Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb..Mundurowych
  Strona startowa
 
 
SŁUPSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ  SŁUŻB MUNDUROWYCH
KOMITET POROZUMIEWAWCZY

76-200 Słupsk, ul. Rejmonta 7, tel. 059 848 04 12, czynny drugi wtorek miesiąca, w godz. 12 - 13     Porozumienie nasze powstało 3 marca 2008 roku z inicjatywy czterech stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych mających swoje siedziby w Słupsku: Zarządu Rejonowego ZBŻZiOR WP w Słupsku, Zarządu Okręgowego SEiRPolic. w Słupsku, Koła Terenowego KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Słupsku oraz Koła nr 3 ZEiRPoż. RP w Słupsku. W maju 2008 roku przyjeliśmy kolejne dwa stowarzyszenia, czyli Koło nr 29 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i Pomorskie Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych, a we wrześniu 2009 dołączyli do nas koledzy z Koła Terenowego KZEiR SW przy Zakładzie Karnym w Czarnem. W 2017 roku dołączyło kolejne stowarzyszenie: Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Wojskowego. A zatam obecnie sygnatariuszami Słupskiego Porozumienia są:
  1. Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku (zmiana nazwy).
  2. Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
  3. Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku.
  4. Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnem.
  5. Koło nr 3 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Słupsku.
  6. Koło nr 29 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
  7. Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.
   Organem wykonawczym zadań wynikających z umowy - porozumienia jest Komitet Porozumiewawczy, który stanowią wytypowani członkowie poszczególnych sygnatariuszy Porozumienia - upoważnieni przez kompetentne władze tych stowarzyszeń.

    W skład Komitetu wchodzą:

Przewodniczący - płk dypl. Jan Karaś (ZŻWP),
Wiceprzewodniczący ds Społecznych - ppor. Franciszek Makles (SEiRPolic.),
Wiceprzewodniczący ds Socjalno-Zdrowotnych - ppłk pil. Ireneusz Bijata (SP 28 SPLM),
Sekretarz - por. Zdzisław Jaworski (KZEiR SW),
Członek - ppłk mgr Adam Żurawski (ZŻWP),
Członek - kpt. mgr Stefan Pawlina (KZEiR SW),
Członek - chor. Edmund Sobczak (KZEiR SW),
Członek - sierż. szt. Ryszard Kowalczyk (KZEiR SW).
Członek - Robert Tyde (ZEiRPożarn. RP),
Członek - st. bryg. Andrzej Gałczyński (ZEiRPożarn. RP),
Członek - ppłk mgr Leszek Stefański  (SKMP ONZ),
Członek - chor. Kazimierz Bibliw (SKMP ONZ),
Członek - st. chor. szt. Wacław Łutowicz (SP 28 SPLM).


   Uroczysty moment podpisywania tekstu porozumienia przez osoby upoważnione przez poszczegółnych sygnatariuszy: od lewej Franciszek Makles (SEiRPolic.), Adam Biechoński (ZEiRPożarn.), Stefan Pawlina (KZEiR SW) i Romuald Detmer (ZBŻZiOR WP) i Sekretarz Zdzisław Jaworski (KZEiR SW).


   Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 4 odwiedzający (15 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja