotnie byli delegatami na zjazdy zarządu głównego.
,,Orderami XXV - lecia zostali wyróżnieni koledzy: Piotr Ożanki (order otrzymał na uroczystościach w Opolu), Marian Zemler, Stanisław Walendziak, Ryszard Kowalczyk, Janusz Stanik.Warto wspomnieć, że wymienione osoby to już emeryci, członkowie KZEiR SW Koło Terenowe przy Zakładzie Karnym w Czarnem.

Doświadczenie jakie zdobyli w czasie swojej pracy na rzecz związków zawodowych
procentuje w ich pracy w nowych strukturach. Będą teraz służyli pomocą nowo wybranemu zarządowi NSZZFiPW Koło Terenowe Zakładu Karnego w Czarnem.

Materiał przesłany przez Ryszarda Kowalczyka

Posiedzenie sprawozdawcze
Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM
W dniu 9 lutego 2016 roku, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
Jego celem było przedstawienie i zaakceptowanie sprawozdania z działalności Porozumienia w 2015 roku.
Co roku, w miesiącu lutym, na Posiedzeniu Komitetu Porozumiewawczego jego Przewodniczący jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z działalności Porozumienia za poprzedni rok.
Posiedzenie Komitetu zostało poprowadzone przez Przewodniczącego według następującego porządku:
1.       Przywitanie uczestników Posiedzenia– Przewodniczacy KP.
2.       Omówienie porządku obrad – Przewodniczący KP.
3.       Przedstawienie „Sprawozdania Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego o realizacji zamierzeń ujętych w Planie zamierzeń na 2015 rok” – Przewodniczący Komitetu.
4.       Dyskusja nad Sprawozdaniem …
5.       Podjecie uchwały o przyjęciu Sprawozdania do akceptyjącej wiadomości – Członkowie Komitetu.
6.       Przedstawienie projektu uchwały nr 2 KP SPZiSSM w sprawie podjecia działań przeciwko dalszej dyskryminacji emerytów i rencistów służb mindurowych  – Przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń.
7.       Dyskusja nad projektem uchwały … - Uczestnicy posiedzenia.
8.       Podjęcie uchwały nr 2 - Członkowie Komitetu.
9.       Przedstawienie informacji o aktualnych problemach w związkach i stowarzyszeniach – sygnatariuszach Porozumienia – Przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń.
10.   Podjęcie uchwały nr 3 o wyborze osób skierowanych przez poszczególne stowarzyszenia do pracy w Komitecie Porozumiewawczym na poszczególne funkcje w Komitecie - Członkowie Komitetu.
11.   Dyskusja i wolne wnioski
12.   Podsumowanie obrad i zamknięcie posiedzenia KP – Przewodniczący KP.
Na początku posiedzenia odbyła się miła uroczystość. Przewodniczący Komitetu płk dypl. Jan Karaś
podziękował wszystkim członkom Komitetu za wysiłek, zaangażowanie i pracę społeczną w w ramach Komitetu, a najbardziej zaangażowanym wręczył pisma z podziękowaniem od Komitetu. Otrzymali je Wiceprzewodniczacy Komitetu ppor w st. spocz. Franciszek Makles oraz Sekretarz Komitetu por. w st. spocz. Zdzisław Jaworski.
Miłą niespodziankę dotyczczasowemu Przewodniczącemu Komitetu przygotowali Koledzy z Koła Terenowego KZEiR SW w Czarnym, wręczając mu pięknie wykonany grawrton z podziękowaniem „Za długoletnią współpracę, za duże zaangażowanie w realizacji postanowień Słupskiego Porozumienia”.
W przedstawionym sprawozdaniu Przewodniczacy Komitetu płk Jan Karaś stwierdził, że zdecydowana większość zadań ujęta w Planie działania Porozumienia w 2015 roku została zrealizowana pomyślnie. Zaplanowane przedsięwzięcia były realizowane w ramach pięciu zasadniczych kierunków działalnosci Porozumienia.
1.       Zacieśnienie współpracy i współdziałania pomiędzy stowarzyszeniami i związkami służb mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych w ramach działalności statutowej.
2.       Ochrona praw i interesów środowisk służb mundurowych, w szczególności socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych.
3.       Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, tradycji niepodległościowych oraz oddania Ojczyźnie i Narodowi.
4.       Aktywizacja środowisk służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, wspomaganie procesów integracyjnych w społeczności lokalnej, a także wspierania administracji publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności naszego regionu.
5.       Kształtowanie w środowiskach służb mundurowych koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, środowiskowej solidarności, wzajemnego poszanowania godności i honoru.
Ad. 1.       Ścisła współpraca i współdziałanie pomiędzy stowarzyszeniami i związkami służb mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych w ramach działalności statutowej.
Realizacja:
-         odbyło się 7 posiedzeń Prezydium i 2 Posiedzenia Komitetu Porozumiewawczego,
-         utrzymywanie ścisłych kontaktów pomiędzy poszczególnymi sygnatariuszami Porozumienia,
-         informowanie na posiedzeniach Prezydium o działaniach podejmowanych przez poszczególne związki i stowarzyszenia,
-         wzajemne zapraszanie przedstawicieli zaprzyjaźnionych związków i stowarzyszeń na realizowane przez nich przedsięwzięcia,
-         grudniowe posiedzenie członków Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM połączono ze tradycyjnym spotkaniem wigilijnym, na którym zebrani złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne.
 
Ad. 2.       Ochrona praw i interesów środowisk służb mundurowych, w szczególności socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych.
Realizacja:
-         w dziedzinie tej w 2015 roku, jedną z najistotniejszych spraw były wybory prezydenckie i parlamentarne.
Jako stowarzyszenia statutowo deklarujące neutralny stosunek do działalności politycznej chyba pokpiliśmy całkowicie sprawę, ponieważ do absolutnej władzy doszło ugrupowanie zdecydowanie nieprzyjazne naszym środowiskom.
Jestem przekonany, że wielu z naszych członków głosowało na ugrupowanie, które doszło do władzy. Gdybyśmy w naszych środowiskach rozpropagowali prawdziwe cele i zamiary zwycięskiej partii, być może nie doszłoby do sytuacji politycznej jaką mamy dzisiaj.
Mogliśmy zrobić więcej, włączając się w kampanię wyborczą i pokazywać prawdziwe oblicze tego ugrupowania, które osiągnęło prawie pełnię władzy. Dzisiaj widzimy konsekwencję otumanienia społeczeństwa sprytnymi, taktycznymi trikami tej partii, przeprowadzonymi tylko dla celów wyborczych.
Konsekwencją tego jest dzisiaj sytuacja, że widzimy konieczność podejmowania zdecydowanych inicjatyw, w celu zapobieżenia kolejnym przejawom politycznej zemsty za poprzednie czasy (PRL) kiedy nasze środowiska jako zbrojne ramię państwa, popierały, legalne przecież i konstytucyjne władze.
Dlatego 12 stycznia 2016 r., z inicjatywy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku spotkaliśmy się by naradzić się i uzgodnić co w nowej sytuacji, zagrażającej dyskryminowaniem naszej grupy społecznej należy czynić.
Postanowiliśmy zainicjować akcję i zainteresować władze naczelne naszych stowarzyszeń naszymi stanowiskami w sprawie pojawiających się coraz głośniej zamiarów wprowadzenia kolejnej reformy (obniżenia świadczeń) życiowych przecież dla nas systemów emerytalnych służb mundurowych.
Ustaliliśmy, że każde stowarzyszenie – sygnatariusz Słupskiego Porozumienia opracuje swoje stanowisko w sprawie pojawiających się w mediach informacji o nowych zamiarach władz w sprawie kolejnego obniżenia obniżanych już wielokrotnie od 1994 roku, naszych świadczeń emerytalnych i rentowych.
Na dzisiejszym posiedzeniu wypracujemy i przyjmiemy stanowisko Komitetu Porozumiewawczego w tej sprawie, które prześlemy do Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, aby ona jako naczelna nasza przedstawicielka podjęła działania do których się zobowiązała.
Ad. 3.       Kształtowanie wśród społeczeństwa postaw obywatelskich i patriotycznych, tradycji niepodległościowych oraz oddania Ojczyźnie i Narodowi.
Realizacja:
-         uczestniczenie delegacji w obchodach świąt państwowych i uroczystościach związanych z obchodami rocznic historycznych ważnych z punktu widzenia zachowania pamięci o bohaterstwie, wysiłku i martyrologii naszych przodków w walce o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny:
§         Rocznica zbrodni na robotnikach przymusowych w Lasku Południowym – 9.03,
§         Światowy dzień Ofiar Katynia – 13.04,
§         Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3.05,
§         Dzień Zwycięstwa – 8.05,
§         Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego – 1.08,
§         Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej (Dzień Weterana) – 1.09,
§         Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27.09,
§         Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.
-         zorganizowanie przez kolegów z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Słupsku „VII Turnieju Strzeleckiego” Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w którym uczestniczyło 7 zespołów. Zwyciężył zespół ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych uzyskując 270 punktów, a indywidualnie Kolega Połeć Andrzej ze SEiR Policyjnych uzyskując 91 punktów.
-         Zorganizowanie przez kolegów z krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW z Czarnego I Spartakiady sportowo – rekreacyjnej, w której uczestniczyło 5 zespołów reprezentujących koła terenowe KZEiRSW w:
§         Czanem,
§         Szczecinku,
§         Słupsku,
§         Złotowie
oraz Komitet Porozumiewawczy SPZiSSM.
Uczestnicy spartakiady toczyli zmagania w pięciu konkurencjach:
§         Zawody wędkarskie,
§         Strzelanie z kbks stojąc z wolnej ręki,
§         Strzelanie z pistoletu pneumatycznego,
§         Rzut beretem na odległość,
§         Rzut lotką do tarczy
W wyniku ostrej rywalizacji poszczególne zespoły uzyskały następujące miejsca:
1.       KP SPZiSSM,
2.       KT KZEiRSW w Złotowie,
3.       KT KZEiRSW w Czrnym,
4.       KT KZEiRSW w Słupsku,
5.       KT KZEiRSW w Szczecinku,
-         uczestniczenie zespołów poszczególnych sygnatariuszy Porozumienia w zawodach sportowo – obronnych organizowanych przez ZR ZŻWP w Słupsku. W zawodach uczestniczyło 63 zawodników z 21 zespołów. W grupie służb mundurowych zwyciężył zespół ZŻWP uzyskując wynik 271 punktów, a indywidualnie kolega Grzegorz Mokwa ze ZŻWP uzyskując 93 punkty.
-         uczestniczenie przedstawicieli organów władzy poszczególnych sygnatariuszy Porozumienia w środowiskowych spotkaniach integracyjnych organizowanych przez nasze poszczególne związki i stowarzyszenia,
W tym miejscu dziękuję kolegom ze Służby Więziennej za trud włożony w zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie tych przedsięwzięć.
 
Ad. 4.       Aktywizacja środowisk służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, wspomaganie procesów integracyjnych w społeczności lokalnej, a także wspierania administracji publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności naszego regionu.
Realizacja:
-         Zadanie to wiąże się ściśle z problematyką omówioną w punkcie 2, dlatego nie będę go dalej rozwijał.
 
Ad. 5.       Kształtowanie w środowiskach służb mundurowych koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, środowiskowej solidarności, wzajemnego poszanowania godności i honoru
Realizacja:
Poszczególne związki i stowarzyszenia prowadzą różne formy działalności realizując swoje zadania statutowe zrealizowały wiele przedsięwzięć, w tym min:
-         Zawody sportowo – obronne w oparciu o obiekty strzelnicy garnizonowej w Słupsku – ZŻWP
-         VII Turniej strzelecki o puchar Przewodniczącego KT KZEiR SW w Słupsku,
-         Spartakiada sportowo – rekreacyjna zorganizowana przez KT KZEiR SW w Czarnem,
-         Zawody wędkarskie w Czarnem - ZŻWP,
-         Integracyjne spotkania na obiektach „Leśnego Kota” i SOSiR PkiW w Słupsku – ZŻWP, SEiR Policyjnych,
-         Wyjazdowe trzydniowe spotkania integracyjne zorganizowały: ZŻWP i SEiR Policyjnych – Jarosławiec, ,
-         Wycieczki turystyczno-krajoznawcze – ZŻWP, KT KZEiR SW w Słupsku,
-         Spotkanie wigilijne na szczeblu garnizonu Słupsk zorganizował ZZWP wspólnie z 7 BOW, którym uczestniczyli również przedstawiciele związków i stowarzyszeń Słupskiego Porozumienia ZiS SM,
Ciekawe rozwiązania w zakresie organizacji imprez przyjęło Koło Terenowe KZEiR SW w Czarnem.
W celu właściwej realizacji przedsięwzięć z poszczególnych dziedzin działalności Zarząd Koła powołał specjalnych pełnomocników, i tak do spraw:
-         tenisa stołowego i ziemnego,
-         brydża sportowego,
-         hodowli gołębi pocztowych,
-         kultury, turystyki i wypoczynku.
-         wędkarstwa,
Pełnomocnicy inicjują i są głównymi organizatorami imprez w swojej dziedzinie. Do pomocy im w zorganizowaniu imprez Zarząd powołuje zespoły, których zadaniem jest właściwe i wszechstronne zorganizowanie, zabezpieczenie i rozliczenie imprezy.
Informacje o organizowanych imprezach rozpropagowywane są poprzez lokalną telewizję, osobiście przez pełnomocników, ogłoszenia wieszane w witrynach sklepowych, tablicach i słupach ogłoszeniowych oraz poprzez tzw. pocztę pantoflową.
Koło zaangażowało się aktywnie w udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy organizowanej w Czarnem przez Dom Kultury, poprzez udział członków koła w kwestowaniu środków pieniężnych.
W okresie zimowym organizowane są mecze siatkówki, piłki nożnej i tenisa stołowego, głównie w oparciu o obiekty Zakładu Karnego i pod patronatem jego Dyrektora.
Sportowcy rywalizowali również w zawodach wędkarskich. Dział ten jest najprężniej działającą sekcją w Kole. W 2015 wyróżniającymi zawodnikami okazali się: Józef Patrzykowski, Kazimierz Meyer, Mieczysław Steć, Józef Pikuła i inni.
Brydżyści od jesieni do kwietnia rywalizują w lidze powiatowej, strzelcy uczestniczą w zawodach służb mundurowych, Zarząd koła jest dumny z rozwijającej się sekcji hodowców gołębi pocztowych, tenisiści stołowi i tenisa ziemnego corocznie uczestniczą w mistrzostwach okręgowych służby więziennej.
W 2015 koło w Czarnem było organizatorem i współorganizatorem 32 różnych imprez, w których uczestniczyło 711 osób.
Po przedstawieniu sprawozdania przez Przewodniczącego członkowie Komitetu podjęli uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania do akceptującej wiadomości.
Kolejnym punktem, uznanym przez uczestników jako bardzo ważny, było podjęcie uchwały nr 2 Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM w sprawie przeciwdziałania dalszej dyskryminacji emerytów i rencistów służb mundurowych, którą Przewodniczący Komitetu został zobowiązany przekazać do Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Warszawie, jako legalnego przedstawiciela zrzeszonych w tej Federacji związków i stowarzyszeń.
W rejonie słupskim rolę taką pełni Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, zatem czuliśmy się zobowiązani przekazać nasze stanowisko w tych kwestiach do władz Federacji, sądzimy że jako jedni z wielu niezadowolonych z sytuacji jaką systematycznie tworzą i eskalują nowe państwowe władze.
Treść uchwały na końcu notatki.
W związku z zakończeniem kolejnej czteroletniej kadencji władz Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych odbyły się wybory osób funkcyjnych na stanowiska w Komitecie Porozumiewawczym, i tak osobami funkcyjnymi zostali:
-         Przewodniczący Komitetu – płk dypl. w st. spocz. Jan Karaś ze ZŻWP w Słupsku,
-         Wiceprzewodniczącym ds. Społecznych – ppor. w st. spocz. Franciszek Makles ze SEiR Policyjnych w Słupsku,
-         Wiceprzewodniczącym ds. Socjalno – Zdrowotnych – płk dypl. w st. spocz. Ireneusz Bijata z PSPW w Słupsku,
-         Sekretarzem – por. w st. spocz. Zdzisław Jaworski z KZEiR Służby Więziennej w Słupsku,
-         Ponadto członkami Komitetu:
o        ppłk w st. spocz. Adam Żurawski – ZŻWP w Słupsku,
o        kpt. w st. spocz. Ryszard Skibiński ze SEiR Policyjnych w Słupsku,
o        kpt. w st. spocz. Marian Bieliński z KZEiR SW w Słupsku,
o        chor. w st. spocz. Edmund Sobczak z KZEiR SW w Czarnym,
o        sierż. szt. w st. spocz. Ryszard Kowalczyk z KZEiR SW w Czarnym,
o        st. bryg. w st. spocz. Adam Biechoński z ZEiR Pożarnictwa RP w Słupsku,
o        st. bryg. w st. spocz. Józef Lickiewicz ze ZEiR Pożarnictwa RP w Słupsku,
o        ppłk pil. w st. spocz. Janusz Gizara z PSPW w Słupsku,
o        płk w st. spocz. Leszek Stefański ze SKMP ONZ w Słupsku,
o        st. chor. szt. w st. spocz. Włodzimierz Gałka ze SKMP ONZ w Słupsku.
W dyskusji, w ramach wolnych wniosków, poruszono aktualny temat wymówienia porozumienia przez Ministra Obrony Narodowej Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego i konsekwencji z tym związanych dla Związku Żołnierzy. Wszyscy wypowiadający się w tej kwestii w swoich wypowiedziach podkreślali brak merytorycznej zasadności tego kroku ze strony MON, tłumacząc to politycznymi przesłankami, zmierzającymi do dyskryminacji byłych żołnierzy i funkcjonariuszy jako przedstawicieli resortów siłowych czasów PRL, do których nowe władze czują chroniczną nienawiść.

(Treść uchwały nr 2)

Prezydent
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Pan Ryszard Czarnecki
 
UCHWAŁA Nr 2 / 2016
Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych w sprawie przeciwdziałania dalszej dyskryminacji emerytów i rencistów służb mundurowych,
uchwalona w Słupsku, w dniu 9.02.2016 r.
 
Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, którego sygnatariuszami są dyslokowane w Słupsku i Czarnym terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń emerytów i rencistów: Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Pomorskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych, na swoim posiedzeniu w dniu 9 lutego 2016 roku, dokonał oceny stanu społecznego statusu emerytów i rencistów w służbach mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej i stwierdził co następuje:
Po transformacji ustrojowej w 1989 roku i przejęciu władzy przez nowe siły polityczne, rozpoczęła się systematyczna dyskryminacja przedstawicieli służb mundurowych, którzy służąc w resortach siłowych, zgodnie z ich rolą w każdym państwie, wspierali z urzędu poprzednie legalne władze, uznanego i szanowanego przez najważniejsze kraje i organizacje międzynarodowe Państwa Polskiego.
Nowe regulacje prawne, nazywane reformą systemu emerytalnego służb mundurowych, w pierwszej kolejności spowodowały pomniejszenie o 25% świadczeń emerytalnych, przyjmując za podstawę wymiaru świadczeń 75% stawki uposażenia osobistego z 1993 r. (pomniejszając wskaźnik wysługi za rok z 3% do 2,6%).
Jak zapewniali autorzy tej reformy, po tych zmianach, zagwarantowany będzie stały poziom zabezpieczenia emerytalnego w stosunku do płac w gospodarce. Ustawodawca zapewniał wtedy, że zachowana zostanie płacowa waloryzacja emerytur i rent, która w tym okresie wynosiła średnio (o około 13% rocznie).
Wadą tej reformy było jednak to, że ustawodawca oszukał zainteresowanych i nie wywiązał się ze złożonej obietnicy, bo rozwiązanie to przetrwało zaledwie 5 lat. Z dniem 1 stycznia 1999 r. system ten załamał się pod wpływem kolejnego etapu reformy, wdrażającej jednolitą zasadę waloryzacji emerytur i rent, przewidzianą dla powszechnego systemu emerytalnego opartego na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tak zatem zniesiona została odrębność waloryzacji systemu emerytalnego w służbach mundurowych, który według zapewnień ustawodawcy, miał być gwarantem zachowania praw nabytych i chronionych konstytucyjnie.
Posunięcie to było w różny sposób uzasadniane, ale miało wyraźną wymowę polityczną, zmierzającą do dyskryminacji byłych żołnierzy i funkcjonariuszy jako przedstawicieli resortów siłowych, które nowym władzom niedobrze się kojarzyły.
Tą tezę potwierdza, kolejny etap reformy systemu emerytalnego, wprowadzony w 2005 r., którego celem było etapowe znoszenie starego portfela w systemie emerytalnym opartym na FUS, ale operacja ta całkowicie pominęła emerytów i rencistów służb mundurowych.
Ostatecznie stary portfel w FUS zlikwidowano w 2010 r., co sprawiło że świadczenia w powszechnym systemie emerytalnym wzrosły o 10% z tytułu przywrócenia sposobu wyliczania wysokości świadczeń emerytalnych ze 100% kwoty bazowej w 1999 r.
Jeżeli więc ustawodawca wdrożył jednolity system waloryzacji świadczeń, to zwiększając podstawę ich wymiaru w systemie FUS, powinien w tej dacie powiększyć o 10% stawki osobistego zaszeregowania w systemie służb mundurowych (MON, MSWiA i resort Sprawiedliwości), lub zwiększyć o 10% wymiar świadczeń wyliczanych z tych stawek (z 75% do 85%), co zrównałoby oba te portfele.
Mając na względzie istnienie rażącej rozbieżności pomiędzy poziomem świadczeń opartych na stawkach z 1993 r. a tych które przyznane zostały na podstawie stawek późniejszych, to powstanie i pozostawienie starego portfela w służbach mundurowych jest bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące, szczególnie dla osób, które na emeryturę odeszły jeszcze w ubiegłym wieku.
Rozpoczęta przez dziennik „Fakt” kampania medialna (wydanie 5-6 stycznia 2016 r.) przytacza przykłady wysokich świadczeń prokuratorów wojskowych w stanie spoczynku oraz stanowisko rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza o „zatrważającym stanie w tym względzie” wskazują, że określone środowiska będą podejmowały działania zmierzające do kolejnej reformy systemu emerytalnego służb mundurowych, zmierzającej zapewnie do ich obniżenia.
Oczywiście gazeta ta w artykule podaje półprawdy i uprawia manipulacje informacjami, ponieważ nie przedstawia rzetelnie podanych przykładów wysokich poborów „emerytowanych” prokuratorów wojskowych, gdyż nie podaje informacji, że prokuratorzy wojskowi, podobnie jak prokuratorzy i sędziowie cywilni, podlegają odrębnej ustawie emerytalnej, która reguluje, że nie przechodzą oni na emeryturę, ale przechodzą w stan spoczynku, pobierając do końca życia świadczenia (pobory) w wysokości należnej w okresie pracy czynnej, a zatem nie obowiązuje ich przepis o zmniejszeniu im podstawy wymiaru do 75%, jak pozostałym emerytom wojskowym.
W kwestii wysokości świadczeń podnoszonych w powyższym artykule „Faktu”, to generalnie sprawa nie jest tak zatrważająca jak to określił rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz. W 2015 roku średnia emerytura cywilna wypłacana przez ZUS wynosiła 1994,30 zł natomiast średnia emerytura wojskowa w województwie pomorskim (takie dane udało nam się pozyskać) wyniosła 2671,64 zł. Zatem różnica wynosi 677,34 zł na korzyść emerytalnego świadczenia wojskowego, co chyba nie można określić różnicą „zatrważającą”.
Również w internetowym obiegu pojawiły się informacje o podejmowanych krokach w zakresie ponownego przeliczenia świadczeń mundurowych niższymi wskaźnikami za lata wysługi.
Bałamutną informacją i oficjalnym oszustwem jest umieszczona na oficjalnej stronie internetowej MSWiA, w dniu 5 stycznia 2016 r., informacja w odpowiedzi na krążące w społecznym przekazie wiadomości o przygotowywaniu kolejnych zmian w resortowym systemie emerytalnym, mająca chyba uspokoić zainteresowanych, że nie prowadzi się obecnie żadnych prac w tej kwestii i że emerytury naliczane są wg zasad zawartych w Ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji … (Dz. U. z 2015 r. poz. 900, 1268, 1830). Nazwaliśmy to oszustwem, bo już w dniu 4 lutego 2016 r. dziennik „Fakt.pl” pod znamiennym tytułem „Emerytury SB pod lupą MSWiA” rozpoczyna nową batalię o kolejne już (po ustawie dezubekizacyjnej w 2008 roku) zmniejszenie emerytur byłych funkcjonariuszy służb PRL. Obecni rządzący uważają, że poprzednie zmniejszenie wskaźników wysługi za rok z 2,6% do 0,7% to za mało i należy jeszcze bardziej pognębić tą grupę funkcjonariuszy.
Kolejnym przejawem dyskryminacji, tym razem wykluczeniem jako jedynych spośród wielu, całych pozarządowych organizacji pożytku publicznego jest wypowiedzenie przez Ministra Obrony Narodowej, w dniu 5 lutego 2016 r., porozumienia o współpracy ze Związkiem Żołnierzy WP oraz z Klubem Generałów Wojska Polskiego. Powodem tego kroku jest fakt, że organizacje te są uważane przez obecnych rządzących za postkomunistyczne, bo wśród wielotysięcznych rzesz ich członków są byli żołnierze, którzy w latach 1980 – 81 byli planistami i realizatorami przedsięwzięć stanu wojennego.
Powyższy fakt powoduje, że organizacje te będą miały utrudnienia w realizacji swoich zasadniczych zadań statutowych, w tym min.:
-         inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych środowiska wojskowego,
-         integracja środowisk byłych i obecnych żołnierzy, poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych, rocznicach wydarzeń związanych z czynem zbrojnym żołnierza polskiego, organizowanie podróży wojskowo – historycznych i krajoznawczych,
-         obrona czci, honoru, i godności żołnierza polskiego oraz kształtowanie środowiskowej więzi z żołnierzami pełniącymi czynną służbę wojskową,
-         upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa oraz podtrzymywanie wiedzy fachowej, kondycji fizycznej oraz strzeleckiej.
Zadania powyższe nie będą mogły być realizowane, bądź ich realizacja będzie utrudniona, gdyż przedsięwzięcia w tych dziedzinach realizowane są przy wsparciu jednostek i obiektów wojskowych (budynki, strzelnice, instruktorzy broń, amunicja, środki transportowe).
Jak donoszą media głównymi inicjatorami procesów dyskryminacyjnych osób, które pełniły służbę w okresie PRL to wiceministrowie: Obrony Narodowej – Bartosz Kownacki i Sprawiedliwości – Patryk Jaki.
Reasumując powyższą analizę Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków Służb Mundurowych stwierdza, że działanie władz okresu reform emerytalnych znacząco pogorszyło sytuację materialną emerytów mundurowych, doprowadziło do naruszenia konstytucyjnych zasad chroniących prawa słusznie nabyte, wypaczyło zasadę sprawiedliwości i sprawiedliwości społecznej, stało się środkiem do dyskryminacji naszej grupy społecznej, wzbudziło wśród nas silne emocje z poczucia krzywdy oraz lęk przed prawem „państwa prawa”.
W tym stanie rzeczy zachodzi nie tylko potrzeba podjęcia zdecydowanych przeciwdziałań poszczególnych stowarzyszeń służb mundurowych, ale uświadomiona konieczność utworzenia jednolitego frontu ocalenia praw podmiotowych, dla których zagrożeniem mogą stać się podejmowane przez nowe władze zmiany w prawie, wprowadzane w sposób bezdyskusyjny i bezwzględny, bez liczenia się z prawami mniejszości, prowadzące być może do usankcjonowania systemu totalitarnego w państwie, co otwarcie głoszą politycy opozycyjni oraz wypowiadają się coraz szerzej przedstawiciele instytucji i organizacji międzynarodowych.
Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, jako platforma współpracy pomiędzy naszymi stowarzyszeniami w Rejonie Słupskim, z zadaniami podobnymi jak Federacja na szczeblu centralnym, świadomy zagrożeń dla bezpieczeństwa socjalnego emerytów i rencistów służb mundurowych oraz naszych praw obywatelskich, wnosi do Pana Prezydenta Federacji i Władz Federacji, by w porozumieniu z organami związków zawodowych służb mundurowych wszcząć rozmowy z odpowiednimi władzami odnośnie zachowania istniejącego systemu emerytalnego lub jego ulepszania, ale ukierunkowanego na stabilizację praw nabytych pod rządami Konstytucji RP. Jeżeli miałyby być jakieś zmiany wprowadzane to w kierunku likwidowania starego portfela służb mundurowych, a nie kolejnego obniżania świadczeń tych służb.
Jeżeli kolejna władza pogorszy stan bezpieczeństwa socjalnego i kolejny raz naruszy nabyte prawa podmiotowe w służbach mundurowych, należy uznać ten fakt jako naruszenie przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r., ratyfikowanej przez Polskę 19 stycznia 1993 r., jako akt prawotwórczy prawa wewnętrznego, i zwrócić się do rządów państw sygnatariuszy tej Konwencji, o interwencję w sprawie łamania praw człowieka w Polsce, przedkładając rządom tych państw listę doznanych krzywd przez byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych RP. Należałoby się również zwrócić o pomoc w powyższych kwestiach do międzynarodowych organizacji emerytalnych służb mundurowych, których nasze stowarzyszenia są członkami.
Stanowiska lub ewentualne uchwały zarządów głównych stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych podjęte w wyniku naszej inicjatywy oraz stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w przedmiotowej sprawie, przesyłać do odpowiednich władz z apelem o zaprzestanie dyskryminacji naszych środowisk, która jest niczym innym jak zemstą nowych władz na tych, którzy w czasach PRL służyli w jednostkach resortów siłowych.
Czy to żołnierze czy funkcjonariusze pełniąc służbę wypełniali przecież swoje zadania, które nakazywały ich powinności wynikające z ówczesnej Konstytucji i innych przepisów prawa. Byli odpowiedzialni za utrzymanie porządku i obronę państwa, które istniało i funkcjonowało w takiej strefie wpływów i w takim kształcie, jaki określiła zwycięska koalicja w Teheranie i Jałcie, której dwaj członkowie są dzisiaj tak hołubieni przez obecne władze – mianowicie USA i Wielka Brytania, a które po zakończeniu działań wojennych nie były specjalnie zainteresowane losem Polski i Polaków.

      Sekretarz KP                                                Przewodniczący KP
por. w st. spocz. Zdzisław Jaworski                 płk dypl. w st. spocz. Jan Karaś
 
Jan Karaś


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Witam serdecznie.

Jak co roku, od 14 lat, w Czarnem gramy razem z Jurkiem Owsiakiem na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W graniu biorą udział nasi emeryci, którzy należą do Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, oraz kilku z nich należy do Niezależnego Samorządnego Związku Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W tym roku grali: Marian Zemler, Stanisław Walendzik, Edmund Sobczak, Ryszard Kowalczyk, Stefan Kusek, Paweł Pisula i Wiesław Porzanowski.
Należy wspomnieć, że  pomagali nam koledzy z pokrewnych służb: Roman Cierpisz, Mariusz Kopczak i Wiesław Kasprzak.
Do puszek, które były przy grillu, bigosie, grochówce, zapewnionych przy pomocy finansowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Zarządu Okręgowego i Terenowego, zebraliśmy 2.780,28 zł. Jest to swoisty rekord. Od wielu lat współgramy przy Czarneńskim Centrum Kultury, pod dyrygentką Panią Marzeną Kaczmarską.
Zapewniam, jak w powiedzeniu Owsiaka, nasi emeryci będą grać razem z Panią Marzeną do końca świata i jeden dzień dłużej.
Tekst i foto: Ryszard Kowalczyk.

Słupsk
Zebranie Koła nr 3 ZEiEPożarnictwa RP

15 stycznia 2016 r., w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przy ul. Młyńskiej 2 w Słupsku, Zarząd Koła nr 3 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Słupsku zorganizował doroczne zebranie sprawozdawcze Koła.

Oprócz członków Koła na spotkanie przybyli: Zastępca Komendanta PSP w Słupsku st. kpt. Grzegorz Falkowski oraz Przewodniczący Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych płk dypl. Jan Karaś.

W pierwszej części spotkania wystąpił Zastępca Komendanta PSP w Słupsku st. kpt. Grzegorz Falkowski, który krótko przedstawił sytuację bezpieczeństwa pożarowego w rejonie słupskim w 2015 roku, sukcesy i niedomagania z jakimi boryka się Państwowa Straż Pożarna w Słupsku oraz zasadnicze zamierzenia inwestycyjne czekające słupskich strażaków w 2016 roku, w tym min. rozbudowę jednostki nr 2 przy ulicy Towarowej oraz pozyskanie nowego sprzętu do walki z ewentualnymi rozlewiskami.

Dalsza część spotkania to zebranie sprawozdawcze, w czasie której obszerne sprawozdanie wygłosił Prezes Zarządu Koła Kolega st. bryg. Józef Lickiewicz. Przedstawił zebranym główne przedsięwzięcia realizowane przez Koło w 2015 roku, w tym min:

-         Zarząd zorganizował 8 posiedzeń Zarządu Koła,

-         Udział przedstawicieli Koła w 10 posiedzeniach Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych,

-         Udział członków Zarządu Koła w uroczystych obchodach jubileuszu 34 rocznicy powstania Związku Żołnierzy WP oraz żołnierskim spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym na szczeblu garnizonu przez Dowódcę 7 BOW i Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku,

-         Zarząd uczestniczył w 4 uroczystościach patriotyczno – historycznych zorganizowanych na szczeblu miasta Słupska z okazji świąt państwowych ważnych rocznic historycznych, w tym ufundował wiązankę kwiatów, którą w ramach uroczystości poświęconej pamięci Więźniów Pomordowanych przez hitlerowców w Lasku Południowym delegacja Koła złożyła pod pomnikiem,

-         Drużyna strzelecka Koła uczestniczyła w zawodach sportowo – obronnych rejonu słupskiego zorganizowanych przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku, gdzie zajęła 6 miejsce oraz w Turnieju Strzeleckim zorganizowanym prze Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, gdzie zajęła 5 miejsce,

-         Delegaci wybrani przez Koło uczestniczyli w Zjeździe Wojewódzkim Związku. Byli to Koledzy, Adam Biechoński, Józef Lickiewicz, Adolf Słaby. W trakcie Zjazdu Koledzy zostali wybrani do władz wojewódzkich Związku: Adolf Słaby został Członkiem Zarządu Wojewódzkiego, a Józef Lickiewicz członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,

-         Z wojewódzkiego funduszu socjalnego emeryci ze Słupska pozyskali 38 zapomóg indywidualnych na łączną kwotę 44.449 zł, a Koło uzyskał dofinansowanie 582 zł na organizowane imprezy,

-         W 2015 roku z Koła na wieczną wartę odeszło dwóch członków,

-         4 członków Koła zostało odznaczonych medalem „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”,

-         Zarząd Koła zorganizował piknik strażacki. Nie udało się natomiast zorganizować kuligu, z uwagi na brak śniegu oraz wycieczki turystycznej i rowerowego rajdu z uwagi na brak chętnych uczestników,

Przewodniczący Koła omówił także sprawy finansowe Koła. Finanse Koła są stabilne chociaż skromne. Nie starcza na wszystkie przedsięwzięcia, które Zarząd chciałby sfinansować. Powoduje to ograniczania, szczególnie w podróżach służbowych członków władz wojewódzkich, na posiedzenia tych organów.

Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła, za działalność w 2015 roku, na zakończenie sprawozdania Komisji  Rewizyjnej postawił jej Przewodniczący Kolega Andrzej Krzywulski. Wniosek Komisji został przyjęty przez Zebranie jednogłośnie.

Przewodniczący Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych w swoim wystąpieniu przedstawił krótko historię Porozumienia, które zostało utworzone w 2008 roku, jego aktualnych sygnatariuszy oraz cel jego powołania i zadania jakie przez Porozumienie są realizowane.

Poinformował również zebranych, że aktualnie Porozumienie przygotowuje specjalną uchwałę w sprawie podjęcia działań przeciwko dalszej dyskryminacji emerytów i rencistów służb mundurowych. Działanie to zostało podjęte na bazie krążących w mediach oraz na forach internetowych informacji o przygotowywanej przez władze państwowe kolejnej reformy (czytaj obniżenia) emerytur służb mundurowych.

Zaapelował do członków Koła o akceptację podjęcia przez Zarząd Koła prac w sprawie przygotowania uchwały Koła w tym przedmiocie, która wyrażałaby stanowisko Koła w stosunku do podejmowanych w tym względzie działań władz państwowych i byłaby przesłana na wyższe szczeble organizacyjne Związku, by zobligować je do zajęcia się tą sprawą na szczeblu centralnym, wspólnie z innymi związkami i stowarzyszeniami mundurowymi, w tym z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

W dyskusji poruszono również sprawy związane z słabym obiegiem informacji pomiędzy Zarządem Koła a jego członkami. Zaproponowano pozyskanie telefonu służbowego, finansowanego z funduszy Koła. Zlecono Zarządowi wypracowanie rozwiązania organizacyjnego zapewniającego lepszy przepływ informacji na linii: Zarząd Wojewódzki – Zarząd Koła – członkowie Koła.

W drugiej części spotkania jego uczestnicy zostali poczęstowani zabezpieczonym przez Zarząd Koła obiadem.


Jan Karaś.


Spotkanie wigilijne emerytów SW w Czarnem


Jak co roku w grudniu odbywają się spotkania wigilijne i zebrania sprawozdawcze podsumowujące działalność całoroczną. Emeryci z ZK Czarne tradycyjnie spotkali się w restauracji Studio 2000.

W spotkaniu wzięło udział około 80 osób plus zaproszeni goście:
-         przedstawiciel ZG. KZE i R z siedzibą w Łodzi Stefanem Pawilną,
-         stronę służbową reprezentował dyrektor OISW ppłk Piotr Warenik,
-         dyrektor ZK Czarne ppłk Wojciech Brzozowski,
-         Burmistrz Miasta Gminy Czarne Pan Piotr Zabrocki,
-         Wójt Gminy Rzeczenica Pan Tomasz Ginda,
-         przedstawiciel Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Pan Mariusz Adamczyk,
-         Przewodniczący Okręgowego NSZZFiPW Kolega Piotr Ożański,
-         przedstawiciele zaprzyjaźnionego koła ze Szczecinka z przewodniczącym Kolegą Adamem Tyńcem.

Zebranie i jak spotkanie wigilijne przebiegło w atmosferze rodzinnej, całość uświetniła artystycznie grupa dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy, grupa taneczna „Retro”, która wystąpiła z pięknym przedstawieniem oraz zespół muzyczny „Przyjaciele Dobrej Muzyki”.

Całe spotkanie zakończyło się składaniem życzeń przez zaproszonych gości i krótką modlitwą przeprowadzoną przez kapelana ZK Czarne księdza Marcina Górskiego.

Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiło dzielenie się opłatkiem.

Podczas zebrania zostały wręczone wyróżnienia „Medal 15-lecia KZEiRSW” następującym osobom:
-         Wójt Gminy Rzeczenica Pan Tomasz Ginda,
-         Strzeleckie Bractwo Kurkowe,
-         Przewodniczący Okręgowy NSZZFiPW Piotr Ożański,
-         Kolega Stefan Kusek,
-         Pan Leszek Wąsikowski,
oraz Brązowa Odznaka „Zasłużony dla KZEiRSW”Związku, nw osobom:
-         kol. Wiesława Kloskowska,
-         kol. Piotr Stolarczyk,
-         kol. Stanisław Bejner,
-         kol. Andrzej Kozłowski,
-         kol. Ryszard Kowalczyk.

Korzystając z okazji pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego narodzenia, wszystkiego co najlepsze w nowym 2016r.Ryszard Kowalczyk.


Słupsk
Zebranie Koła Terenowego KZEiR SW

11 grudnia 2015 r., w sali restauracyjnej „Portus” przy ul. Towarowej 2 w Słupsku, Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku zorganizował zebranie sprawozdawcze Koła, połączone ze spotkaniem wigilijnym.

Oprócz członków Związku na spotkanie ze strony władz Aresztu Śledczego przybyli Opiekunka Koła Terenowego z ramienia Dyrekcji Aresztu Śledczego Pani Agnieszka Ferenc.

Na zebranie przybyli również zaproszeni goście w osobach: koledzy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Romuald Detmer oraz ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – Prezes i Wiceprezes Zarządu Okręgowego w Słupsku Leszek Orkisz i Franciszek Makles.

Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentował Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego - Jan Karaś.

Pierwsza część spotkania to zebranie sprawozdawcze, w czasie której obszerne sprawozdanie wygłosił Przewodniczący Koła Stefan Pawlina. Przedstawił zebranym główne przedsięwzięcia realizowane przez Koło w 2015 roku, w tym min:
-         przydzielanie zapomóg członkom stowarzyszenia, którzy byli w tym czasie w potrzebie,
-         zorganizowanie wycieczki do Berlina, Poczdamu i Drezna, dla członków stowarzyszenia,
-         zorganizowanie wspólnych wyjść do teatru (sztuki „Intryga” i „Love story”),
-         zorganizowanie turnieju strzeleckiego o puchar przewodniczącego Koła, w których uczestniczyły zespoły sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz uczestnictwo drużyny strzeleckiej Koła w zawodach sportowo – obronnych zorganizowanych przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego,
-         uczestnictwo drużyny w spartakiadzie zorganizowanej przez Koło Terenowe w Czarnym,
-         zorganizowane uroczystych obchodów Dnia Kobiet w Herbaciarni słupskiej, w których uczestniczyło 15 pań – członkiń Koła,
-         zorganizowanie spotkania wigilijnego dla wszystkich członków Koła.

Koło planowało ponadto zorganizowanie turnieju strzeleckiego o puchar Dyrektora Aresztu Śledczego, jednak z różnych uzasadnionych względów zamierzenia tego nie zrealizowano.

Przewodniczący Koła przedstawił osiągnięcia w ramach współpracy Koła z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami służb mundurowych, z którymi Koło współdziała w ramach Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Ocenił, że współpraca ta przebiega bez zakłóceń z pożytkiem zarówno dla Koła jak i pozostałych stowarzyszeń.

Sprawy wycieczek planowanych do realizacji w 2016 roku omówiła Pani Beata Rozenek-Jędrzejczak.

Sprawy finansowe przedstawił Skarbnik Koła Krzysztof Kruszewski.

Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła, za działalność w 2015 roku, na zakończenie sprawozdania Komisji  Rewizyjnej postawił jej Przewodniczący Krzysztof Grykałowski. Wniosek został przyjęty przez Zebranie jednogłośnie.

Za duże zaangażowanie w pracy Koła na rzecz jego sprawnego i efektywnego działania następujący członkowie zostali wyróżnieni medalem „Zasłużony dla Krajowego Związku Emerytów i rencistów Służby Więziennej”;
1.       Srebrnym:
         -         Człopa Jan,
         -         Pająk Romuald,
         -         Jaworski Zdzisław,
         -         Kruszewski Krzysztof,
        -         Bieliński Marian.
2.       Brązowym:
        -         Ferenc Agnieszka,
        -         Mikutel Bogumiła,
        -         Rodzenek-Jędrzejczak Beata,
        -         Markus Zygmunt,
        -         Zadęcki Wiesław.

W dowód uznania za wieloletnią współpracę oraz działalność na rzecz środowiska emerytów służb mundurowych trzech członków Koła zostało wyróżnionych „Medalem XXV – lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, byli to koledzy:
-         Stefan Pawlina,
-         Zdzisław Jaworski,
-         Marian Bieliński.

Wyróżnienia wręczyli Prezes i Wiceprezes Zarządu Okręgowego SEiR Policyjnych, koledzy: Leszek Orkisz i Franciszek Makles.

W ramach dyskusji głos zabrali:
-         Opiekunka Koła z ramienia Dyrekcji Aresztu Śledczego Pani Agnieszka Ferenc,
-         Prezes Zarządu Okręgowego SEiRPolicyjnych w Słupsku Leszek Orkisz,
-         Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku Romuald Detmer,
-         Przewodniczący Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Jan Karaś.

Na zakończenie części organizacyjnej spotkania zebranie ustaliło, że spośród dwóch opcji planowanej w 2016 roku wycieczki (Poznań lub Białystok) zwyciężyła opcja zwiedzenia rejonu województwa podlaskiego – Białystok.

W drugiej części spotkania jego uczestnicy złożyli sobie świąteczno - noworoczne życzenia oraz zostali poczęstowani wspaniale przygotowanymi potrawami w postaci: czerwonego barszczu z uszkami, dania głównego w postaci ryby smażonej z dodatkami i innymi specjałami.


Więcej foto, kliknij: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-47.htm
Jan Karaś.


Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych
Obrady Komitetu Porozumiewawczego

W dniu 8 grudnia 2015 roku, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, z udziałem prezesów (przewodniczących) poszczególnych związków (stowarzyszeń), członków Porozumienia.

Jego celem było uchwalenie Planu współpracy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych na 2016 rok oraz świąteczno – noworoczne spotkanie członków Komitetu Porozumiewawczego.

Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych prowadzi swoją działalność na Ziemi Słupskiej od 4 marca 2008 roku. Zgodnie z ustaleniami umowy Porozumienia, władze wybierane są na czteroletnią kadencję.

Porozumienie to jest dobrowolną umową, o współdziałaniu i wzajemnym wspieraniu jej sygnatariuszy w realizacji celów poszczególnych organizacji oraz osiąganiu celów wspólnych.

Jego sygnatariuszami są:
1.      Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku,
2.      Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku,
3.      Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
4.      Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
5.      Koło Nr 3 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Słupsku,
6.      Koło nr 29 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Słupsku,
7.      Pomorskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych w Słupsku.

Do realizacji postanowień umowy Porozumienia powołano organy wykonawcze, których zadaniem jest zapewnienie sprzyjających warunków do wykonania postanowień umowy powołującej Słupskie Porozumienie i są to:

1.      Komitet Porozumiewawczy w składzie po dwóch przedstawicieli wydelegowanych przez związki i stowarzyszenia członków Porozumienia:

1)     osoby funkcyjne Komitetu (przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarz) wybierane są przez członków Komitetu spośród siebie, na posiedzeniu Komitetu, drogą uchwały,

2)     Komitet obraduje dwa razy w roku (w razie uzasadnionej potrzeby częściej) w celu bilansowania współpracy oraz nadawania jej nowych impulsów,

3)     posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego zwołuje Przewodniczący Komitetu, zgodnie z planem lub w razie potrzeby z własnej inicjatywy lub na wniosek sygnatariusza lub sygnatariuszy Porozumienia.

2.      Kolegium Prezesów składzie prezesów (przewodniczących) poszczególnych związków i stowarzyszeń członków Porozumienia oraz Przewodniczący i Sekretarz Komitetu Porozumiewawczego.

Sygnatariusze zobowiązują się do przestrzegania ustaleń zawartych w Porozumieniu oraz przepisów
i postanowień uchwalonych przez powołane organy wykonawcze Porozumienia. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń stanowi podstawę do wykluczenie związku (stowarzyszenia) spośród członków Porozumienia. Decyzję w sprawie wykluczenia podejmuje Komitet Porozumiewawczy drogą uchwały.

Od decyzji wykluczającej, podjętej przez Komitet Porozumiewawczy Porozumienia, wykluczonemu związkowi (stowarzyszeniu) przysługuje prawo odwołania do Kolegium Prezesów, które może ją uchylić. Kolegium Prezesów rozpatruje każde odwołanie od decyzji Komitetu Porozumiewawczego w nieprzekraczalnym terminie 90 dni.

Porozumienie ma charakter otwarty. Mogą do niego być przyjmowani nowi sygnatariusze. Nowy sygnatariusz Porozumienia jest zobowiązany do wypełniania i przestrzegania wszystkich ustaleń ustanowionych w umowie w sprawie powołania Porozumienia.

Każdy związek, stowarzyszenie będące członkiem Porozumienia może wypowiedzieć porozumienie.

Przez okres funkcjonowania Porozumienia z sukcesem udało nam się wykonać wiele przedsięwzięć, które były realizowane zarówno przez poszczególne związki (stowarzyszenia), w ramach zaplanowanych przez nich przedsięwzięć jak i realizowanych bezpośrednio przez Komitet Porozumiewawczy.

Przedsięwzięcia, którymi bezpośrednio zajmował się Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia to:

-         uzgadnianie planów współpracy na poszczególne lata, poprzez ujmowanie w tych planach przedsięwzięć realizowanych przez poszczególnych członków Porozumienia, w których mogą uczestniczyć członkowie stowarzyszeń innych służb mundurowych (członków Porozumienia),

-         udział delegacji Komitetu Porozumiewawczego w uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe, związanych z rocznicami historyczno – patriotycznymi oraz świętami narodowymi i wojskowymi, mający na celu wyrażenie naszego oddania dla Narodu i Ojczyzny oraz kultywowania tradycji naszych przodków,

-         systematyczne spotkania przedstawicieli poszczególnych związków (stowarzyszeń) w ramach posiedzeń Prezydium Komitetu Porozumiewawczego i całego składu Komitetu Porozumiewawczego, na których na bieżąco omawia się aktualne sprawy nurtujące poszczególne środowiska służb mundurowych,

Powyższe wskazuje, że Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych jest aktywne i stara się realizować założone cele. Ze względu na opór materii nie wszystko co chcielibyśmy może być realizowane po naszej myśli. Nie opuszczamy jednak rąk, nie zaprzestajemy naszych starań i patrzymy z optymizmem w przyszłość. Sądzimy, że motto, które nam przyświeca „Razem osiągajmy cele uważane za nieosiągalne” ma swój sens i pozwala nam z nadzieją patrzyć w przyszłość.

W posiedzeniu Komitetu Porozumiewawczego w dniu 8 grudnia 2015 roku uczestniczyli następujący jego członkowie:

-         płk dypl. w st. spocz. Jan Karaś – Prezes Komitetu – ZŻWP ZR w Słupsku,

-         ppor. w st. spocz. Franciszek Makles – Wiceprzewodniczący Komitetu – SEiRP ZO w Słupsku,

-         ppłk dypl. Ireneusz Bijata – Wiceprzewodniczący Komitetu - PSPW,

-         por. w st. spocz. Zdzisław Jaworski – Sekretarz Komitetu – SEiR SW

oraz członkowie Komitetu:

-         ppłk w rez. Adam Żurawski – ZŻWP ZR w Słupsku,

-         kpt. w st. spocz. Ryszard Skibiński – SeiRP ZO w Słupsku,

-         kpt. w st. spocz. mgr Stefan Pawlina – KZEiRSW w Słupsku,

-         kpt. w st. spocz. Marian Bieliński – KZEiRSW  w Słupsku,

-         chor. w st. spocz. Edmund Sobczak – KZEiR SW W Czarnem,

-         sierż. szt. w st. spocz. Ryszard Kowalczyk – KZEiR SW w Czarnem,

-         st. bryg. w st. spocz. Adam Biechoński – ZEiRPożarn. RP Koło w Słupsku,

-         st. chor. szt. w rez. Włodzimierz Gałka – SKMP ONZ Koło w Słupsku.

oraz prezesi stowarzyszeń - członków Porozumienia:

-         Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku – ppłk w st. spocz. Romuald Detmer,

-         Prezes Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku – kpt. w st. spocz. Leszek Orkisz,

-         Prezes Koła nr 29 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Słupsku – płk w st. spocz. Leszek Stefański.

Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego przyjęło następujący porządek obrad:
1.       Przywitanie uczestników Posiedzenia– Przewodniczacy KP.
2.       Omówienie porządku obrad – Przewodniczący KP.
3.       Przedstawienie propozycji „Planu współpracy  Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych na 2016 rok” i dyskusja nad planem – Przewodniczący Komitetu.
4.       Podjęcie uchwały o przyjęciu „Planu współpracy … – Członkowie Komitetu.
5.       Wyróżnienie niektórych najbardziej aktywnych członków Słupskiego Porozumienia … „Medalem XXV – lecia Stowrzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych”.
6.       Wolne wnioski – dyskusja – członkowie Komitetu.
7.       Podsumowanie obrad i zamknięcie posiedzenia KP –  Przewodniczący KP.
8.       Spotkanie świąteczno – noworoczne, składanie życzeń – Członkowie Komitetu i Prezesi Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Powyższy porządek obrad został zatwierdzony przez uczestników spotkania i zrealizowany, zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu „Planu współpracy … na 2016 rok”, co oznacza że Słupskie Porozumienie będzie sukcestwnie i systematycznie realizować ujęte tam przedsięwzięcia.

Po przyjęciu Planu współpracy … natąpiła ceremonia wręczenia wyróżnień „Medalem XXV – lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych”. Wręczenia wyróznień dokonał członek Zarządu Głównego SEiRP, Kolega kpt. w st. spocz. Leszek Orkisz. Wyróżnienie to otrzymali:

-         Prezes Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM, płk dypl. w st. spocz. Jan Karaś,

-         Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP  w Słupsku, ppłk w st. spocz. Romuald Detmer,

-         Prezes Koła nr 1 ZŻWP w Słupsku kmdr w st. spocz. Leszek Szweda,

-         Wiceprezes Koła nr 3 ZEiRPożarn. RP w Słupsku , st. bryg. w st. spocz. Adam Biechoński.

Następne posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Porozumienia zaplanowano na 9 lutego 2016 roku. Będzie ono poświęcone przedstawieniu przez Przewodniczacego Porozumienia sprawozdania z działalności Porozumienia w 2015 roku oraz jego akceptacji przez członków Komitetu, a także wyborowi nowego składu Komitetu Porozumiewawczego w związku z zakonczeniem II kadencji jego funkcjonowania.Jan Karaś


Czarne.
Spotkanie jubilatów

90 lat, urodziny Witolda Juchniewicza, najstarszego emeryta była kolejną szczególną okazją do spotkania emerytów Zakładu Karnego w Czarnem, którzy ukończyli 70 lat – plus.

W imprezie uczestniczyła 45 emerytów, w tym 10 osobowa grupa emerytów Zakładu Karnego ze Szczecinka, z wiceprzewodniczącą Koła Emerytów Teresą Maćkowiak, którzy w przeszłości pełnili służbę w Z.K. Czarne.

Gospodarz spotkania, Dyrektor ppłk Wojciech Brzozowski w swej wypowiedzi podkreślił jak duży wkład w rozwój Zakładu Karnego wnosiło tamte pokolenie i w jak trudnych warunkach przyszło im wówczas pracować.

W trakcie zwiedzania Zakładu Karnego nasi seniorzy podziwiali przemiany jakie dokonały się w ostatnich latach. Podczas spotkania przy kawie i herbatce, dostojni emeryci wspominali dawne czasy oraz dyskutowali na temat stylu życia, aby dożyć tak sędziwego wieku jak nasz najstarszy emeryt Pan Witold Juchniewicz, który większość swego życia mieszkał w Międzyborzu, gdzie prowadził własne gospodarstwo rolne. Zapewne aktywny tryb życia wpłynął na jego stan zdrowia i doczekanie sędziwego wieku (co podkreślił w swej wypowiedzi Wiceprzewodniczący Koła Emerytów Stanisław Walendziak).

W czasie II wojny światowej przeszedł szlak bojowy od Lenino do Berlina, o czym świadczyły medale prezentowane na jego mundurze, co z kolei dowodzi jego poczucia patriotyzmu oraz sumienności wykonywanej pracy - podkreślił w swojej wypowiedzi Przewodniczący Koła Emerytów przy Z.K. Czarne.Opracował: Ryszard Kowalczyk.


Słupsk
VII Turniej Strzelecki SPZiSSM
W sobotę, 19 września 2015 Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, zorganizował kolejny już doroczny „VII Turniej Strzelecki Emerytów Służb Mundurowych o puchar Przewodniczącego Koła Terenowego KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Słupsku”. W turnieju uczestniczyły zespoły reprezentujące związki i stowarzyszenia sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali puchary i dyplomy.
Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Klubu Sportowego "Gryf Słupski" w Słupsku. Sędzią głównym był Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych płk dypl. w st. spocz. Jan Karaś.
Do zawodów stanęło 7 zespołów, każdy w trzyosobowym składzie. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem starali się uzyskać jak najlepsze wyniki by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta, a uzyskanie dobrych wyników wymagało od zawodników wiele wysiłku i skupienia.
Uczestnicy zawodów startowali w dwóch konkurencjach:
- strzelanie z karabinka sportowego,
- strzelanie z pistoletu sportowego.
Klasyfikacji podlegały wyniki osiągnięte indywidualnie przez poszczególnych zawodników w obu konkurencjach oraz liczba punktów zdobytych przez całą drużynę.
Według uzyskanych wyników klasyfikacja przedstawia się następująco:
I. Poszczególne zespoły zajęły następujące miejsca:
1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - 270 punktów,
2. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - 251 punktów,
3. Koło Terenowe KZEiR Służby Więziennej przy ZK w Czarnem - 225 punktów,
4. Koło Terenowe KZEiR Służby Więziennej przy AŚ w Słupsku - 222 punkty,
5. Związek EiR Pożarnictwa RP w Słupsku – 218 punktów,
6. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – 217 punktów,
7. Pomorskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych - 214 punktów.
II. Najlepszymi strzelcami okazali się:
1. Połeć Andrzej ze SEiR Policyjnych – 91 punktów,
2. Derdziński Włodzimierz ze SEiR Policyjnych - 90 punktów,
3. Jankowski Włodzimierz ze SEiR Policyjnych - 89 punktów,
Organizator turnieju, w ramach zabezpieczenia kwatermistrowskiego przygotował poczęstunek w postaci, kiełbaski z grilla, smalcu z cebulką, a przede wszystkim wspaniałej grochówki. Zawodnicy po ciężkich i ekscytujacych bojach, mogli się odstresować w ramch przerwy na poczęstunek.

Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych dziękuje Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Słupsku, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze kpt. w st. spocz. Stefanowi Pawlinie za przygotowanie i zorganizowanie tego Turnieju.
Oddzielne gorące słowa podziękowania składamy Panu mjr Grzegorzowi Różyckiemu , Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Słupsku oraz na jego ręce pracownikom Aresztu Śledczego, za wsparcie w zakresie przygotowania i zabezpieczenia tej imprezy pod względem organizacyjnym, wykonania dyplomów, a przede wszystkim smacznego poczęstunku dla walczących o jak najlepsze wyniki uczestników Turnieju.
Również serdecznie dziękujemy Dyrektorowi KS "Gryf Słupski" za udostępnienie strzelnicy oraz broni strzeleckiej i amunicji, a także osobiste zaangażowanie w organizacji zawodów.
Więcej zdjęć, kliknij: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-45.htm
Tekst i foto: Jan Karaś.

