Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb..Mundurowych
  Aktualności
 
Lębork, Nowa Wieś Lęborska
Na Ziemi Lęborskiej świętowano
103-rocznicę odzyskania niepodległości Polski
Narodowe Święto Niepodległości – najważniejsze polskie święto narodowe obchodzone 11 listopada 2021r. było kolejną okazją upamiętnienia 103 –ej rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918r.
Święto to ustanowione było ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, tj. 20 lat po odzyskaniu niepodległości i obchodzono je dwukrotnie w roku 1937 i 1938. W 1989 roku Sejm IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 przywrócił święto, pod nazwą: „Narodowe Święto Niepodległości”.
Święto to corocznie od 1989 roku pokazuje polski patriotyzm w różnych jego wymiarach i kolorytach, zarówno podczas głównych obchodów w STOLICY jak też we wszystkich innych miejscowościach naszego kraju, w tym także naszego lęborskiego powiatu i to w czasie postępującej pandemii.
Nowa Wieś Lęborska:
Interesujący wieczorny program obchodów zrealizowano 10 listopada 2021 roku od godziny 17.00 w sali GOK w Nowej Wsi Lęborskiej przy jesiennej sprzyjającej pogodzie. Uczestniczyli członkowie władz samorządowych ze szczebla gminno-miejskiego i powiatowego oraz liczna grupa mieszkańców gminy Nowej Wsi Lęborskiej i miasta Lęborka, a wśród nich także członkowie z Koła nr 6 wraz z pocztem sztandarowym i Koła nr 12 ZŻWP.

Koło nr 12 reprezentowali koledzy: Zbigniew Panek, Eugeniusz Bobliński, Andrzej Peitler i Zbigniew Borowski – sympatyk lotnictwa.
Głównym punktem programu był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu WZW „WIARUSY”, a w jego krótkich przerwach Zarząd Koła nr 6 wykonał okazjonalne prelekcje wraz z ceremonią wręczenia związkowych wyróżnień, podziękowań z okazji 40-lecia istnienia ZŻWP, przekazał także nagrodę specjalną najstarszemu członkowi ppłk Eugeniuszowi KUJAWIE z okazji 90-ych Jego urodzin. Okolicznościowe przemówienia tego wieczoru wygłosili : Wójt Gminy Pan Zdzisław Chojnacki, Burmistrz Miasta Lęborka Pan Witold Namyślak oraz Strościna Powiatu Lęborskiego Pani Alicja Zajączkowska, która bardzo ciepło jako matka chrzestna sztandaru nawiązała do czasu sprzed 10 lat kiedy został ufundowany i wręczony sztandar dla Koła nr 6 im. mjr Henryka Sucharskiego.
Na placu GOK były także wyeksponowane zabytkowe pojazdy i wojskowe wozy bojowe, gdzie także można było poczęstować się smaczną grochówką, zdegustować lokalne przysmaki z gęsiny.
Lębork:
W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w środę, 10 listopada o godz. 12.00 zapalone zostały znicze pod tablicą upamiętniającą Polską Radę Ludową umieszczoną na budynku przy ul. Targowej 48. Tablica odsłonięta została w 2009 roku.
O godzinie 17.00 odbył się uroczysty Capstrzyk Niepodległości pod pomnikiem gen. Stanisława Sosabowskiego, przygotowany przez harcerzy z Hufca ZHP w Lęborku. Komenda Hufca ZHP przygotowała w swojej siedzibie, w budynku ratusza, wystawę okolicznościową pt. „Gen. S. Sosabowski patronem 7. Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów (1983-2021)”.
Świętowanie 103 ROCZNICY 11 listopada 2021 roku rozpoczęło się od uroczystej mszy św. w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła, a po jej zakończeniu ok. godziny 11.30 barwny pochód przystrojony w narodowe symbole wraz z orkiestrą dętą „Ziemia Lęborska” przeszedł pod Obelisk Niepodległości na Skwerze Orła Białego.
W oficjalnych miejskich uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, harcerzy, miejskich spółek, firm, instytucji, organizacji pozarządowych, szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy. Wartę pod obeliskiem zaciągnęli żołnierze z 1. lęborskiego batalionu zmechanizowanego im. Jerzego Jastrzębskiego. Wokół obelisku stanęły liczne poczty sztandarowe ze szkół i organizacji społecznych i kombatanckich.
Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystości uczestniczyły delegacje z dwóch Kół nr 6 i 12.
Koło nr 6 reprezentowali Poczet sztandarowy ZŻWP w składzie: st. chor. sztab. Bogumił Buczek, sierż. Zbigniew Damaszek, sierż. Czesław Monczyński oraz koleżanki i koledzy: kpt. Andrzej Dyktyński, st. chor. sztab. Bronisław Wdowiak, Ewa Soboń, Anna Ossowska i Teresa Wróblewska.
Koło nr 12 reprezentowali:
kmdr por. pil. Zbigniew Panek, kmdr por. pil. Witold Guz i Kazimierz Adamczyk jako delegacja składająca symboliczną wiązankę oraz Eugeniusz Bobliński, Jarosław Wacnik, Andrzej Peitler i Jan Cynk.
Podczas uroczystości odbył się również przejazd kilku zabytkowych pojazdów wojskowych w wykonaniu lęborskich pasjonatów historycznych, natomiast w murach LCK „Fregata” od godziny 14.00 wspólnie śpiewano pieśni patriotyczno – żołnierskie. 
Tekst – kol. Eugeniusz Bobliński i Andrzej Peitler.
Foto –  kol. Ryszard Kazanecki i Jan Cynk.

Obchody Święta Niepodległości w Słupsku

Narodowe Święto Niepodległości – najbardziej znaczące polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

W rym roku przypada 103 rocznica tego ważnego wydarzenia w dziejach Polski. Święto to upamiętnia odzyskanie niepodległej państwowości, wojska i wszelkich struktur wolnej Ojczyzny po 123 latach zniewolenia przez zaborców. Niech to Święto będzie okazją do refleksji o Ojczyźnie. o naszej miłości do Niej.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, słupskie uroczystości związane ze Świętem Niepodległości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Ojczyzny, odprawionej w kościele mariackim w Słupsku.

Po mszy na ulicy Łukaszewicza sformował się pochód, w którym przybyli na uroczystość uczestnicy przemaszerowali na Plac Zwycięstwa przed słupskim ratuszem, gdzie odbyła się główna uroczystość.

Asystę wojskową uroczystości stanowiła kompania honorowa Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie oraz pododdział wojsk amerykańskich stacjonujących w Bazie w Redzikowie.

Przy Pomniku Żołnierza Polskiego zgromadziły się delegacje władz samorządowych: władz miasta Słupska, które reprezentowała Pani Prezydent Krystyna Danilecka - Wojewódzka, Starostwa Powiatu Słupskiego Pan Paweł Lisiecki, a także Gminy Kobylnica Pan Leszek Kuliński.

Ponadto na uroczystość przybyły: delegacje wojskowe garnizonu słupskiego, delegacje innych służb mundurowych, delegacje kombatantów organizacji, związków i innych stowarzyszeń społecznych.

Władze Województwa Pomorskiego Reprezentowane były przez Wicewojewodę Pana Mariusza Łuczyka oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania, przez zgromadzonych, polskiego Hymnu i wciągnięciu na maszt flagi państwowej. Następnie po przywitaniu uczestników przez prowadzącego uroczystość Dariusza Porębę okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wicewojewoda Pomorski Pan Mariusz Łuczyk oraz Prezydentka Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka.

Następnie został odczytany apel pamięci oraz kompania honorowa oddała salwę honorową.

Po zakończeniu apelu pamięci, przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.

Słupskie Porozumienie  Służb Mundurowych było reprezentowane przez delegację Komitetu Porozumiewawczego pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu płk. Jana Karasia.

  

Tekst: Jan Karaś.
Foto: Agnieszka Suliga.


Słupsk.
Zawody sportowo – obronne Rejonu Słupskiego.
Doroczne zawody sportowo – obronne Związku Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego odbyły się 25 września 2021 r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” w Słupsku, dzięki pomocy ze strony kierownictwa tego Klubu, a w szczególności jego Dyrektora Pana Henryka Jaśkowskiego. Organizatorem zawodów był Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku.
Celem tych zawodów było:
-         integrowanie związku i środowiska wojskowego z innymi stowarzyszeniami służb mundurowych oraz przedstawicielami lokalnych samorządów terytorialnych,
-         utrzymanie umiejętności strzeleckich wśród członków Związku Żołnierzy WP,
Zawody przeprowadzono w trzech grupach:
- Grupa zespołów kół ZŻWP - 8 zespołów,
- Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych - 8 zespołów,
- Grupa zespołów samorządu terytorialnego - 6 zespołów,
Razem – 22 zespoły.
Puchary dla zwycięzców ufundowali:
- Prezes Zarządu Rejonowego ZŻ WP – dla grupy zespołów kół ZŻWP,
- Prezydent Miasta Słupska – dla grupy zespołów stowarzyszeń służb mundurowych,
- Starosta Powiatu Słupskiego – dla grupy zespołów samorządu terytorialnego.
Zawody przeprowadzono w konkurencjach:
1.       Strzelanie z karabinka sportowego.
Warunki: odległość 50 m, cel – tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka leżąc z wykorzystaniem podpórki.
- 8 strzałów w czasie 5 minut, w tym 5 najlepszych liczonych do wyniku;
2.       Strzelanie z pistoletu sportowego.
Warunki: odległość 20 m, cel – tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka stojąc z wolnej ręki.
- 8 strzałów w czasie 5 minut, w tym 5 najlepszych liczonych do wyniku.
Najlepsze zespoły nagrodzono:
- pucharem i dyplomem za zajęcie 1 miejsca, w każdej grupie indywidualnie i zespołowo,
- dyplomem za zajęcie 2 i 3 miejsca indywidualnie i zespołowo, w każdej grupie.
W poszczególnych konkurencjach zwycięzcami zostali:
Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych
a) Konkurencja zespołowa:
1.       Zarząd Okręgowy SEiRPolicyjnych ze Słupska – 268 pkt,
2.       Stowarzyszenie TOPAS ze Słupska – 243 pkt.
3.       Koło Terenowe KZEiR SW ze Szczecinka – 225 pkt.
b) Konkurencja indywidualna:
1.       Lis Julian – ZO SEiRP w Słupsku – 91 pkt,
2.       Derdziński Mieczysław – ZO SEiRP w Słupsku – 91 pkt,
3.       Wilkowski Ryszard – Stowarzyszenie TOPAS w Słupsku – 90 pkt.
W związku z tym, że w zmaganiach strzeleckich w tym roku uczestniczyło więcej pań, spontanicznie, po raz pierwszy w historii naszych zawodów spotrowo - obronnych, wymyślono nową kategorię rywalizacji, mianowicie najładniejszy zespół. Bezapelacyjne zwycięstwo odniósł tu zespół UG Cewice II w składzie, panie: Marta, Renata i Małgorzata.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tych zawodów, w szczególności: Staroście Powiatu Słupskiego Panu Pawłowi Lisowskiemu i Prezydentowi Miasta Słupska Pani Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej za ufundowanie pucharów dla poszczególnych grup zespołów. Dziękujemy Dyrektorowi Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” Panu Henrykowi Jaśkowskiemu oraz innym osobom z Klubu zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie zawodów, a także sędziom za rzetelną i sprawiedliwą ocenę strzelających, a zespołom wystawionym przez poszczególne koła, stowarzyszenia i samorządy gratulujemy osiągniętych wyników i dziękujemy za duży wysiłek i zaangażowanie oraz życzymy nowych sukcesów w kolejnych zawodach.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zawody odbyły się, przebiegły sprawnie i bezpiecznie bardzo serdecznie dziękuję.

Sędzia Główny zawodów płk dypl. Jan Karaś.
Foto: Jan Karaś i Ryszard Bednarz.

Posiedzenie Prezydium KP SPZiSSM
7 września 2021 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy ul. Rejmonta 7 w Słupsku odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Było to pierwsze posiedzenie po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Cowid – 19. Na posiedzenie przybyli:
-         Karaś Jan ze Zwiazku Żołnierzy WP,
-         Makles Franciszek ze Stowarzyszenia EiRPolicyjnych,
-         Pawlina Stefan z Krajowego Związku EiR SW w Słupsku,
-         Łutowicz Wacław ze Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM,
-         Bibliw Kazimierz ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Poświęcone było sprawom organizacyjnym oraz zebraniu informacji o działalności stowarzyszeń – sygnatariuszy Porozumienia w okresie pandemii Korona wirusa Cowid – 19. Z informacji przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń wynika że:
Związek Żołnierzy WP: przerwę w działalności miał tylko w okresie największego nasilenia pandemii czyli od marca 2020 r. do lutego roku 2021. Od wiosny 2021 roku Biuro Związku zaczęło funkcjonować w systemie dyżurów, a od maja w normalnym trybie. Cały czas działała sekcja socjalno – zdrowotna, która nawet w czasie największego nasilenia pandemii działała czy to online czy poprzez indywidualne wizyty w domu osób potrzebujących pomocy. Od czerwca 2021 roku normalną działalność rozpoczęły koła Związku Rejonu Słupskiego przeprowadzając kolejno zebrania sprawozdawczo – wyborcze, bo w roku 2020 kończyła się kadencja poszczególnych władz. 27 sierpnia w Ratuszu Miasta Słupska odbyły się uroczyste obchody 40 – lecia ZŻWP w formie uroczystej Akademii na której zostało wręczonych wiele wyróżnień dla członków Związku oraz nie obyło się bez jubileuszowego tortu.
W najbliższym czasie zostaną zorganizowane zawody wędkarskie Rejonu Słupskiego w Człuchowie oraz Zawody Sportowo – Obronne, w których oprócz drużyn z kół ZŻWP będą uczestniczyły zespoły ze stowarzyszeń sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz zespoły reprezentujące samorządy z tereny działania Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku. Planowane jest również zorganizowanie dorocznej imprezy Związku - Weekendu Weterana i Rezerwisty w Jarosławcu oraz spotkania wigilijnego w miesiącu grudniu.
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych: od stycznia tego roku pełnione są dyżury w siedzibie Zarządu Okręgowego, gdzie obsługiwani są interesanci ze Stowarzyszenia. W okresie pandemii nie organizowano żadnych imprez integracyjnych. Nikt ze Stowarzyszenia nie był zaproszony na Święto Policji. Część członków rezygnuje z członkowstwa jako powód podaje względy zdrowotne, nowych przyjęć do stowarzyszenia nie ma.
Krajowy Związek Emerytów i Rencistów SW w Słupsku: pandemia przerwała działalność Koła z wyjątkiem przygotowywania wniosków o zapomogi, które były przesyłane drogą elektroniczną bądź poprzez indywidualne kontakty osobiste. W ubiegłym roku zorganizowano trzydniowe spotkanie integracyjne członków Koła w Koczale. W tym roku planuje się też trzydniowe spotkanie integracyjne niedaleko Piły oraz dwa wyjścia do teatru: w Słupsku na „Wesołą wdówkę” oraz do Gdyni – termin będzie ustalony w okresie późniejszym.
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ: 29 maja 2021 roku zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Weterana, a na początku grudnia planuje się spotkanie wigilijne Koła.
Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego: zebranie sprawozdawcze w okresie pandemii zorganizowano przy wykorzystaniu Internetu (zdalnie). Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się systematycznie. W czerwcu 2021 roku zorganizowano spływ kajakowy do miejscowości Swornegacie oraz w sierpniu (na Święto Lotnictwa) piknik lotniczy na lotnisku w Krępie Słupskiej. Stowarzyszenie obecnie przygotowuje nowo pozyskany samolot ISKRA do postawienia jako kolejny egzemplarz wystawowy na placu przed wjazdem do Bazy w Redzikowie.
 Przewodniczący Komitetu poinformował zebranych o zamiarze kontynuacji przedsięzięć wynikających z umowy Porozumienia, a związanych uczestniczeniem delegacji Porozumienia z uroczystych obchodach świąt państwowych i rocznic. Zebrani zaakceptowali propozycje Przewodniczacego.
W 2021 r. pozostały dwie takie uroczystości, delegacje Porozumienia:
-         17 września 82 rocznica napaści ZR na Polskę w 1939 r – kwiaty zabezpiecza SEiRP.
-         11 Listopada – Święto Niepodległości – kwiaty zabezpiecza KZEiR SW w Słupsku.
Spośród cyklicznych corocznych przedsięwzięć, w których uczestniczyli dotąd zespoły sygnataruszy Porozumienia w 2021 r. pozostały następujące:
-         W dniu 25 września godz. 9.30 – Zawody Sportowo – Obronne organizowane przez ZŻWP na strzelnicy KS „Gryf” w Słupsku. Przwodniczący rozdał przedstawicielom zaproszenia na zawody.
-         Weekend Weterana i Rezerwisty organizowany przez ZŻWP w dniu 25, 26, 27.09 w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym w Jarosławcu.
-         Spotkanie Wigiijne organizowane przez ZŻWP w Słupsku – data będzie dopiero ustalona.
Nie planujemy:
-         Spartakiady KZEiR SW w Czarnem,
-         Turnieju Strzeleckiego SPZiSSM o Puchar Przewodniczacego Zarzadu Koła Terenowego KZEiR SW w Słupsku.
Przewodniczący poprosił przedstwicieli o przygotowanie swoich propozycji do Planu zamierzeń Porozumienia na rok 2022. Dane należy przygotować na posiedzenie Prezydium w listopadzie, tak aby na grudniowym posiedzenu Komitetu przyjąc Plan Zamierzeń Porozumienia na rok 2022.
Przypomniał również zebranym, że w Komitecie Porozumiewawczym, po reygnacji Kolegi Jaworskiego jest wakat na funkcji Sekretarza, co utrudnia prowadzenie dokumentacji Komitetu. Poprosił zebranych o zastanowienie i przedstawienie swoich propozycji w tej sprawie na posiedzeniu Prezydium w miesiącu październiku, aby w grudniu na posiedzeniu całego Komitetu dokonać jego wyboru.
Przewodniczący podsumował obrady i zamknął posiedzenia Prezydium KP.
Tekst i foto: Jan Karaś.

Informacja ze strony Iustitia.pl


4 LATA UDERZANIA W POLSKICH SĘDZIÓW I PROKURATORÓW. RAPORT STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM PROKURATORÓW LEX SUPER OMNIA

Raport sporządzony przez pięciu sędziów i jednego prokuratora przedstawia na 214 stronach skalę represji wobec polskich sędziów i prokuratorów w latach 2015 – 2019, czyli w okresie wprowadzania tzw. reform sądownictwa przez obecną władzę. Publikacja podzielona jest na 2 części: pierwszą dotyczącą sędziów oraz drugą dotyczącą prokuratorów.

W części pierwszej omówione są szczegółowo przypadki wpływania na 34 sędziów poprzez represje o charakterze twardym – czyli działania podejmowane przez rzeczników powołanych przez Ministra Zbigniewa Ziobrę: Piotra Schaba, Michała Lasotę oraz Przemysława Radzika.  Są to rozmaite czynności wyjaśniające lub wszczęte postępowania dyscyplinarne w związku z działalnością orzeczniczą i pozaorzeczniczą sędziów. Opisane są tutaj również przypadki represji o charakterze miękkim w stosunku do 25 sędziów – min. szkalowanie, przenoszenia do innych wydziałów, wszczynanie postępowań karnych przez prokuraturę, likwidacja wydziału, pozbawienie funkcji. 

W drugiej części możemy przeczytać o represjach, które dotknęły prokuratorów, którzy z rozmaitych powodów nie spodobali się obecnej władzy – czy to za wyrażane opinie, czy to za działania nie pomyśli dominującej dziś opcji politycznej. Na liście prokuratorów zdegradowanych do jednostek niższego szczebla znalazło się aż 99 osób. 

Posiedzenie sprawozdawcze Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM

W dniu 11 lutego 2020, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Jego celem było przedstawienie i zaakceptowanie sprawozdania z działalności Porozumienia w 2019 roku.

Co roku na Posiedzeniu Komitetu Porozumiewawczego jego Przewodniczący jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z działalności Porozumienia za poprzedni rok.

Posiedzenie Komitetu zostało poprowadzone przez Przewodniczącego według następującego porządku:

-         Przywitanie uczestników Posiedzenia– Przewodniczacy KP.

-         Omówienie porządku obrad – Przewodniczący KP.

-         Przedstawienie „Sprawozdania Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego o realizacji zamierzeń ujętych w Planie zamierzeń na 2019 rok” – Przewodniczący Komitetu.

-         Dyskusja nad Sprawozdaniem …

-         Podjecie uchwały o przyjęciu Sprawozdania do akceptyjącej wiadomości – Członkowie Komitetu.

-         Przedstawienie informacji o aktualnych problemach w związkach i stowarzyszeniach – sygnatariuszach Porozumienia – Przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń.

-         Dyskusja i wolne wnioski

-         Podsumowanie obrad i zamknięcie posiedzenia KP –  Przewodniczący KP.

W przedstawionym sprawozdaniu Przewodniczacy Komitetu płk Jan Karaś stwierdził, że zdecydowana większość zadań ujęta w Planie działania Porozumienia w 2019 roku została zrealizowana pomyślnie. Zaplanowane przedsięwzięcia były realizowane w ramach pięciu zasadniczych kierunków działalności Porozumienia.

-         Zacieśnienie współpracy i współdziałania pomiędzy stowarzyszeń
iami i związkami służb mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych w ramach działalności statutowej.

-         Ochrona praw i interesów środowisk służb mundurowych, w szczególności socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych.

-         Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, tradycji niepodległościowych oraz oddania Ojczyźnie i Narodowi.

-         Aktywizacja środowisk służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, wspomaganie procesów integracyjnych w społeczności lokalnej, a także wspierania administracji publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności naszego regionu.

-         Kształtowanie w środowiskach służb mundurowych koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, środowiskowej solidarności, wzajemnego poszanowania godności i honoru.

Członkowie  Komitetu jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Przewodniczącego Komitetu i podjęli uchwalę nr 1/2020 o przyjęciu sprawozdania.

Jan Karaś


Informacja od Nowej Lewicy
 O działaniach w sprawie ustawy dezubelizacyjnej

Warszawa, 16 grudnia 2019 r.
 
Koleżanki i Koledzy!
Represjonowani!
Dziś minęły trzy lata od uchwalenia ustawy represyjnej. Jej tragiczne żniwo to 59 ofiar śmiertelnych. To blisko 1000 represjonowanych, którzy z przyczyn naturalnych umarli, nie doczekawszy sprawiedliwości. To około 50 tysięcy funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, oraz ich rodzin, którzy poprzez zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej zostali okradzenia z należnych im świadczeń i bezprawnie nazwani oprawcami, zbrodniarzami i bandytami.
W trzecią rocznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej Koalicyjny Klub Parlamentarny Nowa Lewica Razem wniósł do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Sensem tego projektu jest natychmiastowe przywrócenie emerytom mundurowym pełnego uposażenia emerytalnego, przeliczonego według współczynnika 2,6 za CAŁY okres służby (również za służbę przed 1990 rokiem).
Tego dnia odbyła się również w Senacie RP konferencja zatytułowana „Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Ocena skutków, możliwości zmiany”. Organizatorem tego wydarzenia był Koalicyjny Klub Parlamentarny Nowa Lewica Razem i Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Mogliśmy skorzystać z gościnności Senatu dzięki zaangażowaniu i wielkiej pomocy wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i wicemarszałka Senatu RP, Michała Kamińskiego.
Konferencję, którą miałem zaszczyt prowadzić wraz z przewodniczącym FSSM Zdzisławem Czarneckim, rozpoczęliśmy od wyświetlenia wstrząsającego filmu dokumentalnego w reż. Andrzeja Dziedzica pt. „Listy śmierci”. Następnie w imieniu represjonowanych wystąpili:
Mirosław Gawor,
Grażyna Biskupska,
Ewa Macek,
Tatiana Aksamit,
Dariusz Jasiński,
Grażyna Piotrowicz,
oraz w formie wcześniej nagranego wystąpienia Vincent V. Severski.
Głos zabrali też znamienici goście:
Adam Bodnar (RPO),
Henryk Majewski (były minister SWiA)
Marek Dukaczewski (były szef WSI)
Leszek Szreder (Stowarzyszenie Generałów Policji RP)
Krzysztof Balcer (NSZZ Policjantów).
Odczytano też listy, które do obradujących skierowali minister Andrzej Milczanowski i minister Janusz Zemke.
Wystąpili parlamentarzyści:
wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (Koalicja Polska),
posłowie i posłanki Lewicy:
Wiesław Szczepański,
Joanna Senyszyn,
Hanna Gil-Piątek,
Monika Pawłowska,
Paweł Krutul.
Koalicję Obywatelską reprezentowali:
Ewa Kołodziej,
Mirosław Suchoń.
Następnie na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicemarszałek Senatu Michał Kamiński poinformowali o wynikach konferencji oraz o złożeniu przez Klub Parlamentarny Nowa Lewica Razem projektu ustawy cofającej skutki ustawy represyjnej z 2016 r. oraz ustawy z 2009 r.
Na koniec wszyscy udali się pod Sejm gdzie rozpoczęła się przygotowana przez FSSM demonstracja. Pod Sejmem głos zabrali wszyscy wyżej wspomniani, oraz przewodniczący Obywateli RP Paweł Kasprzak, poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, senator KO Jerzy Fedorowicz oraz generałowie Adam Rapacki i Tadeusz Frydrych.
Jak widzicie, Lewica dotrzymała słowa. Projekt ustawy opatrzony wymaganą liczbą podpisów został złożony. Będziemy też zabiegać o uchwalenie analogicznego projektu przez Senat RP, który w tej sprawie powinien skorzystać z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej.
Obiecuję, że nie jest to koniec naszej aktywności. Będziemy wykorzystywać każdą okazję, by upominać się o przywrócenie świadczeń emerytom mundurowym. Będziemy też aktywnie działać w Parlamencie, korzystając z ustanowionego niedawno Zespołu Parlamentarnego ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy.
Pamiętamy i będziemy pamiętać o Waszej krzywdzie!
 
Andrzej Rozenek /-/

Informacja z Warszawy
z Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

W A Ż N E !!!
 
-------- Wiadomość oryginalna --------
Koleżanki i Koledzy !!! 

16 grudnia środowisku mundurowych kojarzy się jako "Dzień represjonowanych", dlatego też jak co roku organizujemy "imprezy" przypominające władzy ustawodawczej i wykonawczej niegodziwość jaka wyrządzono byłym funkcjonariuszom i  żołnierzom. 

W dniu 16.12.2019r.  zaplanowano następujące "wydarzenia":
- godz.9,00 - 10,00 - pikieta przed siedzibą Sądu Okręgowego w Warszawie na ulicy Płockiej
- godz. 12,00 - 15,00 - Konferencja w Sejmie RP nt. "Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy:
   - ocena skutków. Możliwość zmiany". Zabezpieczono salę na około 100 uczestników.
- godz. 14,30 - 16,30 - Zgromadzenie publiczne pod Sejmem RP podczas którego przewidywana projekcja filmu "Listy Śmierci".
Wnioski i postanowienia Konferencji nt. "Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy - ocena skutków. Możliwość zmiany".Wystąpienia przedstawicieli opozycji parlamentarnej, organizacji pozarządowych,środowiska mundurowego.

- godz. 17,00 - 18,00 - Msza św. w Katedrze Polowej WP w intencji ofiar "ustawy represyjnej". 

Informację powyższa proszę przekazać do wszystkich organizacji środowiska mundurowego.

Zdzisław Czarnecki Przewodniczący FSSM RP.

Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego

W dniu 3 grudnia 2019 roku, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, z udziałem prezesów (przewodniczących) poszczególnych związków (stowarzyszeń), członków Porozumienia.
Jego celem było uchwalenie Planu współpracy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych na 2020 rok, a także świąteczno – noworoczne spotkanie członków Komitetu Porozumiewawczego.

Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego przyjęło następujący porządek obrad:
1.       Omówienie porządku obrad – Przewodniczący KP.
2.       Przedstawienie propozycji „Planu współpracy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych na 2020 rok” i dyskusja nad planem – Przewodniczący Komitetu.
3.       Podjęcie uchwały o przyjęciu „Planu współpracy…” - Członkowie Komitetu.
4.       Wolne wnioski – dyskusja – członkowie Komitetu.
5.       Podsumowanie obrad i zamknięcie posiedzenia KP – Przewodniczący KP.
6.       Spotkanie wigilijne, składanie życzeń świątecznych i noworocznych – Członkowie Komitetu i Prezesi Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych..
Powyższy porządek obrad został zatwierdzony przez uczestników spotkania i zrealizowany, zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu „Planu współpracy … na 2020 rok”, co oznacza że Słupskie Porozumienie będzie sukcestwnie i systematycznie realizować ujęte tam przedsięwzięcia.
Następne posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Porozumienia zaplanowano na 11 lutego 2020 roku. Będzie ono poświęcone przedstawieniu przez Przewodniczacego Porozumienia sprawozdania z działalności Porozumienia w 2019 roku oraz jego akceptacji przez członków Komitetu.


Jan Karaś

Słupsk
XI Turniej Strzelecki Stowarzyszeń Służb Mundurowych
W sobotę, 19 października 2019 roku Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, zorganizował kolejny „XI Turniej Strzelecki Emerytów Służb Mundurowych”. Uczestnicy walczyli o puchar Przewodniczącego Koła Terenowego KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Słupsku. 
W Turnieju uczestniczyły przede wszystkim zespoły reprezentujące związki i stowarzyszenia sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz zespoły Kół Terenowych KZEiR SW z Koszalina i Szczecinka.
Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Klubu Sportowego "Gryf Słupski" w Słupsku. Sędzią głównym był Dyrektor Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” Pan Henryk Jaśkowski.
Do zawodów stanęło 9 zespołów, każdy w trzyosobowym składzie. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem walczyli o jak najlepsze wyniki by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta ale uczciwa.
Uczestnicy zawodów startowali w dwóch konkurencjach:
- strzelanie z karabinka sportowego,
- strzelanie z pistoletu sportowego.
Klasyfikacji podlegały wyniki osiągnięte indywidualnie przez poszczególnych zawodników w obu konkurencjach oraz liczba punktów zdobytych przez cały zespół.
Według uzyskanych wyników klasyfikacja przedstawia się następująco:
I.  Poszczególne zespoły zajęły następujące lokaty:
1.      Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku - 250 punktów,
2.      Stowarzyszenie Przyjaciół 28 splm ze Słupska - 236 punktów,
3.      Koło nr 4 ZŻWP im. 28 SPLM z Redzikowa – 232 punkty
4.      Stowarzyszenie EiR Policyjnych w Słupsku,
5.      Koło Terenowe KZEiR SW przy AŚ w Koszalinie,
6.      Koło Terenowe KZEiR SW przy ZK w Szczecinku,
7.      Koło Terenowe KZEiR SW przy ZK w Czarnem,
8.      Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
9.      Koło Terenowe KZEiR SW przy AŚ w Słupsku ,
II. Najlepszymi strzelcami okazali się:
1.      Lis Julian ze SEiR Policyjnych w Słupsku – 86 punktów,
2.      Szmagliński Kazimierz ze SP 28 splm w Słupsku - 85 punktów,
3.      Grochowski Janusz z Związku Żołnierzy WP w Słupsku – 84 punkty,
Uczestnicy zawodów poczęstowani zostali przez organizatorów smaczną grochówką, kiełbaską na gorąco oraz chlebem ze smalcem i ogórkiem, a także napojami: kawą i herbatą i pysznym ciastem upieczonym przez członkinie Koła Terenowego KZEiR SW w Słupsku.
Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych dziękuje Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Słupsku, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze kpt. w st. spocz. Stefanowi Pawlinie za przygotowanie i zorganizowanie tego Turnieju.
Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrektorowi KS "Gryf Słupski" Panu Henrykowi Jaśkowskiemu oraz Markowi Wojtowiczowi a także załodze obiektu za udostępnienie strzelnicy oraz broni strzeleckiej i amunicji, a także osobiste zaangażowanie w organizację i przebieg zawodów.

Więcej foto, kliknij: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-93.htm
Tekst: Jan Karaś.
Foto: Maciej Suliga.

INFORMACJA  !!!
Przesyłam wszystkim zainteresowanym informację o podpisaniu przez Lewicę a konkretnie KW SLD “Paktu dla mundurowych” przewidującego cofnięcie skutków ustawy tzw. dezubekizacyjnej”.

Szczegóły na stronie:

lewica2019.pl/aktualnosci/1055-pakt-dla-mundurowych

Ponadto można też znaleźć na stronie jednej z naszych kandydatów
na posła na Sejm RP
kmdr. w st. spocz. Bożeny Szubińskiej poz nr 6 na liście Lewicy okręg wyborczy nr 26
www.facebook.com/bozena.szubinska/timeline

Informacja
z Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Temat: W Y B O R Y 2019
 
 
KOLEŻANKI I KOLEDZY!
Już po raz kolejny w tym roku zwracamy się do Was, tym razem z wyjątkowym apelem o maksymalną mobilizację i zaktywizowanie wszystkich naszych środowisk, ale nie tylko, do uczestnictwa w wyborach parlamentarnych 2019. Nie będzie przesadnym twierdzenie, że jako zbiorowość, której bliskie są zasady demokratycznego państwa prawa, walczymy o przyszłość naszej Ojczyzny, a także o swoją własną.
Przez ostanie trzy lata staraliśmy się służyć Wam radą i pomocą w walce z tą tragiczną w skutkach ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Na miarę naszych możliwości, korzystając z osobistych kontaktów i nieoficjalnego wsparcia niektórych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przygotowywaliśmy Informacje Prawne służące wykorzystaniu wszystkich dostępnych nam instrumentów prawnych. Niestety, z perspektywy czasu, ale i bez zaskoczenia, możemy stwierdzić, że działania te nie przyniosły, bo przynieść nie mogły wymiernych efektów.
Musimy stanąć w obliczu prawdy i przyjąć do widomości fakt, że państwa prawa rozumianego jako ogół norm wiążących rząd oraz wyznaczających zakres jego kompetencji a jednocześnie gwarantujących obywatelom ich prawa i wolności, już nie mamy. Przesądziło o tym zdewastowanie, zmarginalizowane lub przejęcie, prawie już wszystkich organów ochrony prawnej. Twierdzenia tego nie może zmienić fakt, że w jednym z sądów okręgowych zapadają korzystne dla skarżących wyroki przywracające odebrane świadczenia emerytalne, w innych zaś mimo wniosków ZER o zawieszenie postępowań, sprawy są procedowane. Pisaliśmy o tym w odrębnych komunikatach. Gdyby nawet przyjąć utrzymanie w mocy tych wyroków przez sąd II instancji, a tym samym ich uprawomocnienie się, nie ma żądnych gwarancji, że orzeczenia te zostaną przez obecne władze wykonane. Zjawisko sabotowania orzeczeń sądowych przez PIS mogliśmy zaobserwować na przykładzie odmowy wykonania przez Kancelarię Sejmu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazującego udostępnienie wykazu nazwisk osób popierających kandydatów do KRS. Pamiętajmy również o nowo utworzonej w Sądzie Najwyższym Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, obsadzonej nominatami obecnej władzy, do której kompetencji (poza stwierdzaniem ważności wyborów) należy między innymi, rozpatrywanie tzw. „skarg nadzwyczajnych” wniesionych od prawomocnych orzeczeń sądów, jeżeli (uwaga!) jest to koniecznie dla zapewnienia zgodności wyroków z „zasadą sprawiedliwości społecznej”, cokolwiek miałoby to znaczyć. Jasnym jest, że mamy tu do czynienia ze swoistym „bezpiecznikiem prawnym PIS” na wypadek wyroków sadowych niezgodnych z wizją państwa tej formacji politycznej. 
W tych warunkach odpowiedzmy sobie na pytanie: czy mamy realne szanse na skuteczność prowadzonych przez nas działań prawnych?  Odpowiedź wydaje się, niestety, negatywna.
KOLEŻANKI I KOLEDZY!
 
Poczucie realizmu nakazuje nam spojrzeć prawdzie w oczy i przyjąć, że naszą szansą na odzyskanie honoru i godności oraz środków do godnego życia są nadchodzące wybory a nade wszystko ich wynik, czyli łączne zwycięstwo partii opozycyjnych.
Głosując pamiętajmy o poparciu kandydatów z tych partii i ugrupowań politycznych, które deklarują przywrócenie w Polsce rządów prawa. Pamiętajmy o tych politykach, którzy kierowali Komitetem Obywatelskim i współtworzyli projekt ustawy o zmianie ustawy represyjnej. Tych ludzi znajdziemy przede wszystkim na listach Lewicy. Znajdziemy ich również na listach Koalicji Obywatelskiej a także Koalicji Polskiej. Personalia tych kandydatów publikujemy na stronie internetowej FSSM RP (TUTAJ). 
 