Czarne
Letnie eskapady emerytów z Czarnego
Witam szanownych internautów.
Wielkimi krokami zbliża sie koniec wakacji. Pragnę przedstawić i pochwalić się naszymi wypadami nad wielką i małą wodę.
11 lipca byliśmy nad morzem w Ustce między innymi zwiedziliśmy kompleks bunkrów Bluchera sprzed II wojny Światowej, następnie odbyło się plażowanie a później spotkanie integracyjne na obiektach przy bunkrach. Oprawa, znajomość historyczna tego miejsca była w posiadaniu przewodnika ogromna.
Następnie wybraliśmy się do Rowów, na przegląd orkiestr dętych. Wycieczka odbyła się 1 sierpnia. W programie był obiad przygotowany przez panie z koła gospodyń (polecam), plażowanie i udział w przemarszach w/w orkiestr. W tym roku przyjechało 6 zespołów, zabawa była wspaniała. Miło przyjęci byliśmy przez panią Marzenę - kierownik Domu kultury w Rowach.
W kolejnej eskapadzie postanowiliśmy odwiedzić nasze rodzime strony Rzeczenicę - Rzewnicę w dniu 22 sierpnia 2015r. Dzięki p. Szczepanowi i właścicielowi tratw odbyliśmy piękną podróż po jeziorze Szczytno. Następnie zjedliśmy wspaniały obiad przygotowany przez małżonkę p. Szczepana. Po obiadku i po spływie spotkaliśmy się na obiektach biwakowych, dzięki p. wójtowi gminy Rzeczenica. Przy ognisku odbyło się spotkanie integracyjne. W naszej działalności taki spływ było to coś nowego, mam nadzieję, że uczestnikom się spodobało i odbędziemy taki spływ w przyszłym rok
Więcej foto - kliknij: spzissm.pl.tl/Galeria/pic-837.htm
Pozdrawiam serdecznie Ryszard Kowalczyk.

Czarne:
Wycieczkowe reflekscje
Tradycją już jest , że emeryci wybierają się na wycieczkę kilkudniową. Tym razem wybraliśmy się zwiedzić Beskid Żywiecki.
Dzięki wspaniałemu przewodnikowi, koleżance Danucie z Koniakowa wycieczka była wspaniale zaplanowana. Plan wycieczki obejmował między innymi Wisłę, gdzie spaliśmy, browar w Żywcu, górę Czantorię, Koniaków z muzeum koronek, zabawa taneczna, gdzie przygrywała nam kapela góralska. Było jeszcze kilka atrakcji, jak zwiedzenie wszystkich okolicznych muzeów, odwiedzenie góralskich gawędziarzy, muzeum Adama Małysza. Zahaczyliśmy również o Czechy i Słowację - tz. trójstyk graniczny.
Dzięki wspaniałemu przewoźnikowi i jego kierowcy dojechaliśmy wszędzie na czas i bezpiecznie. Wspaniała atmosfera w ośrodku w Wiśle Zimowit pomogła szybko regenerować trudy wypraw w góry, aby w następnym dniu znów atakować szczyty górskie.
Mam nadzieję, że wycieczka się udała, a uczestnicy byli zadowoleni.

Tekst i foto: Ryszard Kowalczyk.

Czarne:
Litewskie spotkania
Już w grudniu powstała inicjatywa aby pomóc  finansowo i fizycznie Polskiej Szkole Średniej na Litwie, w miejscowości Miedniki Królewskie. Pomysłów było dużo, skończyło się na tym aby wyjechała grupa trzech emerytów z naszego koła. Po podjętej uchwale udało się zebrać pewną kwotę pieniędzy, by wspomóc w/w szkołę.
Dzięki sponsorom takim jak, NSZZF i PW Zarząd Główny i Okręgowy, Firmie Ubezpieczeniowej Gerling, Panu Leszkowi Wąsikowskiemu, Panu Tomaszowi Komorskiemu, Sklepowi AGD Jolanta Roszak, Janusz Ojdana, Państwu Danucie i Stefanowi Kusek.
Dzięki ich ofiarności zebrano 800 euro, które zostały wręczone Pani Dyrektor szkoły.
Podziękowania należą się również osobom, które były tam fizycznie kolegom: Stanisławowi Bejner, Andrzejowi Kozłowskiemu i moja skromna osoba Ryszard Kowalczyk.
Przewóz naszej grupy odbył się dzięki wójtowi Gminy Rzeczenica Tomaszowi Gindzie, który udostępnił nam trzy miejsca w busie jadącym z dziećmi rzeczenickiej szkoły do szkoły w Miednikach.
Mamy nadzieję, że ten skromny wkład naszej pracy zostanie w pomięci społeczności szkolnej i pedagogicznej szkoły w Miednikach Królewskich.
Opieka nad nami ze strony dyrekcji była wspaniała, dbali aby nam niczego nie zbrakło w kwestii brzucha jak i materiałów budowlanych.
Byliśmy u nich tydzień i nadszedł czas pożegnania, były wzruszenia i jednocześnie uśmiechy. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz tam zawitamy.
W czwartek było kilka chwil dla ducha i oczu. W dowód wdzięczności Pani Dyrektor ufundowała nam zwiedzanie Wilna - było co oglądać.


Ryszard Kowalczyk.

Spartakiada w Czarnem
W sobotę, 30 maja 2015 r. Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnem, przy wydatnej pomocy  Zakładu Karnego, zorganizował Spartakiadę w której uczestniczyły zespoły reprezentujące koła KZEiR SW oraz Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
Do spartakiadowych zmagań stanęło 5 zespołów. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem starali się uzyskać jak najlepsze wyniki by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta, a uzyskanie dobrych wyników wymagało od zawodników wiele wysiłku i skupienia. Poszczególne zespoły zostały wystawione przez Koła Terenowe KZEiR SW:
-         przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
-         przy Zakładzie Karnym w Szczecinku,
-         przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
-         przy Areszcie Śledczym e Złotowie
oraz przez Komitet Porozumiewawczy SPZiSSM.
Dla uczestników organizatorzy przygotowali piękne pamiątkowe puchary, a po spartakiadowych zmaganiach smaczny poczęstunek w ramach pikniku grochówkowo – grillowego, przygotowanego przez organizatorów dla umęczonych wysiłkiem zawodników.
Na spartakiadę składało się pięć konkurencji:
-         zawody wędkarskie,
-         strzelanie z kbks, z postawy strzeleckiej stojąc z wolnej ręki - na 25 metrów,
-         strzelanie z pistoletu pneumatycznego,
-         rzut beretem na odległość,
-         rzut lotką do tarczy.
Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Bractwa Kurkowego w Czarnem oraz obiekty szkoleniowo - rekreacyjne przy Zakładzie Karnym w Czarnem.
Zawody wędkarskie odbyły się na łowisku. Poszczególne zespoły zajęły miejsca w kolejności:
1.       KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
2.       KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
3.       KT przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
4.       Komitet Porozumiewawczy SPZiSSM,
5.       KT przy Zakładzie Karnym w Szczecinku,
Uczestnicy zawodów strzeleckich startowali w dwóch konkurencjach:
- strzelanie z kbks,
- strzelanie z pistoletu pneumatycznego.
Zawody strzeleckie były prowadzone przez członków Bractwa Kurkowego: kolegów:
-         sędziego głównego i kierownika zawodów Kolegę Cezarego Gwozdowicza,
-         strzelanie z kbks prowadził i oceniał Kolega Ireneusz Czerniawski – sędzia klasy III,
-         strzelanie z pistoletu pneumatycznego prowadził Kolega Roman Połom – z Koła Terenowego KZEiRSW w Szczecinku.
Poszczególne zespoły osiągnęły następujące wyniki:
Strzelanie z kbks:
1.       Komitet Porozumiewawczy SPZiSSM,
2.       KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
3.       KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
4.       KT przy Zakładzie Karnym w Szczecinku,
5.       KT przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
Strzelanie z pistoletu pneumatycznego:
1.       KT przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
2.       Komitet Porozumiewawczy SPZiSSM,
3.       KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
4.       KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
5.       KT przy Zakładzie Karnym w Szczecinku,
Najbardziej widowiskowymi i dostarczającymi najwięcej emocji konkurencjami były:
-         rzut beretem na odległość,
-         rzut lotką do tarczy.
W rzucie beretem najlepszym okazał się przedstawiciel Koła Terenowego przy Areszcie Śledczym w Złotowie, a  w rzucaniu lotką do tarczy Kolega Mirosław Klekowicki z zespołu Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM.
Łączna klasyfikacja z pięciu konkurencji objętych spartakiadowymi zmaganiami przedstawia się następująco:
 1. Komitet Porozumiewawczy SPZiSSM,
 2. KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
 3. KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
 4. KT przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
 5. KT przy Zakładzie Karnym w Szczecinku.
Na zakończenie spartakiadowych zmagań, Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych - płk Jan Karaś, podziękował organizatorom za przygotowanie spartakiady i sprawne jej przeprowadzenie. W uznaniu sukcesów osiaganych w statutowej działaności przez Koło Terenowe w Czarnem wręczył jego Przewodniczącemu Koledze Ryszardowi Kowalczykowi pismo gratulacyjne z życzeniami dalszych sukcesów na niwie integracji środowiska służby więziennej w Czarnem, ale i również wyróżniającej się aktywności Koła w Słupskim Porozumieniu.

Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, również tą drogą,  dziękuje Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy ZK w Czarnem, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze Ryszardowi Kowalczykowi oraz pozostałym Kolegom, którzy włożyli wiele wysiłku aby przedmiotowa Spartakiada doszła do skutku i przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.
Oddzielne gorące słowa podziękowania składamy, Dyrektorowi Zakładu Karnego w Czarnem oraz na jego ręce pracownikom Aresztu Śledczego, za umożliwienie uczestnikom spartakiady zwiedzenie Zakładu Karnego oraz wsparcie w zakresie przygotowania i zabezpieczenia tej imprezy pod względem organizacyjnym.
Również serdecznie dziękujemy Kolegom z Bractwa Kurkowego z Czarnem za umożliwienie skorzystania ze strzelnicy oraz aktywne włączenie się w przeprowadzenie konkurencji strzeleckich.

Więcej foto - kliknik: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-38.htm
Jan Karaś.

Słupsk:
Spotkanie integracyjne SEiRP w Słupsku

29 maja 2015, w obiektach Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji PKiW w Słupsku, Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia  Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku zorganizował spotkanie integracyjne emerytów i rencistów ze środowiska policyjnego. Na spotkanie przybyło około 120 członków stowarzyszenia członków kół nr 1 i 2  oraz zaproszonych gości.
Na spotkanie oprócz członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przybyli goście, min. Przewodniczący Komitetu
Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych płk dypl. Jan Karaś. Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku ppłk Romuald Detmer z małżonką Haliną, delegacja Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku pod przewodnictwem jego Przewodniczącego kpt. Stefana Pawliny.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, którą zapewnił między innym Kolega Prezes Zarządu Okręgowego SEiRP Leszek Orkisz, prezentując jako Di Dżej muzykę łatwą, lekką  i przyjemną dla wszystkich uczestników spotkania. Porwani rytmami uczestnicy spotkania nie dali się długo prosić by ruszyć w tany.
Wspaniałe potrawy dla uczestników spotkania w postaci grochówki, kiełbasek, kaszanek oraz kiszki ziemniaczanej z rożna zapewnił zespół wolontariuszy pod kierownictwem Kolegi Zdzisława Chęcia, Prezesa Koła nr 1.

Więcej foto - kliknij: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-37.htm
Jan Karaś.

Słupsk: Strażacy świętowali na festynie
Zgodnie z tradycją z okazji Dnia Strażaka w dniu 23 maja br. odbyło się spotkanie członków Koła Nr 3 ZEiRP RP przy KM PSP w Słupsku, w którym uczestniczyło w 35 członków naszego związku.
Jako miejsce spotkania wybrano część rekreacyjną na posesji JRG nr 2 w Słupsku przy ul. Towarowej. Najwięcej pracy w zorganizowanie grillowania włożyli koledzy: Władysław Skawiński, Michał Baron i Adolf Słaby.
Dużą pomoc przy zorganizowaniu pikniku otrzymaliśmy ze strony Pana Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku bryg. Krzysztofa Ulaszka oraz Dowódcy JRG PSP Nr 2 bryg. Andrzeja Macedońskiego, jak również podległych mu strażaków, za co wszyscy uczestnicy festynu składają strażackie podziękowanie.
Nasze biesiadowanie przy grillu upływało bardzo miłej przyjacielskiej atmosferze. Wspominano czasy naszej młodości, przypominając szereg historyjek wspólnie przeżytych lat służby. Aż żal było kończyć to spotkanie!

Józef Lickiewicz
Przewodniczący Koła ZEiRP RP w Słupsku

Czarne:
Wyróżnienia w Czarnem

Już tradycją jest, że po odprawie rocznej Zakładu Karnego w Czarnem zostają wręczane Tytuły Osobowość Roku za 2014 rok.

W tym roku spotkał naszych emerytów szczególny zaszczyt gdyż osobowości otrzymało aż trzech emerytów.

I tak Osobowość Roku za 2014 otrzymał kolega Stefan Birosz, Osobowość 25-lecia otrzymał kolega Stanisław Walendzik, Osobowość 40-lecia otrzymał kolega Tadeusz Bednarski.

Oczywiście osobowość roku otrzymali też funkcjonariusze służby czynnej:
-        w korpusie podoficerskim Kitłowski Marcin,
-        w korpusie chorążych Lewandowski Marcin,
-        w korpusie oficerskim Justyna Rapa.

Z tego co nam wiadomo jesteśmy jedyną jednostką penitencjarną, gdzie za szczególne osiągnięcia w służbie, jak i te na zewnątrz zakładu, za pracę na rzecz społeczności cywilnej, emeryckiej, zasłużone osoby zostają wyróżniene w ten sposób.

Z wyrazami szacunku Ryszard Kowalczyk.

PS. Bym zapomniał w kategorii pracownika cywilnego został wyróżniony kolega Potarz Roman.


Czarne
Turniej tenisa stołowego

Korespondenci z Czarnego informują, że, w dniu 26.03. odbył się coroczny turniej tenisa stołowego pomiędzy drużynami emerytów, członków Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Słyżby Więziennej z Zakładu Karnego Szczecinek (zaprzyjaźnionego koła emerytów) a emerytami z Czarnego. Całemu spotkaniu towarzyszyła przyjemna , sportowa atmosfera .

I stało się coś niesamowitego, emeryci z Czarnego odnieśli historyczne zwycięstwo. Oczywiście byliśmy szczerze usatysfakcjonowani z sukcesu naszych kolegów emerytów.

Po spotkaniu sportowym odbyło się spotkanie podsumowujące cały sezon sportowy rozgrywek halowych w piłkę nożną i siatkową, zawodników brydża sportowego, grupy hodowców gołębi pocztowych, wędkarzy, grupy strzeleckiej.

Wszyscy uczestnicy spotkania okazali wielkie zainteresowanie wynikami poszczególnych grup.


Tekst i foto: Ryszard Kowalczyk


Posiedzenie
Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM

W dniu 10 lutego 2015 roku, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
Jego celem było przedstawienie i zaakceptowanie sprawozdania z działalności Porozumienia w 2014 roku.

Przypomnę, że sygnatariuszami Słupskiego Porozumienia są:
1.       Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku,
2.       Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku,
3.       Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
4.       Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
5.       Koło Nr 3 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Słupsku,
6.       Koło nr 29 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Słupsku,
7.       Pomorskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych w Słupsku.

Co roku, w miesiącu lutym, na Posiedzeniu Komitetu Porozumiewawczego jego Przewodniczący jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z działalności Porozumienia za poprzedni rok.

Posiedzenie Komitetu zostało poprowadzone przez Przewodniczącego według następującego porządku:
1.       Przywitanie uczestników Posiedzenia– Przewodniczacy KP.
2.       Omówienie porządku obrad – Przewodniczący KP.
3.       Przedstawienie „Sprawozdania Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego o realizacji zamierzeń ujętych w Planie zamierzeń na 2014 rok” – Przewodniczący Komitetu.
4.       Dyskusja nad Sprawozdaniem …
5.       Podjecie uchwały o przyjęciu Sprawozdania do akceptyjącej wiadomości – Członkowie Komitetu.
6.       Przedstawienie informacji o aktualnych problemach w związkach i stowarzyszeniach – sygnatariuszach Porozumienia – Przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń.
7.       Dyskusja i wolne wnioski
8.       Podsumowanie obrad i zamknięcie posiedzenia KP – Przewodniczący KP.

W przedstawionym sprawozdaniu Przewodniczacy Komitetu płk Jan Karaś stwierdził, że zdecydowana większość zadań ujęta w planie działania Porozumienia w 2014 roku została zrealizowana pomyślnie. Zaplanowane przedsięwzięcia były realizowane w ramach pięciu zasadniczych kierunków działalnosci Porozumienia.
1.       Zacieśnienie współpracy i współdziałania pomiędzy stowarzyszeniami i związkami służb mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych w ramach działalności statutowej.
2.       Ochrona praw i interesów środowisk służb mundurowych, w szczególności socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych.
3.       Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, tradycji niepodległościowych oraz oddania Ojczyźnie i Narodowi.
4.       Aktywizacja środowisk służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, wspomaganie procesów integracyjnych w społeczności lokalnej, a także wspierania administracji publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności naszego regionu.
5.       Kształtowanie w środowiskach służb mundurowych koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, środowiskowej solidarności, wzajemnego poszanowania godności i honoru.

Ad. 1.       Zacieśnienie współpracy i współdziałania pomiędzy stowarzyszeniami i związkami służb mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych w ramach działalności statutowej.

Realizacja:

-         odbyło się 7 posiedzeń Prezydium i 2 Posiedzenia Komitetu Porozumiewawczego,
-         utrzymywanie ścisłych kontaktów pomiędzy poszczególnymi sygnatariuszami Porozumienia,
-         informowanie na posiedzeniach Prezydium o działaniach podejmowanych przez poszczególne związki i stowarzyszenia,
-         wzajemne zapraszanie przedstawicieli zaprzyjaźnionych związków i stowarzyszeń na realizowane przez nich przedsięwzięcia,
-         grudniowe posiedzenie członków Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM połączono ze tradycyjnym spotkaniem wigilijnym, na którym zebrani złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne.

Ad. 2.       Ochrona praw i interesów środowisk służb mundurowych, w szczególności socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych.

Realizacja:

-         w dziedzinie tej w 2014 roku, jedną z istotniejszych spraw było wystąpienie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku z protestem do Ministra Obrony Narodowej, w sprawie zdjęcia ze stanowisk Dowódcy i Komendanta garnizonu Koszalin, za przydzielenie wojskowej asysty honorowej uroczystości pogrzebowej płk Krzyżanowskiemu, prokuratora, który w latach 40 tych uczestniczył w oskarżaniu żołnierzy WIN na procesie w Gdańsku.

-         na prośbę naszą sprawę podjął Zarząd Główny ZŻWP i kontynuuje do dzisiaj jej wyjaśnianie prowadząc dalej korespondencję z MON, której efekty są publikowane na stronie internetowej Związku Żołnierzy WP oraz w „Głosie Weterana i Rezerwisty”,

-         Zarząd Główny ZŻWP sprawę poszerzył o budzące sprzeciw, wprowadzenie przez MON, zasad obowiązujących przy pochówkach byłych żołnierzy, służących w Wojsku Polskim, za czasów PRL, na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

 

Ad. 3.       Kształtowanie wśród społeczeństwa postaw obywatelskich i patriotycznych, tradycji niepodległościowych oraz oddania Ojczyźnie i Narodowi.