KOLEŻANKI I KOLEDZY!
Nie wystarczy nasza osobista aktywność w akcie głosowania na kandydatów z partii opozycyjnych. To o wiele za mało. Musimy przekonywać nasze rodziny, naszych bliskich oraz ludzi z naszego otoczenia do aktywności wyborczej.  Ukazujmy szkodliwość rządów PIS, tak w zakresie spraw bieżących, jak i dla przyszłości naszego Kraju. Porzućmy kunktatorstwo i zahamowania, to nie ten czas. Rozsyłajmy SMS-y i e-maile do wszystkich swoich kontaktów z obywatelskim wezwaniem do dokonywania właściwych wyborów, zgodnych z ideą demokracji. Próbujmy, na ile to możliwe, odkłamywać propagandę głoszoną w tzw. „mediach publicznych”, szczególnie wśród znajomych z mniejszych miejscowości i na wsiach. 
Wierząc w sukces wyborczy dajmy z siebie wszystko na co nas stać.  Za nami jest tylko „ściana”. Działając w ten sposób będziemy mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku, tak wobec samych siebie, jak i naszych bliskich, których przyszłość nie może być nam obojętna.
Wiemy już, że wybory, w których będziemy uczestniczyć, są przełomowe. Na dekady zadecydują o losach naszej Ojczyzny. Zadecydują też o naszym losie!!!
Komisja Prawna FSSM RP


Czarne

Spartakiada Słupskiego Porozumienia
Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych
W sobotę, 28 września 2019 roku Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnem, zorganizował Spartakiadę w której uczestniczyły zespoły reprezentujące koła KZEiR SW oraz inni sygnatariusze Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
Do spartakiadowych zmagań stanęło 6 zespołów. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem starali się uzyskać jak najlepsze wyniki by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta, a uzyskanie dobrych wyników wymagało od zawodników wiele wysiłku i skupienia. Poszczególne zespoły zostały wystawione przez Koła Terenowe KZEiR SW:
-         przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
-         przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
-         przy Areszcie Śledczym e Złotowie
-         przy Zakładzie Karnym w Szczecinku
oraz zespoły innych sygnatariuszy Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM:
-         Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
-         Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
Dla uczestników organizatorzy przygotowali nagrody upamiętniające osiągnięte wyniki rywalizacji, a po spartakiadowych zmaganiach smaczny poczęstunek w ramach pikniku grillowego, przygotowanego przez organizatorów dla umęczonych wysiłkiem zawodników.
Na spartakiadę składało się sześć konkurencji:
-         strzelanie z kbks - na 25 metrów,
-         strzelanie z pistoletu pneumatycznego,
-         zawody wędkarskie,
-         strzelanie z dmuchawki,
-         rzut lotką do tarczy,
-         strzelanie z procy do puszek po piwie
Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Bractwa Kurkowego w Czarnem oraz obiekty rekreacyjne przy Zakładzie Karnym w Czarnem.
Uczestnicy zawodów strzeleckich startowali w dwóch konkurencjach:
-         strzelanie z kbks,
-         strzelanie z pistoletu pneumatycznego.
Zawody strzeleckie były prowadzone przez członków Bractwa Kurkowego: kolegów:
-         sędziego głównego Kolegę Mariusza Adamczyka
-         i kierownika strzelania z kbks Kolegę Cezarego Gwozdowicza,
-         strzelanie z pistoletu pneumatycznego prowadził Kolega Ryszard Kowalczyk – Przewodniczący Koła Terenowego KZEiRSW przy ZK w Czarnem.
Najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach osiągnęli:
Strzelanie z kbks:
1.       Lis Julian Zarząd Okręgowy SEiR Policyjnych w Słupsku – 29 pkt.,
2.       Mularczyk Jerzy KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie – 26 pkt.,
3.       Terechow Janusz KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie – 25 pkt.,
Strzelanie z pistoletu pneumatycznego:
1.       Lis Julian Zarząd Okręgowy SEiR Policyjnych w Słupsku – 43 pkt.,
2.       Wilkowski Ryszard Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku – 37 pkt.,
3.       Łosiński Adam KT przy Zakładzie Karnym w Szczecinku – 35 pkt.,
Zawody wędkarskie odbyły się na łowisku. Poszczególne zespoły uzyskały lokaty w kolejności:
1.       KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
2.       KT przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
3.       KT przy Zakładzie Karnym w Szczecinku,
Najbardziej widowiskowymi i dostarczającymi wiele emocji konkurencjami były:
-         strzelanie z dmuchawki,
-         rzut lotką do tarczy.
-         strzelanie z procy do puszek po piwie.
W strzelaniu z dmuchawki najlepszymi okazali się:
1.       Kruszyna Ryszard KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem – 28 pkt.,
2.       Żurawski Adam Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku – 27 pkt.,
3.       Mularczyk Jerzy KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie – 27 pkt.,
W rzucaniu strzałkami do tarczy najlepszymi okazali się:
1.   Jankowski Włodzimierz Zarząd Okręgowy SEiR Policyjnych w Słupsku – 23 pkt.,
1.   Żurawski Adam Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku – 23 pkt.,
3.   Mularczyk Jerzy KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie – 22 pkt.,
W strzelaniu z procy do puszek po piwie najlepszymi okazali się:
1.       Pawłowski Tadeusz KT przy Zakładzie Karnym w Szczecinku – 23 pkt.,
2.       Mularczyk Jerzy KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie – 22 pkt.,
3.       Jędrzejak Grzegorz Zarząd Okręgowy SEiR Policyjnych w Słupsku – 14 pkt.,
W łącznej klasyfikacji z sześciu konkurencji objętych spartakiadowymi zmaganiami najlepszymi okazały się zespoły:
1.       Zarząd Okręgowy SEiR Policyjnych w Słupsku – 23 pkt.,,
2.       KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie – 22 pkt.,
3.       KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem – 21 pkt.
Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych dziękuje Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy ZK w Czarnem, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze Ryszardowi Kowalczykowi oraz pozostałym Kolegom, którzy włożyli wiele wysiłku aby zamierzenie to doszło do skutku i przebiegło sprawnie i bez zakłóceń.
Również serdecznie dziękujemy Kolegom z Bractwa Kurkowego z Czarnem za umożliwienie skorzystania ze strzelnicy oraz aktywne włączenie się w przeprowadzenie konkurencji strzeleckich.

Czarne
Wycieczka na Litwę
W dniach 16 - 21.09.2019 r. Krajowy Związek Emerytów i Rencistów SW Koło Terenowe przy Zakładzie Karnym w Czarnem zorganizowało wycieczkę na Litwę.
Zaplanowane do zwiedzania były miedzy innymi Kłajpeda, Palanga, wzgórze 1000 Krzyży, Wilno.
Odwiedziliśmy również naszych przyjaciół Polską Szkołę na Litwie w miejscowości Miedniki Królewskie, której zostało przekazane z około 10.450 zł., z czego około 2900 zł. stanowiły prezenty, pozostała część w gotówce.
W wycieczce wzięło udział 50 uprawnionych osób, mam nadzieję, że wszyscy byli zadowoleni z organizacji tej wycieczki.


Ryszard Kowalczyk.

Redzikowo
Z działaności Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM


W miesiącu sierpniu, w związku z przypadającym 28 sierpnia "Swiętem Lotnictwa Polskiego" w Stowarzyszeniu działo się wiele.

Po pierwsze odbyło się spotkanie z Dyrektorem Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, którego celem było wsparcie przez dęblińskie Muzeum, Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM w zorganizowaniu ekspozycji lotniczej w rędzikowskim "Lądowisku Kultury".

Informacje o tym wydarzeniu na stronie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (
muzeumsp.pl/aktualnosci/spotkanie-w-redzikowie/ ).


Kolejnym przedsięwzięciem to Piknik Lotniczy zorganizowany na lotnisku w Krępie Słupskiej.

Ważnym wydarzeniem było również przekazanie repliki sztandaru 28 SPLM do Galerii Sztandarów Kaplicy Garnizonowej w Slupsku,

a w dniu 30 sierpnia złożenie przez delegacje Koła Nr 4 ZŻWP IM. 28 splm oraz Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM wiązanek kwiatów pod tablicą pamięci w Mini Muzeum Lotnictwa w Redzikowie.


Słupsk
Spotkanie integracyjne SEiRP w Słupsku
18 maja 2019, w obiektach Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji PKiW w Słupsku, Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia  Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku zorganizował spotkanie integracyjne emerytów i rencistów ze środowiska policyjnego. Frekwencja na spotkaniu niespecjalnie dopisała, przybyło około 50 członków stowarzyszenia, członków kół nr 1 i 2  ze Słupska oraz zaproszonych gości.
Na spotkanie oprócz członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przybyli goście, min. Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Jan Karaś, Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku Romuald Detmer, delegacja Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku pod przewodnictwem jego Przewodniczącego Stefana Pawliny.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, którą zapewnił między innym Kolega Prezes Zarządu Okręgowego SEiRP Leszek Orkisz, prezentując jako Di Dżej muzykę łatwą, lekką i przyjemną dla wszystkich uczestników spotkania. Porwani rytmami uczestnicy spotkania nie dali się długo prosić by ruszyć na cementowy parkiet.
Potrawy dla uczestników spotkania w postaci kiełbasek i kaszanek z rożna zapewnił zespół wolontariuszy pod kierownictwem Kolegi Zdzisława Chęcia, Prezesa Koła nr 1.

Jan Karaś.

Czarne

Spotkanie w KZEiR SW w Czarnem

W dniu 17.04.2019 r. odbyło się spotkanie z emerytami Służby Więziennej oraz emerytami Wojska Polskiego i Policji.

W spotkaniu wzieło udział ponad 100 osób, było ono przygotowane przez KZEiR SW Koło Terenowe przy ZK w Czarnem.

Gośćmi spotkania byli Pan Andrzej Rodzenek oraz Prezydent Federacji Stowarzyszeń Słuzb Mundurowych RP - Pan Zdzisław Czarnecki, Sekretarz Federacji - Pani Bogumiła Łukasiewicz, Pan generał Jan Pyrcak - członek Zarządu Federacji, ppłk Romuald Detmer - Prezes Zarządu Rejonowego  ZZWP w Słupsku.

Tematem spotkania  było między innymi: jak rządzący rozdają wokół nasze pieniądze na prawo i na lewo oraz skąd wzięły sie pieniądze na.13 emeryturę.

Spotkanie skończyło się w miłej i przyjaznej atmosferze, wspólnymi fotkami i rozmowami w kuluarach .

Kowalczyk Ryszard


Wycieczka do
Dęblina, Kazimierza Dolnego i Sandomierza
Zgodnie ze swoim planem zamierzeń, Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, w dniach 30.04 – 2.06 organizuje czterodniową wycieczkę autokarową do Dęblina, Kazimierz Dolnego oraz Sandomierza.
 
Przewiduje się następujący program wycieczki:
30.05.2019
 5.00 – wyjazd do Dęblina,
15.00 – planowany przyjazd do Dęblina
15.00 – zwiedzenie Muzeum Sił Powietrznych – około 2 godziny,
19.00 – zakwaterowanie w hotelu na terenie Lotniczej Akademii Wojskowej i kolacja.
31.05.2019
7.00 – śniadanie
8.00 – zwiedzanie Lotniczej Akademii Wojskowej i Centralnego Ośrodka Szkolenia Służb Inżynieryjno – Technicznych,
14.00 – obiad,
15.00 – przejazd do Kazimierza Dolnego,
16.00 – indywidualne zwiedzanie Kazimierza Dolnego (ok. 2 godzin),
18.00 – przejazd do Sandomierza,
19.00 – kolacja,
20.00 – zakwaterowanie w hotelu przy Hucie Szkła.
1.06.2019
Zwiedzanie Sandomierza
2.06.2019
Przed południem – zwiedzanie Sandomierza,
Przejazd do miejscowości Ujazd i zwiedzenie ruin zamku Krzyżtopór
Przejazd do Słupska (przybycie w późnych godzinach wieczornych.
 
W wycieczce uczestniczą w pierwszej kolejności członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego a w miarę wolnych miejsc inni chętni. Pojemność autokaru 49 osób.
 
Chętni do udziału w wycieczce zgłaszają swój akces do Kolegi Wacława Łutowicza, tel. 889 766 511.
 
Przewidywany koszt wycieczki około 400 zł/osoba.
 
Zaliczkę w kwocie 150 zł należy wpłacać do dnia 1 maja 2019 r. na konto Stowarzyszenia.
 
Konto: PKO Bank Polski Oddział w Słupsku:
62 1020 4649 0000 7102 0146 3298
Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego;
76-200 Siemianice k. Słupska, ul. Czereśniowa 3;
Z dopiskiem „Wycieczka Dęblin”

Posiedzenie sprawozdawcze
Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM
W dniu 12 lutego 2019, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
Jego celem było przedstawienie i zaakceptowanie sprawozdania z działalności Porozumienia w 2018 roku.
Co roku na Posiedzeniu Komitetu Porozumiewawczego jego Przewodniczący jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z działalności Porozumienia za poprzedni rok.
Posiedzenie Komitetu zostało poprowadzone przez Przewodniczącego według następującego porządku:
-         Przywitanie uczestników Posiedzenia– Przewodniczacy KP.
-         Omówienie porządku obrad – Przewodniczący KP.
-         Przedstawienie „Sprawozdania Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego o realizacji zamierzeń ujętych w Planie zamierzeń na 2018rok” – Przewodniczący Komitetu.
-         Dyskusja nad Sprawozdaniem …
-         Podjecie uchwały o przyjęciu Sprawozdania do akceptyjącej wiadomości – Członkowie Komitetu.
-         Przedstawienie propozycji Apelu KP SPZiSSM do członków stowarzyszeń sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia – Przewodniczący Komitetu,
-         Dyskusja nad projektem Apelu – członkowie Komitetu,
-         Przyjęcie uchwały o przyjęciu Apelu – członkowie Komitetu,
-         Przedstawienie informacji o aktualnych problemach w związkach i stowarzyszeniach – sygnatariuszach Porozumienia – Przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń.
-         Dyskusja i wolne wnioski
-         Podsumowanie obrad i zamknięcie posiedzenia KP – Przewodniczący KP.
W przedstawionym sprawozdaniu Przewodniczacy Komitetu płk Jan Karaś stwierdził, że zdecydowana większość zadań ujęta w Planie działania Porozumienia w 2018 roku została zrealizowana pomyślnie. Zaplanowane przedsięwzięcia były realizowane w ramach pięciu zasadniczych kierunków działalności Porozumienia.
-         Zacieśnienie współpracy i współdziałania pomiędzy stowarzyszeniami i związkami służb mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych w ramach działalności statutowej.
-         Ochrona praw i interesów środowisk służb mundurowych, w szczególności socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych.
-         Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, tradycji niepodległościowych oraz oddania Ojczyźnie i Narodowi.
-         Aktywizacja środowisk służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, wspomaganie procesów integracyjnych w społeczności lokalnej, a także wspierania administracji publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności naszego regionu.
-         Kształtowanie w środowiskach służb mundurowych koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, środowiskowej solidarności, wzajemnego poszanowania godności i honoru.
Członkowie  Komitetu jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Przewodniczącego Komitetu i podjęli uchwalę nr 1/2019 o przyjęciu sprawozdania.
Kolejnym punktem posiedzenia Komitetu była sprawa przyjęcia Apelu związanego ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu. Projekt apelu przedstawił Przewodniczący Komitetu, a członkowie Komitetu po przedyskutowaniu i wniesieniu poprawek do jego treści, zaakceptowali go przyjmując uchwałę nr 2/2019, zalecającą zapoznanie z jego treścią członków stowarzyszeń – sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia
Jan Karaś

Poniżej przedstawiono tekst Apelu, o którym mowa powyżej.
Słupsk 12 luty 2019 r.
 
 
APEL
KOMITETU POROZUMIEWAWCZEGO SŁUPSKIEGO POROZUMIENIA
ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH DO CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ SYGNATARIUSZY SŁUPSKIEGO POROZUMIENIA

Istotą naszego apelu jest uświadomienie naszemu środowisku faktu, że wygranie kolejnych wyborów przez obóz obecnie rządzący naszym krajem będzie skutkowało dalszą eskalacją politycznego odwetu na środowiskach, które pełniły służbę i pracowały w organach zabezpieczających sprawowanie władzy i kierowanie państwem przez obóz rządzący w okresie Polski Rzeczypospolitej Ludowej. Organy te to: wojsko, policja, prokuratura, sądownictwo, służba więzienna, służby specjalne oraz różnego szczebla instytucje i urzędy państwowe.

Wymienione formacje są stałymi elementami każdego państwa, niezależnie tego jaką formę ustroju ma państwo i kto jest przy władzy. Fakt, że członkowie tych formacji pełnili w nich służbę bądź pracowali nie może być uzasadnieniem szykan jakie ich spotykają ze strony obecnych władz, stosujących odpowiedzialność zbiorową, bez udowodnienia winy i bez zapewnienia prawa do obrony, które w państwie demokratycznym stanowi podstawowy element praw człowieka.

Od 1989 roku formacje i instytucje powyższe zostały już oczyszczone z osób mających korzenie swojej zawodowej działalności jeszcze w okresie PRL (choćby z powodów demograficznych). Odwet sił politycznych, które uznały sobie za cel polityczną zemstę na poprzednikach, jest obecnie możliwy tylko poprzez pozbawianie świadczeń emerytalnych i rentowych tych, którzy jeszcze żyją oraz zohydzenie ich wizerunku poprzez deprecjonowanie ich wkładu w rozwój naszego kraju oraz wymazywanie ich działalności z historii naszego kraju.

Obserwujemy, że władze obecne dysponując całym aparatem państwa i mając większość w parlamencie próbują przekształcić nasz kraj w państwo rządzone w sposób autorytarny, ignorując wnioski i postulaty mniejszości, wskazującej na wprowadzanie coraz więcej przepisów stojących w sprzeczności z postanowieniami naszej Konstytucji oraz międzynarodowymi umowami, które Polska zobowiązała się przestrzegać.

Na politycznej arenie kraju obserwujemy obecnie ostry konflikt polityczny między największymi siłami politycznymi. Prawica będąca dziś przy władzy kwestionuje rezultaty pokojowej transformacji ustrojowej naszego państwa. Wbrew Konstytucji i zasadom demokratycznego państwa burzy się istniejące instytucje demokratyczne, a na ich miejsce powołuje nowe, podporządkowane jednej partii. Poprzez chaotyczne i nieprzemyślane działania na arenie międzynarodowej osłabia pozycję Polski postrzeganej wcześniej jako państwo demokratyczne.

Pomimo propagandowych zapowiedzi o wzroście wydatków na obronność, poprzez nieprzemyślane działania decydentów, w rzeczywistości osłabiany jest potencjał obronny państwa i Siły Zbrojne RP, na co wskazują specjaliści od tych spraw.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, członkowie związków i stowarzyszeń służb mundurowych, sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, informujemy że jednym z celów naszego Porozumienia jest min. wypracowywanie oraz przedstawianie naszego wspólnego stanowiska w sprawach niezwykle istotnych dla środowisk służb mundurowych zamieszkałych na Ziemi Słupskiej, ale również wyrażanie oczekiwań naszego środowiska w sprawach ważnych dla całego kraju.

Taką ważną naszym zdaniem sprawą są najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego, a następnie do Sejmu i Senatu. Fakt ten jest dla nas wielkim wyzwaniem, bo ich wyniki będą miały decydujący wpływ na to w jakim kraju przez kolejne lata będziemy żyć my, nasze dzieci i wnuki.
Wybory europejskie muszą się stać silnym potwierdzeniem referendum akcesyjnego, wypełniającego aspiracje wielu pokoleń walczących o niepodległe Państwo, mocno posadowione w strukturach Unii Europejskiej. Musimy zatem w tych wyborach popierać ugrupowania wspierające stabilny rozwój tej organizacji, która od momentu przystąpienia do niej, przyniosła Polsce i Polakom wielkie korzyści, praktycznie pod każdym względem.
Natomiast krajowe wybory parlamentarne muszą być potwierdzeniem, że społeczeństwo polskie jest za  demokratycznym ładem państwa polskiego, w którym prawo i wolności obywatelskie stoją ponad interesami politycznymi.