Realizacja:

-         uczestniczenie delegacji w obchodach świąt państwowych i uroczystościach związanych z obchodami rocznic historycznych ważnych z punktu widzenia zachowania pamięci o bohaterstwie, wysiłku i martyrologii naszych przodków w walce o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny:
§         Rocznica zbrodni na robotnikach przymusowych w Lasku Południowym – 9.03,
§         Światowy dzień Ofiar Katynia – 13.04,
§         Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3.05,
§         Dzień Zwycięstwa – 8.05,
§         Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego – 1.08,
§         Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej (Dzień Weterana) – 1.09,
§         Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27.09,
§         Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.

-         zorganizowanie przez kolegów z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Słupsku „VI Turnieju Strzeleckiego” Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w którym uczestniczyło 6 zespołów. Zwyciężył zespół ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych uzyskując 271 punktów, a indywidualnie Kolega Jankowski Włodzimierz ze SEiR Policyjnych uzyskując 94 punkty.

W tym miejscu dziękuję kolegom ze Służby Więziennej za trud włożony w zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Proszę ich o przekazanie moich podziękowań Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Słupsku Panu mjr Grzegorzowi Różyckiemu za wsparcie jakiego nam udzielił przy organizacji tego przedsięwzięcia.

-         uczestniczenie zespołów poszczególnych sygnatariuszy Porozumienia w zawodach sportowo – obronnych organizowanych przez ZR ZŻWP w Słupsku. W zawodach uczestniczyło 51 zawodników z 17 zespołów. W grupie służb mundurowych zwyciężył zespół SEiR Policyjnych uzyskując wynik 262 punkty, a indywidualnie kolega Grzegorz Mokwa ze ZŻWP uzyskując 97 punktów.

-         uczestniczenie przedstawicieli organów władzy poszczególnych sygnatariuszy Porozumienia w środowiskowych spotkaniach integracyjnych organizowanych przez nasze poszczególne związki i stowarzyszenia,

 

Ad. 4.       Aktywizacja środowisk służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, wspomaganie procesów integracyjnych w społeczności lokalnej, a także wspierania administracji publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności naszego regionu.

Realizacja:

-         Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w dniach 10-11 października 2014 r. miało swój Krajowy Zjazd Delegatów. Na Zjeździe wybrano nowego Prezesa zarządu Głównego – został nim Zdzisław Czarnecki. Pełnił on już tą funkcję w latach 2006-2010. Nasz kolega Franciszek Makles został wyróżniony przez Zjazd wpisem do „Księgi Zasłużonych” oraz otrzymał tytuł „Honorowego Prezesa Koła” – serdecznie Koledze Gratulujemy tych wyróżnień.

-         W 2014 r. uczestniczyliśmy też w wyborach samorządowych, w których wybrano nowe władze samorządowe w postaci prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych.

-         Słupskie Porozumienie nie sugerowało żadnych preferencji wyborczych. Każdy członek naszych stowarzyszeń dokonywał wyborów zgodnych z własnymi poglądami i sumieniem.

-         Wybrano wielu przedstawicieli nowych władz samorządowych. Największym zaskoczeniem, nie tylko lokalnym, ale i na szczeblu krajowym, a nawet europejskim, był wybór na Prezydenta Miasta Słupska byłego Posła na Sejm Roberta Biedronia, któremu niewielu wróżyło ten sukces wyborczy.

Ad. 5.       Kształtowanie w środowiskach służb mundurowych koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, środowiskowej solidarności, wzajemnego poszanowania godności i honoru

Realizacja:

Poszczególne związki i stowarzyszenia prowadzą różne formy działalności realizując swoje zadania statutowe zrealizowały wiele przedsięwzięć, w tym min:
-         Zawody sportowo – obronne w oparciu o obiekty poligonowe w Wicku Morskim – ZŻWP i KT KZEiRSW w Słupsku,
-         Zawody wędkarskie - ZŻWP,
-         Integracyjne spotkania na obiektach SOSiR PkiW w Słupsku – ZŻWP, SEiR Policyjnych, KT KZEiRSW w Słupsku,
-         Wyjazdowe trzydniowe spotkania integracyjne zorganizowały: ZŻWP – Jarosławiec, SEiR Policyjnych – Stegna,
-         Wycieczki turystyczno-krajoznawcze – ZŻWP, KT KZEiR SW w Słupsku,
-         Spotkanie wigilijne na szczeblu garnizonu Słupsk zorganizował ZZWP wspólnie z 7 BOW, którym uczestniczyli również przedstawiciele związków i stowarzyszeń Słupskiego Porozumienia ZiS SM,

Ciekawe rozwiązania w zakresie organizacji imprez przyjęło Koło Terenowe KZEiR SW w Czarnem.

W celu właściwej realizacji przedsięwzięć z poszczególnych dziedzin działalności Zarząd Koła powołał specjalnych pełnomocników, i tak do spraw:
-         tenisa stołowego i ziemnego,
-         brydża sportowego,
-         hodowli gołębi pocztowych,
-         kultury, turystyki i wypoczynku.

Pełnomocnicy inicjują i są głównymi organizatorami imprez w swojej dziedzinie. Do pomocy im w zorganizowaniu imprez Zarząd powołuje zespoły, których zadaniem jest właściwe i wszechstronne zorganizowanie, zabezpieczenie i rozliczenie imprezy.

Informacje o organizowanych imprezach rozpropagowywane są poprzez lokalną telewizję, osobiście przez pełnomocników, ogłoszenia wieszane w witrynach sklepowych, tablicach i słupach ogłoszeniowych oraz poprzez tzw. pocztę pantoflową.

Koło zaangażowało się aktywnie w udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy organizowanej w Czarnem przez Dom Kultury, poprzez udział członków koła w kwestowaniu środków pieniężnych.

W okresie zimowym organizowane są mecze siatkówki, piłki nożnej i tenisa stołowego, głównie w oparciu o obiekty Zakładu Karnego i pod patronatem jego Dyrektora.

Sportowcy rywalizowali również w zawodach wędkarskich. Dział ten jest najprężniej działającą sekcją w Kole. W 2014 najlepszymi zawodnikami okazali się: Józef Patrzykowski, Kazimiera Meyer i Mieczysław Stec.

Brydżyści od jesieni do kwietnia rywalizują w lidze powiatowej, strzelcy uczestniczą w zawodach służb mundurowych, Zarząd koła jest dumny z rozwijającej się sekcji hodowców gołębi pocztowych, tenisiści stołowi i tenisa ziemnego corocznie uczestniczą w mistrzostwach okręgowych służby więziennej.

W 2014 odbyło się 8 imprez turystycznych, w tym:
-         ogólnopolski spływ kajakowy służb mundurowych,
-         ogólnopolski rajd służby więziennej,
-         rajdy rowerowe – spływy kajakowe,
-         wycieczka do Ustki, Warszawy i okolic,
-         ogólnopolska pielgrzymka Służby Więziennej do Częstochowy.

Imprezy integracyjne to:
-         spotkanie integracyjne „Sarniak” na obiektach „Szansy” – organizacji pomocy dzieciom,
-         obchody Dnia Kobiet,
-         zabawa taneczna – Grupa Człuchów,
-         zabawa andrzejkowa,
-         zebranie sprawozdawcze, połączone z wigilią.

Bardzo ważnymi i pożytecznymi są Działania Honorowych Dawców Krwi. Ogółem członkowie Koła w Czarnem oddali dotychczas ponad 550 litrów krwi.

Po wysłuchania sprawozdania odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem oraz poruszone były tematy nurtujace przedstawicieli poszczególnych sygnatariuszy Porozumienia.

Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu „Sprawozdania Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM z działalności w 2014 roku”.

Komitet zdecydowł też, że na zaproszenie Koła Terenowego KZEiRSW przy ZK w Czarnem, posiedzenie Komitetu w miesiacu maju odbędzie się w Czarnem, w dniach 30 - 31 maja 2014 r., w ramach uczestnictwa Komitetu w organizowanej przez to Koło Spartakiady kół z Czarnego, Złotowa i Szczecinka. Szczegóły organizacyjne zostaną uzgodnione przez Przewodniczącego Komitetu z Przewodniczacym Koła Terenowego w Czarnem

Jan Karaś


Wigilijne spotkanie KT KZEiR SW w Słupsku

12 grudnia 2014 r. w sali restauracyjnej „Słupskie Smaki” przy ul. Madalińskiego 1 w Słupsku, Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku zorganizował zebranie sprawozdawcze Koła, połączone ze spotkaniem wigilijnym.
Oprócz członków Związku na spotkanie ze strony władz Aresztu Śledczego przybyli Dyrektor Aresztu Grzegorz Różycki oraz opiekunka Koła z ramienia dyrekcji Aresztu - Agnieszka Ferenc.
Na zebranie przybyli również zaproszeni goście w osobach: koledzy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Romuald Detmer oraz ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - Wiceprezes Zarządu Okręgowego w Słupsku Franciszek Makles.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentował Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego - Jan Karaś.
Pierwsza część spotkania to zebranie sprawozdawcze, w czasie której obszerne sprawozdanie wygłosił Przewodniczący Koła Stefan Pawlina. Przedstawił zebranym główne przedsięwzięcia realizowane przez Koło w 2014 roku, w tym:
-         przydzielanie zapomóg członkom stowarzyszenia, którzy byli w tym czasie w potrzebie,
-         zorganizowanie trzech wycieczek dla członków stowarzyszenia, w których w sumie uczestniczyło ponad 100 osób,
-         zorganizowanie turnieju strzeleckiego o puchar przewodniczącego Koła, w których uczestniczyły zespoły sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz uczestnictwo drużyny strzeleckiej Koła w zawodach sportowo – obronnych zorganizowanych przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego,
-         zorganizowane uroczystych obchodów Dnia Kobiet w Herbaciarni słupskiej, w których uczestniczyło 21 pań – członkiń Koła,
-         przygotowanie paczek świątecznych dla 20 dzieci będących pod opieką Koła,
-         zorganizowanie spotkania wigilijnego dla wszystkich członków Koła.
Koło planowało ponadto zorganizowanie turnieju strzeleckiego o puchar Dyrektora Aresztu Śledczego, jednak z różnych uzasadnionych względów zamierzenia tego nie zrealizowano.
Przewodniczący Koła przedstawił osiągnięcia w ramach współpracy Koła z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami służb mundurowych, z którymi Koło współdziała w Ramach Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Ocenił, że współpraca ta przebiega bez zakłóceń z pożytkiem zarówno dla Koła jak i pozostałych stowarzyszeń.
Sprawy wycieczek organizowanych przez Koło omówili Wiceprzewodniczący Marian Bieliński oraz Koleżanka Beata Rozenek-Jędrzejczak.
Sprawy finansowe przedstawił Skarbnik Koła Krzysztof Kruszewski.
Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła, za działalność w 2014 roku, na zakończenie sprawozdania Komisji  Rewizyjnej postawił jej Przewodniczący Krzysztof Grykałowski. Wniosek został przyjęty przez Zebranie jednogłośnie.
W dowód uznania za wieloletnią współpracę oraz działalność na rzecz środowiska emerytów służb mundurowych Wiceprzewodniczący Koła Marian Bieliński został wyróżniony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych „Odznaką Za Zasługi dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych”. Wyróżnienie wręczył Wiceprezes Zarządu Okręgowego SEiR Policyjnych Franciszek Makles.
W ramach dyskusji głos zabrali Przewodniczący Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Jan Karaś, Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego SEiRPolicyjnych w Słupsku Franciszek Makles, Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku Pan Grzegorz Różycki, opiekunka koła Terenowego w Słupsku Agnieszka Ferenc oraz Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku Romuald Detmer.
Na zakończenie części organizacyjnej spotkania Przewodniczący Koła przedstawił projekt Planu pracy na 2015 rok, który został jednogłośnie zatwierdzony przez zebranie.
W drugiej części spotkania jego uczestnicy złożyli sobie świąteczno - noworoczne życzenia oraz zostali poczęstowani wspaniale przygotowanymi potrawami w postaci: zupy grzybowej, dania głównego w postaci ryby smażonej z dodatkami, a następnie zimnymi potrawami z ryb przygotowanymi na rozmaite sposoby, a także pierogami z kapustą i grzybami.
Wszystko bardzo smaczne.
Jan Karaś. 

Komitet Porozumiewawczy SPZiSSM
To już sześć lat

W dniu 9 grudnia 2014 roku, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, z udziałem Prezesów (Przewodniczących) poszczególnych związków (stowarzyszeń), członków Porozumienia.

Jego celem było uchwalenie Planu zamierzeń Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych na 2015 rok oraz świąteczno – noworoczne spotkanie członków Komitetu Porozumiewawczego.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych prowadzi swoją działalność na Ziemi Słupskiej już szósty rok. Zgodnie z ustaleniami umowy Porozumienia, władze wybierane są na czteroletnią kadencję.
Powstało ono 4 marca 2008 roku. Porozumienie ma charakter umowy pomiędzy związkami (stowarzyszeniami) mającymi swoje siedziby w słupskim rejonie. Od tego momentu funkcjonuje kierując się ustaleniami zawartymi w poniższych dokumentach:
1.       „Porozumieniuzwiązków i stowarzyszeń służb mundurowych, mających swoją siedzibę w Słupsku” zawartym w Słupsku w dniu 4 marca 2008 roku oraz.
2.       Rocznych planach zamierzeń Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
Porozumienie to jest dobrowolną umową, o współdziałaniu i wzajemnym wspieraniu jej sygnatariuszy w realizacji celów poszczególnych organizacji oraz osiąganiu celów wspólnych.
Jego sygnatariuszami są:
1.       Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku,
2.       Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku,
3.       Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
4.       Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnym,
5.       Koło Nr 3 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Słupsku,
6.       Koło nr 29 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Słupsku,
7.       Pomorskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych w Słupsku.
Porozumienie ustaliło, że jego celem będzie:
1.       Zacieśnienie współpracy i współdziałania pomiędzy stowarzyszeniami i związkami służb mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych w ramach działalności statutowej,
2.       Ochrona praw i interesów środowisk służb mundurowych, w szczególności socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych,
3.       Kształtowanie wśród lokalnej społeczności postaw obywatelskich i patriotycznych, kultywowanie tradycji niepodległościowych oraz oddania Ojczyźnie i Narodowi,
4.       Aktywizacja środowisk służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, wspomaganie procesów integracyjnych w społeczności lokalnej, a także wspieranie administracji publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności słupskiego regionu,
5.       Kształtowanie w środowiskach służb mundurowych koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, środowiskowej solidarności, wzajemnego poszanowania godności i honoru.
Cele te realizujemy poprzez:
1.       Inicjowanie i wypracowywanie wspólnego stanowiska w przedmiocie aktów normatywnych i decyzji zarówno przygotowywanych jak i aktualnie obowiązujących na centralnym i regionalnym szczeblu, mających wpływ na środowiska służb mundurowych oraz prezentowanie go na forum publicznym w imieniu Porozumienia,
2.       Wymianę informacji pomiędzy sygnatariuszami Porozumienia o działaniach władz ustawodawczych i wykonawczych w sprawach dotyczących środowisk służb mundurowych,
3.       Wymianę doświadczeń i informacji o działaniach podejmowanych przez członków Porozumienia, we wszystkich dziedzinach zainteresowania sygnatariuszy, a będących w zainteresowaniu również innych członków Porozumienia,
4.       Solidaryzowanie się i wspieranie działań podejmowanych i prowadzonych przez związki i stowarzyszenia należące do Porozumienia, a także przez inne organizacje, jeżeli ich cele są zbieżne z celami Porozumienia,
5.       Koordynowanie planów działania poszczególnych sygnatariuszy poprzez opracowanie „Rocznego planu zamierzeń” Porozumienia i realizowanie przedsięwzięć w nim zawartych,
6.       Zapraszanie członków władz Porozumienia na oraz członków związków i stowarzyszeń zrzeszonych w Porozumieniu, na ważniejsze posiedzenia władz poszczególnych sygnatariuszy, w celu ściślejszego współdziałania, wymiany doświadczeń i efektywniejszej koordynacji realizowanych przedsięwzięć.
Do realizacji postanowień umowy Porozumienia powołano organy wykonawcze, których zadaniem jest zapewnienie sprzyjających warunków do wykonania postanowień umowy powołującej Słupskie Porozumienie i są to: 
1.       Komitet Porozumiewawczy w składzie po dwóch przedstawicieli wydelegowanych przez związki i stowarzyszenia członków Porozumienia:
1)       osoby funkcyjne Komitetu (przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarz) wybierane są przez członków Komitetu spośród siebie, na posiedzeniu Komitetu, drogą uchwały,
2)       Komitet obraduje raz na pół roku (w razie uzasadnionej potrzeby częściej) w celu bilansowania współpracy oraz nadawania jej nowych impulsów,
3)       posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego zwołuje Przewodniczący Komitetu, zgodnie z planem lub w razie potrzeby z własnej inicjatywy lub na wniosek sygnatariusza lub sygnatariuszy Porozumienia.
Sygnatariusze zobowiązują się do przestrzegania ustaleń zawartych w Porozumieniu oraz przepisów i postanowień uchwalonych przez powołane organy wykonawcze Porozumienia. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń stanowi podstawę do wykluczenie związku (stowarzyszenia) spośród członków porozumienia. Decyzję w sprawie wykluczenia podejmuje Komitet Porozumiewawczy drogą uchwały. Decyzję Komitetu dotyczącą wykluczenia członka Porozumienia, Przewodniczący Komitetu przekazuje niezwłocznie po jej podjęciu, do wykluczonego związku (stowarzyszenia) oraz wszystkich dotychczasowych sygnatariuszy Porozumienia.
Od decyzji wykluczającej, podjętej przez Komitet Porozumiewawczy Porozumienia, wykluczonemu związkowi (stowarzyszeniu) przysługuje prawo odwołania do Kolegium Prezesów, które może ją uchylić. Kolegium Prezesów rozpatruje każde odwołanie od decyzji Komitetu Porozumiewawczego w nieprzekraczalnym terminie 90 dni.
Umowę Porozumienia zatwierdziły organy kierownicze poszczególnych związków (stowarzyszeń), na szczeblu tym, który podpisuje Porozumienie lub zgłasza deklaracje przystąpienia do Porozumienia, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi poszczególnych sygnatariuszy.
Projekty dokumentów normatywnych oraz stanowiska Porozumienia w określonych sprawach, przekazywanego na zewnątrz Porozumienia, są konsultowane z poszczególnymi sygnatariuszami. Opinie do powyższych projektów sygnatariusze przekazują do Prezydium Komitetu Porozumiewawczego w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, od dnia doręczenia projektu stanowiska (decyzji).
Porozumienie ma charakter otwarty. Mogą do niego być przyjmowani nowi sygnatariusze. Nowy sygnatariusz Porozumienia jest zobowiązany do wypełniania i przestrzegania wszystkich ustaleń ustanowionych w umowie w sprawie powołania Porozumienia.
Każdy związek, stowarzyszenie będące członkiem Porozumienia może wypowiedzieć porozumienie.
Przez cztery lata funkcjonowania Porozumienia z sukcesem udało nam się wykonać wiele przedsięwzięć, które były realizowane zarówno przez poszczególne związki (stowarzyszenia), w ramach zaplanowanych przez nich przedsięwzięć jak i realizowanych bezpośrednio przez Komitet Porozumiewawczy.
Przedsięwzięcia, których organizatorem były poszczególne związki (stowarzyszenia), to przede wszystkim:
 •  systematyczna pomoc członkom naszych stowarzyszeń (jak również kolegom niezrzeszonym w naszych związkach, ale pochodzącym ze środowisk służb mundurowych) w sferze socjalnej, w tym; w kwestii zapomóg finansowych, opieki paliatywnej, doradztwa i pomocy we wszelkich życiowych trudnościach,
 • spotkania integracyjne mające na celu utrzymanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy zarówno członkami naszych związków (stowarzyszeń), jak i również przedstawicielami środowisk służb mundurowych pełniących aktualnie służbę czynną, których celem jest utrzymanie więzi międzyludzkich i śledzenie zmian w sferze, która była dla nas naszym życiem zawodowym i chlebem powszednim,
 • organizowanie podróży krajoznawczo – historycznych dla przedstawicieli naszych środowisk, zarówno krajowych i zagranicznych. W tej dziedzinie prym wiodą Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, które zorganizowało w minionej kadencji 6 wycieczek krajowych i zagranicznych oraz Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej – 4 wycieczki,
 • organizowanie zawodów sportowo – obronnych. W tej dziedzinie prym wiedzie Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku, który w minionej kadencji zorganizował trzy edycje zawodów z udziałem zespołów wszystkich stowarzyszeń, członków Porozumienia, oraz włączył w to zespoły reprezentujące samorządy terytorialne, na terenie których działalność swoją prowadzą terenowe jednostki organizacyjne naszych stowarzyszeń, a także zespoły zaprzyjaźnionych jednostek organizacyjnych Ligi Obrony Kraju,
 • Przedsięwzięcia, którymi bezpośrednio zajmował się Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia to:
 • uzgadnianie planów zamierzeń na poszczególne lata, poprzez ujmowanie w Planie zamierzeń Słupskiego Porozumienia… przedsięwzięć realizowanych przez poszczególnych członków Porozumienia, a w których mogą uczestniczyć członkowie stowarzyszeń innych służb mundurowych (członków Porozumienia),
 • udział delegacji Komitetu Porozumiewawczego we wszystkich uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe, związanych z rocznicami historyczno – patriotycznymi oraz świętami narodowymi i wojskowymi, mający na celu wyrażenie naszego oddania dla Narodu i Ojczyzny oraz kultywowania tradycji naszych przodków,
 • systematyczne spotkania przedstawicieli poszczególnych związków (stowarzyszeń) w ramach posiedzeń Prezydium Komitetu Porozumiewawczego i całego składu Komitetu Porozumiewawczego, na których na bieżąco omawia się aktualne sprawy nurtujące poszczególne środowiska służb mundurowych,
Powyższe wskazuje, że Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych jest aktywne i stara się realizować założone cele. Ze względu na opór materii nie wszystko co chcielibyśmy może być realizowane po naszej myśli. Nie jednak opuszczamy rąk, nie zaprzestajemy naszych starań i patrzymy z optymizmem w przyszłość. Sądzimy, że motto, które nam przyświeca „Razem osiągajmy cele uważane za nieosiągalne” ma swój sens i pozwala nam z nadzieją patrzyć w przyszłość.
W posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego uczestniczyli następujący jego członkowie oraz prezesi stowarzyszeń- - członków stowarzyszeń:
-         płk dypl. w st. spocz. Jan Karaś – Prezes Komitetu - ZŻWP,
-         ppor. w st. spocz. Franciszek Makles – Wiceprzewodniczący Komitetu - SEiRP,
-         ppłk dypl. Ireneusz Bijata – Wiceprzewodniczący Komitetu - PSPW,
-         por. w st. spocz. Zdzisław Jaworski – Sekretarz Komitetu – SeiR SW oraz członkowie Komitetu:
-         ppłk w rez. Adam Żurawski - ZŻWP,
-         kpt. w st. spocz. Ryszard Skibiński – SEiRP,
-         kpt. w st. spocz. mgr Stefan Pawlina – KZEiRSW w Slupsku,
-         kpt. W st. spocz. Marian Bieliński – KZEiRSW w Słupsku,
-         chor. w st. spocz. Edmund Sobczak – KZEiR SW W Czarnem,
-          sierż. szt. w st. spocz. Ryszard Kowalczyk – KZEiR SW w Czarnem,
-         st. bryg. w st. spocz. Adam Biechoński – ZEiRPożarn. RP,
-         bryg. w st. spocz. Józef Lickiewicz – ZEiRPożarn. RP,
-         st. chor. szt. w rez. Włodzimierz Gałka – SKMP ONZ.
Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego przyjęło następujący porządek obrad:
1.       Przywitanie uczestników Posiedzenia– Przewodniczacy KP.
2.       Omówienie porządku obrad – Przewodniczący KP.
3.       Przedstawienie propozycji „Planu zamierzeń Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych na 2015 rok” i dyskusja nad planem – Przewodniczący Komitetu.
4.       Podjęcie uchwały o przyjęciu „Planu zamierzeń … – Członkowie Komitetu.
5.       Wolne wnioski – dyskusja – członkowie Komitetu.
6.       Podsumowanie obrad i zamknięcie posiedzenia KP – Przewodniczący KP.
7.       Spotkanie wigilijne, składanie życzeń świątecznych i noworocznych – Członkowie Komitetu i Prezesi Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
Powyższy porządek obrad został jednomyślnie zatwierdzony przez uczestników spotkania i zrealizowany zgodnie z planem.
Jan Karaś