Doświadczenia z poprzednich wyborów wskazują jasno, że ugrupowania antydemokratyczne w okresie kampanii wyborczej ukrywają sprytnie swoje radykalne postulaty oraz niewygodnych działaczy, ozdabiając każde swoje wystąpienie unijną flagą, natomiast po jej zakończeniu wprowadzają rozwiązania daleko odbiegające od głoszonych w kampanii. Po ewentualnych wygranych wyborach przez ugrupowania dążące do wprowadzenia rządów autorytarnych, ruszy dalszy proces przejmowania kontroli nad sądami, wolnymi mediami, organizacjami pozarządowymi, ograniczaniem władzy samorządów, ograniczaniem wolności gospodarczej.

Wybory muszą zatem jasno dać do zrozumienia, że prawo, wolności i swobody obywatelskie są ważniejsze od interesów politycznych. Nie wolno nam dopuścić do przejmowania kontroli nad sądami, instytucjami kulturalnymi oraz wolnymi mediami, ograniczania władzy samorządów i roli organizacji pozarządowych. Nie możemy się godzić na dzielenie życia i krwi żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej oraz wymazywanie bohaterów niewygodnych partii rządzącej, z kart historii Polski.

By wrócić do państwa demokratycznego i przewidywalnego oraz normalności, w czasie wyborów nie wolno nam pozostać w domu, ale iść do lokali wyborczych i oddać głos na kandydatów dających pewność, że powierzoną im władze wykorzystają do realizacji celów, których spełnienia oczekujemy.

Informujemy ponadto, że w pełni popieramy apel Prezydenta Federacji Służb Mundurowych RP, skierowany do liderów partii opozycyjnych o stworzenie jednego bloku wyborczego przez te ugrupowania. Takie rozwiązanie organizacyjne ułatwi wyborcom popierającym rozwiązania demokratyczne w naszym kraju, podjęcie decyzji na kogo głosować.

  
KOMITET POROZUMIEWAWCZY SPZiSM

WOŚP w Czarnem.
Witam serdecznie. W tym roku kolejny rekord, nasi emeryci biorący udział w WOŚP, znów grali, podczas festynu byli w kilku punktach; i tak w Strzeleckim Bractwie Kurkowym, w punkcie medycznym, w obsłudze całej imprezy i przy wydawaniu potraw; bigos , grochówka, kaszanka i kiełbaska z grilla.

Jeśli policzymy wszystkie pieniądze z każdego punktu to wyjdzie ładna kwota, 4.660,24zł. Trzeba jeszcze dodać o wsparciu tego szczytnego celu przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Więziennictwa, Koła Terenowego jak również Zarządu Okręgowego.
 Pomaganie Dziecinnie Proste.Ryszard Kowalczyk
 

Czarne
Nagrody dla działaczy KZEiR SW

Witam serdecznie w nowym roka.

Ubiegły rok jak wiadomo był obfity w rocznice, między innymi 100 lat odzyskanie niepodległości, 60 lat Z.K. w Czarnem, 20 lat naszego związku, i 45 lat Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) oraz Honorowych Dawców Krwi (HDK).

W związku z tą rocznicą kilku naszych emerytów zostało wyróżnionych medalem pamiątkowy PCK HDK.

Na fotografii poniżej od lewej stoją, kol. Sobczak Edmund, kol. Ryszard Kowalczyk, kol. Stefan Kusek, kol. Stanisław Walendzik i ostatni z prawej kol. Tadeusz Bednarski. Właśnie te osoby za wieloletnią działalność i honorowe oddawanie krwi otrzymały te wyróżnienie.

Pragnę zauważyć, że nasi emeryci zaznaczyli swą obecność we wszystkich wymienionych uroczystościach.

Ryszard Kowalczyk.
 

Słupsk
Zebranie Koła Terenowego KZEiR SW
 
 
14 grudnia 2018 r., w sali restauracyjnej hotelu „ATENA” przy ul. Kilińskiego w Słupsku, Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku zorganizował zebranie Koła, połączone ze spotkaniem wigilijnym.
Oprócz członków Związku na spotkanie ze strony władz Aresztu Śledczego przybyli Zastępca Dyrektora Aresztu Pan Marcin Śnieżko oraz opiekunka Koła z ramienia dyrekcji Aresztu - Agnieszka Ferenc. Z Koszalina przybył, wybrany na ostatnim Zjeździe Związku, członek Zarządu Głównego KZEiR SW Pan Zbigniew Poraziński.
Na zebranie przybyli również zaproszeni goście w osobach: koledzy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Romuald Detmer oraz ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - wiceprezes Zarządu Okręgowego w Słupsku Franciszek Makles.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentował Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego - Jan Karaś.
Pierwsza część spotkania to zebranie sprawozdawcze, w czasie której obszerne sprawozdanie wygłosił Przewodniczący Koła Stefan Pawlina. Przedstawił zebranym główne przedsięwzięcia realizowane przez Koło w 2018 roku, w tym:
-         odbycie pięć posiedzeń Zarządu Koła,
-         przydzielanie zapomóg członkom stowarzyszenia, którzy byli w tym czasie w potrzebie,
-         zorganizowanie turnieju strzeleckiego o puchar przewodniczącego Koła, w których uczestniczyły zespoły sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz koła KZEiR SW z Koszalina i Czarnego,
-         udział w spartakiadzie służb mundurowych zorganizowanej przez Koło Terenowe KZEiR SW przy ZK w Czarnem,
-         zorganizowane uroczystych obchodów Dnia Kobiet w herbaciarni słupskiej,
-         zorganizowania dwóch wycieczek do Gdyni do teatru oraz turystyczno-krajoznawczej do Krakowa i okolic.
-         zorganizowanie spotkania wigilijnego dla wszystkich członków Koła.
Przewodniczący Koła przedstawił osiągnięcia w ramach współpracy Koła z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami służb mundurowych, z którymi Koło współdziała w ramach Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Ocenił, że współpraca ta przebiega bez zakłóceń z pożytkiem zarówno dla Koła jak i pozostałych stowarzyszeń.
Sprawy finansowe przedstawił Skarbnik Koła Krzysztof Kruszewski.
Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła, za działalność w 2018 roku, na zakończenie sprawozdania Komisji  Rewizyjnej postawił jej Przewodniczący Krzysztof Grykałowski. Wniosek został przyjęty przez Zebranie jednogłośnie.
Następnie przedstawił projekt „Planu pracy na 2018 rok”, który został jednogłośnie zatwierdzony przez zebranie.
Zebranie ustaliło, że planowana w przyszłym roku wycieczka ma się odbyć do Wiednia i Bratysławy.
Na zakończenie części organizacyjnej spotkania Przewodniczący Koła Kolega Stefan Pawlina odczytał życzenia świąteczno – noworoczne, które przesłał Prezes Zarządu Głównego Związku.
-         W ramach dyskusji głos Zbigniew Poraziński, który przekazał list gratulacyjny dla Koła i jego Prezesa od Prezesa Zarządu Głównego,
-         Przewodniczący Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Jan Karaś, który przedstawił ocenę współpracy pomiędzy stowarzyszeniami należącymi do Porozumienia, podziękował Zarządowi Koła za wielki wkład na polu współpracy pomiędzy stowarzyszeniami służb mundurowych w słupskim rejonie. Podziękował też specjalnie Koledze Zdzisławowi Jaworskiemu, który jest członkiem Koła a jednocześnie pełni funkcję Sekretarza Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM za jego zaangażowanie i solidne wykonywanie powierzonych obowiązków. Na zakończenie wystąpienia przekazał życzenia od  Komitetu Porozumiewawczego i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń,
-         Wiceprezes Zarządu Okręgowego SEiRPolicyjnych w Słupsku Franciszek Makles, podziękował za zaproszenie i przekazał życzenia od SEiRPolicyjnych Okregu Słupskiego
-         Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku Romuald Detmer, przedstawił sytuację w jakiej znajdują się obecnie stowarzyszenia służb mundurowych oraz  informację o apelu Prezydenta Federacji Służb Mundurowych RP, dotyczącym pamiętania o rocznicy uchwalenia ustawy represyjnej wobec służb mundurowych oraz inicjatywie rozdawania ulotek przypominających o tej sprawie oraz o zagrożeniach dla przedstawicieli służb mundurowych, którzy do tej pory takimi regulacjami nie zostali jeszcze objęci.
W trakcie spotkania jego uczestnicy, dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie świąteczno - noworoczne życzenia oraz zostali poczęstowani obiadem.


Tekst i foto: Jan Karaś.
 

Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych
Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego
W dniu 11 grudnia 2018 roku, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, z udziałem prezesów (przewodniczących) poszczególnych związków (stowarzyszeń), członków Porozumienia.
Jego celem było uchwalenie Planu współpracy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych na 2019 rok oraz uporządkowanie spraw organizacyjnych Porozumienia w związku z ustaniem działalności Pomorskiego Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych, a także świąteczno – noworoczne spotkanie członków Komitetu Porozumiewawczego.
Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego przyjęło następujący porządek obrad:
1.       Omówienie porządku obrad – Przewodniczący KP.
2.       Przedstawienie propozycji „Planu zamierzeń Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych na 2019 rok” i dyskusja nad planem – Przewodniczący Komitetu.
3.       Podjęcie uchwały o przyjęciu „Planu zamierzeń … – Członkowie Komitetu.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia spośród członków Słupskiego Porozumienia PSPW – Przewodniczący Komitetu.
5.       Wolne wnioski – dyskusja – członkowie Komitetu.
6.       Podsumowanie obrad i zamknięcie posiedzenia KP – Przewodniczący KP.
7.       Spotkanie wigilijne, składanie życzeń świątecznych i noworocznych – Członkowie Komitetu i Prezesi Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych..
Powyższy porządek obrad został zatwierdzony przez uczestników spotkania i zrealizowany, zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu „Planu współpracy … na 2019 rok”, co oznacza że Słupskie Porozumienie będzie sukcestwnie i systematycznie realizować ujęte tam przedsięwzięcia.
Przewodniczacy Komitetu … przedstawił zebranym projekt uchwały organizacyjnej porządkujacej skład sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych poprzez wykluczenie PSPW, które praktycznie zaprzestało działaności jako stowarzyszenie.
Następne posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Porozumienia zaplanowano na 12 lutego 2019 roku. Będzie ono poświęcone przedstawieniu przez Przewodniczacego Porozumienia sprawozdania z działalności Porozumienia w 2018 roku oraz jego akceptacji przez członków Komitetu.

Jan Karaś
 

Pismo z Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Koleżanki i Koledzy.
Poniższej przekazuję WSZYSTKIM, niezależnie czy jest, czy też nie Członkiem lub Sympatykiem naszej Federacji. 
Rozsyłajcie załączone pismo Prezydenta FSSM RP gdzie i do kogo możecie.
Dużo wcześniej przestrzegałem, że nikt z obecnych, kolejnych włodarzy tego kraju, nie daruje nam, byłym żołnierzom zawodowym (i nie tylko), służby "dla innej Polski". Każda potrzeba pozyskania pieniędzy na realizację doraźnych rządowych potrzeb znajdzie ideologiczne uzasadnienie, które "ciemny lud (to) kupi". Dziś zdrajców nazywa się "bohaterami", zabór naszych świadczeń - "oszczędnościami", funkcjonariuszy służb mundurowych - "oprawcami", a służbę zgodną ze złożoną Przysięgą - "służbą dla TOTALITARNEGO PAŃSTWA".
Gdy w 2009 r. ograbiano funkcjonariuszy SB z ich świadczeń i przy współudziale TK (prof. Rzepliński) zaakceptowano w Państwie Prawa zbiorową odpowiedzialność, solidaryzowaliśmy się z "ukaranymi". Jednakże nie było to poparte zdecydowanymi działaniami. Oprócz wystąpienia w sprawie poparcia sędziego Przysuchy z Częstochowy, ograniczyliśmy się raczej do "cichego" wsparcia. Dziś w projekcie ustawy "dezubekizacyjnej" (czyt.: "grabieżczej") przewiduje się, rozszerzone w stosunku do poprzedniego aktu, spectrum organizacji i instytucji, których funkcjonariusze będą okradzeni. Włączono m. in. Zarząd II SG i WSW. A dziś o g. 8.14 otrzymałem SMS-a następującej treści:
"Ten "dziadyga" Kornel Morawiecki dzisiaj we Wprost - procedura dezubekizacyjna powinna być stosowana wobec kadry wojskowej i wysokiej kadry partyjnej, powinna objąć także wymiar sprawiedliwości".
Niech każdy, który nosił mundur wyciągnie wnioski. Za chwilę ten, którego obecny projekt ustawy nie obejmuje, też znajdzie się pod jej działaniem. Przecież będą to OSZCZĘDNOŚCI.
I jeszcze jedno: W czasie kampanii wyborczej niektórzy nawoływali do głosowania na ugrupowanie Kukiza. Nic bardziej błędnego. Posłuchajcie w archiwum Sejmu wystąpienia posła Jarosława Porwicha (Kukiz,15) - 4 listopada br. g. 21.32 - pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji komunistycznej oraz represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych ustaw (Druk 936). Ten parlamentarzysta wręcz nawoływał do realizacji obietnicy przez PIS w postaci projektu ustawy "grabieżczej". Na to ugrupowanie nie ma co liczyć. I szczerze mówiąc nie ma na kogo, ale uważam, że musimy wskrzesić SLD, a może przytulić się do Nowoczesnej. Przecież były żołnierz zawodowy mjr rez. Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji ON "klepie" wszystko, co PIS uchwali, a niepoczytalny mini-ster zaproponuje. Jesteśmy odrzutem społecznym i obciążeniem budżetu.
Koleżanki i Koledzy!!!
Federacja przygotowuje projekt ustawy, która przewiduje zakaz piastowania funkcji publicznych przez wszystkie osoby, które po 17.10.1997 r. (wejście w życie obecnej Konstytucji RP) pełniły konstytucyjne stanowiska w Państwie w związku z naruszeniem przez nie art. 236 ust. 1 ustawy Zasadniczej. Żaden prezydent, rząd czy też parlament od 1997 r. nie wykonał nakazu zawartego w ww. przepisie. Jesteśmy też za unieważnieniem wszystkich tytułów (profesorskich, doktorskich itp.) i świadectw począwszy od ukończenia którejkolwiek klasy powyżej podstawówki uzyskanych w "totalitarnym państwie", chyba że uzyskano je na tajnych kompletach lub w formie protestu przeciwko "totalitarnej" władzy.
W imieniu Federacji wzywam wszystkich "mundurowców" do jednoczenia się oraz do uczestnictwa w protestach. W obecnej sytuacji trzeba zapomnieć o podziałach i uprzedzeniach. Oczekujemy konstruktywnych propozycji pt. CO ROBIĆ?. Będziemy w ścisłym kontakcie z Stowarzyszeniami i Związkami  Służb Mundurowych w celu wypracowania wspólnych form działania.
 
Z  żołnierskim i policyjnym  pozdrowieniem.
Zdzisław Czarnecki – prezydent FSSMRP
 

Wiadomości z Warszawy
W czwartek 8 listopada ok. 100 emerytowanych generałów pojawi się na Placu Piłsudskiego w Warszawie, żeby uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Mundurowi odczytają też specjalny apel skierowany do obecnych władz.
Pod apelem podpisali się między innymi byli:
- szefowie sztabu generalnego: Meczysław Gocół, Mieczysław Cieniuch, Tadeusz Wilecki,
- dowódcy generalni: Lech Majewski, Jarosław Różański,
- dowódcy służb: Krzysztof Bondaryk, Gromosław Czempiński, Andrzej Anklewicz, Marek Dukaczewski, Marian Janicki, Adam Rapacki.

 
 
 
 
 

Informacja z ZG SEiRP
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję,że Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w dniu dzisiejszym złożył  wniosek do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie wszystkim emerytom i rencistom /wszystkim świadczeniobiorcom/ postanowień o umorzeniu postępowań wszczętych wnioskami ZER MSWiA do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przypadkach, w których kwerenda IPN nie dała podstaw do stwierdzenia, że wskazany emeryt lub rencista pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa.

Wniosek stanowi wykonanie
Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Nr 49/VII/ZG/2018 podjętej w Płońsku w dniu 25 października 2018 roku.
W załączeniu treść informacji która zostanie umieszczona na stronie oraz kserokopia złożonego pisma.

Z poważaniem!

  
 

Słupsk
X Turniej Strzelecki Stowarzyszeń Służb Mundurowych
W sobotę, 13 października 2018 roku Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, zorganizował kolejny, jubileuszowy bo „X Turniej Strzelecki Emerytów Służb Mundurowych". Uczestnicy walczyli o puchar Przewodniczącego Koła Terenowego KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Słupsku. 

W Turnieju uczestniczyły przede wszystkim zespoły reprezentujące związki i stowarzyszenia sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
Turniej swoją obecnością zaszczycił Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku mjr Marcin Śnieżko oraz byli Dyrektorzy Aresztu Śledczego w Słupsku Panowie: Grzegorz Różycki i Marek Wójtowicz.
Puchary za pierwsze miejsce indywidualnie i zespołowo ufundował Dyrektor Zarządu Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie płk Jan Wiśniewski, którego reprezentował na zawodach kpt. Krzysztof Pawlina. Pozostałe zespoły otrzymały puchary i dyplomy Przewodniczącego Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Słupsku.
Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Klubu Sportowego "Gryf Słupski" w Słupsku. Sędzią głównym był Dyrektor Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” Pan Henryk Jaśkowski.
Do zawodów stanęło 8 zespołów, każdy w trzyosobowym składzie. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem walczyli o jak najlepsze wyniki by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta ale uczciwa.
Uczestnicy zawodów startowali w dwóch konkurencjach:
- strzelanie z karabinka sportowego,
- strzelanie z pistoletu sportowego.
Klasyfikacji podlegały wyniki osiągnięte indywidualnie przez poszczególnych zawodników w obu konkurencjach oraz liczba punktów zdobytych przez cały zespół.
Według uzyskanych wyników klasyfikacja przedstawia się następująco:
I.  Poszczególne zespoły zajęły następujące lokaty:
1.      Stowarzyszenie EiR Policyjnych w Słupsku - 256 punktów,
2.      Stowarzyszenie TOPAS ze Słupska – 240 punktów,
3.      Koło Terenowe KZEiR SW przy ZK w Koszalinie – 219 punktów,
4.      Koło Terenowe KZEiR SW przy AŚ w Słupsku – 214 punktów,
5.      Stowarzyszenie Przyjaciół 28 splm ze Słupska - 210 punktów,
6.      Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku - 156 punktów,
7.      Koło Terenowe KZEiR SW przy ZK w Czarnem – 146 punktów,
8.      Koło Terenowe KZEiR SW przy AŚ w Koszalinie – 126 punktów,
II. Najlepszymi strzelcami okazali się:
1.      Lis Julian ze SEiR Policyjnych w Słupsku – 91 punktów,
2.      Wilkowski Ryszard ze Stowarzyszenia TOPAS - 89 punktów,
3.      Olszewski Zbigniew ze Stowarzyszenia TOPAS - 89 punktów,
Uczestnicy zawodów poczęstowani zostali przez organizatorów smaczną grochówką, kiełbaską na gorąco oraz chlebem ze smalcem i ogórkiem oraz napojami: kawą i herbatą.
Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych dziękuje Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Słupsku, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze kpt. w st. spocz. Stefanowi Pawlinie za przygotowanie i zorganizowanie tego Turnieju.
Oddzielne gorące słowa podziękowania składamy Panu płk. Janowi Wiśniewskiemu, Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie za ufundowanie dwóch pucharów i życzliwe zainteresowanie naszym turniejem.
Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrektorowi KS "Gryf Słupski" Panu Henrykowi Jaśkowskiemu i jego załodze za udostępnienie strzelnicy oraz broni strzeleckiej i amunicji, a także osobiste zaangażowanie w organizację i przebieg zawodów.
W podziękowaniu Zarząd Koła wręczył Panu Jaśkowskiemu pamiątkowy Medal 20 – lecia KZEiR SW, nadany przez Zarząd Główny KZEiRSW w Łodzi.