Słupsk
VI Turniej strzelecki stowarzyszeń służb mundurowych

W sobotę, 11 października 2014 Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, przy wydatnej pomocy Dyrektora Aresztu Śledczego Pana mjr Grzegorza Różyckiego, zorganizował kolejny już doroczny VI Turniej Strzelecki Emerytów Służb Mundurowych o puchar Przewodniczącego Koła Terenowego KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Słupsku. W turnieju uczestniczyły zespoły reprezentujące związki i stowarzyszenia sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali puchary i dyplomy.

Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Klubu Sportowego "Gryf Słupski" w Słupsku. Sędzią głównym był Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych płk dypl. w st. spocz. Jan Karaś.

Do zawodów stanęło 6 zespołów, każdy w trzyosobowym składzie. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem starali się uzyskać jak najlepsze wyniki by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta, a uzyskanie dobrych wyników wymagało od zawodników wiele wysiłku i skupienia.

Uczestnicy zawodów startowali w dwóch konkurencjach:
- strzelanie z karabinka sportowego,
- strzelanie z pistoletu sportowego.

Klasyfikacji podlegały wyniki osiągnięte indywidualnie przez poszczególnych zawodników w obu konkurencjach oraz liczba punktów zdobytych przez całą drużynę.

Według uzyskanych wyników klasyfikacja przedstawia się następująco:

I.  Poszczególne zespoły zajęły następujące miejsca:


1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - 271 punktów,

2. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - 263 punkty,
3. Pomorskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych - 250 punktów,
4. Koło Terenowe KZEiR Służby Więziennej przy AŚ w Słupsku - 244 punkty,
5. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ - 223 punkty,
6. Koło Terenowe KZEiR Służby Więziennej przy ZK w Czarnem - 197 punktów,

II. Najlepszymi strzelcami okazali się:
1.       Jankowski Włodzimierz ze SEiR Policyjnych - 94 punkty,
2.       Derdziński Włodzimierz ze SEiR Policyjnych - 90 punktów,
3.       Żurawski Adam ze ZŻWP - 89 punkty.

Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych dziękuje Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Słupsku, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze kpt. w st. spocz. Stefanowi Pawlinie za przygotowanie i zorganizowanie tego Turnieju, a Koledze kpt. w st. spocz. Marianowi Bielińskiemu za zabezpieczenie logistyczne uczestników tego przedsięwzięcia.

Oddzielne gorące słowa podziękowania składamy Panu mjr Grzegorzowi Różyckiemu , Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Słupsku oraz na jego ręce pracownikom Aresztu Śledczego, za wsparcie w zakresie przygotowania i zabezpieczenia tej imprezy pod względem organizacyjnym, wykonania dyplomów, a przede wszystkim smacznego poczęstunku dla walczących o jak najlepsze wyniki uczestników Turnieju.

Również serdecznie dziękujemy Dyrektorowi KS "Gryf Słupski" za udostępnienie strzelnicy oraz broni strzeleckiej i amunicji, a także osobiste zaangażowanie w prowadzenie zawodów.

Tekst i foto: Jan Karaś. 


Czarne
69 rajd pieszy służby więziennej

Witam serdecznie.
Przedstawiam kilka fotek z „69 rajdu pieszego służby więziennej” po Górach Opawskich - Jasieniki, zorganizowanego pod egidą Dyrektora Generalnego SW Pana Generała Jacka Włodarskiego. Rajd odbył się w dniach 24 do 28 września 2014. Bazą wypadową był ośrodek wypoczynkowy "Czerwony kozioł"
W wymienionym rajdzie wzięła również udział grupa z Czarnego, w ilości 17 osób, to praktycznie byli emeryci z rodzinami.
Zabawa była wspaniała organizatorzy stanęli na wysokości zadania, były wymarsze w góry, była świetna zabawa, były konkurencje: między innymi mistrzostwa w grillowaniu i jedna z ciekawszych konkurencji dojenie krowy na czas.
Oba pierwsze miejsca (kobiet, mężczyzn) w tej konkurencji zajęli członkowie z grupy Czarne, zwyciężczynią wśród kobiet była Koleżanka Ania Nowak, a wśród panów Kolega Edmund Sobczak.
Składam serdeczne podziękowania w imieniu własnym i pozostałych uczestników wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy.


Tekst i foto: Ryszard Kowalczyk

Czarne
Emeryci z Czarnego w Warszawie

Jak donoszą korespondenci z Czarnego, grupa emerytów - zapalonych turystów - w dniu 29 sierpnia powróciła z oczekiwanej od trzech lat wycieczki do naszej stolicy.

Wycieczka trwała tylko 5 dni, ale była tak interesujace, że
czasu by zabrakło, gdyby trwała nawet dni dziesięć.


 Czarne
Wyprawa z Czarnego do Ustki

W związku z falą upałów nasze koło emerytów z Czarnego postanowiło ochłodzić się w morzu.

Wyruszyliśmy nad morze do Ustki.

Pobyt był również związany ze spotkaniem integracyjnym całej grupy. Korzystając z gościnności ośrodka wypoczynkowego „Posejdon”.

Po kąpieli w morzu przez około 7-godz. spotkaliśmy się na grilu przygotowanym przez pracowników w/w ośrodka.

Mam nadzieję, że taki wypad jednodniowy ma wielu zwolenników. Pogoda dopisała.

Pozdrawiam Ryszard Kowalczyk.

Bym zapomniał, jedną z wielu atrakcji było zaobserwowanie wysuwanie i chowanie się kładki nad kanałem


Czarne
Wodniacy z
Koła Terenowego KZEiR SW
Prezentuję zdjęcia ze spływu organizowanego przez Koło Terenowe KZEiR SW przy ZK w Czarnym.

Spływ odbył się piękną rzeką Gwdą, uroki przyrody zatykały dech w piersi. Nie zawsze zdążyłem wyjąć aparat i utrwalić to piękno. Uczestnicy naszego spływu byli pod wielkim wrażeniem chociaż kilka osób płynęło tą trasą już wcześniej. TRASA LICZYŁA 17 KM, pomimo wysiłku jaki trzeba było włożyć w pokonanie odległości trasa minęła bardzo szybko.

Polecamy wszystkim chętnym w zorganizowaniu spływów rzeki znajdujące się wokół Czarnego. Po prostu są piękne, bogate w różnorodność przyrody.


Więcej foto kliknij tutaj: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-29.htm

Tekst i foto Ryszard Kowalczyk


Słupsk
Wycieczka KZEiR SW do Trójmiasta
W dniu 24 maja 2014 roku Zarząd Koła Terenowego KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Słupsku zorganizował jednodniową wycieczkę do Gdyni i Gdańska. W wycieczce uczestniczyło 33 emerytów naszego Koła.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od Rumii, gdzie zwiedzaliśmy największą w Polsce kolekcję kaktusów, która obejmuje około 6 tysięcy różnych odmian.
Po przybyciu do Gdyni odbyliśmy spacer po reprezentacyjnym deptaku tego miasta Skwerze Kościuszki, czyli Placu Śródmieścia, stanowiącym wspólnie z ulicą Świętojańską i Molem Południowym wizytówkę miasta. Zwiedzaliśmy tutaj dwie cumujące jednostki muzealne: niszczyciel ORP „Błyskawica” oraz żaglowiec „Dar Pomorza”.
Następnie przejechaliśmy do Oliwy, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę Archidiecezjalną ze słynnymi oliwskimi organami. Wysłuchaliśmy koncertu organowego.
Z Oliwy udaliśmy się do Gdańska, jednego z najstarszych miast Polski, o pond tysiącletniej historii, ze wspaniałymi zabytkami architektury. Gdańsk to miasto królewskie i hanzeatyckie, swego czasu najludniejsze i najbogatsze w Rzeczypospolitej. Miasto uznawane jest za symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie Środkowej.
Z przewodnikiem zwiedziliśmy Stare Miasto ze słynnym Długim Targiem, Fontanną Neptuna, Kościół Mariacki, Bramę Wyżną, Zbrojownie, Złotą Kaplicę, zabytkowe kamieniczki gotycko – renesansowe, Bramę Zieloną i żuraw. Zwiedzanie Starego Miasta zakończyliśmy smacznym obiadem.
Następnie pojechaliśmy do Gdyni, do Teatru Muzycznego na 3-godzinny spektakl GREASE – roztańczone lata 50.
Wycieczkę zakończyliśmy około godziny 24.


Tekst i foto: Stefan Pawlina

Słupsk
Okręgowy Zjazd Delegatów SEiRP


19 maja 2014 roku Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia  Emerytów i Rencistów Policyjnych  w Słupsku zwołał Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Delegaci obradowali podsumowując działalności Stowarzyszenia w okręgu słupskim za czteroletnią kadencję władz okręgowych, to znaczy w latach 2010 – 2014.


Obrady Zjazdu odbyły się w sali restauracji „Adamek”, a przewodniczył im Wiceprezes Zarządu Okręgowego Kolega Franciszek Makles.

Na Zjazd oprócz delegatów i członków dotychczasowych władz przybyli zaproszeni goście, min. Wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP Kolega Henryk Grobelny, Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Jan Karaś i Sekretarz Komitetu Porozumiewawczego Kolega Zdzisław Jaworski, Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku Romuald Detmer, Przewodniczący Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku Kolega Stefan Pawlina.

Sprawozdanie Zarządu Okręgowego przedstawił Prezes Zarządu Okręgowego Leszek Orkisz uzupełniony przez Rzecznika Prasowego Zarządu Henryka Znanieckiego oraz Wiceprezesa Franciszka Maklesa. Sprawozdanie finansowe w imieniu Zarządu przedstawił Skarbnik Czesław Dybowski, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Robert Czyż.

W sprawozdaniu Zarządu przedstawiono: zmiany personalne jakie zostały dokonane w okręgu słupskim: w tym powołanie nowego rzecznika prasowego, którym został Kolega Henryk Znaniecki, co miało bardzo pozytywny wpław na działalność medialną Stowarzyszenia oraz zmiany personalne w kołach. Wyszczególniono również działania w zakresie pomocy socjalnej jakiej udzielano osobom będącym w potrzebie, w tym udział dwóch członków Zarządu w posiedzenia Komisji Socjalnej przy Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzki w Gdańsku. Zarząd Okręgowy był organizatorem imprez rekreacyjno – turystycznych w tym: spotkań rekreacyjnych w Jarosławcu, spotkań integracyjnych na SOSiR w PKiW w Słupsku oraz wycieczek krajoznawczych. Pochwalono się również osiągnięciami drużyny strzeleckiej, która osiągnęła bardzo dobre wyniki w wielu zawodach strzeleckich organizowanych zarówno przez SEiRP jak i inne stowarzyszenia służb mundurowych.

Rzecznik Prasowy Kolega Henryk Znaniecki, uzupełniając wystąpienie Prezesa Zarządu, w swoim krótkim wystąpieniu przedstawił swoje dotychczasowe działania na tej funkcji w tym: założenie i prowadzenie strony internetowej Zarządu Okresowego oraz wiele materiałów przesłanych do Zarządu Głównego do umieszczenia na jego stronie internetowej oraz do Biuletynu Informacyjnego. Na koniec swojego wystąpienia zaapelował do Prezesów kół, o przesyłanie więcej materiałów informacyjnych z życia kół do umieszczania ich na stronie internetowej.

Kolega Franciszek Makles poruszył sprawy, które są aktualnie w zainteresowaniu Stowarzyszenia, w tym: zakusy w sprawie zmniejszenia funduszu socjalnego i działania Stowarzyszenia w tym względzie, udział zespołu strzeleckiego w zawodach strzeleckich oraz działalność Słupskiego Porozumienia Zawiązków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Przedstawiając sprawozdanie finansowe Skarbnik Zarządu Okręgowego Kolega Czesław Dymowski skupił się na czterech problemach: sprawozdaniu z realizacji budżetu w okresie kadencji, planach budżetowych, sprawności i dyscyplinie opłacania składek członkowskich oraz analizie wzrostu szeregów Stowarzyszenia w ostatnich czterech latach.

Jak wynika z przedstawionej analizy stowarzyszenie w Okręgu Słupskim na koniec 2013 roku liczyło 748 członków zgrupowanych w 9 kołach (3 w Słupsku oraz po jednym w Lęborku, Chojnicach, Człuchowie, Bytowie, Miastku i Ustce).

Protokół Okręgowej Komisji Rewizyjnej stwierdzał generalnie, że Zarząd Okręgowy realizował zadania sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Statucie i innych dokumentach związkowych. Na koniec protokołu Komisja postawiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium, które po przegłosowaniu zostało przyjęte jednomyślnie.

Najważniejszym punktem Okręgowego Zjazdu były wybory nowych władz okręgowych. Zjazd zadecydował, że wybory odbędą się w sposób jawny. W wyniku zarządzonych wyborów oraz pierwszego posiedzenia władz okręgowych ukonstytuowały się nowe władze w składzie:

Zarząd Okręgowy SEiRP w Słupsku:
Prezes Zarządu - Leszek Orkisz,
I Wiceprezes - Franciszek Makles,
Wiceprezes - Zdzisław Chęć,
Wiceprezes - Henryk Znaniecki,
Wiceprezes - Ryszard Szczęsny,
Sekretarz - Włodzimierz Jankowski,
Skarbnik- Czesław Dymowski,
Członek – Krystyna Grabda,
Członek – Ryszard Skibiński,
Członek – Gabriela Kowalska.

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Robert Czyż,
Zastępca – Zdzisław Lickiewicz,
Członek – Janusz Kaczor.

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów:
Leszek Orkisz,
Franciszek Makles.

Wiceprezes Zarządu Głównego Kolega Henryk Grobelny w swoim wystąpieniu przedstawił kilka informacji o sprawach, które są przedmiotem troski i działań Zarządu Głównego. Poinformował zebranych, że Stowarzyszenie liczy obecnie nieco ponad 18 tysięcy członków i w tym względzie jest niestety tendencja pomniejszania się szeregów. Nawoływał do zacieśniania wspólnego działania zarówno wewnątrz stowarzyszenia jak i z pozostałymi stowarzyszeniami służb mundurowych.

Poinformował także, że zakusy niektórych środowisk, by likwidować zarządy okręgowe, a pozostawić tylko wojewódzkie nie mają poparcia w Zarządzie Głównym i takie stanowisko będzie prezentowane na Zjeździe Krajowym, który odbędzie się w październiku.

Poruszył również problem walki w sądach i trybunałach dotyczącej obniżania emerytur dla byłych pracowników Urzędu Bezpieczeństwa. Ostatnia nadzieja jest w Trybunale Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Luxemburgu, do którego ta sprawa trafiła.

Chwalił również Okręg Słupski za aktywność działań zarówno władz okręgowych jak i wszystkich członków SEiRP Okręgu Słupskiego.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach skupili się na podziękowaniach za możliwość uczestniczenia w obradach Zarządu oraz za dotychczasową dobrą współpracę, a także gratulacjach dla nowych władz okręgowych i pełną realizację zaplanowanych działań w przyszłości.