Tekst i foto: Stefan Pawlina we współpracy z Jan Karaś.
 

Spartakiada w Czarnem
W sobotę, 8 września 2018 roku Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnem, zorganizował Spartakiadę w której uczestniczyły zespoły reprezentujące koła KZEiR SW oraz inni sygnatariusze Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
Do spartakiadowych zmagań stanęło 5 zespołów. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem starali się uzyskać jak najlepsze wyniki by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta, a uzyskanie dobrych wyników wymagało od zawodników wiele wysiłku i skupienia. Poszczególne zespoły zostały wystawione przez Koła Terenowe KZEiR SW:
-         przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
-         przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
-         przy Areszcie Śledczym e Złotowie
oraz zespoły innych sygnatariuszy Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM:
-         Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
-         Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
Dla uczestników organizatorzy przygotowali piękne pamiątkowe puchary, a po spartakiadowych zmaganiach smaczny poczęstunek w ramach pikniku grillowego, przygotowanego przez organizatorów dla umęczonych wysiłkiem zawodników.
Na spartakiadę składały się sześć konkurencji:
-         zawody wędkarskie,
-         strzelanie z kbks - na 25 metrów,
-         strzelanie z pistoletu pneumatycznego,
-         strzelanie z dmuchawki,
-         rzut lotką do tarczy,
-         wbijanie gwoździa na czas
Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Srzeleckiego Bractwa Kurkowego w Czarnem oraz obiekty rekreacyjne przy Zakładzie Karnym w Czarnem.
Zawody wędkarskie odbyły się na łowisku. Poszczególne zespoły uzyskały lokaty w kolejności:
 1. KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
 2. KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
 3. ZO SEiR Polic. w Słupsku,
 4. KT przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
 5. ZR ZŻWP w Słupsku.
Uczestnicy zawodów strzeleckich startowali w dwóch konkurencjach:
-         strzelanie z kbks,
-         strzelanie z pistoletu pneumatycznego.
Zawody strzeleckie były prowadzone przez członków Strzelectwa Bractwa Kurkowego, kolegów:
-         sędziego głównego Kolegę Mariusza Adamczyka
-         i kierownika strzelania z kbks Kolegę Cezarego Gwozdowicza,
-         strzelanie z pistoletu pneumatycznego prowadził Kolega Ryszard Kowalczyk – Przewodniczący Koła Terenowego KZEiRSW przy ZK w Czarnem.
Poszczególne zespoły osiągnęły następujące wyniki:
Strzelanie z kbks:
 1. Zarząd Okręgowy SEiR Policyjnych w Słupsku,
 2. KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
 3. Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku,
 4. KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
 5. KT przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
Strzelanie z pistoletu pneumatycznego:
 1. Zarząd Okręgowy SEiR Policyjnych w Słupsku,
 2. Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku,
 3. KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
 4. KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
 5. KT przy Areszcie Śledczym w Słupsku,
Najbardziej widowiskowymi i dostarczającymi wiele emocji konkurencjami były:
-         strzelanie z dmuchawki,
-         rzut lotką do tarczy.
W strzelaniu z dmuchawki najlepszym okazał się zespół Koła Terenowego przy Areszcie Śledczym w Złotowie, a rzucaniu lotką do tarczy zespół Zarządu Okręgowego SEiR Policyjnych w Słupsku.
Łączna klasyfikacja z pięciu konkurencji objętych spartakiadowymi zmaganiami przedstawia się następująco:

 1. KT przy Areszcie Śledczym w Złotowie,
 2. Zarząd Okręgowy SEiR Policyjnych w Słupsku,
 3. KT przy Zakładzie Karnym w Czarnem,
 4. Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku,
 5. KT przy Areszcie Śledczym w Słupsku.
Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych dziękuje Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy ZK w Czarnem, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze Ryszardowi Kowalczykowi oraz pozostałym Kolegom, którzy włożyli wiele wysiłku aby zamierzenie to doszło do skutku i przebiegło sprawnie i bez zakłóceń.
Również serdecznie dziękujemy Kolegom z Bractwa Kurkowego z Czarnem za umożliwienie skorzystania ze strzelnicy oraz aktywne włączenie się w przeprowadzenie konkurencji strzeleckich.


Tekst i foto: Jan Karaś.
 

Czarne
60 lat ZK Czarne i 20 lat KT KZEiR SW przy ZK Czarne.
Środowisko służby Więziennej w Czarnem w dniu 22 czerwca 2018 roku obchodziło dwa okrągłe jubileusze. Zakład Karny w Czarnym 60 lecie jego powołania, a Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, w tym jego Koło Terenowe przy Zakładzie Karnym Czarne, 20 lecie powstania.
Kierownictwo Zakładu Karnego oraz Koła Terenowego postanowiło, że obchody tych jubileuszów mają być obchodzone uroczyście jako że rocznice są godne takiego świętowania.
W programie obchodów przewidziano:
11.00 Msza święta w kościele p.w. św. Józefa,
12.15 Wymarsz spod kościoła ulicą Kościuszki na pl. Jana Pawła II,
13.00 Uroczystości na tym placu,
15.00 Zakończenie uroczystości,
Od 17.00 Festyn przy Zakładzie Karnym.
Do udziału w uroczystościach zaproszono wielu znamienitych gości, w tym przełożonych Zakładu Karnego, przedstawicieli władz samorządowych, dowódców jednostek wojskowych garnizonu Czarne, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz licznych uczestników ze środowiska obecnych i byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Oprawę honorową stanowiła orkiestra wojskowa Sił Powietrznych z Poznania, kompania honorowa Służby Więziennej z Kalisza, pododdział Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Czarnem i poczet sztandarowy Bractwa Kurkowego z Czarnego.
Zgodnie z programem uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej celebrowanej przez pięciu kapłanów pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej ks. biskupa Krzysztofa Włodarczyka, który w wygłoszonej homilii przypomniał o posłannictwie do jakiego służba więzienna jest powołana w zakresie naprowadzania na dobrą drogę tych, którzy w swoim życiu zbłądzili lub się zagubili.
Po mszy, przy kościele uformował się pochód, który przeszedł kolumną na pl. Jana Pawła II, gdzie odbyły się główne uroczystości związane z obchodzonym jubileuszem. Przy dźwiękach Hymnu państwowego podniesiono na maszt flagę narodową oraz wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia. Na placu przemawiali: Dyrektor Zakładu Karnego Czarne Pan płk Wojciech Brzozowski, Dyrektor Okręgowy Pan płk Jacek Wiśniewski, Starosta Powiatu Człuchowskiego Pan Aleksander Gappa, Burmistrz Czarnego Pan Piotr Zabrocki i inni. Obszerne wystąpienie wygłosił również Wiceprzewodniczący Zarządu Koła Terenowego przy Zakładzie Karnym Czarne Kolega Stanisław Walendzik, którzy przedstawił osiągnięcia Koła zarówno historyczne jak i obecną działalności członków Koła. Wynikało z niego, że członkowie tego Koła są niezwykle aktywnymi obywatelami Miasta Czarne, będąc inicjatorami bądź uczestnikami wielu przedsięwzięć organizowanych na rzecz i dla społeczności Miasta Czarne i nie tylko.
Również Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, na wniosek Zarządu Koła Terenowego przy Zakładzie Karnym Czarne, wyróżnił wielu działaczy Związku, jak i tych którzy na codzień współdziałają i wspierają Związek w realizacji jego statutowych celów, odznaczeniem związkowymi w postaci okolicznościowego „Medalu 20-lecia Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej”. W uznaniu zasług dla społeczności Gminy Czarne dwóch członków Koła Terenowego KZEiR SW przy ZK Czarne zostało wyróżnionych zaszczytnym tytułem „Zasłużony dla Gminy Czarne”, byli to koledzy: Kazimierz Drabik i Ryszard Kowalczyk.
Na zakończenie uroczystości na placu odbyła się defilada orkiestry i uczestniczących w uroczystości pododdziałów.
Po defiladzie organizatorzy poczęstowali zaproszonych gości obiadem w restauracji „Klubowa”.
A od godziny 17.00, na placu przy Zakładzie Karnym rozpoczął się świąteczny piknik dla obecnych i byłych funkcjonariuszy służby więziennej Zakładu Karnego Czarne. Była muzyka, grochówka, grillowanie specjały, piwo i inne napoje, które jeszcze bardziej przyczyniały się do wspaniałej świątecznej atmosfery.
Dalsze obchody 20-lecia Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Czarnem, w tym wręczenie odznaczeń dla najaktywniejszych członków Koła, zakończone zostaną 13 października 2018 roku, kiedy to odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła.
W dniu jubileuszu 20-lecia Powstania Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej składamy podziękowanie i oddajemy hołd – zarówno twórcom jak i kontynuatorom idei  powołania Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Podziękowania kierujemy także do organizacji i instytucji wspierających ten Związek. Wszystkim członkom Związku i Waszym rodzinom życzymy bardzo dużo zdrowia, miłości i szczęścia.

Tekst: Jan Karaś.

Zarząd Okręgowy SEiRP
Okręgowy Zjazd Delegatów w Słupsku
18 czerwca 2018 roku Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia  Emerytów i Rencistów Policyjnych  w Słupsku zwołał Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Delegaci obradowali podsumowując działalności Stowarzyszenia w okręgu słupskim za czteroletnią kadencję władz okręgowych, to znaczy w latach 2014 – 2018.
Obrady Zjazdu odbyły się w sali restauracji „Adamek”, a przewodniczył im Prezes Zarządu Okręgowego Kolega Leszek Orkisz.
Na Zjazd oprócz delegatów i członków dotychczasowych władz przybyli zaproszeni goście, min. Miejski Komendant Policji insp. Leszek Gurski, Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Jan Karaś, Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku Romuald Detmer.
Sprawozdanie Zarządu Okręgowego przedstawił Sekretarz Zarządu Okręgowego Włodzimierz Jankowski. Sprawozdanie finansowe w imieniu Zarządu przedstawił Skarbnik Czesław Dymowski, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Sławek Madaj.
W sprawozdaniu Zarządu przedstawiono: wyszczególniono działania w zakresie pomocy socjalnej jakiej udzielano osobom będącym w potrzebie, w tym udział dwóch członków Zarządu w posiedzenia Komisji Socjalnej przy Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzki w Gdańsku. Zarząd Okręgowy był organizatorem imprez rekreacyjno – turystycznych w tym: spotkań rekreacyjnych w Jarosławcu, spotkań integracyjnych na SOSiR w PKiW w Słupsku oraz wycieczek krajoznawczych. Pochwalono się również osiągnięciami drużyny strzeleckiej, która osiągnęła bardzo dobre wyniki w wielu zawodach strzeleckich organizowanych zarówno przez SEiRP jak i inne stowarzyszenia służb mundurowych.
Przedstawiając sprawozdanie finansowe Skarbnik Zarządu Okręgowego Kolega Czesław Dymowski skupił się na czterech problemach: sprawozdaniu z realizacji budżetu w okresie kadencji, planach budżetowych, sprawności i dyscyplinie opłacania składek członkowskich oraz analizie zmian w zakresie zmniejszenia liczebności członków Stowarzyszenia w ostatnich czterech latach.
Jak wynika z przedstawionej analizy stowarzyszenie w Okręgu Słupskim na koniec 2017 roku liczyło 666 członków zgrupowanych w 9 kołach (3 w Słupsku oraz po jednym w Lęborku, Chojnicach, Człuchowie, Bytowie, Miastku i Ustce).
Protokół Okręgowej Komisji Rewizyjnej stwierdzał generalnie, że Zarząd Okręgowy realizował zadania sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Statucie i innych dokumentach związkowych. Na koniec protokołu Komisja postawiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium, które po przegłosowaniu zostało przyjęte jednomyślnie.
Najważniejszym punktem Okręgowego Zjazdu były wybory nowych władz okręgowych. Zjazd zadecydował, że wybory odbędą się w sposób jawny. W wyniku zarządzonych wyborów oraz pierwszego posiedzenia władz okręgowych ukonstytuowały się nowe władze w składzie:
Zarząd Okręgowy SEiRP w Słupsku:
Prezes Zarządu - Leszek Orkisz,
I Wiceprezes - Franciszek Makles,
Wiceprezes - Henryk Znaniecki,
Sekretarz - Włodzimierz Jankowski,
Skarbnik- Czesław Dymowski,
Członek – Krystyna Grabda,
Członek – Ryszard Skibiński,
Członek – Krystyna Solińska,
Członek – Gabriela Kowalska.
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Jerzy Muszyński,
Zastępca – Jerzy Mazgała,
Członek – Sławomir Madaj.
 
Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów:
Leszek Orkisz,
Henryk Znaniecki.
Zaproszeni goście: Komendant Miejski Policji insp. Leszek Gurski zadeklarował dalsza współpracę ze Stowarzyszeniem, a pozostali sku skupili się na podziękowaniach za możliwość uczestniczenia w obradach Zarządu oraz za dotychczasową dobrą współpracę, a także gratulacjach dla nowych władz okręgowych i pełną realizację zaplanowanych działań w przyszłości.
Na zakończenie członkowie Zarządu Okręgowego, w jawnym głosowaniu, przyjęli jednogłośnie sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za ubiegłą kadencję  oraz uchwałę programową jako wytyczne do realizacji zadań przez nowe władze okręgowe.
Podjęto również uchwałę w sprawie skierowania wniosku do Krajowego Zjazdu Delegatów o wyróżnienie Kolegi Ryszarda Skibińskiego wpisem do Księgi Zasłużonych Stowarzyszenia.
Po obradach jego uczestnicy zostali poczęstowani obiadem przygotowanym przez załogę restauracji „Adamek”.
Tekst i foto: Jan Karaś
 

Słupsk
Posiedzenie Prezydium KP SPZiSSM
12 czerwca 2018 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy ul. Rejmonta 7 w Słupsku odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Było to ostatnie posiedzenie Prezydium przed dwumiesięczną przerwą wakacyjną. Poświęcone było sprawom organizacyjnym, ale dodatkowo na prośbę Przewodniczącego Koła Terenowego KZEiRSW przy AŚ w Słupsku Kolegi Stefana Pawliny, podsumowaniu działalności Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przez 20 lat jego istnienia.
W posiedzeniu, oprócz członków Prezydium Komitetu Porozumiewawczego, uczestniczyli również członkowie Zarządu Koła Terenowego KZEiRSW przy AŚ w Słupsku, gdyż Związek ten obchodzi w tych dniach 20 – lecie swojej działalności oraz jest po Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym, na którym dokonano podsumowania 20-letniej działalności oraz wybrano nowe władze Związku.
Obszerne sprawozdanie z działalności Związku przedstawił Przewodniczący Zarządu Koła Terenowego przy ĄŚ w Słupsku Kolega Stefan Pawlina. Zawierało ono szczegółowe informacje i dane o powstaniu, działalności i efektach pracy Związku przez 20 lat jego istnienia. Poinformował również, że wybrano nowe władze centralne Związku, odmładzając częściowo ich skład, ale szefem pozostał nadal dotychczasowy Przewodniczący Zarządu Głównego Kolega Janusz Kwiecień. Uchwalono zmiany w Statucie oraz nowy Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej.
Po przedstawieniu przez Kolegę Stefana Pawlinę informacji o działalności KZEiRSW, Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM płk Jan Karaś przekazał list gratulacyjny od Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM dla Zarządu Koła Terenowego, z życzeniami osiągania sukcesów w kolejnych latach działalności Krajowego Związku EiR SW.
 Po zakończeniu części poświęconej Krajowemu Związkowi EiR Służby Więziennej Przewodniczący Komitetu omówił sprawy organizacyjne, związane z zadaniami i przedsięwzięciami planowanymi w Porozumieniu przez okres wakacyjny i w miesiącu wrześniu, w tym min. z: uczestnictwem w uroczystościach patriotyczno-historycznych na terenie miasta Słupska, zamierzeniami poszczególnych sygnatariuszy, w tym spotkaniami integracyjnymi, zawodami sportowymi, wycieczkami, spartakiadą w Czarnem i innymi, organizowanymi przez poszczególnych sygnatariuszy Porozumienia.
Na zakończenie Przewodniczący przekazał ostatnie informacje o pracach w Sejmie nad ustawą represyjną, dotyczącą środowiska wojskowego. Prace trwają pomimo negatywnych opinii zarówno zainteresowanych środowisk jak i Biura Analiz Sejmowych. Prezes Związku Żołnierzy WP wystosował do Prezydenta RP kolejną już petycję, przedstawiając w niej argumenty za zaprzestaniem prac na tą ustawą.
Tekst i foto: Jan Karaś.
 

Słupsk
Pogrzeb mjr Stefana Nowaka
25 maja 2018 roku odszedł na „wieczną wartę” nasz Kolega, członek Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM mjr Stefan Nowak.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście sztandaru Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP odbyły się na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku w dniu 29 maja 2018 r.
Na cmentarzu zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz przyjaciele, znajomi i koledzy zmarłego.
Ceremonia pogrzebowa została poprowadzona przez celebransa świeckiego.
Kolega mjr Stefan Nowak urodził się 2 kwietnia 1947 roku w Pile. Tam się wychował i kształcił w szkole podstawowej i średniej a potem Oficerskiej Szkole Samochodowej, którą ukończył w 1968 roku.
Po Szkole Oficerskiej został skierowany do pracy w jednostce wojskowej najpierw w Mrzeżynie a następnie w 28 Słupskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Przez wiele lat pełnił funkcję Kierownika Klubu Wojskowego w Redzikowie, co pozwoliło mu na niezwykle cenną działalność na rzecz środowiska wojskowego i całej społeczności Osiedla Redzikowo.
W połowie lat dziewięćdziesiątych przeszedł na emeryturę.
Z małżonką Ireną wychowali syna, od którego doczekali się dwóch wnuków.
Stefan był wielkim społecznikiem zapalonym działkowcem. Podejmował i organizował działalność członków wspólnoty mieszkaniowej, a następnie pracował w Radzie Osiedla Redzikowo.
Generalnie był człowiekiem wesołym i żartobliwym. Człowiekiem pełnym dobroci i cierpliwości. Był lubiany przez sąsiadów i znajomych. Był też bardzo dobrym żołnierzem docenianym i wyróżnianym wieloma nagrodami i odznaczeniami przez przełożonych. Za bardzo dobre wyniki w służbie, za swoją działalność społeczną i zawodową otrzymywał dużo wyróżnień i odznaczeń.
Był aktywnym członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie Słupsk oraz członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.
W słowach pożegnania były serdeczne podziękowania za wszystko co Stefan zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Był żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już swą troską i ramieniem swoich najbliższych.
Żegnamy Cię Stefanie świadomi, że pracowicie wykorzystałeś swoje życie, że pozostawiłeś po sobie wspaniałe wspomnienia w sercach rodziny,  przyjaciół i w sercach wielu ludzi, z którymi się stykałeś. Dla nas Twoich przyjaciół, smutnych z powodu Twojego odejścia ból rozstania złagodzi znana prawda, iż dopóty człowiek żyje, dopóki trwa o nim pamięć w ludzkich sercach.
Cześć Twojej pamięci.
Tą drogą Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM oraz Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku dziękują wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi.
Niech obraz mjr. Stefana Nowaka pozostanie w naszych wspomnieniach jako obraz dobrego żołnierza i prawego człowieka.

Tekst i foto: Jan Karaś
 

Słupsk
Senioralne Zawody Wędkarskie
Wdniu 19.05.2018  od godziny 09.00 do godziny 13.00 odbywały się pierwsze Senioralne Zawody Wędkarskie na stawku " Łabędzim " w Słupsku przy współudziale Uniwersytetu III Wieku w tej miłej atmosferze integracji i rywalizacji towarzyszyli nam sędziowie klasy państwowej.
Rywalizacja zakończyła się następującymi wynikami 
I     miejsce zajął Marek Piaskowski wynikiem 3.290 g złowionych ryb
II    miejsce zajął Józef Stachowicz wynikiem 2.200g złowionych ryb
III    miejsce zajął Rajmund Mrozek wynikiem .500g złowionych ryb
IV   miejsce zajął Wojciech Duńcew wynikiem .400g złowionych ryb
Największą rybę złowił Józef Stachowicz która ważyła 1790g Leszcz
Po uhonorowaniu zwycięzców wszyscy obecni uczestniczyli pikniku plenerowym konsumując grochówkę i kiełbasę z grilla. Pogoda dopisała, uczestnicy zadowoleni z imprezy więc za rok następna tura rywalizacji.​

Tekst i foto: Sławomir Waniewski
 

Stowarzyszenie Przyjaciół 28 SPLM
Wycieczka do Wrocławia i zamku Książ
W dniu 18 maja 2018 r. odbyła się kolejna podróż historyczno – krajoznawcza, tym razem do Wrocławia i zamku Książ, dla członków i ich rodzin ze Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz zaprzyjaźnionych członków ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Zgodnie z Planem współpracy MON z organizacjami pozazarządowymi …, autokar zabezpieczał nam 6 WOG. Przy pięknej majowej pogodzie, grupa 42 osób wystartowała około godziny 7.00 do Wrocławia trasą przez Poznań.
W Redzikowie, na ostatnim przystanku przed wyjazdem wycieczki w drogę, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM Kolega Franciszek Klimczuk, pomimo że sam nie uczestniczył w wycieczce, w kilku słowach poinformował o organizacji tego przedsięwzięcia i przekazał życzenia bezpiecznej wycieczki i szczęśliwego z niej powrotu wszystkich uczestników.
Dowódca całości wycieczki – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM Kolega Wacław Łutowicz poinformował że organizatorem wycieczki był Kolega Andrzej Słoniewski, który kilka dni wcześniej zmarł i wielu z obecnych uczestniczyło w jego pogrzebie, zaproponował by uczcić jegp pamięć chwilą ciszy. Już w autobusie na początku podróży ciepło i serdecznie przywitał uczestników, życząc wytrwałości i aktywności w tej wyprawie oraz przedstawił pokrótce sprawy organizacyjne dotyczące tej integracyjnej eskapady.
Więcej pierwszym dniu celem naszym było dotarcie do Wrocławia, zwiedzenie wystawy kolejkowej zbudowanej przez pasjonatów miniatur kolejowych w dawnym Dworcu Świdnickim, nieczynnym już jako dworzec kolejowy. Po zwiedzeniu wystawy udaliśmy się do Hotelu Bemma, w którym spędziliśmy dwie noce.
W drugim dniu wycieczki zwiedzaliśmy atrakcje Wrocławia: Sky Tower – najwyższy budynek w Polsce, gdzie z 49 piętra podziwialiśmy panoramę miasta i znacznie oddalonych okolic. Podobno w pogodne dni można zobaczyć górę Ślęzę oddaloną o około 50 kilometrów, ale w tym dniu nie było jej widać, gdyż horyzont zasłoniła nam lekka mgła. Następnie udaliśmy się do Panoramy Racławickiej, gdzie obejrzeliśmy ten wielki obraz namalowany przez grupę malarzy: Jana Stykę – głównego pomysłodawcę, Wojciecha Kossaka, Teodora Axentowicza , Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego, Tadeusza Popiela, Zygmunta Rozwadowskiego, Marka Dziekońskiego i innych. Płótno obrazu umieszczone w rotundzie ma wymiary 120(114) x 15 metrów. Obraz powstał w latach 1893 – 1994.
Po zwiedzeniu Panoramy udaliśmy się do centrum Wrocławia, gdzie podziwialiśmy zabytki zgromadzone na Ostrowie Tumskim, na starym mieście, w szczególności na wrocławskim rynku. Po obiedzie udaliśmy się w rejs statkiem po Odrze, gdzie płynąc podziwialiśmy obiekty położone nad Odrą, w tym piękne wrocławskie mosty i dotarliśmy do ZOO, w którym obejrzeliśmy głównie Afrykanarium. Przy okazji pobytu w ZOO obejrzeliśmy również pobliską Halę Stulecia (dawna Hala Ludowa) i usytuowane niedaleko Hali fontanny (bicze laserowe) sterowane muzyką. Powrót z ZOO do śródmieścia również był statkiem ale inną drogą, przez śluzę, która niweluje różnicę poziomu wody w wysokości ponad dwóch metrów.
W trzecim dniu wycieczki po „obfitym” śniadaniu udaliśmy się w stronę Wałbrzycha, a konkretnie do Zamku Książ. W godzinach 10.30 – 13.00 zwiedzaliśmy zamek i jego otoczenie. Zamek Książ – największy dolnośląski zamek i trzeci pod względem wielkości w Polsce, położony w sercu Książańskiego Parku Narodowego. Był on wielokrotnie niszczony, odbudowywany i przebudowywany. Na przestrzeni dziejów należał do wielu właścicieli, ale największy wpływ na dzisiejszy jego wygląd miała panująca tu rodzina Hochbergów.
Po zwiedzeniu zamku około godziny 14.00 ruszyliśmy w podróż powrotną do domów. Dobrymi drogami, przez Wrocław, Stryków i Gdańsk, około północy dotarliśmy do domów.
Nasza wspólna wyprawę na Dolny Śląsk wsparła też doskonała aura – przez cały dzień mieliśmy piękną słoneczną pogodę.
Dziękujemy pomysłodawcom i organizatorom tej eskapady za możliwość udziału w wycieczce i zobaczenie tych atrakcji zgromadzonych na Dolnym Śląsku.
Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk
Pogrzeb Kolegi
ppłk dypl. Andrzeja SŁONIEWSKIEGO
9 maja 2018 roku odszedł na „wieczną wartę” nasz Kolega, ppłk dypl. Andrzej Słoniewski, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście kompanii honorowej 7 Brygady Obrony Wybrzeża, sztandarów: 7 Brygady Obrony Wybrzeża i Zarządu Rejonowego ZŻWP odbyły się na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku w dniu 12 maja 2018 r.
Na cmentarzu zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz bardzo dużo przyjaciół, znajomych i kolegów zmarłego.
Ceremonia pogrzebową poprowadził kapelan słupskiego garnizonu, kmdr ppor. Bolesław Leszczyński.
W imieniu kolegów, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zmarłego pożegnał Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM, Kolega płk dypl. w st. spocz. Franciszek Klimczuk, a poczet sztandarowy stanowili członkowie Stowarzyszenia, koledzy: ppłk Józef Rodzeń, ppłk Witold Lengier i sztandarowy st. chor. szt. Wacław Łutowicz.
Kolega ppłk dypl. Andrzej Słoniewski  urodził się 15 marca 1949 roku. Całe swoje dorosłe życie związał z Ziemią Słupską. Po zakończeniu edukacji w szkołach podstawowej i średniej w dniu 18 września 1968 rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. W 1972 roku, jako podporucznik rozpoczął zawodową służbę wojskową w 45 Dywizjonie Ogniowym 4 BA OPK w Smołdzinie, na stanowisku dowódcy plutonu. W latach 1974-77 był dowódcą baterii, a potem przez rok zastępcą dowódcy 4 do 4 BA OPK.
W 1978 roku został słuchaczem w Centrum Szkolenia Służb Lotniczych i Artylerii Rakietowej, skąd w 1979 roku został skierowany na studia wojskowe w ZSRR.
W 1982 roku wrócił do kraju i objął stanowisko dowódcy 69 dywizjonu rakietowego w Rowach, a w 1983 roku powrócił do swojej pierwszej jednostki wojskowej – 45 do w Smołdzinie, na stanowisko dowódcy dywizjonu.
W 1984 roku zakończył służbę w jednostkach przeciwlotniczych i został skierowany do służby w 28 Słupskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na stanowisko Zastępcy Dowódcy Pułku – Dowódcy Batalionu Zaopatrzenia. W latach 1987-89 nabywa doświadczenia pełniąc służbę na stanowisku szefa wydziału w Dowództwie 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy. Rok 1989 to ponowny powrót do rodziny i 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, ponownie na stanowisko Zastępcy Dowódcy Pułku – Dowódcy Batalionu Zaopatrzenia.
W dniu 30 września 1997 roku kończy służbę wojskową i przechodzi do rezerwy.
W czasie pełnienia służby wojskowej przez zdecydowaną większość czasu kierowała zespołami ludzi. Jego umiejętności, zaangażowanie życzliwość do podwładnych i kolegów powodowały, że był lubianym i cenionym fachowcem, przełożonym i kolegą. Wszędzie było go pełno i na wszystko miał czas, chociaż często kosztem życia rodzinnego.
Za swoją pracę był ceniony i wyróżniany przez przełożonych nagrodami oraz odznaczeniami resortowymi i państwowymi.
Po zakończeniu służby podejmował działalność na odcinku cywilnym, w tym najdłużej pracował jako przedstawiciel Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na terenie byłego województwa słupskiego administrując zasoby mieszkaniowe będące własnością skarbu państwa.
Zaangażował się również w działalność społeczną pełniąc przez wiele lat funkcję Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM.
Angażował się również w życie wspólnoty mieszkaniowej. Między innymi z jego inicjatywy wybudowano w budynku własną kotłownię gazową oraz instalację wykorzystującą energię słoneczną do podgrzewania wody.
W słowach pożegnania wygłoszonych przez Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM  były serdeczne podziękowania za wszystko co Andrzej zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Był żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już troską swoich najbliższych, a do przyjaciół i znajomych nie powie już dzień dobry czy cześć.
Żegnamy Cię Andrzeju świadomi, że pracowicie wykorzystałeś swoje życie, że pozostawiłeś po sobie wspaniałe wspomnienia w sercach rodziny, przyjaciół i w sercach wielu ludzi, z którymi się stykałeś. Dla nas Twoich przyjaciół, smutnych z powodu Twojego odejścia ból rozstania złagodzi znana prawda, iż dopóty człowiek żyje, dopóki trwa o nim pamięć w ludzkich sercach.
Cześć Twojej pamięci.
Niech obraz ppłk dypl. Andrzeja Słoniewskiego pozostanie w naszych wspomnieniach jako obraz dobrego żołnierza i prawego człowieka.
Tą drogą Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi: dziękujemy księdzu Kapelanowi, dziękujemy Dowództwu i żołnierzom 7 BOW, a w szczególności członkom kompanii honorowej, dziękujemy zakładowi pogrzebowemu, dziękujemy znajomym, sąsiadom, kolegom i przyjaciołom naszego zmarłego Kolegi, których tak liczne uczestnictwo świadczy o poważaniu i estymie jaką cieszył się nasz, nieodżałowanej pamięci Kolega Andrzej Słoniewski.
Wyrazy żalu i współczucia dla wszystkich najbliższych, w szczególności dla Małżonki, dzieci zmarłego. Łączymy się z Wami w Waszym bólu i smutku.

Tekst i foto: Jan Karaś
 

Warszawa
III Kongres Federacji Służb Mundurowych RP

Otrzymaliśmy informację od Sekretarza Zarządu Głównego ZŻWP, w sprawie III Kongresu FSSM RP, którą zamieszczamy poniżej.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Biuro Związku
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa
Szanowni Koledzy
W dniach 20-21 kwietnia odbył się III Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Kongres wybrał nowe władze Federacji, dokonał zmiany statutu oraz przyjął dokumenty programowe. Na najważniejsze stanowiska w Zarządzie Federacji wybrani zostali:
 • na funkcję Prezydenta Federacji – insp. Zdzisław Czarnecki (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych),
 •  na funkcję wiceprezydentów Federacji:
  • płk Henryk Budzyński (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego),
  • płk Janusz Kwiecień (Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej),
 • na funkcję sekretarza generalnego – pani Bogusława Łukasiewicz (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych),
 • na funkcję skarbnika – pani Ewa Grzegorczyk (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych).
Na członka Komisji Rewizyjnej wybrany został płk Adam Spychalski  (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego).
W załączeniu przesyłam przyjęte przez Kongres Uchwałę Programową oraz Apel Przedwyborczy.
Pozdrawiam
H.B.

Uchwała programowa Kongresu, kliknij: uchwała programowa
Apel w sprawie wyborów, kliknij: apel
 

Słupsk
Uroczystości w rocznicę zbrodni katyńskiej
13 kwietnia 2018 w Słupsku, o godzinie 12.00, na Starym Cmentarzu Komunalnym, przy Krzyżu Katyńskim, upamiętniającym polskich oficerów pomordowanych w Katyniu, odbyły się uroczystości związane z kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej.
W uroczystości spośród władz samorządowych wzięli udział samorządowcy: Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka, Starosta Powiatu Słupskiego Pan Zdzisław Kołodziejski oraz przedstawiciele Gminy Kobylnica, przedstawiciele parlamentarzystów, ponadto wojsko: Kompania honorowa 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz delegacja Brygady, delegacje organizacji politycznych oraz stowarzyszeń kombatanckich i organizacji pożytku publicznego, zrzeszających swoich członków ze Słupska i najbliższych okolic, poczty sztandarowe oraz delegacje związków i stowarzyszeń funkcjonujących na Ziemi Słupskiej oraz poczty sztandarowe i delegacje harcerzy i młodzieży ze słupskich szkół.
Uroczystość rozpoczęła się wysłuchania i wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego.
Okolicznościowe wystąpienia wygłosili członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku i jednocześnie jeden z ostatnich zesłańców Sybiru Kolega kmdr Tadeusz Konopacki oraz Zastępca Prezydenta Słupska Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka.
Modlitwę ekumeniczną odmówili słupscy kapłani reprezentujący wszystkie wyznania religijne występujące w Słupsku w tym Ksiądz Kapelan Garnizonu Słupskiego kmdr ppor. Bolesław Leszczyński.
Poszczególne punkty programu uroczystości były przeplatane okolicznościowymi  inscenizacjami przygotowanymi przez młodzież słupskich szkół. W jej treści przedstawiono patriotyczne pieśni związane martyrologią polskich oficerów w obozach jenieckich na terenie Rosji. Inscenizacja ta dostarczyła uczestnikom uroczystości, w tym szczególnie kombatantom niezapomnianych przeżyć.
Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów pod Krzyżem Katyńskim.
Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystości uczestniczyły: poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, wystawiony przez Koło nr 3 „Niebieskie Berety” ze Słupska oraz delegacja Zarządu Rejonowego w Słupsku pod przewodnictwem jego Prezesa Kolegi Romualda Detmera.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego Kolegi Jana Karasia w towarzystwie kolegów z Koła nr 29 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Słupsku Jana Żytkowskiego i Kazimierza Bibliwa oraz Wiceprezesa Koła nr 3 Związku EiR Pożarnictwa RP w Słupsku Kolegi Adama Biechońskiego.


Tekst: Jan Karaś
Foto: Jan Karaś i Marek Kul.
 

Słupsk
Posiedzenie sprawozdawcze
Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM
W dniu 13 marca 2018, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
Jego celem było przedstawienie i zaakceptowanie sprawozdania z działalności Porozumienia w 2017 roku.
Co roku na Posiedzeniu Komitetu Porozumiewawczego jego Przewodniczący jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z działalności Porozumienia za poprzedni rok.
Posiedzenie Komitetu zostało poprowadzone przez Przewodniczącego według następującego porządku:
1.        Przywitanie uczestników Posiedzenia– Przewodniczacy KP.
2.        Omówienie porządku obrad – Przewodniczący KP.
3.        Przedstawienie „Sprawozdania Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego o realizacji zamierzeń ujętych w Planie zamierzeń na 2017rok” – Przewodniczący Komitetu.
4.        Dyskusja nad Sprawozdaniem …
5.        Podjecie uchwały o przyjęciu Sprawozdania do akceptyjącej wiadomości – Członkowie Komitetu.
6.        Przedstawienie informacji o aktualnych problemach w związkach i stowarzyszeniach – sygnatariuszach Porozumienia – Przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń.
7.        Dyskusja i wolne wnioski
8.        Podsumowanie obrad i zamknięcie posiedzenia KP – Przewodniczący KP.
W przedstawionym sprawozdaniu Przewodniczacy Komitetu płk Jan Karaś stwierdził, że zdecydowana większość zadań ujęta w Planie działania Porozumienia w 2017 roku została zrealizowana pomyślnie. Zaplanowane przedsięwzięcia były realizowane w ramach pięciu zasadniczych kierunków działalnosci Porozumienia.
1.        Zacieśnienie współpracy i współdziałania pomiędzy stowarzyszeniami i związkami służb mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych w ramach działalności statutowej.
2.        Ochrona praw i interesów środowisk służb mundurowych, w szczególności socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych.
3.        Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, tradycji niepodległościowych oraz oddania Ojczyźnie i Narodowi.
4.        Aktywizacja środowisk służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, wspomaganie procesów integracyjnych w społeczności lokalnej, a także wspierania administracji publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności naszego regionu.
5.        Kształtowanie w środowiskach służb mundurowych koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, środowiskowej solidarności, wzajemnego poszanowania godności i honoru.
Ad. 1.        Ścisła współpraca i współdziałanie pomiędzy stowarzyszeniami i związkami służb mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych w ramach działalności statutowej.
Realizacja:
-         odbyło się 7 posiedzeń Prezydium i 2 Posiedzenia Komitetu Porozumiewawczego,
-         utrzymywanie ścisłych kontaktów pomiędzy poszczególnymi sygnatariuszami Porozumienia,
-         informowanie na posiedzeniach Prezydium o działaniach podejmowanych przez poszczególne związki i stowarzyszenia,
-         wzajemne zapraszanie przedstawicieli zaprzyjaźnionych związków i stowarzyszeń na realizowane przez nich przedsięwzięcia,
-         grudniowe posiedzenie członków Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM połączono ze tradycyjnym spotkaniem wigilijnym, na którym zebrani złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne.
 