Na zakończenie członkowie Zarządu Okręgowego, w jawnym głosowaniu, przyjęli jednogłośnie sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za ubiegłą kadencję  oraz uchwałę programową jako wytyczne do realizacji zadań przez nowe władze okręgowe.

Podjęto również uchwałę w sprawie skierowania wniosku do Krajowego Zjazdu Delegatów o wyróżnienie Kolegi Franciszka Maklesa tytułem Honorowego Prezesa Koła Nr 1 SEiRP w Słupsku.

Po obradach jego uczestnicy zostali poczęstowani obiadem przygotowanym przez załogę restauracji „Adamek”..

Więcej fotografii w zakładce "Galeria" - kliknij link: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-27.htm

Jan Karaś


Słupsk
Spotkanie integracyjne
Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku


17 maja 2014 Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia  Emerytów i Rencistów Policyjnych  w Słupsku zorganizował spotkanie integracyjne w obiektach Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji PkiW w Słupsku.

Na spotkanie przybyło około 200 członków stowarzyszenia członków kół nr 1 i 2  oraz zaproszonych gości.


Na spotkanie oprócz członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przybyli goście, min. Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych płk dypl. Jan Karaś. Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku ppłk Romuald Detmer, delegacja Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku pod przewodnictwem Kolegi Zdzisława Jaworskiego.


Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, którą zapewnił między innym Kolega Prezes Zarządu Okręgowego SEiRP Leszek Orkisz, prezentując jako Di Dżej muzykę łatwą i przyjemną dla wszystkich uczestników spotkania. Porwani rytmami uczestnicy spotkania nie dali się długo prosić by ruszyć w tany.


Wspaniałe potrawy dla uczestników spotkania w postaci grochówki, kiełbasek, kaszanek oraz kiszki ziemniaczanej z rożna zapewnił zespół wolontariuszy pod kierownictwem Kolegi Zdzisława Chęcia, Prezesa Koła nr 1.Tekst i foto: Jan Karaś


Czarne
Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet

6 marca 2014 roku Koło Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy ZK Czarne zorganizowało uroczyste obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

W uroczystości wzięło udział około 45 emerytek, rencistek Służby Więziennej z naszego koła. Uroczystość była zorganizowana w Czarneńskim Centrum Kultury, za co serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Marzenie Kaczmarskiej.

Spotkanie uświetniły, koleżanka Jadwiga Szuflajda uczestniczka programu Must be the music , Danuta Michnowicz i zespół "Serenada". Podczas spotkania był czas na poczęstunek i na wspomnienia z dawnych lat.

Mam nadzieję ja, jak i cały zarząd naszego Koła, że imprezę można uznać za udaną. 
Foto i tekst: Ryszard Kowalczyk.

 


Czarne
Zebranie Koła Terenowego KZEiR SW

30.12.2013

Koło Terenowe Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnem zakończyło 2013 r. zebraniem sprawozdawczym.

Po zebraniu odbyły się uroczystości wigilijne.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Koła Kolega Stanisław Walendzik, który krótko przedstawił działalność Zarządu w 2013 r.

Zarząd Koła zorganizował 25 imprez, w których wzięło udział około 800 osób. Najważniejszymi imprezami były obchody 15-lecia naszego Koła i 55-lecie Zakładu Karnego.


W samym spotkaniu wigilijnym, połączonym z zebraniem wzięło udział 80 osób, w tym zaproszeni goście w osobach: Dyrektor Zakładu Karnego - mjr Wojciech Brzozowski, ksiądz kapelan Marcin Górski oraz zespół ,,Serenada", który w czasie spotkania pięknie wykonał kolędy.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Zakładu Karnego, składając życzenia świąteczne i noworoczne, podkreślił wysoce profesjonalną działalność naszego Koła oraz życzył wytrwałości w tym co robi Zarząd.

Podczas zebrania wyróżniono trzy osoby w związku 15-leciem Związku. Wymienione osoby to Grażyna Kolbusz, Henryk Bieliński oraz Zygmunt Konopko.

Spotkanie zakończyło się wzajemnym składaniem życzeń, wspólną kolacja wigilijną oraz śpiewaniem kolęd wraz z zespołem „Serenada”.

Tekst i foto: Ryszard Kowalczyk.


Słupsk
Zebranie Koła Terenowego KZEiR SW

13.12.2013
13 grudnia 2013 r. w bursie Szkoły Medycznej, przy ul. Poniatowskiego w Słupsku,  Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku zorganizował zebranie sprawozdawcze Koła, połączone ze spotkaniem opłatkowym.

Oprócz członków Związku na spotkanie ze strony władz Aresztu Śledczego przybyli Wicedyrektor Aresztu Grzegorz Różycki oraz opiekunka Koła z ramienia dyrekcji Aresztu
Agnieszka Ferenc
Na zebranie przybyli również zaproszeni goście w osobach: koledzy ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych -
Prezes Zarządu Okregowego Leszek Orkisz, Wiceprezes Franciszek Makles oraz Skarbnik Ryszard Skibiński.

Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentował Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego - Jan Karaś.


Pierwsza część spotkania to zebranie sprawozdawcze, w czasie której obszerne sprawozdanie wygłosił Przewodniczący Koła Stefan Pawlina. Sprawy finansowe przedstawił Skarbnik Koła Krzysztof Kruszewski.

Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła, za działalność w 2013 roku, na końcu sprawozdania Komisji  Rewizyjnej postawił jej Przewodniczący Krzysztof Grykałowski. Wniosek został przyjety przez Zebranie jednogłośnie.

W dowód uznania za wieloletnią współpracę oraz działalność na rzecz środowiska emerytów Służby Więziennej pięciu kolegów spoza Związku zostało wyróżnionych "Medalem 15 - lecia Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej".

Te zaszczytne wyróżnienia otrzymali:
Jan Karaś - Przewodniczący Słupskiego Porozumienia Związków i Stwowarzyszeń Służb Mundurowych,
Romuald Detmer - Przezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,


oraz trzech przedstawicieli Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych:
Leszek Orkisz - Prezes Zarządu Okręgowego w Słupsku.
Franciszek Makles - Wiceprezes Zarządu Okręgowego w Słupsku.
Ryszard Skibiński - Skarbnik Zarządu Okregowego w Słupsku.

W podziękowaniu za bardzo dobrą współpracę ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych "Medalem 20 - lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych" został wyróżniony Wiceprezes Koła Marek Bieliński.

W ramach dyskusji głos zabrali Wicedyrektor Aresztu Śledczego  w Słupsku
Grzegorz Różycki, opiekunka koła Terenowego w Słupsku Agnieszka Ferenc, Leszek Orkisz - Prezes Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku oraz Jan Karaś - Przewodniczący Słupskiego Porozumienia Zwiazków i Stowarzyszeń służb Mundurowych.

W drugiej części spotkania jego uczestnicy złożyli sobie świąteczno - noworoczne życzenia oraz zostali poczęstowani wspaniale przygotowymi potrawami w postaci: barszczu, pasztecików, dania głównego gotowanej ryby z dodatkami, a następnie zimnymi potrawami z ryb przygotowanymi na rozmaite sposoby, a także pierogami zkaustą i grzybami.

Wszystko bardzo smaczne.

 
 

Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego

10.12.2013


W dniu 10 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego, którego głównym celem było uchwalenie Planu zamierzeń ... na 2014 rok. Posiedzenie połączone było ze spotkaniem integracyjno - wigilijnym czlonków Komitetu oraz przedstawicieli władz poszczególnych stowarzyszeń zrzeszonych w Słupskim Porozumieniu.

Plan został zatwierdzony jednogłośnie. Za organizacyjne przygotowanie realizacji przedsięwzięc ujętych w Planie odpowiadzialnymi są: Sekretarz Komitetu oraz osoby określone w Panie jako odpowiedzialne za poszczególne przedsięwzięcia.

Czlonkowie, sygnatariusze Porozumienia są zobowiazani do uczestnictwa w przedsięwzięciach ujętych w Planie, w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Porozumienia.

W drugiej części odbyło się spotkanie integracyjno - wigilijne, w czasie którego jego uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczno - noworoczne, a Przewodniczacy podziękował wszystkim za zaangażowanie w działalność Komitetu Porozumiewawczego oraz wielką pracą na rzecz poszczególnych stowarzyszeń.

Tą drogą dziękuję koleżankom i kolegom, którzy przygotowali spotkanie pod względem zaopatrzeniowym i organizacyjnym, w tym w szczególności Kolegom: Zdzisławowi Jaworskiemu - Sekretarzowi Komitetu oraz Franciszkowi Maklesowi - Zastępcy Przewodniczącego.

Jan Karaś - Przewodniczący Słupskiego Porozumienia


Waloryzacja emerytur
przed Trybunałem Konstytucyjnym

23.11.2013

Informacja otrzymana od ZO SEiRP w Słupsku

Zawiadamiam uprzejmie, że Prezes Trybunału Konstytucyjnego  Andrzej Rzepiński
pismem z dnia 07.11.2013 r. Sygn. akt SK 29/12, doręczonym 12.11.2013 r, zawiadomił
o wyznaczeniu terminu rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
ul. Al.J.Ch. Szucha 12a na dzień 17.12.2013r. godz. 9.00 w sprawie skargi konstytucyjnej emerytki policyjnej Zofii Brzozowiec o stwierdzenie niezgodności zmienionego art. 6 policyjnej ustawy emerytalnej z Konstytucją w zakresie w jakim przepis ten zmienia mechanizm waloryzacji emerytur i rent policyjnych wobec osób, które prawo do tych świadczeń nabyły przed wejściem w życie tego przepisu przed 01.01.1999r.
 
Akta z wybranymi materiałami przekazano przy piśmie z dnia 07.05.2013r.
do ZG SEiRP w Warszawie z prośbą o ustalenie pełnomocnika do reprezentowania
przed Trybunałem Konstytucyjnym.

O wyznaczeniu terminu rozprawy powiadomiono e-mailem w dniu 14.11.2013r.

Nadmieniam,że wnioskodawca przebrnął wszyskie szczeble postępowania sądowego na swój koszt i teraz w ostatniej instancji prosi o zaangażowanie ZG SEiRP.

Okazuje się, że przed dotarciem powiadomienia o sprawie, sprawa stała się znana
innym służbom mundurowym w kraju, którzy dzwonią  z zapytaniami i przesyłają
również swoje materiały.
 
Pozdrawiam
JAN PIETRUSZEWSKI
PREZES  ZSW  SE i RP
W  GDANSKU

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Posiedzenie Zarządu Federacji

24 października 2013 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Posiedzeniu przewodniczył Sekretarz Generalny Federacji płk Jan Kacprzak.

W trakcie posiedzenia dokonano wyboru insp. Zdzisława Czarneckiego na funkcję Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Zgodnie z postanowieniami § 23 pkt. 3 Statutu Federacji wybór nowego Prezydenta Federacji podyktowany został faktem, że dotychczasowy Prezydent Federacji gen. dyw. Adam Rębacz złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji Prezydenta oraz z udziału w pracach władz naczelnych Federacji.

Więcej informacji


Turystyka
Wycieczka Czarnego do Małopolski.

15.09.2013

Koledzy z Koła Terenowego KZEiRSW przy Zakładzie Karnym w Czarnym, w dniach 7.09.-12.09.2013r., zorganizowali sobie ciekawą wycieczkę do Krakowa i okolic.

Zwiedzili między innymi Kraków, Wieliczkę, Bochnię, zamek w Pszczynie i na Pieskowej Skale, kościół na wodzie, posmakowali słynnych kremówek w Wadowicach.

Byli również w muzeum holokaustu w Oświęcimiu i Brzezince.

W ramach odpoczynku jedną noc przespali w kopalni Bochnia. W Krakowie odwiedzili Wawel i krypty w katedrze, a w czasie powrotu koło Włocławka, mieli okazję zobaczyć na niebie mnóstwo balonów.

Hotel ,,Sutoris", który był ich bazą wypadową, przyjął ich bardzo dobrze, warunki świetne – polecają go innym wycieczkowiczom.Więcej zdjęć: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-24.htm


Uroczystości w Czarnym
Jubileusz 15-lecia KT KZEiR SW
31.07.2013

6 lipca 1998 r. odbyło się pierwsze zebranie Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnym. W tym roku minęło więc 15 lat od tego ważnego dla Koła wydarzenia. W 1998 roku powstał również cały Związek i też w tym roku obchodzi swój 15-letni jubileusz. O trzy lata później powstało Koło Terenowe KZEiR SW przy Zakładzie Karnym w Szczecinku, obchodzi więc teraz 12-letni jubileusz.
Natomiast swoje 55-lecie obchodzi Zakład Karny w Czarnem.
Dla uczczenia tych rocznic wymienione koła KZEiRSW oraz Zakład Karny zorganizowały uroczyste ich obchody, poprzez zorganizowanie spotkania integracyjnego, w dniu 31 sierpnia 2013 r., w obiektach Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej „Szansa”.
Na spotkanie oprócz licznie zgromadzonych członków Związku przybyli:
-        przedstawiciele władz związkowych:
o       Przewodniczący Zarządu Głównego KZEIR SW Pan Janusz Kwiecień,
o       Członek Zarządu Głównego KZEiR WS Pan kpt. w st. spocz. Stefan Pawlina – jednocześnie Przewodniczący Zarządu Koła Terenowego KZEiRSW przy AŚ w Słupsku,
o       Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, którego Koło Terenowe w Czarnem jest aktywnym członkiem, płk w st. spocz. Jan Karaś,
-        przedstawiciele władz służby więziennej:
o       Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie Pan płk Krzysztof Olkowicz,
o       Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku Pan płk Marek Wójtowicz, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa,
o       Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnym Pan mjr Wojciech Brzozowski,
-        przedstawiciele władz samorządowych:
o       Gminy Rzeczenica; Pan Wójt Lech Zwoliński oraz Sekretarz Gminy Pan Tomasz Ginda;
o       Miasta Czarne: Wiceburmistrz Pan Ireneusz Witkowski.
Najciekawszym uczestnikiem i największą jednak atrakcją dla zebranych na spotkaniu był, zaproszony przez władze samorządowe oraz Koło Terenowe w Czarnym, na krótki pobyt w Polsce, Zespół Wokalno-Taneczny „Przepióreczka”, reprezentujący Polską Szkołę Średnią, kierowaną przez Panią Dyrektor Mieczysławę Pietkiewicz, z miejscowości Miedniki Królewskie na Litwie.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00 od wystąpienia Przewodniczącego Koła Terenowego KZEiR SW w Czarnym Kolegi Stanisława Walendzika, który przywitał zebranych i przedstawił przewidywany program spotkania.
Następnie ponad godzinnym koncertem wystąpił Zespół „Przepióreczka” z Litwy, który rozpoczął go od Hymnu Państwowego, a zakończył Rotą. Członkowie Zespołu dziewczęta i chłopcy wystąpili w pięknych polskich strojach regionalnych. W programie koncertu znalazły się ludowe historyczne pieśni i piosenki, tańce, a także wiersz p.t. „Ojczyzna” . Znalazły się również elementy z repertuaru do muzyki współczesnej, które młode tancerki wykonały z wielką werwą i wdziękiem.
Zespół w zaprezentowanym przedstawieniu dostarczył uczestnikom spotkania wielu patriotycznych i nostalgicznych przeżyć. Występ Zespołu uświadomił uczestnikom spotkania, o wielkim przywiązaniu polskich środowisk na Litwie do narodowej kultury i zaszczepianiu młodemu pokoleniu Polaków historycznych osiągnięć kultury polskiej oraz kultywowania i podtrzymywania z wielką pieczołowitością dawnych obyczajów .
Po koncercie odbyło się przekazanie, przez obecnych na spotkaniu sponsorów, podarunków dla reprezentowanej przez Zespół Szkoły oraz podziękowanie w imieniu uczestników spotkania za niezapomnianie przeżycia jakich dostarczył im repertuar koncertowy.
Z kolei przedstawiciele Zespołu przekazali podziękowania i pamiątki dla sponsorów, którzy przyczynili się do zaproszenia Zespołu do Polski oraz dla fundatorów darów przekazanych dla Szkoły.
Kolejnym elementem programu spotkania integracyjnego było sprawozdania z 15-letniej działalności Koła Terenowego KZEiRSW przy Zakładzie Karnym w Czarnym, które przedstawił jego Przewodniczący Kolega Stanisław Walendzik.
Dorobek Koła jest olbrzymi. Widać wielką pracę Zarządu Koła oraz aktywność jego członków. Działają w nim różne sekcje: turystyczna, sportowe, wędkarskie i inne. W dorobku znalazło się wiele zrealizowanych wycieczek krajowych i zagranicznych, rajdów rowerowych, spływów kajakowych, zorganizowanych zawodów tenisa stołowego i ziemnego, zawodów strzeleckich, wędkarskich oraz wiele innych przedsięwzięć, w których przez 15 lat istnienia Koła brała udział olbrzymia liczba członków koła i ich rodzin.
Za wielkie zaangażowanie w pracy Koła wielu jego członków zostało wyróżnionych medalami 15-lecia oraz najwyższym odznaczeniem ustanowionym przez KZEiR SW Odznaką Za Zasługi dla Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.
Medalem 15-lecia zostało wyróżnionych również wielu z zaproszonych gości, w podziękowaniu za wspieranie działań Związku i owocną współpracę.
Wyróżnienia wręczali: Przewodniczący Zarządu Głównego KZEiRSW Kolega Janusz Kwiecień, Dyrektor Inpektoratu Okregowego Służby Więziennej w Koszalinie płk Krzysztof Olkowicz, Przewodniczący Koła Terenowego KZEiRSW przy ZK w Czarnym Kolega Stanisław Walendzik.
Po wręczeniu wyróżnień zakończyła się część oficjalna spotkania i organizatorzy poczęstowali uczestników spotkania przygotowanymi specjałami gastronomicznymi i rozpoczęły się tańce towarzyskie przy muzyce mechanicznej oraz spotkania w grupach, w czasie których snuto wspomnienia o wydarzeniach z lat dawnych, a także o problemach dnia dzisiejszego, z którymi spotyka się środowisko służby więziennej zarówno na Ziemi Człuchowskiej jak i całym kraju.
Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, wszyscy bawili się znakomicie i na pewno spotkanie to pozostanie na długo w pamięci jego uczestników.
Brawo Organizatorzy!
Jan Karaś.

Wiecej zdjęć: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-23.htm


Prasowe echa naszego turnieju
V
Turniej Strzelecki Stowarzyszeń Służb Mundurowych
04.07.2013.

Poniżej przedstawiam prezentację artykułu, przesłanego przez kolegów z Czarnego, który ukazał się w prasie lokalnej: Dzienniku Słupskim Człuchowskim, na temat naszego V Turnieju Strzeleckiego Służb Mundurowych, który odbył się 8 czerwca 2013 r. w Słupsku.
List otwarty do Przewodniczącego NSZZP

Warszawa  25 czerwca 2013 r.

Przewodniczący
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
Grzegorz NEMS

Działając w imieniu i z upoważnienia zarządów głównych: Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Więziennictwa – wyrażamy poparcie i solidaryzujemy się z protestem Związków Zawodowych Służb Mundurowych przeciwko odbieraniu należnych praw funkcjonariuszy.

Popieramy żądania zaniechania prac nad wprowadzeniem przepisów o zwolnieniach lekarskich, obniżających świadczenia chorobowe ze 100% do 80%, o nowych regulacjach grup inwalidzkich. Uznajemy za słuszne postulaty waloryzacji uposażeń, wprowadzenia odpłatności za nadgodziny, służbę w nocy, niedziele i święta oraz przeznaczenia środków z wakatów na fundusz motywacyjny.

Uznajemy za słuszne żądanie strony związkowej, aby  minister spraw wewnętrznych nawiązał dialog z przedstawicielami środowiska służb mundurowych.
Emeryci i renciści Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej rozumieją, jak trudne są warunki służby ich młodszych kolegów, gdyż  przez lata sami ich doświadczyli. Dlatego wspieramy Wasze działania i solidaryzujemy się w akcji protestacyjnej.

Przekazaliśmy zalecenie naszym strukturom regionalnym, aby nawiązali kontakty robocze ze związkami zawodowymi służb mundurowych i włączyli się do akcji protestacyjnych w terenie.

Podtrzymujemy naszą deklarację poparcia Waszego stanowiska wyrażonego 7 lutego br. na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Służb Mundurowych oraz 28 maja podczas spotkania z wiceministrem spraw wewnętrznych Marcinem Jabłońskim. Jednocześnie prosimy o akcentowanie naszej współpracy i współdziałania w komunikacji społecznej.

Sugerujemy podejmowanie przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych krytyki projektu ustawy o komisjach lekarskich MSW, która zakłada pozbawienie emerytów i rencistów połowy funduszu socjalnego od 1 stycznia 2014 roku. Proponujemy, aby w rozmowach na szczeblu rządowym na temat funduszu socjalnego emerytów i rencistów, obok Waszych przedstawicieli, mogli uczestniczyć  delegaci Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, która skupia ponad sto tysięcy członków. Wasza sugestia w tym względzie będzie bardzo pozytywnie odbierana przez całe środowisko emerytów i rencistów. 

Z wyrazami szacunku

Henryk Borowiński – wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.


Krajowy Związek Emerytów i Rencistów SW w Słupsku
Spotkanie integracyjne SOSiR
20.06.2013

20 czerwca 2013 r. Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku zorganizowało doroczne spotkanie integracyjne swoich członków na obiektach Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Parku Kultury i Wypoczynku. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15.00. Organizatorem spotkania był Zarząd Koła.

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych płk Jan Karaś oraz przedstawiciel Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych kpt. Ryszard Skibiński.

Oprawę muzyczną spotkania zapewnił Zarząd Koła swoim sprzętem muzycznym. Organizatorzy przygotowali dla uczestników spotkania specjały z grilla w postaci kiełbaski i kaszanki oraz pyszny bigos.

Frekfencja na spotkaniu była raczej mała, bo akurat była piękna pogoda i należy sądzić, że wielu członków Związku udało się na świeże powietrze, może nad morze, na plażę, ewentualnie na działki by popracować i odpocząć.

Na początku spotkania, Przewodniczący Koła kpt. Stefan Pawlina w kilku słowach przedstawił informację przywiezioną z Zarządu Głównego Związku, a następnie wręczył zasłużonym członkom Związku wyróżnienia związkowe w postaci Medali Pamiątkowych z okazji 15-lecia Związku oraz Medali za Zasługi dla Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

Po zjedzeniu smacznie przygotowanych przekąsek, a takżę popiciu ich zaserwowanym przez organizatorów piwem, uczestnicy ochoczo ruszyli do tańca, przy znanych i lubianych przebojach.

Aby obejrzeć więcej foto kliknij link:  
spzissm.pl.tl/Galeria/kat-22.htm


V Turniej Strzelecki Stowarzyszeń Służb Mundurowych
08.06.2013.

W sobotę, 8 czerwca 2013 Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, przy wydatnej pomocy i osobistym zaangażowaniu Dyrektora Aresztu Śledczego Pana płk Marka Wójtowicza, zorganizował kolejny już doroczny V Turniej Strzelecki Emerytów Służb Mundurowych. W turnieju uczestniczyły zespoły reprezentujace związki i stowarzyszenia sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali puchary, dyplomy i okolicznościowe statuetki.

Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Klubu Sportowego "Gryf Słupski" w Słupsku.
Sędzią głównym był Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Zawiazków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych płk dypl. Jan Karaś.

Do zawodów stanęło 5 zespołów w trzyosobowym składzie. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem
starali się uzyskać jak najlepsze wyniki by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta, a uzyskanie dobrych wyników wymagało od zawodników wiele wysiłku i skupienia.

Uczestnicy zawodów startowali w dwóch konkurencjach:
- strzelanie z kbks,
- strzelanie z pistoletu.

Klasyfikacji podlegały wyniki osiągnięte indywidualnie przez poszczególnych zawodników w obu konkurencjach oraz liczba punktów zdobytych przez całą drużynę.

Według uzyskanych wyników klasyfikacja przedstawia się następująco:

I. Poszczególne zespoły zajęły następujace miejsca:
     1.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego ZR w Słupsku - 327 punktów,
     2.
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych ZO w Słupsku - 311 punktów,
     3.
Koło Terenowe KZEiR Słuzby Więziennej przy ZK w Czarnem - 281 punktów.
     4. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 29 w Słupsku - 268 punktów,
     5. Koło Terenowe KZEiR Służby Więziennej przy AŚ w Słupsku - 245 punktów,
  
II. Najlepszymi strzelcami okazali się:
    A) Strzelanie z kbks:
        1. Mucha Witold z KZEiRSW w Czarnym - 88 punktów,
        2. Zblewski Janusz ze ZŻWP w Słupsku - 86 punktów,
        3. Dolata Mieczysław z KZEiRSW w Słupsku - 82 punkt
y,
    B) Strzelanie z pistoletu:
        1. Jankowski Włodzimierz ze SEiRP w Słupsku - 42 punkty,
        2. Mokwa Grzegorz ze ZŻWP w Słupsku - 37 punktów,
        3. Derdziński Mieczysław ze SEiRP w Słupsku - 37 punktów.
    C) Łącznie za obie konkurencje:
        1. Mucha Wiesław z KZEiRSW w Czarnym - 123 punkty,
        2. Derdziński Mieczysław ze SEiRP w Słupsku - 118 punktów,
        3. Zblewski Janusz ze ZŻWP w Słupsku - 116 punktów.

Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych dziękuje Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Słupsku, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze kpt. w st. spocz. Stefanowi Pawlinie za przygotowanie i zorganizowanie tego Turnieju.

Oddzielne gorące słowa podziękowania składamy Panu płk Markowi Wójtowiczowi, Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Słupsku oraz na jego ręce pracownikom Aresztu Śledczego, za wsparcie w zakresie przygotowania i zabezpieczenia tej imprezy pod względem organizacyjnym, wykonania dyplomów, pucharów, statuetek, a przede wszystkim smacznego poczęstunku dla walczących o jak najlepsze wyniki uczestników Turnieju.


Foto z turnieju: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-21.htm


Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
Spotkanie integracyjne w Słupsku

07.06.2013

7 czerwca 2013 r. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych zorganizowało doroczne spotkanie integracyjne swoich członków na obiektach Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Parku Kultury i Wypoczynku. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15.30. Organizatorem spotkania był Zarząd Okręgowy SEiRP w Słupsku.

Na spotkanie zaproszono również gości z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń służb mundurowych: Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych płk Jana Karasia oraz Sekretarza Komitetu por. Zdzisława Jaworskiego, Wiceprezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk pil. Witolda Lengiera oraz Przewodniczącego Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Słuzby Więziennej przy Areszcie Śledczym w słupsku kpt. Stefana Pawlinę.

Oprawę muzyczną spotkania zapewnił jak zawsze Prezes Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku Kolega Leszek Orkisz.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników spotkania specjały z grilla w postaci kiełbaski i kaszanki oraz grochówę ugotowaną przez zaprzyjaźnioną Restaurację "Adamek".

Frekfencja na spotkaniu była raczej mała, ponieważ uczestniczyło w nim tylko około100 osób, ale po zjedzeniu smacznie przygotowanych grochówki oraz
grillowych przekąsek, a takżę popiciu ich zaserwowanym przez organizatorów piwem, uczestnicy ochoczo ruszyli do tańca, przy znanych i lubianych przebojach.

Aby obejrzeć więcej foto kliknij link:  spzissm.pl.tl/Galeria/kat-20.htm        


Koło Terenowe KZEiRSW przy ZK w Czarnym
Informacja o działalności Koła

30.05.2013.

Witam serdecznie szanowne prezydium Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Zwiazków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Dawno się nie odzywałem, a tyle się w naszym kole działo:

- odbył się turniej tenisa stołowego pomiędzy emerytami z Czarnego, a Szczecinkiem,
- odbył się turniej strefowy tenisa ziemnego,
- odbyło się spotkanie integracyjne z emerytami i ich małżonkami z m. Człuchów,
- odbyło się spotkanie naszych seniorów 70 lat plus.

Gospodarzem na spotkaniu z seniorami był obecny Dyrektor Z.K. w Czarnem mjr Wojciech Brzozowski. Seniorzy zostali ugoszczeni uroczystym obiadem, zwiedzeili zakład, a następnie odbyło się spotkanie przy kawie herbacie.

Wspomnień było bez liku, nawet łezka zakręciła się w oku.


Pozdrawiam serdecznie
Ryszard Kowalczyk

Więcej fotografii - kliknij link: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-19.ht


 

Posiedzenie ZO SEiRP w Słupsku
23.04.2013.

23 kwietnia 2013 roku Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia  Emerytów i Rencistów Policyjnych  w Słupsku. Członkowie Zarządu oraz Prezesi kół terenowych obradowali podsumowując działalności Stowarzyszenia w okręgu słupskim w 2012 roku.

Obrady Zjazdu odbyły się w Sali Restauracji „Adamek”, a przewodniczył im Prezes Zarządu Okręgowego kolega Leszek Orkisz.

Na posiedzenie oprócz członków Zarządu Okręgowego przybyli zaproszeni goście, min. Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych płk dypl. Jan Karaś. Wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku ppłk pil. Witold Lengier, Delegacja Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku pod przewodnictwem Przewodniczącego Zarządu Koła Kolegi Stefana Pawliny.

Sprawozdanie Zarządu Okręgowego przedstawił Wiceprezes Zarządu Kolega Bolesław Rokicki. Sprawozdanie finansowe w imieniu Zarządu przedstawił Skarbnik kolega Czesław Dybowski, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w imieniu jej Przewodniczącego Kolegi Tadeusza Gackowskiego odczytał Wiceprezes Bolesław Rokicki.

W sprawozdaniu Zarządu przedstawiono: zmiany personalne jakie zostały dokonane w okręgu słupskim: w tym powołanie nowego rzecznika prasowego, którym został Kolega Henryk Znaniecki oraz zmiany personalne w kołach w 2012 roku. Wyszczególniono również działania w zakresie pomocy socjalnej jakiej udzielano osobom będącym w potrzebie, w tym udział dwóch członków Zarządu w posiedzeniach Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Gdańsku. Zarząd Okręgowy był organizatorem imprez rekreacyjno – turystycznych w tym: dwa spotkania rekreacyjne w Jarosławcu oraz wycieczka krajoznawcza do Krakowa i okolic. Pochwalono się również osiągnięciami drużyny strzeleckiej, która osiągnęła bardzo dobre wyniki w wielu zawodach strzeleckich organizowanych zarówno przez SEiRP jak i inne stowarzyszenia służb mundurowych.

Przedstawiając sprawozdanie finansowe Skarbnik Zarządu Okręgowego Kolega Czesław Dymowski skupił się na czterech problemach: sprawozdaniu z realizacji budżetu w 2012 roku, planie budżetu na rok 2013, sprawności i dyscyplinie opłacania składek członkowskich oraz analizie wzrostu szeregów Stowarzyszenia w ostatnich czterech latach.

Jak wynika z przedstawionej analizy stowarzyszenie w Okręgu Słupskim na koniec 2012 roku liczyło 733 członków zgrupowanych w 9 kołach (3 w Słupsku oraz po jednym w Lęborku, Chojnicach, Człuchowie, Bytowie, Miastku i Ustce).

Protokół Okręgowej Komisji Rewizyjnej stwierdzał generalnie, że Zarząd Okręgowy realizował zadania sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Statucie i innych dokumentach związkowych. Na koniec protokołu Komisja postawiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium, które po przegłosowaniu zostało przyjęte jednomyślnie.

Rzecznik Prasowy Kolega Henryk Znaniecki, w swoim krótkim wystąpieniu przedstawił swoje dotychczasowe działania na tej funkcji w tym: założenie i prowadzenie strony internetowej Zarządu Okresowego oraz wiele materiałów przesłanych do Zarządu Głównego do umieszczenia na jego stronie internetowej oraz do Biuletynu Informacyjnego. Na koniec swojego wystąpienia zaapelował do Prezesów kół, o przesyłanie więcej materiałów informacyjnych z życia kół do umieszczania ich na stronie internetowej.

W dyskusji Kolega Franciszek Makles poruszył sprawy, które są aktualnie w zainteresowaniu Stowarzyszenia, w tym: zakusy w sprawie zmniejszenia funduszu socjalnego i działania Stowarzyszenia w tym względzie, udział zespołu strzeleckiego w zawodach strzeleckich oraz działalność Słupskiego Porozumienia Zawiązków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach skupili się na podziękowaniach za możliwość uczestniczenia w obradach Zarządu oraz za dotychczasową dobrą współpracę, a także gratulacjach za sprawne działanie Zarządu Okręgowego i pełną realizację zaplanowanych działań.

Na zakończenie członkowie Zarządu Okręgowego, w jawnym głosowaniu, przyjęli jednogłośnie sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za 2012 rok oraz plan zamierzeń oraz plan finansowy na rok 2013.


Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego
12.02.2013.

Zgodnie z Planem zamierzeń ..., w dniu 12 lutego 2013 r., o godzinie 12.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku, przy ul. Rejmonta 7 odbyło się się posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Zwiazków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.


Na początek Przewodniczący Komitetu płk Karaś powitał przybyłych członków Komitetu Porozumiewawczego i omówił porządek obrad posiedzenia.

Po zaakceptowaniu porządku obrad, Przewodniczący przedstawił sprawozdanie o realizacji zamierzeń ujętych w Planie zamierzeń na 2012 rok. W dyskusji nad sprawozdaniem poruszono tematy wystąpienia Słupskiego Porozumienia w sprawie sprzeciwu jaki został wysłany do władz Miasta Słupska w sprawie inicjatyw dotyczących likwidacji Pominika Zołnierza na Placu Zwycięstwa i zastąpienie go Pomnikiem Państwa Podziemnego i AK.

Następnie Komitet podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdania.

W realizacji kolejnych punktów posiedzenia przedstawiciele poszczególnych związków i stowarzyszeń omówili aktualne problemy nurtujące poszczególne związki.


Obrady Komitetu Porozumiewawczego.


Emeryci i renciści Służby Więziennej
Podsumowanie kadencji władz

10.01.2013.

10 stycznia 2013 roku, w restauracji "Adamek", wyznaczyli sobie spotkanie się emeryci i renciści zrzeszeni w Kole Terenowym Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, by podsumować działalność swojego Koła w 2012 roku oraz w okresie czteroletniej kadencji władz Koła.

Na spotkanie oprócz członków Koła przybyli Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku Pan płk mgr Marek Wójtowicz, Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych płk dypl. Jan Karaś oraz przedstwiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń służb mundurowych w osobach: Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP ppłk Romuald Detmer oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych koledzy: Prezes i Wiceprezes Zarządu Okręgowego w Słupsku Leszek Orkisz i Franciszej Makles.

Ważnym gościem był przybyły na spotkanie z Łodzi Sekretarz Zarządu Głównego KZEiR SW Paweł Wierzch.

Na początku spotkania, w ramach jego oprawy artystycznej, wystąpił Wojskowy Zespół Wokalny "Wiarusy" im. ppłk lek. Stanisława Szarmacha. W koncercie zaprezentował kolędy oraz pieśni patriotyczno - wojskowe.

Po występie zebranie sprawozdawczo -wyborcze Koła sprawnie poprowadził Stefan Pawlęty.

Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu Koła z działalności w 2012 roku. Z obszernego sprawozdania wynikało, że prawie wszystkie zaplanowane w Kole na 2012 rok zamierzenia zostały pomyślnie zrealizowane.

Były to między innymi:

 • wycieczka autokarowa ze zwiedzaniem ciekawych obiektów południowo - wschodniej Polski (Kazimierz n. Wisłą, Nałęczów, Lublin, Kozłówka, Chełm, Zamość, Krasnobród, Sandomierz),

 • nie zrealizowano zaplanowanego spotkania integracyjnego w obiektach SOSiR PKiW w Słupsku, z uwagi na małe zainteresowanie członków Koła,

 • udział drużyny związkowej w zawodach sportowo - obronnych, organizowanych przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego,

 • zorganizowanie "IV Turnieju Strzeleckiego o Puchar Przewodniczącego Zarządu Koła Terenowego KZEiRSW przy AŚ w Słupsku (uczestniczło 7 zespołów reprezentyjących stowarzyszenia zrzeszone w Słupskim Porozumieniu Zwiazków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych),

 • odwiedziny przez członków Zarządu Koła oraz przedstwicieli dyrekcji Aresztu Śledczego chorych emertytów i rencistów służby więziennej,

 • zorganizowanie paczek dla dzieci emerytów i rencistów służby więziennej w ramach obchodów świąteczno - noworocznych,

 • uczestnictwo przedstawicieli Zarządu Koła w uroczystościach związanych z obchodami świąt państwowych i wojskowych oraz ważnych rocznic historycznych, w ramach delegacji Komitetu Porozumiewawczego Słupskiegp Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Skarbnik Koła Krzysztof Kruszewski w swoim wystąpieniu przedstawił krótkie sprawozdanie finansowe, podsumowując że na koniec 2012 roku Koło dysponuje dodatnim wynikiem finansowym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Grykałowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, kończąc swoje wystąpienie wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła. Zebrani jednogłośnie zakceptowali wniosek Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej.

Następnie głos zabrał Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku Pan płk mgr Marek Wojtowicz. Zapoznał on zebranych z aktualnym problemami nurtującymi służbę więzienną w kraju i podziękował ustępującemu Zarządowi Koła za dobrą wspólpracę z dyrekcją Aresztu.

Sekretarz Zarządu Głównego, Paweł Wierzch, w swoich wystąpieniach przekazał podziękowania i życzenia noworoczne oraz z okazji wyboru nowych władz Koła od Zarządu Głownego, a także podzielił się doświadczeniami innych kół Związku w rozwiązywaniu złożonych problemów działalności związkowej.

Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych płk Jan Karaś pogratulował Zarządowi Koła oraz wszystkim jego członkom skutecznej realizacji zaplanowanych w kadencji zamierzeń oraz podziękował przedstawicielom Koła, członkom Komitetu Porozumiewawczego za ich zaangażowanie na rzecz Porozumienia. Wręczył Przewodniczącemu Zarządu Koła Stefanowi Pawlinie i Sekretarzowi Zdzisławowi Jaworskiemu "Dyplomy Uznania" od Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

W ramach dyskusji głos zabrał również Prezes Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, który poruszył tematy związane z planowanym zmniejszeniem środków na pomoc dla potrzebujących emerytów i rencistów (planowane obniżenie zasobów funduszu socjalnego ze wskaźnika odpisu od wypłacanych przez zakłady emerytalne świadczeń 0,5 na 0,25)

Najważniejszym jednak punktem porządku zebrania były wybory nowych władz, na kolejną czteroletnią kadencję. Do władz wybrano następujace osoby:

Do Zarządu Koła Terenowego:

Pawlina Stefan - Przewodniczący Zarządu,
Biliński Marian - Sekretarz,
Kruszewski Krzysztof - Skarbnik,
Człapa Jan,
Janusewicz Marek,
Rozenek Beata.

Do Komisji Rewizyjnej:

Grykałowski Krzysztof - Przewodniczący,
Mokijewska Krystyna,
Klej Marian.

Delegatem na IV Krajowy Zjazd Delegatów KZEiR SW:

Pawlina Stefan

Na zakończenie zebrania Koła wszyscy jego uczestnicy zostali poczęstowani obiadem serwowanym przez szefa kuchni restauracji "Adamek". Trzeba przyznać, że był bardzo smaczny.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 29 odwiedzający (32 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=