Ad. 2.        Ochrona praw i interesów środowisk służb mundurowych, w szczególności socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych.
Realizacja:
-         w dziedzinie tej w 2017 roku, jedną z istotniejszych spraw dla naszych stowarzyszeń był przeciwdziałanie wprowadzeniu zmian w ustawach emerytalnych funkcjonariuszy policji i innych służb MSW … tzw. ustawy „represyjnej”,
-         udział w zbieraniu przez nasze stowarzyszenia podpisów poparcia pod projektem ustawy skierowanej przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej powołany przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, do Sejmu w dniu 14 października 2017 r.
W naszym województwie listy z podpisami poparcia projektu ustawy zbierało Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Gdańsku.
Sygnatariusze naszego Porozumienia zebrali:
1)       ZŻWP – 904 podpisy,
2)       SEiRPolicyjnych - 1260 podpisów,
3)       KZEiR SW KT w Słupsku - 70 podpisów,
4)       KZEiR SW w Czarnem - 100 podpisów,
5)       Stowarzyszenie Przyjaciół 28 splm - 38 podpisów.
Razem stowarzyszenia – 2372 podpisów.
-         popieranie i udział w manifestacjach organizowanych przez KOD, przeciwko łamaniu prawa przez obecne władze ustawodawcze i wykonawcze:
1)       w tym łamanie przepisów Konstytucji RP i wielu ustaw,
2)       ubezwłasnowolnieniu Trybunału Konstytucyjnego RP,
3)       podporządkowywanie władzy sądowniczej władzy wykonawczej,
4)       obniżaniu emerytur i rent funkcjonariuszom służb mundurowych i ich rodzinom oraz kłamstwom i obrażaniu przez rządzących byłych funkcjonariuszy poprzez sformułowania, które nie mają odzwierciedlenia w historii, czy w systemie prawa polskiego, stosowaniu przez rząd odpowiedzialności zbiorowej,
5)       zmianom w systemie szkolnictwa i edukacji,
6)       niemożności poprawy w służbie zdrowia, itp.,
6)       Kształtowanie wśród społeczeństwa postaw obywatelskich i patriotycznych, tradycji niepodległościowych oraz oddania Ojczyźnie i Narodowi.
Realizacja:
-         uczestniczenie delegacji w obchodach świąt państwowych i uroczystościach związanych z obchodami rocznic historycznych ważnych z punktu widzenia zachowania pamięci o bohaterstwie, wysiłku i martyrologii naszych przodków w walce o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny:
§         Rocznica zbrodni na robotnikach przymusowych w Lasku Południowym – 7.03,
§         Światowy dzień Ofiar Katynia – 11.04,
§         Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3.05,
§         Dzień Zwycięstwa – 8.05,
§         Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego – 1.08,
§         Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej (Dzień Weterana) – 1.09,
§         Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.
-         zorganizowanie przez kolegów z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Słupsku „IX Turnieju Strzeleckiego” Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w którym uczestniczyło 8 zespołów. Zwyciężył zespół ze SEIRPolicyjnych uzyskując 233 punkty, a indywidualnie Kolega Janusz Grochowski ze ZŻWP uzyskując 83 punkty.
W tym miejscu dziękuję kolegom ze Służby Więziennej za trud włożony w zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie tego przedsięwzięcia.
-         zorganizowanie przez kolegów z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Czarnem „III Okręgowej Spartakiady Sportowej” Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w którym uczestniczyło 5 zespołów. Zwyciężył zespół ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku uzyskując razem 20 punktów.
W spartakiadzie przewidziano 5 konkurencji:
-         Strzelanie z KBKS;
-         Strzelanie z pistoletu pneumatycznego;
-         Strzelanie z dmuchawki;
-         Zawody wędkarskie;
-         Rzut gumofilcem prezesa.
Dziękuję kolegom ze Służby Więziennej w Czarnem za pracę przy organizacji tego przedsięwzięcia i sprawne jego przeprowadzenie. Proszę ich o przekazanie moich podziękowań Dyrektorowi Zakładu Karnego w Czarnem za wsparcie jakiego nam udzielił przy organizacji tego przedsięwzięcia oraz Kolegom z Bractwa Kurkowego w Czarnem za pomoc w zabezpieczeniu zawodów strzeleckich.
-         ZŻWP ZR w Słupsku zorganizował również swoje doroczne zawody strzeleckie. Wojsko nie udostępniło nam swojej strzelnicy, ani broni ani amunicji, a zatem usieliśmy zorganizować w oparciu o strzelnicę KS „Gryf Słupski”.
W zawodach tych uczestniczyło 17 drużyn (54 zawodników) pogrupowanych w trzech grupach, w tym oddzielna grupa naszego Porozumienia. W naszej grupie zwycięstwo zespołowe odniosła drużyna SEiR Policyjnych uzyskując 270 punktów, a indywidualne wygrał Kolega Derdziński Mieczysław SEiRPolicyjnych uzyskując 92 punkty.
-         uczestniczenie przedstawicieli organów władzy poszczególnych sygnatariuszy Porozumienia w środowiskowych spotkaniach integracyjnych organizowanych przez nasze poszczególne związki i stowarzyszenia,
7)       Aktywizacja środowisk służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, wspomaganie procesów integracyjnych w społeczności lokalnej, a także wspierania administracji publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności naszego regionu.
Realizacja:
-         Aktywność nasza skupiała się na aktywnym uczestnictwie w protestach przeciwko łamaniu prawa przez obecne władze poprzez udział członków naszych stowarzyszeń w organizowanych manifestacjach społecznych.
-         Dochodzę do wniosku, że nasze protesty na niewiele się zdają. PiS nie zwraca uwagi na protesty tylko robi swoje, ignorując tych którzy protestują przeciwko łamaniu prawa przez rządzących,
-         Słupskie Porozumienie i nasze stowarzyszenia muszą przygotować swoją aktywność do akcji wyborczej najpierw samorządowej, a następnie krajowej. Musimy podjąć w naszym środowisku poważną pracę uświadamiającą oraz propagandowo – agitacyjną, by wyborcy, przynajmniej ci wywodzący się z naszego środowiska, zrozumieli i pojęli oszustwa wyborcze jakimi posługiwało się PiS, dzięki którym poprzez sprytną i niezwykle agresywną propagandę udało im się wygrać wybory.
8)       Kształtowanie w środowiskach służb mundurowych koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, środowiskowej solidarności, wzajemnego poszanowania godności i honoru
Realizacja:
Poszczególne związki i stowarzyszenia prowadzą różne formy działalności realizując swoje zadania statutowe zrealizowały wiele przedsięwzięć, w tym min:
-         Turniej strzelecki SPZiSSM w oparciu o obiekty „KS Gryf Słupski”,
-         Zawody wędkarskie – ZŻWP Siemirowice,
-         Okręgową Spartakiadę Sportową SPZiSSM w Czarnem,
-         Integracyjne spotkania:
-         Wyjazdowe trzydniowe spotkania integracyjne w Jarosławcu zorganizowały: ZŻWP i SEiR Policyjnych,
-         Wycieczki turystyczno-krajoznawcze:
o        ZŻWP i Klub Garnizonowy - Gniezno i okolice,
o        SW – Karpacz i okolice,
o        SP28 SPLM – Warszawa, spływ po Brdzie,
o        KT KZEIR SW Czarne – Ustka, V Festiwal Ambasadorów Ziemi Kłodzkiej, Kaszuby Będomin, Bieszczady z wypadem do Lwowa, dwa rajdy rowerowe itp
Na podstawie przedstawionego sprawozdania oceniam, że ciekawe i skuteczne rozwiązania w zakresie organizacji pracy i działalności przyjęło Koło Terenowe KZEiR SW w Czarnem.
Członkowie Zarządu pracowali wg przyjętego preliminarz imprez, które były realizowane we współpracy z Dyrekcją Zakładu Karnego.
Informacje o organizowanych imprezach rozpropagowywane są poprzez lokalną telewizję, osobiście przez pełnomocników do działalności w poszczególnych dziedzinach, ogłoszenia wieszane w witrynach sklepowych, tablicach i słupach ogłoszeniowych oraz poprzez tzw. pocztę pantoflową.
Koło zaangażowało się aktywnie w udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy organizowanej w Czarnem przez Dom Kultury, poprzez udział członków koła w kwestowaniu środków pieniężnych. Zebrano 3058 zł.

W ramach dyskusji głos zabrali:

Kolega Leszek Orkisz, który przedstawił aktualną sytuację w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych, które pracuje nad statutem stowarzyszenia, by dostosować go do nowych przepisów ustawowych.

Franciszek Klimczuk, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM, poinformował zebranych o dwóch inicjatywach, które stowarzyszenie podjęło w ostatnim czasie:
 1. Wystą pienie przez stowarzyszenie do Prezydenta RP, o odstąpienie od degradacji gen. Mirosława Hermaszewskiego jako członka Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, ale jednocześnie byłego żołnierza 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.
 2. Zaproszeniem do uczestnictwa w wycieczce, którą stowarzyszenie organizuje w maju do Wrocławia, Książa i Międzyrzecza.
Kolega Stefan Pawlina Przewodniczący Zarządu Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytówi Rencistów Służby Więziennej poinformował, że 4 czerwca 2018 rozpocznie się Krajowy Zjazd Delegatów SEiR SW, który również bedzie pracował nad zmianami w statucie stowarzyszenia, ale równiez wybierze nowe władze na kolejną kadencję.

Jan Karaś

Słupsk
Spotkanie w sprawie ustaw represyjnych
23 lutego 2018 roku
W ramach działań na rzecz poszkodowanych ustawą dezubekizacyjną Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w dniu 9 kwietnia 2017 roku powołała Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Jego celem głównym jest doprowadzenie do zmiany represywnej ustawy emerytalnej „policyjnej” uchwalonej głosami PiS w sali kolumnowej w dniu 16 grudnia 2016 roku.
W ramach kampanii informacyjnej w różnych rejonach Polski prowadzone są spotkania, na których przedstawiane są konsekwencje wdrożenia ustawy represyjnej.
W dniu 23 lutego 2018 roku spotkanie takie odbyło się w sali konferencyjnej Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku. Na spotkanie przybyło około 200 osób ze Słupska, ale również z innych miast województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Gospodarzem spotkania był słupski Komitet Obrony Demokracji.
Na spotkanie, jako główni goście i prelegenci przybyli:
-        
Pełnomocnik Obywatelskiego KIU, były Poseł na Sejm RP Andrzej Rozenek,
-        
Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki.

Uczestnikami spotkania byli głównie przedstawiciele środowisk służb mundurowych, ale również innych środowisk, którym na sercu leży dobro naszego kraju i przestrzeganie przez rządzących praworządności. Środowiska protestujące przeciwko stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej, łamaniu procedur przy prowadzeniu prac legislacyjnych i zmierzaniu przez obecne władze do ustanowienia państwa dyktatorskiego, w którym wszystkie elementy władzy państwowej (władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza) mają być w ręku jednej partii.
Po zagajeniu przez przedstawiciela Komitetu Obrony Demokracji, jako pierwszy głos zabrał Pełnomocnik OKIU Pan Andrzej Rozenek.
W swoim wystąpieniu poinformował zebranych, że jest to już jego 51 spotkanie w Polsce. Przypomniał, że ustawa dezubekizacyjna z 16 grudnia 2016 roku została, po pierwsze uchwalona na sali kolumnowej Sejmu, w warunkach urągających pracom legislacyjnym. Ustawie tej podlega 55 tysięcy osób, z których 35 straciło życie w konsekwencji jej skutków. Poprzednia ustawa dezubekizacyjna, uchwalona za rządów PO i PSL traktowała, pod względem emerytalnym, osoby nią objęte tak samo jak traktuje się więźniów (za każdy rok służby wysługę do emerytury liczono po 0,7%). Obecna ustawa traktuje osoby nią objęte gorzej niż więźniów, gdyż za każdy rok służby nalicza się 0% wysługi emerytalnej. Propaganda serwowana, w opanowanych przez partię rządzącą, mediach przedstawia osoby nią objęte jako najgorszych oprawców, pobierających emerytury w wysokości 20 tysięcy (gdy w rzeczywistości wg danych Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA wynika, że średnie emerytury tych osób wynosiły około 2 600 zł). Przedstawiając materiały o środowisku objętym tą ustawą pokazuje się w telewizji milicjantów okładających pałkami uczestników protestów w stanie wojennym, a przecież ci milicjanci nie są objęci tą ustawą. Propaganda partii rządzącej napuszcza innych obywateli na grupę osób objętych ustawą, przedstawiając ich jako największych wrogów społeczeństwa, których trzeba zniszczyć wszelkimi sposobami. System totalitarny w państwie, do którego zmierza Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje wroga i tym wrogiem są funkcjonariusze służb państwowych okresu PRL. Władzom państwa totalitarnego jest łatwiej rządzić, gdy ma określonego wyraźnie wroga i do tego zmierza PiS.
Konsekwencją tej ustawy są: ofiary w ludziach, większe niż po wprowadzeniu stanu wojennego (w Kopalni „Wujek” gdzie spośród strajkujących zginęło 9 górników), a tu już 35 oraz naruszenie zaufania społecznego do państwa, które nie przestrzega ustanowionego w nim prawa.
Należy zadać sobie pytanie po co PiS to robi? Po pierwsze dąży do zbudowania państwa totalitarnego, w którym wszystkie organy władzy państwowej będą w ręku partii rządzącej, po drugie jest to fobia Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który ma obsesję i nienawidzi wszystkiego co wiąże się z okresem PRL.
Pan Rozenek wspomniał również o szybkich pracach nad ustawą tzw. „degradacyjną” zapewniającą warunki prawne do degradacji (nawet pośmiertnej) żołnierzy służących w okresie PRL, praktycznie bez dania możliwości obrony przed takimi procedurami, prowadzonymi na wniosek IPN i innych instytucji, a nawet organizacji społecznych.
Poinformował również zebranych o przygotowywaniu przez IPN następnych zbiorów osób do eksterminacji. Są to byli działacze PZPR oraz działacze organizacji młodzieżowych okresu PRL.
Cały czas prowadzi się też walkę z historią poprzez: gloryfikowanie żołnierzy wyklętych, wymazywanie historii okresu PRL, burzenie pomników żołnierzy, w tym walczących np. UPA.
Generalnie PiS zmierza wszelkimi sposobami do stworzenia państwa totalitarnego i wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. My musimy zrobić wszystko by temu procesowi przeciwdziałać.
Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki w swoim wystąpieniu powiedział, że istotą tych spotkań organizowanych zarówno przez Federację jak i przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej jest uzmysłowienie wszystkim środowiskom, którym leży na sercu dobro Polski, że muszą one działać razem.  Wszystkie środowiska, które wyrażają swój sprzeciw przeciwko polityce tego rządu muszą ze sobą współpracować i działać razem. W Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej działa 25 osób. Nie wszystkich osób z Komitetu dotknęła ta ustawa, ale wszyscy pracują na osiągnięcie wspólnego celu. Zarówno Federacja jak i Komitet prowadzi rozmowy z organizacjami pozarządowymi oraz z partiami politycznymi, od których oczekujemy wsparcia naszej inicjatywy. Trzeba tworzyć w poszczególnych rejonach komitety oporu, które będą organizatorami działań zmierzających do pokonania obecnie rządzącej partii, w pierwszej kolejności w wyborach samorządowym, a następnie w wyborach do Sejmu RP. Działacze i aktywiści powinni zgłaszać kolegów z naszych środowisk na listy wyborcze, zarówno do władz samorządowych jak i do Sejmu, a środowisku organizować w ramach akcji wyborczych wyjaśnianie i uświadamianie społeczeństwu z jednej strony, zakłamanie i hipokryzje obecnej władzy, a z drugiej przedstawiać cele naszej działalności oraz angażować się w działalność i wspierać komitety wyborcze, których cele są zbieżne z naszymi.
Polityczne poparcie, poprzez obietnicę głosowania „za”, dla przedmiotowej inicjatywy ustawodawczej wyraziły Sojusz Lewicy Demokratycznej, którego jednak nie ma obecnie w Sejmie oraz przedstawiciele niektórych innych partii.
Inicjatorzy zdają sobie sprawę, że przy obecnym układzie sił w parlamencie projekt nie ma szans powodzenia, ale będzie to test dla polityków, by ludzie z naszych środowisk wiedzieli jak głosować w niedalekich już wyborach.
Władze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którego Andrzej Rozenek jest członkiem, zadeklarowały, że po wyborach Sojusz nie wejdzie w koalicję z żadnym ugrupowaniem, które nie udzieli poparcia tej ustawie.
Wykonaliśmy wielki wysiłek przy zbieraniu podpisów pod projektem ustawy zbierając ich prawie ćwierć miliona. Widać, że znaczna część polskiego społeczeństwa ma poważne wątpliwości, czy obowiązująca od października ustawa „represyjna” jest dobra i uzasadniona oraz czy prowadzona przez obecny rząd polityka wewnętrzna i zagraniczna prowadzi Polskę we właściwym kierunku. Uwzględniając to musimy zrobić wszystko by przekonać tą część społeczeństwa, która nie chodzi na wybory, by teraz poszli. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia twardy elektorat PiS na wybory pójdzie i zagłosuje na swoją partię. Musimy więc przekonać pozostałych Polaków, że ich głos jest bardzo ważny dla przyszłości Polski, bo od tego zależy czy polski rząd dalej będzie prowadził nasz kraj ku przepaści, łamiąc prawo wewnątrz kraju, skłócając nas ze wszystkimi sąsiadami, prowadząc awanturniczą politykę międzynarodową.
Po wystąpieniach prelegentów uczestnicy spotkania zadawali pytania, na które odpowiadali Andrzej Rozenek i Zdzisław Czarnecki. Były wypowiedzi osób, które zostały dotknięte tą ustawą o swoich sprawach i procedurze postępowania przy odwoływaniu się do sądu od decyzji emerytalnych Zakładu Emerytalno Rentowego. Przygotowane przez zespoły merytoryczne Federacji oraz wybrane przez Fundację zespoły adwokackie, właściwie przygotowały wzory dokumentów i opis procedur postępowania przez osoby dotknięte tą ustawą i są one pomocne osobom, którym emerytury zostały obniżone.
Z doniesień medialnych wiemy, że procedowanie tych spraw zostało obecnie zablokowane, ponieważ wyznaczony ustawą Sąd Okręgowy w Warszawie, do którego wszystkie odwołania są składane, skierował zapytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego: czy ta ustawa jest zgodna z Konstytucją RP, przedstawiając całą masę wątpliwości co do zgodności z Konstytucją poszczególnych jej przepisów? Teraz do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny wszystkie toczące się sprawy zostały zablokowane.

Tekst: Jan Karaś
Foto: Andrzej Kowalewski i Ryszard Ferdyn
 

Słupsk
Zebranie Koła Terenowego KZEiR SW
15 grudnia 2017 r., w sali restauracyjnej hotelu „ATENA” przy ul. Kilińskiego w Słupsku, Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku zorganizował zebranie Koła, połączone ze spotkaniem wigilijnym.
Oprócz członków Związku na spotkanie ze strony władz Aresztu Śledczego przybyli Dyrektor Aresztu Pan ppłk Artur Kaczmarek oraz opiekunka Koła z ramienia dyrekcji Aresztu - Agnieszka Ferenc, a także byli dyrektorzy Zbigniew Obst, Marek Wójtowicz oraz Grzegorz Różycki.

Na zebranie przybyli również zaproszeni goście w osobach: koledzy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Romuald Detmer oraz ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - Prezes Zarządu Okręgowego w Słupsku Leszek Orkisz.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentował Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego - Jan Karaś.

Pierwsza część spotkania to zebranie sprawozdawcze, w czasie której obszerne sprawozdanie wygłosił Przewodniczący Koła Stefan Pawlina. Przedstawił zebranym główne przedsięwzięcia realizowane przez Koło w 2017 roku, w tym:
-         przydzielanie zapomóg członkom stowarzyszenia, którzy byli w tym czasie w potrzebie,
-         zorganizowanie turnieju strzeleckiego o puchar przewodniczącego Koła, w których uczestniczyły zespoły sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych,
-         zorganizowane uroczystych obchodów Dnia Kobiet w herbaciarni słupskiej,
-         przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci będących pod opieką Koła,
-         zorganizowanie spotkania wigilijnego dla wszystkich członków Koła.

Przewodniczący Koła przedstawił osiągnięcia w ramach współpracy Koła z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami służb mundurowych, z którymi Koło współdziała w ramach Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Ocenił, że współpraca ta przebiega bez zakłóceń z pożytkiem zarówno dla Koła jak i pozostałych stowarzyszeń.
Sprawy finansowe przedstawił Skarbnik Koła Krzysztof Kruszewski.

Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła, za działalność w 2017 roku, na zakończenie sprawozdania Komisji  Rewizyjnej postawił jej Przewodniczący Krzysztof Grykałowski. Wniosek został przyjęty przez Zebranie jednogłośnie.
W związku z faktem, że w maju 2018 roku Krajowy Związek Emerytów i Rencistów SW planuje odbyć V Krajowy Zjazd Delegatów na swojego delegata Koło wybrało Przewodniczącego Koła Kolegę Stefana Pawlinę.
Następnie przedstawił projekt „Planu pracy na 2018 rok”, który został jednogłośnie zatwierdzony przez zebranie.
Zebranie ustaliło, że planowana w przyszłym roku wycieczka ma się odbyć do Krakowa i okolic.
Na zakończenie części organizacyjnej spotkania Przewodniczący Koła Kolega Stefan Pawlina odczytał życzenia świąteczno – noworoczne, które przesłał Prezes Zarządu Głównego Związku.
W ramach dyskusji głos zabrali:
-         Przewodniczący Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Jan Karaś, który przedstawił ocenę współpracy pomiędzy stowarzyszeniami należącymi do Porozumienia, przekazał życzenia od zaprzyjaźnionych stowarzyszeń,
-         Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku Romuald Detmer, przedstawił sytuację w jakiej znajdują się obecnie stowarzyszenia służb mundurowych oraz o inicjatywie ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowej w ramach której wszystkie stowarzyszenia zbierają podpisy poparcia proponowanej przez Federacją ustawy,
-         Prezes Okręgowego SEiRPolicyjnych w Słupsku Leszek Orkisz omówił sytuację związaną z wprowadzanymi przez PiS zmianami w ustawach emerytalnych dotyczących: policjantów i innych służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Generalnie zmiany te spowodowały obniżenie świadczeń emerytalnych wielu osobom, których one dotyczą i jak się ocenia są aktem politycznej zemsty na tych, którzy pełnili służbę w okresie PRL..

W drugiej części spotkania jego uczestnicy, dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie świąteczno - noworoczne życzenia oraz zostali poczęstowani obiadem.

Tekst i foto: Jan Karaś.

Pamięci zmarłych kolegów
Dzień 1 listopada każdego roku licznie odwiedzamy groby naszych bliskich, chcąc uczcić ich pamięć zatem przed tym dniem ozdabiamy nagrobki, wcześniej je myjemy i ustawiamy znicze, które mają przypominać o naszej pamięci.
Ciekawa historia wiąże się z nazwą tego święta w Polsce. Według Kościoła jest to bowiem wspomnienie wszystkich świętych. Skąd więc wzięło się „Święto Zmarłych”? Odpowiedź jest dosyć prosta - z PRL-u.
Już wtedy 1 listopada był dniem wolnym od pracy, choć starano się mu wtedy nadać charakter świecki, przez co nazwano go Wszystkich Zmarłych bądź Świętem Zmarłych. Nazwa zakorzeniła się w pamięci wielu osób i wciąż jest przekazywana młodym pokoleniom, które nawet nie zdają sobie sprawy, dlaczego mówią o pierwszym listopada tak, a nie inaczej.
------------------------------------------------------------------------
Redzikowo
Światełko przy pomniku lotników 28 splm
Jak w wielu miejscach w Polsce w przeddzień Święta Zmarłych, już 31 października, przy Pomniku Muzeum 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Redzikowie, które powstało dzięki wysiłkowi środowiska wojskowego Redzikowa i Ziemi Słupskiej, byłych żołnierzy 28 splm, złożono kwiaty i zapłonęły znicze przed tablicą upamiętniającą pilotów tego Pułku, którzy zginęli w czasie służby.
Przed godziną 15.00, przy tablicy, stanęła  warta honorowa wystawiona przez Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie, a o godzinie 15.00 przybyłe do Muzeum delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
W tej skromnej uroczystości uczestniczyły delegacje:
Batalionu Ochrony Bazy, której przewodniczył Zastępca Dowódcy – Szef Sztabu Batalionu mjr Mariusz Warta,
Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego reprezentowali: Prezes płk dypl. pil. Franciszek Klimczuk, były Dowódca 28 splm oraz Wiceprezes Stowarzyszenia st. chor. szt. Wacław Łutowicz, towarzyszył im Wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku płk dypl. Jan Karaś, reprezentujący jednocześnie Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, do którego należą wszystkie stowarzyszenia pozarządowe uczestniczące w tej uroczystości .
Koło nr 4 Związku Żołnierzy WP im. 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Wiceprezesa st. chor. szt. Zbigniewa Olszewskiego oraz Prezesa Honorowego ppłk pil. Witolda Lengiera.
Pomorskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Wiceprezesa Stowarzyszenia płk dypl. pil. Ireneusza Bijaty, również byłego Dowódcy 28 splm.
Przybyli również koledzy pilotów, którzy są wyszczególnieni na tablicy pamiątkowej, by oddać im hołd i dać świadectwo pamięci o tych, którzy odeszli już na wieczną wartę.
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy zrobiono wspólną, pamiątkową fotografię, a kilka okolicznościowy słów wygłosił płk dypl. pil. Franciszek Klimczuk, który podziękował przybyłym za pamięć o kolegach, których już nie ma wśród żyjących i za przybycie, a Dowództwu Batalionu Ochrony Bazy, za wystawienie posterunku honorowego i uczestniczenie w uroczystości upamiętniającej tych, którzy pełnili służbę w 28 Słupskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a którego Batalion Ochrony Bazy teraz kultywuje tradycje.
Pan mjr Mariusz Warta – Szef Sztabu Batalionu, jako przedstawiciel jednostki wojskowej, która teraz realizuje swoje zadania w Redzikowie, podziękował uczestnikom zebranym na uroczystości w Muzeum i zadeklarował dalszą współpracę ze stowarzyszeniami zrzeszającymi członków wojskowego środowiska Ziemi Słupskiej, którzy są poprzednikami żołnierzy pełniących aktualnie służbę wojskową w Redzikowie.

Tekst i foto: Jan Kar


Zbieranie podpisów
poparcia ustawy policyjnej ..., uchylajacej "ustawę represyjną"

Koleżanki i Koledzy !
 
Proszę  przy każdej nadarzającej się okazji informować środowisko emeryckie (nasze i "cywilne") oraz znajomych o możliwości złożenia podpisów pod projektem ustawy uchylającej "ustawę represyjną" (w siedzibach Kół  ) - zwłaszcza w trakcie dyżurów, niezależnie od akcji zbierania podpisów przez naszych członków. 

Po raz kolejny przypominam o obowiązku szczególnej staranności przy zbieraniu podpisów :  
- jak ktoś ma dwa imiona w dowodzie, muszą być wpisane obydwa,
- adresy muszą być pełne, a nie w formie skrótów,
- w przypadku pomyłki lepiej wykreślić całą pozycję  i wpisać  ponownie w nowej linii tabeli,
- nie "wjeżdżać" z wpisami  na inne rubryki.

Będziemy bardzo szczegółowo sprawdzani i byle pretekst wystarczy do dyskwalifikacji nawet całej listy.
 
Jan Karaś

Słupsk
IX Turniej Strzelecki Stowarzyszeń Służb Mundurowych
W sobotę, 7 września 2017 roku Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, zorganizował kolejny już doroczny „IX Turniej Strzelecki Emerytów Służb Mundurowych. Uczestnicy walczyli o puchar Przewodniczącego Koła Terenowego KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Słupsku”. W Turnieju uczestniczyły zespoły reprezentujące związki i stowarzyszenia sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych (5 zespołów) oraz Koła Terenowe KZEiR SW przy ZK Szczecinek, przy AŚ Koszalin i przy ZK Koszalin.
Turniej swoją obecnością zaszczycił Dyrektor Zarządu Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie Pan płk Warenik Piotr oraz były Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku Pan płk Grzegorz Różycki.
Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali puchary i dyplomy.
Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Klubu Sportowego "Gryf Słupski" w Słupsku. Sędzią głównym był Dyrektor Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” Pan Henryk Jaśkowski.
Do zawodów stanęło 8 zespołów, każdy w trzyosobowym składzie. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem walczyli o jak najlepsze wyniki by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta ale uczciwa, a uzyskanie dobrych wyników wymagało od zawodników wiele wysiłku i skupienia.
Uczestnicy zawodów startowali w dwóch konkurencjach:
- strzelanie z karabinka sportowego,
- strzelanie z pistoletu sportowego.
Klasyfikacji podlegały wyniki osiągnięte indywidualnie przez poszczególnych zawodników w obu konkurencjach oraz liczba punktów zdobytych przez całą drużynę.
Według uzyskanych wyników klasyfikacja przedstawia się następująco:
I.  Poszczególne zespoły zajęły następujące lokaty:
1.      Stowarzyszenie EiR Policyjnych w Słupsku - 233 punkty,
2.      Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku - 232 punkty,
3.      Stowarzyszenie Przyjaciół 28 splm ze Słupska - 230 punktów,
4.      Koło Terenowe KZEiR SW przy ZK w Czarnem - 192 punkty,
5.      Koło Terenowe KZEiR SW w Szczecinku – 177 punktów,
6.      Koło Terenowe KZEiR SW przy AŚ w Słupsku – 173 punkty,
7.      Koło Terenowe KZEiR SW przy AŚ w Koszalinie – 136 punktów,
8.      Koło Terenowe KZEiR SW przy ZK w Koszalinie – 111 punktów,
II. Najlepszymi strzelcami okazali się:
1.      Grochowski Janusz ze ZŻWP w Słupsku - 83 punkty,
2.      Połeć Andrzej ze SEiR Policyjnych w Słupsku – 82 punkty,
3.      Szmagliński Kazimierz reprezentujący Stow. Przyj. 28 splm - 81 punktów.
Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych dziękuje Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Słupsku, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze kpt. w st. spocz. Stefanowi Pawlinie za przygotowanie i zorganizowanie tego Turnieju a Koledze Markowi Wojtowiczowi za jego przeprowadzenie.
Wszyscy uczestnicy bardzo dziękują grupie zabezpieczenia kwatermistrzowskiego Koła Terenowego w Słupsku za sprawne i bezkolizyjne, z przebiegiem strzelania, nakarmienie strzelających zawodników i osób funkcyjnych Turnieju.
Oddzielne gorące słowa podziękowania składamy Panu płk. Piotrowi Warenikowi, Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie za życzliwe zainteresowanie i zaszczycenie swoją obecnością słupskiego Turnieju.
Również bardzo serdecznie dziękujemy Dyrektorowi KS "Gryf Słupski" Panu Henrykowi Jaśkowskiemu i jego załodze za udostępnienie strzelnicy oraz broni strzeleckiej i amunicji, a także osobiste zaangażowanie w organizację i przebieg zawodów.


Więcej foto, kliknij: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-68.htm
Tekst i foto: Jan Karaś.
 

Czarne
Echa wycieczki w Bieszczady.
Jak co roku emeryci z Czarnego organizowali dużą wycieczkę, tym razem na celowniku znalazły się Bieszczady i Lwów.

W wycieczce wzieło udział 53 osoby. Byliśmy gośćmi w Polańczyku u
przemiłych ludzi. Dom Gościnny Ewa, we Lwowie podjął nas hotel Orion, było przecudnie.


Opiekę jako przewodnik podjął te wezwanie kol. Bogdan i kol. Pola.

Dziękuję im za profesjonalne przekazywanie swojej wiedzy, a Ewie za wspaniałą domową atmosferę.


 
Tekst i foto: Ryszard Kowalczyk
 

Słupsk
Obchody Dnia Sybiraka
Uroczystości związane z Dniem Sybiraka organizowane są przez Komitet Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic, na pamiątkę martyrologii Narodu Polskiego jakiej doznał On na dalekich kresach najpierw carskiej Rosji a potem Związku Radzieckiego.
Podobnie jak całym kraju tak i w Słupsku odbyły się obchody Dnia Sybiraka poświecone pamięci Polaków, którzy zostali na tej nieludzkiej ziemi bądź udało im się powrócić do Ojczyzny różnymi drogami, czy to z armią Andersa, czy z Wojskiem Polskim idącym do Polskim od wschodu.
Uroczystość w tym roku była niezwykle skromna. O godzinie 12.00, na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, delegacje trybie indywidualnym złożyły wiązanki kwiatów pod Krzyżem Katyńskim. Wśród innych delegacji przybyły również delegacje służb mundurowych w tym: Związek Żołnierzy WP reprezentowała delegacja pod kierownictwem Wiceprezesa Zarządu Rejonowego Kolegi Andrzeja Kowalewskiego, a Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych delegacja pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego Jana Karasia.
O godzinie 13.00 w Kinie „Rejs” w Młodzieżowym Centrum Kultury, odbyło się spotkanie słupskich Sybiraków oraz zaproszonych gości i młodzieży. W imieniu Komitetu Obchodów Świąt Państwowych spotkanie prowadził Pan Dariusz Poręba. W ramach spotkania okolicznościowe przemówienie wygłosili: Prezes słupskich Sybiraków Pan Jerzy Lisiecki, Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta oraz Przewodnicząca Rady Miasta Pani Beata Chrzanowska. Oprawę artystyczną zapewnił Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” z programem Żołnierze Sybirakom” oraz młodzież szkolna, która przygotowała scenę teatralno-wspomnieniową przedstawiającą wspomnienia jednego z zesłańców Sybiru. Po występach odbyła się projekcja filmu mówiącego o losach żołnierzy, którzy poprzez wstąpienie do Wojska Polskiego mogli walczyć o wyzwolenie Ojczyzny, a jednocześnie wydostać się z syberyjskiej katorgi.
W ramach obchodów rocznicy Oddział Sybiraków w Słupsku, w dniu 17 września (w niedzielę) zorganizował również wycieczkę autokarową na uroczystości, które odbyły się w Szymbarku. Oprócz uczestniczenia w przedsięwzięciach związanych z oficjalnymi uroczystościami rocznicowymi uczestnicy wycieczki mogli zapoznać się zarówno z pamiątkami związanymi z życiem zesłańców na Syberię, jak i innymi obiektami zgromadzonymi w Centrum Edukacji i Promocji Regionu, których właścicielką jest wielka przyjaciółka Sybiraków Pani Lidia Czapiewska.
Organizatorami uroczystości XIV Światowego Dnia Sybiraka w Szymbarku byli: Związek Sybiraków Oddział w Gdańsku, Rodzina Katyńska, Starosta Kartuski oraz centrum Edukacji i Promocji Regionu.
W Szymbarku uroczystości rozpoczęły się o godzinie 13.00 od odegrania Hymnu przez Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej, następnie odbył się Apel Poległych oraz msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Tomasza Peta Ordynariusza Archidiecezji Najświętszej Marii Panny w Astanie (Kazachstan).
Na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie w amfiteatrze, w czasie którego były wystąpienia Prezesa Sybiraków, Pani Wiceminister  Anny Marii Anders, Pani Lidii Czapiewskiej i innych ważnych dla Sybiraków osób. Wręczono odznaczenia i nagrody, a oprawę artystyczną zapewnił zespół Cappelli Gedanensis
W Szymbarku, co roku, 17 września spotykają się Sybiracy z całego świata. W towarzystwie Rodzin Katyńskich pielęgnują pamięć o cierpieniach wysiedleńców z polskich ziem. Każdego roku przyjeżdża tu coraz mniej naocznych świadków tych wydarzeń. Mimo to liczba osób uczestniczących w obchodach Światowego Dnia Sybiraka nie maleje. Coraz więcej jest ludzi młodych, którzy przychodzą by oddać cześć ofiarom Golgoty Wschodu.
O tragicznych losach polskich rodzin kresowych przypominają kapłani, żołnierze i sami Sybiracy. Wśród osób deportowanych w 1940 roku do ZSRR znaczną część stanowiły dzieci. Skazani na tułaczkę, choroby, cierpienie i wszechobecną śmierć, w niedzielę zebrali się w Szymbarku, by pamięć o ich niedoli nie umarła. Pociągami wywożeni tysiące kilometrów na wschód. Do ostatniej stacji nie docierali w komplecie. Śmierć z wycieńczenia i z głodu towarzyszyłam im na każdym kroku.
Takie historie, Ewa Kubasiewicz, obecna na uroczystościach, zebrała w swojej książce pod tytułem "Przypomnij mi zapach chleba". Za tą publikację autorka otrzymała nagrodę "Bursztynowe Drzewo", przyznawaną tym, którzy pielęgnują pamięć o Golgocie Wschodu.
Liczbę zesłanych, Związek Sybiraków szacuje na jeden milion trzysta tysięcy osób. Z czego śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy. Jednakże dokładnych danych prawdopodobnie nie poznamy nigdy.


Więcej foto, kliknij: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-66.htm
Tekst: Jan Karaś.
Foto: Marek Kul, Jan Karaś
 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (4 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja